Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Elling Arntsen Hugdal, "Solem"

Male Bef 1709 - Bef 1791  (< 82 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Elling Arntsen Hugdal 
  Suffix "Solem" 
  Born Bef 04 Aug 1709  Haukdalen, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christened 04 Aug 1709  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Hugdal Elling Arntsen dåp 1709 Støren.jpg
  Hugdal Elling Arntsen dåp 1709 Støren.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Residence Aft 06 Jul 1738  Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Nordgården. 
  • Overtok etterhvert farsgården hennes, Nordgården på Solem i Støren.

   Elling Arntsen og Gollaug Jørgensdatter drev først halvparten av Nordgården på Solem i 7 år, mens Gollaugs far satt med resten.
   Farens halvpart overtok de i 1743.

   De overtok også gården Brubakken i Budalen av Gollaugs far for 60 riksdaler.

   Elling, Solemsbonden, sikret seg også en annen gårdspart i Budalen, nemlig 8 marklag i Moen. Han lånte en del ut til den forrige eieren av Sør-Moen, Lars Olsen, som tilslutt var nødt til å avstå fra gården.
   Skyldsettingen var først ikke på mer enn 6 marklag. Det var først etter at datteren Eli og svigersønnen Jon Olsen giftet seg, at Elling ble løst ut som låneyter, og det som medgift.

   Brubakken og Sør-Moen ble drevet som avlsgårder under Nordgården på Solem. det er også nevnt at Elling kjøpte 12 marklag i Brubakken av rådmann Hornemann for 70 riksdaler.
   I de harde årene omkring midten av 1700-tallet kom det nok vel med at han hadde disse underbrukene til Solemsgården.

   I 1762 var folketallet på Nordgården på Solem 7 husfolk.

   Sønnen Arnt ble i 1769 gift med Guru Hansdatter fra Storbudal. De overtok farsgården Nordgården på Solem før 1769. [2]
  Died Bef 27 Nov 1791  Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  • Enkmand Elling Arents. Solum 83 aar. [1]
  Buried 27 Nov 1791  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Person ID I1480  My Genealogy
  Last Modified 12 Jul 2016 

  Father Arnt Ellingsen Lillehugdal,   b. Abt 1662, Haukdalen, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1718, Haukdalen, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 57 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Ingeborg Olsdatter Presthus, "Lillehugdal",   b. 1662, Presthus, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Mar 1745, Haukdalen, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 83 years) 
  Relationship Birth 
  Married 29 Dec 1702  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Viet i slutten av desember Aren Ellingsøn Lille-Hugdall og Ingebor Olsdatter Præsthuus.

   Både Arnt Ellingsen og Ingeborg Olsdatter ble født i 1662.

   Arnt ble født på foreldrenes gård Sør-i-Nordstu i Haukdalen i Støren. Hans far var Elling Arntsen Hugdal, og vi kjenner også navnet til 2 av Arnts brødre.

   Ingeborg kom fra gården Presthus i Soknedal og var datter av en bonde der, Ole Presthus.

   De 2 giftet seg i 1702. Da hadde de allerede fått en datter, Ingeborg, født og død i 1698, men de skulle få 3 barn til:

   Siri, født i 1702, ble i 1729 gift med Arnt Jonsen Halgut. De var bønder på Nordstu i Hallgutu. Siri døde i 1772, elleve år etter sin mann. De fikk 6 barn.

   Ole Arntsen Hugdal, født i 1704, giftet seg i 1731 med Marit Nilsdatter Soknes. De 2 overtok Sør-i-Nordstu i Haukdalen etter Arnt og Ingeborg. Ole døde i 1772.

   Elling Arntsen Solem, født i 1709, giftet seg i 1738 med datteren på Nordgården på Solem i Støren, Gollaug Jørgensdatter. De drev Nordgården, men også flere underbruk bl.a. i Budalen.

   Tre år etter Arnt og Ingeborgs bryllup, i 1705, fikk de bygselen over farsgården Sør-i-Nordstu i Haukdalen i orden.
   Til arbeidshjelp hadde de drengen Halvor Ellingsen, som fikk 4 riksdaler i lønn, mens tausa Guri Olsdatter måtte nøye seg med 6 ort.

   Men så kom svenskene, Armfeldthæren, settende i 1718 og plyndret dem for:

   2 tønner bygg: 4 riksdaler 2 ort.
   1 tønne havre: 1 riksdaler 2 ort.
   Smør for 3 ort.
   Kjøtt for 1 ort.
   14 lass høy: 7 riksdaler.
   1 rye: 1 riksdaler.
   4 greier, 2 rep, 1 slede: 4 riksdaler 2 ort.

   I alt kom skadetaksten opp i 18 riksdaler, da det på tinget ble spørsmål om ransferdene.

   Arnt levde ikke så lenge etter Armfeldttoget. Han døde rett etter 1718 og Ingeborg satt som enke med gårdsbruket til sønnen Ole giftet seg i 1731 og overtok Sør-i-Nordstu.

   Matrikkel 1723:

   Skoug til gierde og Brændefang. Ring Boemarck. Er tungwunden. Skrin Jord, dog nogenledes Korwis. Skarp til Engs, er marchejord.Slaaer foret til fields til qvægets underholding. Under gaarden brukes den platz Vedløs No.450.

