Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark

Notes


Matches 151 to 200 of 15,256

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 306» Next»

 #   Notes   Linked to 
151 .
Til konsul B.M.Widths 80de fødselsdag 6/9 1890

Mel. Vårt land, vårt land, vårt fosterland.

Hvor dog de mange venners tal,
du årlig kom ihu
på fødselsdagen med dit kald
til gildet i din gjæstfri hal,
hvor dog den kreds er tyndet nu!
- snart står alene du!

Men fem til otti år at nå
med livlig åndskraft end
er også lod forundt kun få,
og derfor år om andet så
du mangen kjær og torfast ven
fra dig at vandre hen.

Dog, om den gamle garde led
så stort et mandefald,
rekruter i de faldnes sted
du herved ved din venlighed:
se derfor end i denne sal
vort - Leve - tunge skal.

Ja, leve du tilfreds og glad
til livets sidste kveld!
og tag en hilsen fra den stad,
hvor du som hædersborger sad;
med tak den mindes eder vel,
din hustru og dig sev!

A.Brinchmann 
Brinchmann, Alexander (I32)
 
152 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I87)
 
153 .
Under folketellingen i 1801 i Jarlsberg og Laurviks amt, under Hedrum prestegjeld finner vi på Stubberød:

Paul Johanessen Rosenberg, Huusbond, Færgemand og timmerfoged, 57 år.
Hans kone Maria Gulbrandtr., 59 år. Bege i 1te ægteskab.

Deres datter Regina Catrin Paulsdtr, 25 år og Ugivt.

Konens søster Maren Dorotea Gulbransdtr., 54 år Ugivt.

Konens broder søn Gulbran Massen Lund, 25 år Ugivt Snedker.

Tienere:

Elev Anderssen, 46 år Ugivt.
Johanes Jørgensen, 24 år.
Daarte Christophersdtr., 28 år.
Elen Jacobsdtr., 24 år. 
Johannesen Rosenberg, Poul (Paul) (I3824)
 
154 .
Urnenedsettelsen på Alfaset gravlund var 18.desember 2020.

Da den tidligere kollegaen ved Voksenhabiliteringen på Ahus, Renate Dahl, fikk se bilde av gravstedet (sendt til henne av en annen tidligere kollega ved Ahus, Kristine Lindberg) skrev hun:

Så vakkert, Kristine! Jeg er så forferdelig lei meg at jeg ikke fikk invitert/besøkt Ruth Eva de siste årene. Man tror at man har mange år å ta av...
Jeg er vedvarende lei meg også, fordi vhab behandlet henne så urettferdig!
Klem til deg, R. 
Zinow, Ruth Eva "Skøien"/"Møller" (I5)
 
155 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I6063)
 
156 .
Ved hjemkomsten veide Karl Kristian 44 kg, mot ca.75-80 normalt. Han var svært sliten og avkreftet, og hentet seg aldri helt inn igjen. 
Lorentzen, Karl Kristian (I40)
 
157 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I87)
 
158 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I18661)
 
159 ... i juni 1970 ble Ella Eriksen konfirmert borgerlig av daværende ordfører Ingrid Sandvik på hennes kontor... Eriksen, Ella Kristine "Berg" (I806)
 
160 ...9.Febr... trolovet Grenader Lorentz Ericsen med pigen Giertrud Susana Svensdotter...

Attestert av Wille og Arnt Severin Evjen. 
Family: Lorentz Erichsen Hildrum / Gjertrud Susanna (Hjertrud) Svendsdatter (F702)
 
161 ...confirmeret af Provsten Deinboll, efter dertil at være bleven forberedt dertil hovedsagelig af Pastor Jervell, hvem hun allerede paa Skolen havde faaet inderlig kjær som Lærer. Hoffmann, Maren Johanne "Brinchmann" (I392)
 
162 ...Da nå Olav, sønn til kong Ingjald, fikk høre at faren var død, reiste han sin veg og tok med seg alt det folk som ville følge ham, for hele sveamugen reiste seg som en mann for å jage ut kong Ingjalds ætt og alle hans venner. Olav fór først opp i Närike, men da svearne fikk spurlag på ham, kunne han ikke være der lenger.

