Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Ole Jonsen Sørmoen, "Moe"

Male 1788 - 1879  (~ 90 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Ole Jonsen Sørmoen 
  Suffix "Moe" 
  Born Dec 1788  Sør-Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christened 01 Jan 1789  Budal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Nye Aars Dag.

   Faddere var Ole og Kiersti Larsdatter Moen. [1]
  Moe Ole Johnsen dåp 1789 Budalen Støren.jpg
  Moe Ole Johnsen dåp 1789 Budalen Støren.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Residence 1830  Sør-Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  • Som odelsgutt var det Ole som i 1830 fikk tinglyst skjøte på farsgården Sørgården på Moen for 100 speciedaler.

   Både Ole og Gjertru hadde vokset opp i nødsårene i begynnelsen på 1800-tallet, og hadde begge hatt følelse av fattigdom og trengsel. Bedre skulle det ikke bli. De på Sørgården var med i de fleste tildelinger som Fattigkommisjonen rådet med.

   Ole Jonsen kom i gjeld. Det var stort hushold og uvisse avlinger. Gjertru var ikke blant dem som hadde hell med seg i fjøset. En gang under våren kreperte 2 melkekyr som ble fraktet innpå frosne myrkjøler og der ble de fortært av sultne rovdyr.
   Det ble at Ole måtte avstå fra gården.

   Den 5.desember 1838 ble skjøte tinglyst fra Ole Jonsen til nabosønnene fra Kjønnsås, Ole og Lars Mathiassønner, for 600 speciedaler. Her fulgte også anpart i kirka.

   Ole og Gjertru Sør-Moe flyttet så med barna til Selbu, der de omsider fikk tak i gården Sletnan (bygsel eller kjøp er uvisst). [2]
  Residence 1838  Sletne, Selbu, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Ole Jonsen og Gjertru Andersdatter står oppførte som brukere av Sletne 1838-1843.

   I 1838 solgte Gunnar Persen Garberg gården til budalingen Ole Jonsen.

   Ole og Karen møtte samme nøden her som med gården i Budalen. Brukerne før dem hadde det også gått dårlig med, så de var ikke alene om å føle på nøden på Sletne-gården.

   Sletningen (han) eller Sletten-Jatru (hun), som de 2 senere ble omtalt som, kom i slik fattigdom i Selbu at de i 1846 ville returnere til Budalen.

   Familien dro nå til Strinda, hvor de gjorde et forsøk på å ta seg tilbake igjen til Budalen.

   Ole Jonsen sender så søknad til fogden om å få bygge og bo i den Søndre almenning i Budalen, men han fikk avslag. Årsak var nok at Søgårdskarene og de i Utistuen var de som samene hadde største ankepunkter mot for felling av tamrein. Det er sagt at Gjertru en gang kokte 7 reinskrotter i ildhuset i samme søa.

   Det er heller ikke til å skjule at selbyggerne ville bli kvitt Sletningene. I 1847 sender Størens kappelan C.A.Hansen brev til medhjelper J.B.Bjerkelie:

   Fra Selbu har han intet svar faaet og maa vel derfor Ole Moe med familje sendes derfra. Nærmere bestemmelse skal blive fattet på Fattigkommisjonensmøte på Enodden 3.oktober kl.3 slet.

   Ole Jonsen kom dem i forkjøpet ved å ta seg frem til hjembygda før denne dag. Han ble ublidt mottatt. Kort og kaldt et beinhardt vedtak denne Løverdagen på Enodden:

   Bemeldte Ole Jonsen med kone og tre uforsørgede børn pålægges av Fattigkommisjonen ufortrødent at begive seg tilbake til Selbo - og hvis han ikke godvillig vil finde seg deri - da at befordres did ved lensmannens hjælp.

   Budalingene satte lensmannen på dem.

