Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Notes


Matches 14,151 to 14,200 of 14,239

      «Prev «1 ... 280 281 282 283 284 285 Next»

 #   Notes   Linked to 
14151 Wyllem Coucheron hadde, før han dro til Norge, tjenestegjort i store deler av Europa, og hadde erfaring i ingeniørkunsten, sannsynligvis gjennom tjeneste hos sin far.
I 1645 var han kaptein i regiment Henderson, et skotsk regiment i Nederland, og han tjenestegjorde ved Det vest-indiske kompani i 1647.

Det vestindiske kompani eksisterte i perioden 1621 til 1791. De drev med kolonisering, handel, erobring, ja, en form for legalisert sjørøveri. De hadde blant annet 5 kontorer i Nederland.

Det nederlandske Vestindiske kompani (nederlandsk: West-Indische Compagnie, forkortet WIC) var et handelskompani av nederlandske kjøpmenn som 3.juni 1621 fikk innvilget monopol på handel i vesten av De forente Nederlandene.

Området der WIC kunne operere besto av Vest-Afrika (området mellom Krepsens vendekrets og Kapp det gode håp) og Amerika, som omfattet Stillehavet og den østlige delen av Ny-Guinea.
Det tiltenkte formålet med handelsmonopolet var å fjerne konkurranse mellom de mange handelspostene som var etablert av kjøpmennene. Kompaniet bidro sterkt til den nederlandske koloniseringen av Amerika.

WIC var organisert på samme måte som Det nederlandske Ostindiske kompani, som hadde handelsmonopol for Asia fra 1602, bortsett fra at WIC ikke hadde hadde tillatelse til å utføre militære operasjoner uten den nederlandske regjeringens samtykke.

Kilde:
Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900: Coucheron, Willem, Tekenaar. In dienst van de WIC (1647).
Coucheron, Willem. Draughtsman. In the service of the Dutch West India Company (WIC) in 1647. 
Coucheron, Willem (Wÿllem) "Cuchron" (I2886)
 
14152 Xnia. 8 sept. 88.

Kj. C. og E.!

Alt vel her. Vi er alle friske, både hos Brekkes og hos os. Lilleegut voxer og trives. Henny og jeg har begge havet et slemt anfald kolerine, men det gikk da over, uden at vi forsømte voere pligter. Vi skal jo snart (midt i okt.) flytte, og er nu begynt at tænke derpå.

Har tilbragt en hyggelig aften hos Jeruls (?), samt efter invitation hos Rønnebergs, sammen med Brekkes og nogle andre. A. Hammer ved i vel blev gift den 6. Augusta Lutsberg var her en liden visit en dag. Dobbelt bryllup hos Leths omkr 18de okt. Glem ei at lede efter kniptangen. Månedslov på mandag. Reiser i den anl. ud til Lian på mandag sammen med en del kolleger for at spille kegler. Har bestilt os ny sovesofa, samt chiffonière og kaminestol. Har foreløpig inten extra arbeid. 37 ugl. Timer. Trives godt derved. Vil intet gjøre for at få mer foreløpig.

I dag kom endelig fru Arntzen og Helene hjem til den lykkelige Sophus, hvis geb. Dag det også i dag er. Har så vidt hilst på onkel F. Brekkes og vi sees ofte, dog langt fra daglig. Mødte i dag B. Smith og frue; ?? skal vist opereres for svulst.

Lad os snart høre, hvordan i lever. Håber alt vel. Hils alle Hiorths. Henny hilser. Har netop iaften postesenal?? visit af vore etagefæller, frkn ??.

Eders hengivne I hast! L. 
Brinchmann, Jacob Ludvig Hoffmann (I33)
 
14153 Yngste sønn til Berteus Johan Olsen og Berthe Øiensdatter. Bertheussen, Anton Edvard (I20381)
 
14154 Yngvar het kong Øysteins sønn; han ble så konge over Sveavelde. Han var en stor hærmann og lå mye ute på hærskip, for Svearike var den gang svært utsatt for herjinger både av daner og av folk i austerveg.

Kong Yngvar sluttet fred med danene og tok så til å herje i austerveg.