Så reiste han vestover gjennom skogene til ei elv som faller nordfra ut i Vänern og heter Elv. Der slo de seg ned, de tok til å rydde i skogen, brente og bygde siden, det ble snart store bygder der, og det kalte de Värmland; det var stort og godt land. Men da det spurtes i Svitjod at Olav ryddet skoger, kalte de ham Tretelgja, de syntes det var skam for ham.

Olav giftet seg med ei kvinne som het Solveig eller Solva, datter til Halvdan Gulltann vest fra Solør.
Halvdan var sønn til Solve som var sønn til Solvar, sønn til Solve den gamle, han var den første som ryddet i Solør.

Mor til Olav Tretelgja het Gauthild, og hennes mor het Ålov, datter til Olav den klarsynte, konge i Närike.

Olav og Solva hadde 2 sønner, Ingjald og Halvdan.
Halvdan vokste opp i Solør hos morbroren Solve, og ble kalt Halvdan Kvitbein.

Det var en mengde mennesker som fór fredløse fra Svitjod for kong Ivar. De hørte at Olav Tretelgja hadde mye godt land i Värmland, og så kom de drivende til ham i slike flokker at landet ikke kunne tåle det, og det ble fælt uår og sult. Det gav de kongen skylden for, ettersom svearne alltid pleier å gi kongen skylden for både gode og dårlige år.
Kong Olav var ikke noen stor blotmann, og det likte ikke svearne, de trodde det var det uåret kom av. Så samlet svearne hær og gikk imot kong Olav, de kringsatte huset hans og brente ham inne og gav ham til Odin og blotet ham for godt år. Det var ved Vänern.

Fra Ynglingesagaen:

42.
Daa Olav, son til kong Ingjald, spurde far sins avferd, so fór han av med deim som vilde fylgja han; for heile aalmugen i Svitjod reiste seg som ein mann til aa jaga ut ætti til kong Ingjald og alle venine hans. Olav fór fyrst upp i Nærike. Men daa sviane fekk spurlag paa han, fekk han ikkje vera der og reiste skogleides vestetter til ei aa som kjem nordantil ut i Venern og heiter Elvi (120).

Der gav dei seg til og tok til aa rydja og brenna skogane og byggja. Der vart de snart store bygdir, som dei kalla det Vermeland, og de var godt for jord der. Men daa dei spurde i Svitjod, at Olav rudde skogane, kalla dei han Tretelgja og totte dette var svivyrdlegt.

Olav fekk seg ei kone, som heitte Solveig eller Solva, og var dotter hans Halvdan Gulltann vestantil Solør. Halvdan var son hans Solve Solvarsson, som var soneson hans Solve den gamle, som fyrst rudde Solør.

Mor hans Olav Tretelgja heitte Gauthild, og mor hennar heitte Olov, dotter hans Olav den skygne (121), som var konge i Nærike. Olav og Solveig hadde tvo sønir, Ingjald og Halvdan; Halvdan vart uppfødd i Solør hjaa Solve, morbror sin; han vart kalla Halvdan Kvitbein.

43.
De var mykje folk, som fór fredlause or Svitjod for kong Ivar. Dei spurde at Olav Tretelgja hadde godt for jord i Vermeland, og de dreiv dit so tjukt med folk til han, at lande kunde ikkje bera de, og de vart grøtelegt uaar og svult der. Dette gav dei kongen skuldi for, liksom sviane plar gjeva kongen skuldi baade for gode aaringer og uaar.

Kong Olav var ikkje nokon blotmann; dette mislika sviane, og trudde at uaare kunde koma av de; daa samla sviane ein her, drog imot kong Olav og kringsette huse og brende han inne og gav han til Odin og blota han for gode aaringar. Dette var ved Venern. So segjer Tjodolv:

Attmed vaagen
veit eg elden
Tretelgja
tok og gløypte,
og frasande
Fornjots-sonen (122)
klædi svidde
av svia-kongen.
Burt kvarv ætti
fraa Uppsalir,
Lovde-ætti (123),
longe sidan.

