Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Jørgen Christophersen Bernhoft

Jørgen Christophersen Bernhoft

Male Bef 1719 - 1768  (> 48 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Jørgen Christophersen Bernhoft 
  Born Bef 20 Aug 1719  Horg, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  • 3.september?
  Christened 20 Aug 1719  Horg, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Education Bef 1738  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Student. Dimittert fra Throndhjems skole 1738. 
  Education 30 Apr 1742  [1, 2
  Teologisk embetseksamen med karakter: Non contemnendus. 
  Event-Misc 2 Jul 1744  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Gudfar for Kjersti Jørgensdatter Solem, døpt Fest. Visit. Marie. 
  • Kjerstis faddere var Jørgen Bernhoft, Niels Klokker, Susanna Bernhofts, Giedske Hals, Kari Moe. [3]
  Event-Misc 2 Jul 1744  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Gudfar for sin niese Agnethe Hansdatter Brinchmann. 
  Occupation 28 Jan 1745  Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Personell kapellan hos faren. 
  Event-Misc 1 Mar 1751  Øvre Berg, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Panteobligasjon til ærverdige og vellærde hr.Jørgen Bernhoft mot pant i Øvre Berg. 
  • Under Nyberg står det nevnt i bygdeboka:

   Skjøte til Sivert Jonsen Berg fra medarvinger. Datert 27.februar 1751, på det hver har arvet i Øvre Berg 1 spann 12 marklag imot derfor annammede betaling. Tinglyst 15.juli samme år.

   Panteobligasjon på 180 riksdaler fra Sivert Jonsen. Datert 1.mars 1751 til ærverdige og vellærde hr.Jørgen Bernhoft mot pant i Øvre Berg. Tinglyst 15.juli 1751.
   [4]
  Event-Misc 26 Nov 1751  Lien, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Anders Bernhoft reiser odelssøksmål ved sin bror Velærverdige Hr.Jørgen Bernhoft. 
  • Anders Bernhoft reiser den 26.november 1751, ved sin bror - Velærverdige Hr.Jørgen Bernhoft - odelssøksmål.

   Den 19.juli året etter fikk Anders Bernhoft medhold i at han var odelsmann. [4]
  Event-Misc 13 Apr 1752  Nordpå, Dragset, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Jørgen Bernhoft lyste sin Odels Ret og Pængemangel tillige til Nordpå, Dragset som søsterdattersønn. 
  • Hr. Bendix Friis har, etter Landskyldbøkene, hatt Nordpå på Dragset i - Hæfte og Værge - kjøpt på auksjon etter president Peter Koesbøll 5.april 1695.

   Han selger til leilendingen Anders Joensen Dragset for 80 riksdaler, og gir skjøte 23.januar 1736, tinglest 26.juni samme år. Anders har da solgt bruket videre til major Petter Schnitler, og da kommer arvingene etter Bendix og reiser odelssøksmål mot arvingene etter Petter Schnitler.

   Først i 1751 ved Matias Krull, så året etter ved Jørgen Bernhoft, og endelig i 1753 Velærverdige Hr. Nils Tønder for dattersønnen Christopher Bernhoft.

   Den 13.april 1752 lyste Jørgen Bernhoft sin - Odels Ret og Pængemangel tillige - til Nordpå, Dragset som søsterdattersønn. Han krevde i retten at - Nuværende Opsidder Joen Joensen til Gaardens fravigelse og Røddiggjørelse til næste faredag - men fikk ikke medhold i dette av retten.

   Velærverdige Hr. Niels Tønder la fram Odels- og pengemangelslysning for dattersønnen Christopher Bernhoft til 1 øres leie i Dragset, som Joen Joensen før hadde eiet. Datert 9.januar 1753. [4]
  Event-Misc 15 Apr 1752  Bjerke, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Anders Bernhoft ved hands broder hr. Jørgen Bernhoft Stevnemaal af 26de Nov. 1751.  
  • Anno 1752 dens 15de April, Anders Bernhoft ved hands broder velærverdige hr. Jørgen Bernhoft - Stevnemaal af 26de Nov.1751. Odelsrett Auction efter afg. Madame Sophia Hammond. Hr. Capitain Marcus Adrian Ramshardt har ladet sig samme tilslaae dend 6te Oct. 1751 for 177 Rdr. for Dragon Joen Andersen Gynnild.