En sommer hadde han en hær ute og seilte til Estland og herjet der om sommeren; der det heter Stein. Da kom esterne innenfra landet med en stor hær, og det ble slag; landhæren var så svær at svearne ikke kunne stå imot; da falt kong Yngvar, og folket hans flyktet; han ble hauglagt der like ved sjøen, det er i Adalsysla (Øsel), på fastlandet.

Svearne seilte hjem etter denne useier.

Fra Ynglingesagaen:

32.
Yngvar heitte son hans Øystein, som daa vart konge yvi Sviavelde. Han var ein stor hermann og var tidt ute paa herskip, for di at Sviarike hadde vori mykje ute for her-flokkar, baade av danir og folk fraa Austerveg. Kong Yngvar gjorde fred med danine og tok daa til aa herja i Austerveg. Ein sumar hadde han ein her ute og fór til Eistland og herja der um sumaren ein staden som heiter Stein. Daa kom estane ned med ein stor her og heldt slag med han. Landsheren var so drjug, at sviane fekk ikkje verja seg; daa fall kong Yngvar, og heren hans flydde. Han er hauglagd der tett attmed sjøen i Adalsysla (103).Sviane fór heim etter dette tape. So segjer Tjodolv:

Kunnugt var de,
at konung Yngvar
for Sysla-folke
stupa laut.
Heren fraa Estland
ved havsens hjarta (104)
den ljosleitte hovdingen
i hel drap.
Auster-have
havgudens kvæde
syng ved haugen
aat sviakongen.

Forklaringer:
(103) Adalsysla (hovudsysla) var lande austanfor øyi Øsel (Eysysla); baae tilsaman, eller heile Estland, var kalla Sysla.
(104) Havsens hjarta er utlagt aa tyda de same som stein, og Snorre hev teki de som namn paa ein stad i Estland, Stein. 
Øysteinsen, Yngvar (I3758)
 
14155 Yngve og Alv var Alreks sønner, de fikk deretter kongedømmet i Svitjod.

Yngve var en stor hærmann og alltid seiersæl, vakker, kunne mange idretter, sterk og kvass i strid, gavmild på gods og alltid glad; for alt dette ble han vidspurt og vennesæl.

Kong Alv, hans bror, satt hjemme i landet og var ikke på hærtog; de kalte ham Elvse, han var fåmælt, maktsyk og uvennlig. Hans mor het Dageid, datter til kong Dag den mektige, som daglingene er ættet fra. Kong Alv hadde ei kone som het Bera, hun var vakrere enn andre kvinner, storslått og gladlynt.

Så var det en høst at Yngve Alreksson kom til Uppsala fra viking igjen, og det ble gjort stor stas på ham. Han satt gjerne lenge og drakk om kvelden, kong Alv gikk oftest tidlig til sengs.
Dronning Bera satt ofte oppe om kvelden, og hun og Yngve satt og fjaset med hverandre. Alv snakket mange ganger til henne om dette, og bad hun skulle gå og legge seg før, han ville ikke ligge våken og vente på henne, sa han.
Hun svarte ham og sa at den kvinne kunne være glad som fikk Yngve til mann og ikke Alv; han ble svært sint, for hun sa dette flere ganger.

En kveld kom Alv inn i hallen mens Yngve og Bera satt i høgsetet og talte med hverandre. Yngve hadde sverdet liggende over knærne. Folk var svært drukne og la ikke merke til at kongen kom inn.
Kong Alv gikk til høgsetet, drog sverdet fram av kappa og stakk det gjennom Yngve, broren. Yngve sprang opp, drog sverdet og hogg Alv banehogg, og de falt begge 2 døde på golvet.

Alv og Yngve ble hauglagt på Fyrisvollene.

Fra Ynglingesagaen:

21.
Yngve og Alv var sønine hans Alrek, som deretter vart kongar i Svitjod.
Yngve var ein stor hermann og ovende sigersæl, væn og ein stor itrottsmann, sterk og djerv i slage, raust paa handi (71) og gladværug. Av alt dette vart han namnkjend og vensæl.
Kong Alv, bror hans, sat heime og var ikkje paa herferd; han vart kalla Elfse og var tagall og raadrikin (72) og grettin. Mor hans heitte Dageid, dotter til kong Dag den megtuge, som Doglingane er ætta fraa. Kong Alv hadde ei kone, som heitte Bera, ei væn kvinne, mykje fyri seg og gladværug.