Dei vitugaste av sviane skyna daa, at uaare kom av de, at folkemengdi var større enn lande kunde bera, og at kongen ikkje var skuldi.
De vart til de, at dei fór med heile heren vestetter yvi Eidskogen (124) og kom fram i Solør reint uventande; dei drap kong Solve, men fanga Halvdan Kvitbein; dei tok han til hovding yvi seg og gav han kongsnamn, og han lagde under seg Solør. Sidan fór han med heren ut til Raumarike (125) og herja der og tok dette fylke med magt.

Forklaringer:
(120) Klar-elvi eller Gøtaelvi.
(121) Den gløggsynte.
(122) Fornjot var far til Loge (= eld).
(123) Lovde (lovði) er eit ord som diktarane brukar med same meining som konge.
(124) Eidskogen, grenseskogen millom Solør og Vermeland.
(125) Romerike. 
Ingjaldsen, Olav (I3755)
 
163 ...De av svearne som hadde mer vett, skjønte nå at uåret kom av at det var flere mennesker der enn landet orket å bære, og at kongen ikke kunne noe for det. Så fant de på å gå med hele hæren vest over Eidskogen, de kom fram helt uventet i Solør; der drepte de kong Solve og fanget Halvdan Kvitbein, ham tok de til høvding over seg og gav ham kongsnavn. Han la under seg Solør, og siden gikk han inn på Romerike med hæren og herjet derog tok det fylket med hærferd.

Halvdan Kvitbein var en mektig konge; han var gift med Åsa, datter til opplandskongen Øystein Hardråde, som rådde på Hedmark. Halvdan og Åsa hadde 2 sønner, Øystein og Gudrød.
Halvdan tok mye av Hedmark og Toten og Hadeland, og mye av Vestfold.

Han ble en gammel mann og han døde sottedød på Toten, etterpå ble han flyttet ut i Vestfold og hauglagt der det het Skæreid i Skiringssal.

Ingjald, kong Halvdans bror, var konge i Värmland, men etter hans død la kong Halvdan Värmland under seg og fikk skatter der og satte jarler over det så lenge han levde.

Fra Ynglingesagaen:

44.
Halvdan Kvitbein var ein megtug konge; han var gift med Aasa, dotter hans Øystein den hardraade, kongen yvi upplendingane; han raadde for Heidmarki. Ho og Halvdan hadde tvo sønir, Øystein og Gudrød. Halvdan eigna til seg mykje av Heidmarki og Toten og Hadaland (126) og mykje av Vestfold (127). Han vart ein gamal mann og døyde straadaude paa Toten, og vart sidan flutt ut paa Vestfold og hauglagd ein stad som heiter Skæreid i Skiringssal (128). So segjer Tjodolv:

De hev alle høyrt gjeti,
at gjæve menn
skulde Halvdan
sakna faa,
og den løynske
Loke-dotter (129)
paa Toten hæve
hovdingen tok,
og Skæreid
i Skiringssal
i sorg yvi beini
aat den brynju-klædde luter.

45.
Ingjald, bror hans Halvdan, var konge i Vermeland; men daa han hadde slokna, lagde Halvdan Vermeland under seg og tok skattar og sette jarlar yvi de, medan han levde.

Forklaringer:
(126) Haðaland (Hadeland) lyder no oftast Haland.
(127) Vestfold var namne paa Jarlsbergs og Larviks amt med Eiker og Lier herad.
(128) Skiringssal var namne paa Tjølling sokn ved Larvik. Ved Kaupang der var i 9de hundrad-aare ei hamn og ein marknadsplass. Noko stelle med namn Skæreid er ikkje kjent. 
Olavsen, Halvdan (I3590)
 
164 ...den 8de Januar næstefter blev døbt av min Broder Ludvig, daværende personel Capellan, i nærværelse af følgende Faddere : Bedstemoderen Hanna Hoffmann, (der bar henne ved Daaben), Jomfru Anne Bruun Taarvig og min Søster Louise, samt min Fader, Morbroderen Frederik og mig selv. Vi maatte atter af Hensyn til det indskrænkede Locale gjøre Fadderstadsen saa simpel som muligt. Denne Gang fikk da Marenjohanne sit Ønske opfyldt, da Barnet erholdt Mormoderens navn - Hanna. Brinchmann, Hanna "Brekke" (I395)
 