   Ingen kan fortelle om Ole Jonsen senere noen gang var i Budalen, men det er kjent at de på vårparten 1850 flyttet til Strinda med barna Kjersti, Ola, Lars og Karen.
   De skal på ny ha prøvd å flytte til Selbu, men i 1852 flyttet Ole og Gjertru ut fra Selbu til Strinda på ny, og fikk tak i en husmannsplass der. [3]
  Residence Abt 1852  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Christianfeldt. 
  • Fra folketellingen i 1865:

   Husfader Ole Johnsen, Kardelmager, født 1787 i Størns prestegjeld.
   Hans kone Gjertrud Andersen, født samme sted 1796.

   Deres søn, ugifte Brolægger Lars Olsen, født 1834 samme sted. [4]
  Occupation 1865  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Kardelmager. 
  Residence 1875  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  Øvre Møllenberg. 
  • Under tellingen i 1875 finner vi Ole og Gjertrud på samme adresse som sønnen Ole:

   Ole Olsen Moe, hustømmermann, f.1831 i Budalen.
   Hustru Methe Larsdatter, f.1845 i Frosten.

   Barna:

   Gusta f.1867 i Bratsberg på Strinda.
   Olaf f.1871 i Trondheim.
   Anna f.1874 i Trondheim.
   O.Moes Fader og Moder er:

   Ole Jonsen Moen (f.1787) og Gertrud Moen (f.1795), begge født i Budal og forsørges av fattigvesenet i Selbu.

   Bostedsadressen vad Oles død 24.mars 1879 var forstatt Øvre Møllenberg. Han ble begravet fra Bakke kirke 30.mars. [5]
  Died 24 Mar 1879  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  • Anmeldte døde i afvigte Uge. ...Ole Johnsen Moe, 92 1/2 Aar... Tittel: Fattiglem.
  Moe Ole Johnsen dødsannonse 1879 0330 Adressa.jpg
  Moe Ole Johnsen dødsannonse 1879 0330 Adressa.jpg
  Dødsfallsmelding i Adresseavisen.
  Buried 30 Mar 1879  Bakke kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Moe Ole Jonsen begr 1879 Bakke Trheim.jpg
  Moe Ole Jonsen begr 1879 Bakke Trheim.jpg
  Kirkebok.
  Moe Ole Jonsen begr 1879 Bakke klokkerbok.jpg
  Moe Ole Jonsen begr 1879 Bakke klokkerbok.jpg
  Klokkerbok.
  Person ID I1181  My Genealogy
  Last Modified 13 Feb 2021 

  Father Jon (Joen) Olsen Krigsvold, "Moen",   b. Bef 14 Mar 1762, Krigsvoll, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 26 Jul 1833, Sør-Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 71 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Eli Ellingsdatter Solem, "Moen",   b. Bef 25 Jun 1758, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 27 Jan 1839, Sør-Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 80 years) 
  Relationship Birth 
  Engaged 30 Mar 1788  Budal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Trolovet 1.søndag etter påske. 
  Married 13 Jun 1788  Budal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 7
  • Mikkelmess: Copuleret Jon Olsen og Eli Ellingsdatter.

   Jon Olsen var også skiløper, som broren Lars, da han sto brudgom til sin Eli.

   Jon hadde 7 søsken og Eli, hvis mor het Gollaug Jørgensdatter, hadde 9. Eli var den yngste i sin søskenflokk.
   Selv fikk Jon og Eli 7 barn:

   1. Ole Jonsen Moe, født i 1788, ble gift med Gjertru Andersdatter fra gården Lillebudal.

   2. Elling Jonsen, født 1791, som ble gift i 1827 med Gjertru Olsdatter Bruaplassen.
   Først var disse husmannsfolk på Moaløkken under Sørgården noen år.Der satte Elling opp ildhus og fjøs, til et par kuer og en liten saueflokk. Han brøt også opp en åkerlapp.
   Med vandriften til broren på Sørgården, Ole Jonsen, ble det etterhvert også verre for husmannsfolket. Dermed dro disse til Innherred. Deres 2 sønner, Jon og Ole, fulgte med.

