Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Erich Larsen Navlus, "Hildrum" / "Eliasnesset"

Male 1728 - 1800  (72 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Erich Larsen Navlus 
  Suffix "Hildrum" / "Eliasnesset" 
  Born 1728  Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Erich Larsen ble født 1728 på Navlusaunet på Snåsa, hvor han vokste opp i barneårene.

   Han flyttet trolig i oktober 1745 med foreldrene og sine 4 søstre til gården Hildrum i Overhalla i Namdalen.

   Erich Larsens foreldre var Lars Eriksen og Anne Joensdatter, gårdbrukere på Navlusaunet og senere på Hildrum.
  Gender Male 
  Confirmation 1754  Ranum kirke, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Dom 20 p trinitatis.

   Under kirke står det: Scage og Høylands sogner samt Hildrums mandtall. [1]
  Hildrum Erik Larssen konf 1754 Ranum Overhalla.jpg
  Hildrum Erik Larssen konf 1754 Ranum Overhalla.jpg
  Kirkebok.
  Event-Misc 19 Apr 1761  Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Hvis - Ungtmannskapsopplysningene - fra 19.april 1761 er riktige, var - Erich Larsen Hildrum - 24 år og husmannsønn ved Ranums hoved sogen.

   Her står også - haver ?? Wæret modwillig og iche ind til tejgning.

   Om han er konfirmert står bare - Cf.m.
  Residence 04 Oct 1771  Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  • Av en eller annen grunn ble Erich Larsen ikke farens etterfølger som gårdbruker på Hildrum.
   Han fikk i steden av faren, Lars Erichsen, og farens to døtre kontrakt på et kår av Hildrum, tinglyst 4.oktober 1771. [2]
  Residence 16 Sep 1781  Eliasnesset, Stor-Amdal, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Husmann på Bjørfallet. 
  • Erich Larsen står oppført som husmann under gården Stor-Amdal i Namdalen, på plassen Bjørfallet.

   Han fikk 16.september 1781 - festebrev - på 12 marklag av Ole Pedersen Sellæg, Hildrum, på halve plassen - Bjørfallet - under hans gård Stor-Amdal.
   Den andre halvdelen av Bjørfallet ble ved bøkselbrev av 7.mars 1786, fra kaptein Mathias N. Lund på Halvardmo, overdratt til bruk til Erich Larsen. [2]
  Died May 1800  Eliasnesset, Stor-Amdal, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Buried May 1800  Ranum kirke, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Erich ble begravet fra Ranum kirke i Overhalla etter Kristi Himmelfartsdag.
   Han står nevnt som 72 år gammel når han døde i 1800. [1]
  Hildrum Erik Larssen begravet 1800 Ranum Overhalla.jpg
  Hildrum Erik Larssen begravet 1800 Ranum Overhalla.jpg
  Kirkebok.
  Probate 16 Dec 1800  Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  • Skifte etter Erich Larsen Eliasnesset ble gjort 16.desember 1800, da er begge sønnene oppført som gift og bosatt som soldater i Trondheim. Datteren Beret er ugift.

   Skifte paa Pladsen Eliasnesset i Ranums Sogn og Overhaldens Prestegield, efter afgagne Husmand og Erich Larssen
   Foretatt av Ole Hesselberg foretatt på Gaarden Scheij
   Giør vitterlig at Aar 1800, Tirsdagen den 16de December...

   Omtales som enkemann, og etterlater seg gjenlevende barn:

   Sønn John Erichsen gift og soldat i Trondhiem.

   Sønn Lorentz Erichsen, myndig, gift og bioende i Trondhiem soldat.

   Datter Berethe Margrethe Erichsdatter 24 Aar gammel, tjenende for Ingebrigt Sørensen Solum, paa Gaarden Solum i Harrans Sogn og Overhaldens Prestegjeld. [2]
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s1.jpg
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s1.jpg
  Skifte.
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s2og3.jpg
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s2og3.jpg
  Skifte.
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s4og5.jpg
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s4og5.jpg
  Skifte.
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s6og7.jpg
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s6og7.jpg
  Skifte.
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s8.jpg
  Eliasnesset Erich Larsen skifte 1800 1216 s8.jpg
  Skifte.
  Person ID I1466  My Genealogy
  Last Modified 13 Feb 2021 

  Father Lars Eriksen Navlus, "Hildrum",   b. 1696, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 01 Dec 1793, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 97 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Anne Joensdatter, "Navlus" / "Hildrum",   b. 1701, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 18 Dec 1774, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 73 years) 
  Relationship Birth 
  Married 1732 
  • Trolig året 1732.