165 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I800)
 
166 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I802)
 
167 ...hvor han ved nytaar 1625 oplot embedet til sin værsøn, hr. Jens Buck mot nogen aarlig rente. Hr. Jens døde imidlertid allerede i mai 1627, og hr. Abel fik da paa andragende kgl. brev 19/6 1627 fremdeles at nyte renten av den kommende sogneprest, anseedes ikke billigt at en Guds ords tjenere, som i saa langsommelig tid prædikeembedet haver forestaaet, skal forskydes eller fornævnte underholdning benegtes av det sogn, han lovligen haver været tilkaldet og udi ingen maader forbrudt, men for sin alderdoms skyld en anden det at tjene bevilget.

Kilde:
NST I Jesper Hansen fogden paa Helgeland - fogden paa Kaupanger ved S.H.Finne-Grønn s.63. 
Olufsen, Abel (I3240)
 
168 ...hvorefter han studerede ved Kjøbenhavns universitet fra 1548 til 1552, understøttetdels af faderen, dels og fornemmelig af biskop Geble Pederssøn. Simonsen Krag, Peder (Per) (I3303)
 
169 ...kastet jord på salig Jon Eggens lig fra Skogn... Olsen, Joen "Eggen" (I19619)
 
170 ...Som dere kanskje ser av kortet vi sendte, så har jeg altså forlovet meg med - hånet - fra Støren, ikke fra Hamar nei - forgotten for ever. Det skjedde 17.mai. Selskapet hadde vi hjemme til Gunvor. Vi var ialt 10 stykker som feiret begivenheten. Dere synes kanskje at vi var litt snar på det, men vi har jo vært kjendt helt siden Bededagshelga, ca 8 mndr. og det er jo ikke så kort tid. Ja, ja nu er det altså forbi med - de gamle guder -... skriver Ole Martin til Skøiens i Oslo. Family: Ole Martin Aune / Gunvor Moum, "Aune" (F522)
 
171 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I5764)
 
172 ...Tierpark i Øst-Berlin er ett av de meget få. Siden mai i fjor har 23-årige Ella Eriksen fra Orkanger fått sin store drøm oppfylt, og sommeren 1980 regner hun med å være ferdig... Eriksen, Ella Kristine "Berg" (I806)
 
173 ...to av tilfellene endte operasjonene med at pasientene døde. Den tredje pasienten, Ella Eriksen fra Orkanger, berget livet takket være at hennes kjæreste, forfatteren Willy Ustad, grep...

...Ella Eriksen som var døden nær da pleiepersonalet ikke reagerte på komplikasjonene etter en gallesteinsoperasjon... 
Eriksen, Ella Kristine "Berg" (I806)
 
174 ..fortsatte imidlertid hun sin Skolegang, idet hun fra Jomfru Lieunges Skole, hvor hun først havde gaaet, var bleven overflyttet til Madame Deinbolls Pige-institut, hvor hun foruden i de almindelige Skolefag tillige havde Underviisning i Pianofortespil.
Disse sine Skoleaar omtalte hun senere stedse med inderlig Glæde, ikke blot fordi hun i dem lagde Grunden til sit senere mere befæstede Venskab med mange Skolekamerader og altid med hjærtelig Kjærlighed mindedes sin Lærerinde og sine Lærere, men ogsaa fordi hun med Flid og Interesse omfattede selve Underviisningen. Ofte faldt det hende imidlertid tungt at opfylde sine Discipelpligter saaledes, som hun ønskede, deels fordi hun i et Par Aar paa Grund av stærk Legemsvext var svag af Helbred, hvorfor hun ogsaa tilbragte et Par Sommere paa Landet hos Familier, som stode i Venskabsforhold til Forældrene, deels fordi hun i en meget tidlig Alder maatte begynde at deeltage i Forældrenes paa Grund af den store Børneflok besværlige Huusholdning - en Øvelse, som imidlertid dog senere, da hun selv blev Huusmoder, kom hende særdeles til gode.....
....Efter denne Tid (etter konfirmasjonen) fortsattes vistnok hendes Underviisning, saavel i boglige Fag, navnlig Sprog, af Privatlærere, som i Pianofortespil, men hendes Arbeide var dog væsentlig optaget af Huusholdningen, der nu saagodtsom ganske kom til at hvile paa hende, da de mange smaa Børn gave Moderen mere end nok at bestille og Familiens Talrighed i Forening med Forældrenes udstrakte Gjæstfrihed lagde for stærkt Beslag paa Doctorens Indtægter til at kunne tilstede, hvad der vel ellers kunde tiltrænges, Antagelsen af en Huusholderske... 
Hoffmann, Maren Johanne "Brinchmann" (I392)
 