   3. Kjersti, som ble født 1793, døde 32 år gammel.

   4. Gudlaug ble født 1796, og er nevnt som tjeneste pike 1825.

   Tvillingene (5 og 6) Erik og Marit ble født 1799.

   5. Erik Jonsen ble gift med Berit Jonsdatter fra Digre i Singsås, hvor de bodde til de i 1842 flyttet til Sletne i Selbu. Daer han kalt Erik Jonsen Gullsetvelten.

   6. Marit ble gift med husmann og snarefanger Jon Estensen. De bodde i Digresve i Singsås, hvor hun døde 32 år gammel i barneseng.

   7. Jon Jonsen, født 1801, var ugift i 1825.

   Jon Olsen døde på Sørgården på Moen i Budalen i 1833. Enken Eli Ellingsdatter døde 6 år senere, i 1839. [2, 7]
  Family ID F708  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Gjertrud (Giertru) Andersdatter Lillebudal, "Moe",   b. Bef 03 Jul 1796, Lillebudal, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 15 May 1880, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 83 years) 
  Engaged 23 Sep 1816  Budal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Moe Ole Johnsen og Gjertru Andersdtr Lillebudal forlovet 1816 Budalen Støren.jpg
  Moe Ole Johnsen og Gjertru Andersdtr Lillebudal forlovet 1816 Budalen Støren.jpg
  Kirkebok.
  Married 14 Oct 1816  Budal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Mikkelsmess 1816 ble firmenningene, soldat Ole fra Sør-Moen og Gjertru fra Nordistu på Lillebudal viet i Budal kirke.

   Ole Jonsen Moe ble født 1786, eller 1788, på gården Sør-Moen i Budalen. Han var eldstemann av en søskenflokk på syv. Han vokste opp på farsgården, hvor han lærte å bli bonde.
   Faren var Jon Olsen og moren Eli Ellingsdatter.

   Gjertru Andersdatter var født 1796 av foreldrene Anders Larsen og Margrethe Pedersdatter, som var bønder på Nordistu. Hun var yngst av deres 2 døtre.

   De var 4-menninger gjennom at deres fedre var 3-menninger, Oles farmor og Gjertrus farfar var kusine og fetter og ved at deres mødre igjen, Marit og Gjertru, trolig var søstre.

   På Sør-Moen ble følgende barn blitt født:

   1. Eli, født 1816. Hun giftet seg Olsok 1837 med Nils Pedersen Øien, og de fikk åtte barn sammen. De var husmannsfolk på Bjerkåsøyen, som de tok over med feste og svarsel: Tre dager engrydding i Håvolla og en uke i slåtten. Rett til kvist og forkrøblede trær, et par kuer og et halvt dussin sauer som kunne følge med gårdens kreaturer til seters.
   De fleste deres 8 barn dro langt avsted når de flyttet ut. Eli ble alene tilslutt. Noen almisser var det til jul og påske, ellers var det når noen av barna en sjelden gang vendte hjem.
   En lørdag i mai 1885 møtte husmannsenken Eli på Fattigkommisjonsmøte på Enodden med jordverten Peder Pedersen Bjerkenås, som påtok seg forsørgelsen av Eli for hennes livstid. Hun måtte love at oppføre seg pent og lydig som et andet hustyende.
   Eli døde en høstdag i 1906, 89 år gammel, på Bjerkenås. Som et minne etter henne står Eli-huset i nordkant av gårdshuset i Bjerkenås.

   2. Jon Olsen ble 1818. Han fulgte med foreldrene til Selbu. Senere flyttet han til Stjørdalen.

   3. Margrethe, født 1820, ble gift med tremenningen Ole Sivertsen Storbekken, Krigsvoll. De står nevnt som husløse fattigfolk, inderster, stadig på flyttefot.