   Den 19.juli 1752 fikk Anders Bernhoft medhold i at han var rette odelsmann. Joen Andersen Gynnild ble uten gård og måtte ta til takke med husmannskår i Tangen under Bræk.

   Fremlagt i retten:

   Bygselbrev til Mogens Rasmussen Lien fra Bendix Friis, datert 12.oktober 1721.
   Skjøte til Mogens Rasmussen Lien for 56 riksdaler, datert 18.oktober 1735. Deretter kopi av nåværende oppsitter, sønnen Iver Mogensen sal til avgåtte madame Hammond for 95 riksdaler, datert 27.juli 1740. [4]
  Occupation 1753  Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Residerende kapellan. 
  Occupation 31 Jan 1755  Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 5, 6, 7
  Sokneprest. 
  • Jørgen Bernhoft var den siste prest som eide soknets 3 kirker. [1]
  Event-Misc 14 Apr 1755  Nordbakken, Fossum, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Arnt Bersvendsen på Nordbakken låner 100 riksdaler av Hr. Jørgen Bernhoft.  
  • Arnt Bersvendsen på Nordbakken får kjøpt Nordbakken i 1755, og da låner han 100 riksdaler av Welærverdige og Wellærde Hr. Jørgen Bernhoft.
   Panteobligasjon til Jørgen Bernhoft fra Arnt Bersvendsen Fossum for reide lån 100 riksdaler. Han pantsatte gården med alt andet som han eiendes ere eller vorder. Datert 14.april 1755. [4]
  Event-Misc Aft 1756  Hallgutu, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Anders på Hallgutu dro på seg gjeld til presten Jørgen Bernhoft. 
  • To år etter at hun ble enke etter Ingebrigt Menzøn giftet Kierstie Jørgensdatter seg igjen med Anders Hansøn Gildset.

   Da Anders overtok Sørstu i Hallgutu i 1756 sto det igjen 60 riksdaler på gårdskjøpet som han ordnet opp med.

   Nå dro Anders på seg gjeld til presten Jørgen Bernhoft. Han fikk tak i korn av presten, og kom i rest med offerskjeppe, tiende og nattehold. Til slutt skyldte han 300 riksdaler.

   Det heter i ekstraskatten i 1762 at Anders har et fattigt hus.

   Da presten Jørgen Bernhoft døde, gikk hans arvinger på for å få sitt. Anders ba om utsettelse, men det kunne ikke herr Anders Bernhoft gå med på, og det endte med at Anders måtte gå fra gård og grunn. Gården ble solgt på tvangsauksjon Kyndelmessdagen 1773.
   [8]
  Event-Misc 03 Nov 1757  Stenbro, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Bygselbrev fra Hr.Jørgen Bernhoft på 1 øre 6 marklag i Steenbroen. 
  • Bygselbrev fra Hr.Jørgen Bernhoft til Even Michelsen Schamfer på 1 øre 6 marklag i Steenbroen. Datert 3.november 1757. [9]
  Event-Misc 03 Mar 1759  Østhus, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Bygselbrev fra Hr. Jørgen Bernhoft på 1 øre 12 marklag i Østhus. 
  • Bygselbrev fra Hr. Jørgen Bernhoft til Halsten Jensen Rouaas på 1 øre 12 marklag i Østhus. Datert 3.mars 1759. Til tukthuset 12 skilling. [10]
  Event-Misc 06 Jun 1760  Solem, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  Bygselbrev fra Jørgen Bernhoft på 2 øre 12 marklag i Solum. 
  • Bygselbrev fra Jørgen Bernhoft til Peder Andersen Solum på 2 øre 12 marklag i Solum Støren Presteboel beneficeret. Kår til moren 1 mæling åker og 1 kufor. Datert 6.juni, tinglyst 15.juli 1760. [11]
  Event-Misc 09 Oct 1760  Stenbro, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Bygselbrev fra Hr. Jørgen Bernhoft på 1 øre 6 marklag i Stenbro. 
  • Bygselbrev fra Welærverdige og Wellærde Hr. Jørgen Bernhoft til Ole Berntsen Moum på Livstiid på 1 øre 6 marklag i Stenbro. Støren Presteboll Allernaadigst Benefiveret. Datert 9.oktober 1760. Til tukthuset 8 skilling. [12]
  Event-Misc 09 Oct 1760  Presthus, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [13
  Bygselbrev fra Hr. Jørgen Bernhoft på 2 øre i Presthus. 
  • Bygselbrev til Ole Olsen Presthus fra Welærverdige og Wellærde Hr. Jørgen Bernhoft på 2 øre i Presthus. Datert 9.oktober 1760. Til tukthuset 8 skilling. [13]
  Event-Misc 10 May 1764  Fossum, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [14
  Gårdene Fossum og Tornes er utlagt til kreditor Jørgen Bernhoft for 87 riksdaler. 
  • Skiftebrev etter Joen Biørnsen Fossum sl. 10.mai 1764, tinglyst 14.juli.