175 ..I byen er alt bra alle er friske Du spørger om vi sendte noget til lille Kjell jo da vi sendte en liten Kasse med lidt av hvert, lidt Kaffe og sukker og forskjellig småt til Gurine og til Guttene sendte vi frugt og nøtter og Ingeleiv sendte en æske med marsipan saa de blev meget godt, jeg venter nu Kjell hit en tur, han har været her flere gange alene nu du kan tro at han er kjæk og saa høflig og snild..  Haugan, Kjell (I900)
 
176 ..I byen er alt med de gamle, skriver mor Klara. Familien til datteren Kirsten har det bra. Nytt er at Finn og Oskar har fått arbeide hos Lothe, samme sted som faren Johan. Family: Johan Martin Eide / Kirsten Margit Lorentzen, "Eide" (F71)
 
177 ..Jeg har været oppe hos bestemor hun er meget bedrøvet. da jeg kom op saa laa hun og graad. Laura har nu skrevet til America for at faa rede paa dødsaarsagen. Fredrik og Bestemor har nu faat bilet til America de skal reise i midten af August, skriver barnebarnet Karl Kristian i et brev fra 1906.

Senere skriver han (og er trolig på Hurtigruta nå):

Paa veien til Hamerfest den 17-6-06.
..Hvist du har faat brev fra Fredrik saa ved du vel at Bedstemor og Fredrik har faat bileter til America..

Den 22. august 1906 reiser Fredrik Kr. (f.1877) så til Chicago igjen med sin mor, Karen (f.1842). Begge skal til Chicago med skipet Salmo fra Allan-linjen. Billettene er betalt i Amerika.

Karens formål med reisen var:

Reiser til sine Børn. 
Olsdatter Moe, Karen "Lorentzen" (I501)
 
178 ..Kirsten er nu lidt bedre saa vi har nu bedre haab ijen, og hun er nu i bedre humør..

..Gerd er riktig bra, men jeg og far har ingen god tro om hende, men du skjønner at de tør vi jo ikke at sige, noget om, foresten er der nu bra. Eide er hos Lothe og har rigtig bra løn, saa dem lever nu bra, han betaler husleien og er ordentlig og nok for dem til mat, han har tre maaneder at sone, og de har han faat utsættelse med til Paaske, nu er de den travleste tiden i foretningen saa Lothe har bet ham fri til Paaske da skal han avsted, men Lothe har lovet ham platsen ijen da han har sonet fra sig dette..
 
Family: Johan Martin Eide / Kirsten Margit Lorentzen, "Eide" (F71)
 
179 ..Og for de andet skal jeg fortælle dig at Bestemor er nu bestemt paa at reise til Amerika hun venter nu billeterne i denne uge, og da skal Bestemor og Gusta reise, har du hørt noget værre? Har jeg bare vist dette før jeg reiste men nu er de forsent. Men det er det eneste at jeg haaber endnu at hun angrer sig saa det bliver, og hvis det ikke bliver at dem reiser saa kommer dem til at bo sammen med mig..

Dette skrev svigerinnen til Gusta, Klara Lorentzen, til sin mann Oskar 19.juni 1908, så da var Gusta bestemt på å reise til Amerika igjen. 
Olsdatter Moe, Karen "Lorentzen" (I501)
 
180 ..Torsdag den 8de Januar 1936.
Kjære Ruth og Einar! Tak for dit kjære brev, som du har skrevet den 22de desember altsaa lille Juleaften, som vi fik igaar, ser deraf at du har motat juleheftet fra Kirsten, men vi hører ikke om du har faat Juleheftet fra os..