   4. Gudlaug, født 1823. Hun ble gift først med Peder Larsen Dahl, som hun fikk 7 barn med. De er nevnt som husmannsfolk på Dahl under Nord-Enlid. Peder døde 1865, og Gudlaug giftet seg deretter med Ole Arntsen. De fikk et barn. Gudlaug døde før 1890.

   5. Anders Olsen ble født 1826. Han ble gift med Marit Larsdatter Enmoen. Anders var Overjeger (sersjantgrad) i Holtålske Kompani, og tok senere eksamen på underoffiserskolen i Trondheim. Han ble nummer 8 av de 21 som besto eksamen i april 1850, med hovedkarakter 194. Marit hadde 2 uekte barn fra før giftemålet med Anders. De 2 fikk også flere barn sammen. Sammen med Marit var han bonde på Enmoen, men de satt ikke som husbondfolk der lenge. I 1865 blir gården skjøtet bort, men de drev enda gården en stund til den nye husbond hadde satt bo.
   Begge disse ble riktig gamle, Anders ble 82 år, mens Marit ble 89 år.

   6. Kjersti, født 1829. Hun fulgte med foreldrene til Selbu, og deretter til Strinda.

   7. Ola Olsen, født 1831, fulgte også med foreldrene slik som sin ovennevnte søster. Han var gift og hadde følgende barn:
   Gusta Jensine, gift med Johan Loholt,
   Anna, gift Ophaug,
   Gustav.

   8. Lars Olsen, født 1834. Som ovenfor.

   9. Peder Olsen Moe, født 1837, også som ovenfor. Peder døde på hospitalet i Kongensgate i Trondheim.

   Ole Jonsen og Gjertru Andersdatter står oppførte som brukere av Sletne 1838-1843. Her ble deres datter Karen født.

   10. Karen, født 9.mai 1840. Gift med sjøfarende Fredrik Christian Lorentzen. [1]
  Children 
   1. Eli Olsdatter Moen, "Bjerkenaas",   b. 04 Sep 1816, Sør-Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 20 Oct 1906, Bjerkenås, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 90 years)  [Birth]
   2. Jon Olsen Moe,   b. 18 Jan 1818, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 03 Jun 1880, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 62 years)  [Birth]
   3. Margrethe Olsdatter Moe,   b. 23 Aug 1820, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   4. Golloug (Gudlaug) Olsdatter Moe, "Dahl",   b. 24 Apr 1823, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1890, Enlid, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 66 years)  [Birth]
   5. Anders Olsen Moe, "Enmo",   b. 06 Jan 1826, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 20 Nov 1908, Enmoen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 82 years)  [Birth]
  +6. Kjersti (Kjersten) Olsdatter Moe, "Haugen",   b. 23 Feb 1829, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 07 Dec 1907, Rissa, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 78 years)  [Birth]
  +7. Ole Olsen Moe,   b. 21 Dec 1831, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 2 Mar 1921, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 89 years)  [Birth]
   8. Lars Olsen Moe,   b. 24 Aug 1834, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   9. Peder Olsen Moe,   b. 02 Jan 1837, Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1865, Hospitalet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 29 years)  [Birth]
  +10. Karen Olsdatter Moe, "Lorentzen",   b. 09 May 1840, Sletne, Selbu, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 04 Dec 1925, Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 85 years)  [Birth]
  Last Modified 12 Feb 2021 
  Family ID F305  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S1162] Kirkebok Støren, Sør-Trøndelag, Budal kirke (Reliability: 3).

  2. [S782] Gard og grendeliv i Budalen, Johannes Sømark, (Orkanger, 1989) (Reliability: 2).

  3. [S707] Slektsforsker Hans Olsen (Reliability: 1).

  4. [S66] Norge: 1865 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 10.1865 - 01.01.1866) (Reliability: 2).

  5. [S68] Norge: 1875 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 23.10.1875 - 03.01.1876) (Reliability: 2).

  6. [S1157] Kirkebok Bakke, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  7. [S1163] Kirkebok Budal, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.