   Ingeborg døde i 1745. [1, 2]
  Hugdal Arnt Ellingsen og Ingeborg Olsd Presthus viet 1702 Støren.jpg
  Hugdal Arnt Ellingsen og Ingeborg Olsd Presthus viet 1702 Støren.jpg
  Kirkebok.
  Family ID F849  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Gollaug Jørgensdatter Solem,   b. Nov 1715, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef Jul 1776, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 60 years) 
  Married 06 Jul 1738  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Elling Arntsen ble født 1709 på gården Sør-i-Nordstu i Haukdalen i Støren, og var yngstemann i en søskenflokk på 4. Hans foreldre var bønder på den gården. De het Arnt Ellingsen og Ingeborg Olsdatter Hugdal.

   I 1738 giftet han seg med Gollaug Jørgensdatter, og de 2 overtok etterhvert farsgården hennes, Nordgården på Solem i Støren.
   Gollaug, født 1718, var 1 av 2 døtre til Jørgen Andersen og Hille Estensdatter Solem.
   Sammen med Elling fikk hun i alt 10 barn:

   Arnt Ellingsen Solem, født 1738, ble i 1769 gift med Guru Hansdatter Storbudal. De overtok farsgården Nordgården på Solem før 1769, og fikk sammen 5 barn. Arnt døde 1815.

   Hille ble født og død 1741.

   Jørgen Ellingsen ble født 1742. Han fikk i 1767 skjøte av faren på Brubakken i Budalen. Etterhvert bar det på frierferd til gården Hestflått. Han er nevnt som - Trolovet Schiløber copuleret i Budalskyrkja ved Jonssok 1777 - til Marit Jonsdatter. De fikk 1 datter og 3 sønner. Jørgen døde før 1815.

   Hille, oppkalt etter sin avdøde søster, ble født 1744. Hun giftet seg med Ole Ingebrigtsen Godøyen, og de 2 ble bønder på Godøyen.

   Jon Ellingsen ble født 1747 og døde før 1762.

   Ingeborg ble født 1748 og døde samme år.

   Ingeborg, født 1749, er nevnt ugift i 1801. Hun døde 1814.

   Jon Ellingsen ble født 1751. Han tjente på farsgården på Solem i 1769. Han døde før 1792.

   Erik Ellingsen ble født 1754 og døde året etter.

   Eli, født 1758, ble gift med Jon Olsen fra Sør-Moen i Budalen.

   Elling Arntsen og Gollaug Jørgensdatter drev først halvparten av Nordgården på Solem i 7 år, mens Gollaugs far satt med resten. Farens halvpart overtok de i 1743.

   De overtok også gården Brubakken i Budalen av Gollaugs far for 60 riksdaler. Elling, Solemsbonden, sikret seg også en annen gårdspart i Budalen,nemlig 8 marklag i Moen. Han lånte en del ut til den forrige eieren av Sør-Moen, Lars Olsen, som til slutt var nødt til å avstå fra gården. Skyldsettingen var først ikke på mer enn 6 marklag.
   Det var først etter at datteren Eli og svigersønnen Jon Olsen giftet seg, at Elling ble løst ut som låneyter, og det som medgift.

   Brubakken og Sør-Moen ble drevet som avlsgårder under Nordgården på Solem. det er også nevnt at Elling kjøpte 12 marklag i Brubakken av rådmann Hornemann for 70 riksdaler. I de harde årene omkring midten av 1700-tallet kom det nok vel med at han hadde disse underbrukene til Solemsgården.

   I 1762 var folketallet på Nordgården på Solem 7 husfolk.

   Det var skifte etter Gollaug Jørgensdatter Solem 26.juli 1776.
   Husbonden selv, Elling Arntsen Solem, døde i 1791. [2]
  Hugdal Elling Arnts og Gollaug Jørgensdtr Solem viet 1738 Støren.jpg
  Hugdal Elling Arnts og Gollaug Jørgensdtr Solem viet 1738 Støren.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Arnt Ellingsen Solem,   b. Bef 09 Feb 1738, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1815, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 76 years)  [Birth]
   2. Hille Ellingsdatter Solem,   b. Bef 09 Apr 1741, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 11 May 1741, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
  +3. Jørgen Ellingsen Solem, "Brubakken",   b. Bef 25 Dec 1742, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 14 Mar 1811, Brubakken, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 68 years)  [Birth]
   4. Hille (Helle) Ellingsdatter Solem, "Godøyen",   b. Bef 08 Aug 1745, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   5. Jon Ellingsen Solem,   b. Bef 05 Mar 1747, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1762, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 14 years)  [Birth]
   6. Ingeborg Ellingsdatter Solem,   b. Bef 18 Feb 1748, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 28 Jul 1748, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   7. Ingeborg Ellingsdatter Solem,   b. Bef 01 Jun 1749, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 04 Nov 1813, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 64 years)  [Birth]
   8. Jon Ellingsen Solem,   b. Bef 13 Jan 1751, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1772, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 20 years)  [Birth]
   9. Erik Ellingsen Solem,   b. Bef 28 Apr 1754, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 27 Jul 1755, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 1 years)  [Birth]
  +10. Eli Ellingsdatter Solem, "Moen",   b. Bef 25 Jun 1758, Solem, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 27 Jan 1839, Sør-Moen, Budalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 80 years)  [Birth]
  Last Modified 12 Jul 2016 
  Family ID F711  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S1162] Kirkebok Støren, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  2. [S783] Bygdefolk og bygdeliv i Støren - Gard og grend, Hermann Aune, (1963) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.