..Kirsten er nu oppe og ute men ikke helt bra, hun kommer hit ikveld og skal være nogle dage, hvis hun er saapas frisk skal hun hjelpe mig at bake lidt Fattigmand og hjorthron, jeg bakte ikke noget til Jul, for jeg fik en æske med kaker fra Aasta til Jul, men nu maa jeg bake lidt for nu er de min Tid til at ha Julefrimmede, lørdags kveld venter vi et helt bilæs inover, dem skal bruke Eides lastebil, de er Eide og Johnsen og Ingeleiv og Fensta og Anna, og Finn er safør og Gusta blir med.. 
Family: Johan Martin Eide / Kirsten Margit Lorentzen, "Eide" (F71)
 
181 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Living / Coos Hartman, "Ødegård" (F3554)
 
182 1 barn. Family: Thomas Bennett / Lena Hægg, "Bennett" (F5619)
 
183 1 barn. Family: Hans Petter Ihlen / Inger Thorbjørnsen, "Ihlen" (F6557)
 
184 1 barn. Family: Per Øijord / Elisabeth Ihlen, "Øijord" (F6558)
 
185 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Living / Living (F6959)
 
186 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Living / Louise Hiorth Aaser, "Torgersen" (F6969)
 
187 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Living / Living (F6977)
 
188 1 barn? Einar Oskar? Family: Knut Holmvåg / Hedvig Wiborg Thune, "Holmvåg" (F5602)
 
189 1 datter:

1. Anna Kirstine Bernhoft, døpt 18.juli 1728 i Nes på Romerike.
Gift i 1747 med lieutenant og enkemann Vilhelm Jacob Adolf Leweckhusen. 4 barn. 
Family: Hans Steensen Bernhoft / Martha Kirstine Hedemark (F6508)
 
190 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Living / Living (F6844)
 
191 1 uke. 20 juni 89.

Kj. C.!

Igår fik jeg tilf. vide, at turen herfra den 15.juli er forandret til den 19de, med returafrejse fra Havre ca.25 juli. Saugerne reiser den 19de og returnerer med afreise fra H. 4de aug.; begge disse gange er fuldtegnet. Du kan altså kun returnere fra H. 25de juli, såsom 4de aug. er optaget. På denne måde synes jeg, du blir bundet. Kan du nu ikke gå over til mit forslag at reise med på mellem dæksplads uden retur; så kan returnere, hvorfra og når du vil. Jeg og flere med mig er enige i, at 2den plads er ikke så hyggelig på en fornøyelsestur; vi reiser jo for fornøyelsen, men det er tvivlsom torn. at være udestængt fra hyggeligt seldkab. Heller da være 2 dage mindre i P.; vi kan jo let få det meget hyggeligt på nedreisen på 1ste plads. Jeg tager ikke returbillet; for mig er det altså ikke tale om at reide på 2den og kun spare 14 kr. Svar nu snarest herpå. Husk på 3 dage ombord; de kan bli hyggelige på 1ste, uhygg. på 2den.

Henny og Hanna ifølge telegram vel og lykkeligt ankomne til Molde. Alt vel her og der. Examenssjau. Collin har skrevet til sit (og Knuds) hôtel Cisneille; det ligger sundt; svarer ikke Henry, før Collins svar. Svar strax. Vi må kjøbe billetter. Hilsner.

Din L.

Hastesak. 
Brinchmann, Jacob Ludvig Hoffmann (I33)
 
192 1 uke. 20 juni 89.

Kj. C.!

Igår fik jeg tilf. vide, at turen herfra den 15.juli er forandret til den 19de, med returafrejse fra Havre ca.25 juli. Saugerne reiser den 19de og returnerer med afreise fra H. 4de aug.; begge disse gange er fuldtegnet. Du kan altså kun returnere fra H. 25de juli, såsom 4de aug. er optaget. På denne måde synes jeg, du blir bundet. Kan du nu ikke gå over til mit forslag at reise med på mellem dæksplads uden retur; så kan returnere, hvorfra og når du vil. Jeg og flere med mig er enige i, at 2den plads er ikke så hyggelig på en fornøyelsestur; vi reiser jo for fornøyelsen, men det er tvivlsom torn. at være udestængt fra hyggeligt seldkab. Heller da være 2 dage mindre i P.; vi kan jo let få det meget hyggeligt på nedreisen på 1ste plads. Jeg tager ikke returbillet; for mig er det altså ikke tale om at reide på 2den og kun spare 14 kr. Svar nu snarest herpå. Husk på 3 dage ombord; de kan bli hyggelige på 1ste, uhygg. på 2den.