   Fossum som skylder med landskyld og bygsel 1/2 spann 3 marklag med landskyld av 1 øre 3 marklag, og Tornes 3 marklag 6 riksdaler. Begge disse gårdene utlagt til kreditor Jørgen Bernhoft for 87 riksdaler. Begge til 1.prioritets retter. Tinglyst på ny 8.februar 1765. [14]
  Event-Misc 09 Feb 1768  Fossum, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [15
  Obligasjon til Hr. Jørgen Bernhoft for 320 riksdaler, pantsett Fossum 1 øre 15 marklag. 
  • Haloe Taraldsen Fagerbechen kjøper Larshus av enken Gunhild Andersdatter, datert og tinglyst 9.februar 1768. Samme dato obligasjon fra Haldo Fagerbechen til Hr. Jørgen Bernhoft for 320 riksdaler, pantsett Fossum 1 øre 15 marklag. [14]
  Event-Misc 9 Feb 1768  Haugen, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Obligasjon til Hr. Jørgen Bernhoft mot pant i Haugen 8 marklag. 
  • Skjøte fra Joen Evensen Fossum til Jens Olsen Dragset på 8 marklag i Haugen med bygsel og landskyld for 236 riksdaler 1 ort 28 skilling. Datert og tinglyst 9.februar 1768. Samme dato, obligasjon fra Jens Olsen Dragset til Hr. Jørgen Bernhoft for 200 riksdaler mot pant i Haugen 8 marklag med bygsel og landskyld.
   Skjøte fra Ole Evensen Fossum til Jens Olsen Dragset på Haugen 8 marklag med bygsel og landskyld for 236 riksdaler 1 ort 8 skilling. Datert og tinglyst 9.februar 1768. Samme dato, obligasjon fra Jens Olsen Dragset til Hr. Jørgen Bernhoft for 200 riksdaler mot pant i Haugen 8 marklag med bygsel og landskyld.
   [4]
  Event-Misc 22 Apr 1768  Stenbro, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Bygselbrev fra Hr.Jørgen Bernhoft på 1 øre 6 marklag i Stenbroudt.  
  • Bygselbrev fra Hr.Jørgen Bernhoft til Ole Joensen Hage på 1 øre 6 marklag i Stenbroudt. Datert 22.april og tinglyst 11.oktober 1768. Til tukthuset 8 skilling. [4]
  Event-Misc 15 Jul 1768  Børset, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [16
  Panteobligasjon til Hr. Jørgen Bernhoft. 
  • Panteobligasjon fra Ole Sivertsen til Hr. Jørgen Bernhoft for 60 riksdaler mot 1.prioritet pant i Hands Ejendeele og Creature. Datert og tinglyst 15.juli 1768. [16]
  Event-Misc 16 Jul 1768  Fossum, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Panteobligasjon til Hr. Jørgen Bernhoft for 1.prioritets pant i Fossum 1/2 spann. 
  • Panteobligasjon fra Joen Evensen på Sørbakken til Hr. Jørgen Bernhoft for 200 riksdaler 1.prioritets pant i Fossum 1/2 spann. Datert 16.juli 1768. Innfridd etter kvittering 25.september 1772.

   Denne Joen Evensen kjøpte Bjerke av soknepresten i Meldal, Hr Anders Bernhoft, for 500 riksdaler og flyttet dit i 1770. Sørbakken satt han ennå med, som først ble solgt i skifteauksjon etter Joen i mars 1772. [4]
  Died 27 Jul 1768  Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3, 7
  • Døde meget hastig.