Ein haust var Yngve Alreksson komin fraa vikingferd til Uppsalir og var daa oversleg namngjetin. Han sat jamt lengi uppe ved drykken um kveldane, men kong Alv gjekk tidt og lagde seg tidleg. Dronning Bera sat tidt uppe um kveldane, og ho og Yngve svalla med kvarandre. Alv rødde ofte um dette, og bad ho ganga og leggja seg tidlegare, og sagde at han vilde ikkje vaka etter henne.
Ho svara og sagde, at den kona var sæl, som heller var gift med Yngve enn med Alv. De vart han fælt vond for, daa ho tidt sagde dette.

Ein kveld gjekk Alv inn i halli, medan han Yngve og ho Bera sat i høgsæte og svalla. Yngve hadde eit sverd yvi knéi; alle folk var ovende drukne og gav ikkje gaum etter, at kongen kom inn.
Kong Alv gjekk til høgsæte og drog eit sverd fram undan kappa og stakk igjenom Yngve, bror sin. Yngve spratt upp og drog sverde og hogg Alv banehogg, og dei fall baae tvo daude paa golve.

Alv og Yngve vart hauglagde paa Fyrisvollane. So segjer Tjodolv:

Daud laut han liggja,
drepin av Alv,
herren som vaktar
paa heilagdomen (73),
daa kongen ovundsjuk
mot Yngve fór,
og med blodut sverd
til bane stakk han.
Harmelegt var de,
at hovdingar djerve
dronningi skulde
til draap eggja,
daa bror gav bror
banehogg,
aabruige,
i utrengsmaal.

Forklaringer:
(71) Gjevmild.
(72) Myndug, som gjerne vil raada.
(73) Kongane var tempel-eigarar og vart difor kalla dei som vaktar heilagdomen (vé-stall). 
Alreksen, Alv (I8313)
 
14156 Yngve og Alv var Alreks sønner, de fikk deretter kongedømmet i Svitjod.

Yngve var en stor hærmann og alltid seiersæl, vakker, kunne mange idretter, sterk og kvass i strid, gavmild på gods og alltid glad; for alt dette ble han vidspurt og vennesæl.

Kong Alv, hans bror, satt hjemme i landet og var ikke på hærtog; de kalte ham Elvse, han var fåmælt, maktsyk og uvennlig. Hans mor het Dageid, datter til kong Dag den mektige, som daglingene er ættet fra. Kong Alv hadde ei kone som het Bera, hun var vakrere enn andre kvinner, storslått og gladlynt.

Så var det en høst at Yngve Alreksson kom til Uppsala fra viking igjen, og det ble gjort stor stas på ham. Han satt gjerne lenge og drakk om kvelden, kong Alv gikk oftest tidlig til sengs.
Dronning Bera satt ofte oppe om kvelden, og hun og Yngve satt og fjaset med hverandre. Alv snakket mange ganger til henne om dette, og bad hun skulle gå og legge seg før, han ville ikke ligge våken og vente på henne, sa han.
Hun svarte ham og sa at den kvinne kunne være glad som fikk Yngve til mann og ikke Alv; han ble svært sint, for hun sa dette flere ganger.

En kveld kom Alv inn i hallen mens Yngve og Bera satt i høgsetet og talte med hverandre. Yngve hadde sverdet liggende over knærne. Folk var svært drukne og la ikke merke til at kongen kom inn.
Kong Alv gikk til høgsetet, drog sverdet fram av kappa og stakk det gjennom Yngve, broren. Yngve sprang opp, drog sverdet og hogg Alv banehogg, og de falt begge 2 døde på golvet.

Alv og Yngve ble hauglagt på Fyrisvollene.

Fra Ynglingesagaen:

21.
Yngve og Alv var sønine hans Alrek, som deretter vart kongar i Svitjod.
Yngve var ein stor hermann og ovende sigersæl, væn og ein stor itrottsmann, sterk og djerv i slage, raust paa handi (71) og gladværug. Av alt dette vart han namnkjend og vensæl.
Kong Alv, bror hans, sat heime og var ikkje paa herferd; han vart kalla Elfse og var tagall og raadrikin (72) og grettin. Mor hans heitte Dageid, dotter til kong Dag den megtuge, som Doglingane er ætta fraa. Kong Alv hadde ei kone, som heitte Bera, ei væn kvinne, mykje fyri seg og gladværug.