Henny og Hanna ifølge telegram vel og lykkeligt ankomne til Molde. Alt vel her og der. Examenssjau. Collin har skrevet til sit (og Knuds) hôtel Cisneille; det ligger sundt; svarer ikke Henry, før Collins svar. Svar strax. Vi må kjøbe billetter. Hilsner.

Din L.

Hastesak. 
Brinchmann, Christopher Bernhoft (I31)
 
193 1) Falt av hesten, og skadene var såpass alvorlige at han døde kort tid etter.

2) Høsten 1047 ledet Magnus en flåte til Danmark. Norsk-islandske sagaer forteller at han døde av sykdom under denne ekspedisjonen.

3)En dansk kilde, Rydårboken, forteller at han falt i sjøen fra en landgang og druknet.

Kong Magnus' lik ble fraktet hjem til Norge og ble gravlagt i Nidaros.  
Olavsen, Magnus "Magnus 1" (I3396)
 
194 1. Heilwise married (bef.851)Ludolph, Duke of Saxony, son of Bruno, Count of Saxony and Suanna, Countess of Montfort.
Ludolph was born in 826 in Saxony, Germany and died in 866 in Saxony, Germany.

Son:

Otto 1 Duke of Saxony was born in 851 in Saxony, Germany and died on 30 Nov 912 in Saxony, Germany. Married Hedwige, Empress of Holy Roman Empire was born in 856 in Bavaria, Germany and died on 24 Dec 903 in Germany. Her parents were 94. Arnulf of Carinthia de Heristal, King of Germany, was born in 850 in Bavaria, Germany and died on 8 Dec 899, and
Oda of Bavaria. Oda was born in Bavaria, Germany.

2. Heilwise married (bef.900) Hucbald, Count of Ostrevant, son of Girard 2, Comte de Roussillon and Eve Berthe d'Auxerre.
Hucbald was born in Ostrevant, Normandy, France.

Son:

Raoul 1 de Cambrai Count of Amiens,Valois,& Vexin was born in 900 in Normandy, France and died in 944 in Killed in battle. 
Family: / Heilwise av Friaul (F3133)
 
195 1.advent døpt Jens Schweders pb. Joachima Hermanna.
Faddere: Mad: Bang, Kistine Koppe (Poppe?), Jacob og Vilhelm Schweder, Joachim Adtzlef. 
Schweder, Joachime Cathrine Hermanna "Coucheron" (I2627)
 
196 1.ektemann Karlsen. Family: / Solveig Halvorsen, "Hugås" (F3491)
 
197 1.ektemann Paul som hun ble enke etter.

Hun hadde 2 sønner i første ekteskap:

1. Cornelius.
Ble på en skammelig måte mishandlet av lensherre Ludvig Mink i Trondheim, jfr, dombok av 1597 s.8 og følgende sider. Cornelius døde av denne mishandlingen i Bergen 1571.

2. Henrik.
Han bodde i Bergen, jfr. Norske Magazin I side 434. 
Family: Paul / NN Corneliusdatter (F3242)
 
198 1.februar 1671: Norske Aabne Breve. Norske Register XII 382a:
Stadfesting av kallsbrev for flere sokneprester bl.a. Otto Hansen ved Nykirken i Bergen. 
Hansen Schreuder, Otto (I1871)
 
199 1.Hustru Ingerd Sigvidsdatter Ribbing. Family: Gaute Eiriksen Galtung, "til Hatteberg" / Ingerd Sigvidsdatter Ribbing (F5523)
 
200 1.mars? Lyseth, Reidar Andreas (I8752)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 306» Next»

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Tor Kristian Zinow.