   Fra Gløersens Dødfall i Norge:

   bernhoft, - jørgen, spr. støren, t meget hastig 27/7 1768, 49 år. [1, 3, 7]
  Buried 10 Aug 1768  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 3
  • Pastor Steenbuch holdt liktalen. [1]
  Person ID I1708  My Genealogy
  Last Modified 19 Jun 2018 

  Father Christopher Andersen Bernhoft,   b. 26 Oct 1690, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 31 Oct 1754, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 64 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Agnethe Jørgensdatter Beyer, "Bernhoft",   b. 1688, Innvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 20 Oct 1735, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 47 years) 
  Relationship Birth 
  Married 07 Jul 1717  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  Bernhoft Christopher Andersen og Agnethe Hougs viet 1717 Støren.jpg
  Bernhoft Christopher Andersen og Agnethe Hougs viet 1717 Støren.jpg
  Kirkebok.
  Family ID F861  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Beritte Johannesdatter Irgens, "Bernhoft",   b. 02 May 1737, Røros, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 03 Sep 1760, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 23 years) 
  Engaged 12 Mar 1755  Røros, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Married Aft 12 Mar 1755  Røros, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 6
  • Velærværdige Hr. Sognepræst Jørgen Bernhoft og Jomfru Birgitte Irgens.

   Sognepræst til Størens Menigheed blev efter Kongl. bevilgning copulerede hiemme i huset. [6]
  Children 
   1. Christopher Jørgensen Bernhoft,   b. Bef 30 Jan 1756, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 26 May 1756, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   2. Agnetha Jørgensdatter Bernhoft,   b. Bef 11 Apr 1758, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 14 May 1824  (Age > 66 years)  [Birth]
   3. Christopher Jørgensen Bernhoft,   b. Bef 07 May 1759, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 07 Feb 1834, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 74 years)  [Birth]
   4. Bergitha (Birgitte) Jørgensdatter Bernhoft, "Müller",   b. Bef 31 Aug 1760, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 22 Feb 1825  (Age > 64 years)  [Birth]
  Last Modified 10 Mar 2016 
  Family ID F990  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Anne Elisabeth Johansdatter Plathe, "Bernhoft",   b. 08 Mar 1739, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 03 Sep 1816  (Age 77 years) 
  Married 28 Oct 1761  Vår frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 5, 17
  Children 
  +1. Johan Christopher Jørgensen Bernhoft,   b. 7 Jan 1763, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 14 Apr 1811, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 48 years)  [Birth]
  +2. Martha Angell Jørgensdatter Bernhoft, "Lysholm",   b. 12 Mar 1764, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 15 Jul 1826, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 62 years)  [Birth]
   3. Anna Elisabeth Jørgensdatter Bernhoft,   b. 28 May 1765, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 30 Jul 1765, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)  [Birth]
  +4. Jonas Angell Jørgensen Bernhoft,   b. 30 Jan 1767, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 17 Sep 1823, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 56 years)  [Birth]
   5. Jørgen Jørgensen Bernhoft,   b. 18 Aug 1768, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 11 Oct 1768, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
  Last Modified 19 Jun 2018 
  Family ID F991  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Bernhoft Jørgen Christophersen.jpg
  Bernhoft Jørgen Christophersen.jpg
  Sokneprest til Støren Jørgen Christophersen Bernhoft (1719-1768).

 • Sources 
  1. [S284] Bok: Stamtavle over slægten Bernhoft, Emilie Bernhoft, (J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885) (Reliability: 2).

  2. [S831] Biografier om Geistligheten i Trondheims stift, Andreas Erlandsen, (Mellom 1844 og 1855) (Reliability: 2).

  3. [S1162] Kirkebok Støren, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  4. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971) (Reliability: 2).

  5. [S703] Per Nermos slektssider, www.nermo.org (Reliability: 1).

  6. [S1166] Kirkebok Røros, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  7. [S1425] Dødsfall i Norge 1763-1825, J.Gløersen (Reliability: 2).

  8. [S783] Bygdefolk og bygdeliv i Støren - Gard og grend, Hermann Aune, (1963) (Reliability: 2).

  9. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 4 s.396 (Reliability: 2).

  10. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 2. s.466 (Reliability: 2).

  11. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 1 s.163 (Reliability: 2).

  12. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 4, s.382 (Reliability: 2).

  13. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 4, s.158 (Reliability: 2).

  14. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 2, s.45 (Reliability: 2).

  15. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 2, s.82 (Reliability: 2).

  16. [S784] Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, (Støren, 1971), Bind 3, s.329 (Reliability: 2).

  17. [S1158] Kirkebok Vår frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.