Ein haust var Yngve Alreksson komin fraa vikingferd til Uppsalir og var daa oversleg namngjetin. Han sat jamt lengi uppe ved drykken um kveldane, men kong Alv gjekk tidt og lagde seg tidleg. Dronning Bera sat tidt uppe um kveldane, og ho og Yngve svalla med kvarandre. Alv rødde ofte um dette, og bad ho ganga og leggja seg tidlegare, og sagde at han vilde ikkje vaka etter henne.
Ho svara og sagde, at den kona var sæl, som heller var gift med Yngve enn med Alv. De vart han fælt vond for, daa ho tidt sagde dette.

Ein kveld gjekk Alv inn i halli, medan han Yngve og ho Bera sat i høgsæte og svalla. Yngve hadde eit sverd yvi knéi; alle folk var ovende drukne og gav ikkje gaum etter, at kongen kom inn.
Kong Alv gjekk til høgsæte og drog eit sverd fram undan kappa og stakk igjenom Yngve, bror sin. Yngve spratt upp og drog sverde og hogg Alv banehogg, og dei fall baae tvo daude paa golve.

Alv og Yngve vart hauglagde paa Fyrisvollane. So segjer Tjodolv:

Daud laut han liggja,
drepin av Alv,
herren som vaktar
paa heilagdomen (73),
daa kongen ovundsjuk
mot Yngve fór,
og med blodut sverd
til bane stakk han.
Harmelegt var de,
at hovdingar djerve
dronningi skulde
til draap eggja,
daa bror gav bror
banehogg,
aabruige,
i utrengsmaal.

Forklaringer:
(71) Gjevmild.
(72) Myndug, som gjerne vil raada.
(73) Kongane var tempel-eigarar og vart difor kalla dei som vaktar heilagdomen (vé-stall). 
Alreksen, Yngve (I4611)
 
14157 Ytre Hernes. Moltzow, Jochum (I12968)
 
14158 Ytre Holmedal. Begravet i Dale 7.mai. Fredriksen Arentz, Hans (I8197)
 
14159 Zakarias ble klokker og kirkesanger etter faren i 1796. Isachsen Høyem, Zakarias (I1588)
 
14160 Zion Lutheran Cemetery. Linge, Ruth "Hoiness" (I367)
 
14161 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I48)
 
14162 Åbo, dvs arrendator med juridisk besittningsrätt inkluderande rätt att gården gick i arv. Carlsson, Jan "Hälltorp" / "Finth" / "Dingelsundet" (I217)
 
14163 Åbonden Lars Larsson i Fanvik døde av Warsot 70 år gammel. Larsson, Lars "Gunnerud"/"Fantviken" (I195)
 
14164 Åby. Eliasdatter Staavi, Birthe "Aabye" (I11846)
 
14165 Åby. Jokumsdatter Aabye, Kari (I11848)
 
14166 Åby. Jokumsdatter Aabye, Kirsti (I11849)
 
14167 Åby. Jokumsdatter Aabye, Kirsti (I11849)
 
14168 Åby. Jokumsen Aabye, Elias (I11850)
 
14169 Åby. Jokumsdatter Aabye, Kirsti (I11851)
 
14170 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I1078)
 
14171 Åge Frisak skrev 4.juni:

Spesiell start på bursdag med natt på Tønsberg sykehus hvor far ble operert for sprekk på aorta i magen på mandag. På sin 90 års dag. Hadde fin feiring for han på søndag. Tilstanden hans er stabil, men venter spent på om nyrefunksjonen kommer igang.

Senere:
Far døde i dag med sine nærmeste rundt seg. Rolig død. Fars yngste søster døde på datteren sin fødselsdag, og far på min.

Hans Frisak skrev samme dag:

Dagen etter bursdagsfeiringen av far med hele familien, ble han dårlig og kjørt til sykehus i Tønsberg. Han hadde en lekkasje i hovedpulsåren og ble operert på mandag. Operasjonen gikk fint, men det er stor operasjon og det skal mye til å få en gammel kropp til å virke igjen selv om han er sterk og sunn. Det er kritisk, men han er stabil i påvente at nyrene skal starte opp igjen. Han er bevisst og klar, men kan ikke snakke på grunn av respirator. Hele familien var her i går og Åge var her sammen med mor i natt og jeg er her på sykehuset nå i dag. Vi krysser fingrene, men er realister.