   Lars Eriksen ble trolig født på Navlus (Nagelhus) i Snåsa i 1696. Han var sønn av Erik Jonsen og muligens hans andre kone Marit Jonsdatter Navlus (Eriks første kone Kari Pedersdatter døde i 1697, så hun kan være moren). Han hadde 3 halvsøsken fra farens første ekteskap.

   I 1718 hadde Lars Eriksen Hildrum en krigsskade på 11 riksdaler 2 ort.

   Lars Eriksen ble trolig gift i 1732 med sin Anne Joensdatter, som var født i 1701. Deres barn ved skiftet etter Anne i 1774 var:

   1. Erik Larsen Hildrum, født 1728 på Navlusaunet i Snåsa.
   Flyttet senere med foreldrene til gården Hildrum i Overhalla i Namdalen.
   Han var gift i 1768 med Siri Larsdatter Veglo, og de fikk 4 barn sammen. De var husmannfolk på Stor-Amdal (Eliasnesset).

   2. Beret ble født i 1731 i Snåsa.
   Hun overtok halve Hildrum, Hildrum søndre, i 1755 med sin 6 år eldre kjære, Peder Johannessen Skei. Året etter giftet de 2 seg, og de fikk 3 barn sammen. Beret ble enke i 1769.
   Beret ble gift for andre gang i 1774 med Helge Pedersen Vibstad. Dette ble et kortvarig ekteskap, da Beret igjen ble enke allerede i 1776. Hun døde i 1809.

   3. Margrete (Mari) ble født i 1732.
   I 1753 giftet hun seg med tambur Ole Pedersen Himo. Han var 5 år eldre enn henne. De fikk 6 barn. Margrete døde i 1794. Enkemannen døde i 1804 eller 1805.

   4. An(n)e ble født i 1734.
   Anne overtok halve farsgården Hildrum 1/2 spann, bnr.3, sammen med sin yngre søster Kirsten, i 1770. I 1774 delte de 2 søstrene, med menn, sin halvpart i gården mellom seg i 2 like store deler.
   Anne ble gift i 1774 med den 6 år yngre Benjamin Gartner. De fikk 1 datter. Anne og Benjamin makeskifter i 1781 sin part av Hildrum 18 marklag med - uteliggerborger - Ole Pedersen Sellæg i hans eie 12 marklag i Stor-Amdal. Senere blir de 2 husmannsfolk under Svenning, hvor Anne døde i 1814, 80 år gammel.

   5. Kirsten (Kersti) ble født i 1735.
   Hun ble gift med Peder Sivertsen, som var 5 år yngre enn henne. De fikk 1 sønn.
   Mannen døde i 1786, og enken Kirsten driver da gården 18 marklag til sin død i 1805.
   Ifølge skjøte fra 1786 hadde hun 1 hest, 3 kuer og 4 småfe. Skatter og avgifter var da på 11 riksdaler 60 skilling.

   I 1730 står Lars Eriksen som bruker av gården Navlusaunet, bnr. 8, i Snåsa.
   Han skal i 1733 ha kjøpt gården sammen med Jonas Andersen. I skjøtet heter det at hver skulle ha den parten han før hadde brukt og ennå bodde på.
   Lars ble kjøpt ut i 1742 og fikk 80 riksdaler for gårdsparten og 45 for Navlusaunet med hus og ryddet jord. Han flyttet så til gården Hildrum i Overhalla i Namdalen med familien.

   Lars Eriksen var smed som faren.