Senere:
Far døde i dag etter et langt og godt liv. Vi var sammen med ham da han døde. Veldig trist, men vi er takknemlig for alt vi hadde sammen. 
Frisak, Henrik (I1077)
 
14172 Åge Frisak skrev på sin facebook-side 15.november 2018 omkring kl.18.30:

Mor døde i dag etter kort sykdom med sine nærmeste rundt seg. Lungebetennelse som hun blei for tøff for henne.

Hans Frisak skrev på sin facebook-side 16.november 2018:

Mor døde i går 93 år gammel etter et kort sykeleie med de nærmeste hos seg. Trist, men hun har hatt et langt og godt liv og vi er takknemlige for alt hun har gjort for oss.
Hun var krystallklar til det siste og som æresmedlem talte hun i Kvinneners Læseforning som feiret 120 års jubileum for tre uker siden. Vi vil savne henne. 
Kristensen, Ragnhild "Frisak" (I1079)
 
14173 Åge Ramberg ble innvalgt på Stortinget fra Vestfold i 1973.

Stortingsrepresentant, 1973–1977, 1977-1981, 1985-1989.

Stortingskomitéer:

1973 – 1977 medlem i Sosialkomitéen.
1973 – 1977 varamedlem i Den forberedende fullmaktskomitéen.
1977 – 1981 formann i Administrasjonskomiteen.
1985 – 1989 medlem i Forsvarskomitéen.
1985 – 1989 sekretær i Kontrollkomitéen.

Medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling 1985–1989. 
Ramberg, Åge (I14264)
 
14174 Åjet, Leikanger? Nilsen Sværen, Tor "Nelson" (I1771)
 
14175 Åmot Vestre. Larsen Østby, Knut (I12160)
 
14176 Ångermanland Mogensen Blix, Bengt (I9040)
 
14177 Året 1824 er siste året murermesteren Pehr Lundberg, 57 år, er nevnt. Han er da - hyresfolk - i Gamle Bys Roten. Også dette året er han nevnt boende alene. Hustruen Chrustina Olsson og deres syke datter Helena Fredrika er nevnt et annet sted i Gamle Bys Roten som - hyresfolk. Lundberg, Pehr (Peter) (I16508)
 
14178 Året etter at Cornelia ble enke fikk hun den 30.mai 1785 plass i det Thomas Angells Stiftelse tilhørende Kloster, hvor hun oppholdt seg til sin død 29.januar 1823.

Hun var i sine siste år blind.

Cornelia var ved sin død 93 år. 
Klingenberg, Cornelia Susanne "Dons" (I2110)
 
14179 Året etter at Halvor døde ble Visetgården delt. Anna og eldstedatteren overtok Øverhaugen, som var en tidligere husmannsplass under Viset. Nilsen Magerøy, Halvor (I5348)
 
14180 Året etter Eriks død giftet Berit seg med Bersvend Ellingsen Hage (1748-1834).

Berit døde allerede året etter dette giftemålet, og Bersvend giftet seg i 1785 med Kari Eriksdatter Presthus (1757-1837). 
Family F5094
 
14181 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I18174)
 
14182 Årnes. Gulbrandsdatter Børsonstua, Anna Gunhild (I15502)
 
14183 Årsrud nordre. Mortensen Torp, Ole "Skillingstad" (I15452)
 
14184 Årsrud nordre. Olsen Torp, Morten (I15455)
 
14185 Årstallet for Inge den eldres død og når han fratrådte tronen er svært uklare. Kildene nevner alt fra 1103 til 1118, og det er heller ikke sikkert at de 2 hendelsene inntraff samtidig.

Hervarars sagaen forteller at:

Inge styrte riket til sin dødsdag og ble sottedød.

Han skal ha blitt gravlagt på Hångers ødekirkegård, men en gang før år 1234 ble levningene flyttet til Varnhems klosterkirke hvor han skal ligge under en umerket stein i midtgangen.
I kirken finnes det en stein med inskripsjonen som Johan 3 av Sverige skal ha latt sette opp. Steinen forteller at Inge skal ha blitt drept av dansker i Skåne i år 1064. Den ansvarlige for steinen, Rasmus Ludvigsson, virker å ha fått sin informasjon direkte fra Lilla rimkrøniken som ikke stemmer spesielt godt overens med andre kilder. Det handler antagelig om en sammenblanding med en annen svensk eller vestgøtisk konge eller høvding. 
Steinkjellson av Sverige, Inge "Inge 1" (I3401)
 
14186 Årstallet for stiftelsen av klosteret er ikke kjent, men det må ha vært før 1230.
Skules halvsøster Sigrid ble den første abbedisse på Reinskloster.

I 1226 lå hertug Skule farlig syk i Nidaros, og i den forbindelse må han ha gitt et løfte. Han ga i hvert fall Rein, sin farsarv, til et kloster. Han lot bygge en steinkirke, innrettet et nonnekloster og ga gods til det.
Da Skule hadde grunnlagt Rein kloster mente han at Austrått skulle følge søsteren som arv og legges til klostergodset. Etter en langvarig prosess ble Austrått i 1238 tildømt Åsulv mot at han ga klosteret erstatning i annet gods.

Dette førte til et bittert uvennskap mellom de to mennene. I 1239 reiste hertug Skule opprørsfanen mot kong Håkon Håkonsson, og etter å ha tapt slaget i Oslo i 1240 måtte Skule søke tilflukt i Elgeseter kloster ved Nidaros. Åsulv og hans birkebeinere satte ild på klosteret, og drepte deretter Skule og følget hans da han forsøkte å berge seg ut. Dette var å betrakte som en helligbrøde, og Åsulv måtte ut på pilegrimsferd.

Det er uvisst hvilken ordenstilhørighet klosteret har hatt, men man antar at det har vært en augustinerstiftelse for fornemme kvinner. Rein nonnekloster lå på en dominerende høyde i det flate Rissalandskapet, med vid utsikt mot den ytre delen av Trondheimsfjorden. 
Bårdsdatter på Rein, Sigrid (I3608)
 
14187 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I10)
 
14188 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I1271)
 
14189 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I10)
 
14190 Åse Larsdatter fra Nes Ø. var 61 år og 2 måneder gammel da hun døde. Larsdatter Nes, Åse (I6867)
 
14191 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F6706
 
14192 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I10)
 
14193 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I10)
 
14194 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I18082)
 
14195 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I10)
 
14196 Åset søndre. Aarflot, Berit Canutte "Grindstad" (I14777)
 
14197 Åskjell er første gangen nevnt i forbindelse med riksmøtet i Bergen i juli-august 1223. Han er da kongens kapellan og rådgiver.

Trolig identisk med - Askeldus Archidiaconus Bergensis - som i 1225 er utsending til England.

I 1226 ble han biskop i Stavanger.

I 1233 ble han skrevet som - Askillus dei gracia Stawangrensis episcopus - og kunngjorde at han sammen med erkebiskop Sigurd av Nidaros hadde inspisert privilegia til erkestolen, der det ble krevet at halve fjerdedelen av tienden skulle gå til dekning av utgiftene ved erkebispens palliereiser.
Trolig samme år er han nevnt i privilegiebrevet fra kong Håkon Håkonsson til Stavanger bispestol.

Olsokdagen 1247 var han tilstede ved kroningen av kong Håkon i Bergen.

I 1253 er han blant biskopene som møter kong Håkon ved Eikerøyene i forbindelse med leidangsferden til Danmark.

Han døde våren 1254.

Mulig far til Munan Biskopsson i Opplandene i 1236, og som senest 1247 var lendmann.
 
Jonsen på Mel, Åskjell (I5858)
 
14198 Åsta ble døpt ca. 998. Hun fikk besøk av kong Olav den Hellige i 1015 og etter Sigurds død i 1018. Gudbrandsdatter, Åsta (I3393)
 
14199 Åsta og Olav kjøpte Mohaug av enke Kirsten Eide for kr.18.000,-.

I kjøpekontrakten inngikk at Kirsten skulle leie 2.etasje rimelig. 
Fossum, Olav August (I651)
 
14200 Åsta stumpet den siste røyken før den store operasjonen. Eide, Åsta Bergljot "Fossum" (I605)
 

      «Prev «1 ... 280 281 282 283 284 285 Next»

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.

Maintained by Tor Kristian Zinow.