   I en soldatrull fra 1748 er alderen hans oppgitt til å være 43 år. Han ble kalt - Lars smed - og bygsler 21.oktober 1745 - 1 spann i Hildrum av eieren Christian Hagerup Meyer med condition av at bøxelmannen nybygger og i fuldkommen stand setter de på gården forfaldne bygninger uten ringeste vederlag av jordeierne.

   Fra bemeldte gårds huser er, som han i brukbar stand holder: Et sengekammer, spisekammer og kjøkkenmed loft over som Madam Elsbe sal. Claus Wiigs er forundt, item av gården en mæling aker, den han etter løfte er skyldig at pløie og høste som sitt eget.

   Christian Hagerup Meyer selger i 1750 hele Hildrum 2 spann til Nicolai Manasse Lund for 500 riksdaler.
   Denne Lund igjen selger halvdelen av Hildrum ettspann med bygsel og landskyld og - 3je års tage - ved skjøte 24.september 1750 til bygselsmannen Lars Eriksen Nagelhus for 270 riksdaler.
   Tidligere bygselsmann av halve Hildrum blir dermed selveier.

   Lars lyste i 1751 odelsrett til Navlus.

   I 1755 deler Lars Hildrum gården Hildrum i 2 bruk, hvert på 1/2 spann (bnr. 2 og 3).
   Den ene halvpart, Hildrum søndre (bnr. 2), solgte han til svigersønnen Peder Johannessen Skei ved skjøte 6.oktober. Kjøpesummen var 140 riksdaler.
   Den andre halvpart solgte Lars i 1770 til sine døtre, Anne og Kirsten, for 150 riksdaler og kår.

   Sønnen Erik Larsen fikk kontrakt på et kår av Hildrum, tinglyst 4.oktober 1771.

   I 1774 døde Lars' kone Anne Joensdatter Hildrum, 73 år gammel, og hun ble begravet fra Ranum kirke Dom. 4.advent.

   Lars Eriksen Hildrum selv levde til 1793 og ble en meget gammel mann, hele 97 år gammel.

   Onsdag 29.desember 1993 sto det i VG at gården Hildrum i Overhalla hadde blitt totalskadet av brann formiddagen før. Uerstattelige verdier og sværtgamle gjenstander gikk tapt da denne verneverdige tømmerbygningen brant.
  Family ID F841  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Siri Larsdatter Vægloe, "Hildrum" / "Eliasnesset",   b. 1736,   d. Bef 1800  (Age < 63 years) 
  Married 10 Jul 1768  Ranum kirke, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Den 6. søndag etter Trinitatis 1768 i Ranum kirke, ble soldat Erich Larsen Hildrum copuleret med sin pige Siri Larsdatter Vægloe. De skulle få 4 barn:

   John Erichsen ble født 1768.
   Ved skifte etter Erik Larsen Eliasnesset 16.desember 1800, er både han og broren, Lorentz Erichsen, oppført som gift, ogbosatt som soldater i Trondheim.

   Lorentz Erichsen. Døpt i Ranum kirke 16.desember 1770. Reiste til Trondheim, giftet seg med Hjertrud Svensdatter, og ble opphavet til Lorentzen-slekten i Trondheim.

   Beret Margrete, født ca. 1776.
   Konfirmert 23.oktober 1791. Ved skifte 16.desember 1800, som nevnt ovenfor, er Beret ugift.

   Lars Erichsen, født og døpt i 1772, døde før 1800. [1]
  Hildrum Erich L og Siri L bryllup kirkebok.jpg
  Hildrum Erich L og Siri L bryllup kirkebok.jpg
  Kirkebok.
  Children 
  +1. John Erichsen Hildrum, "Amdal",   b. 1768, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +2. Lorentz Erichsen Hildrum,   b. Bef 16 Dec 1770, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 29 Mar 1831, Presthus, Buvika, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 60 years)  [Birth]
   3. Lars Erichsen Hildrum,   b. 1772, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1800  (Age < 27 years)  [Birth]
   4. Beret Margrete Erichsdatter Hildrum,   b. 1776, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Last Modified 7 Sep 2015 
  Family ID F738  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S1194] Kirkebok Overhalla, Nord-Trøndelag (Reliability: 3).

  2. [S775] Overhalla bygdebok, Olav Flotten (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.