Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Jens Pedersen Schjelderup

Male 1604 - 1665  (61 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Jens Pedersen Schjelderup 
  Born 24 Feb 1604  Mandal, Vest-Agder, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Education Bef 1622  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  København skole. 
  • Ved farens ansettelse som sogneprest i Frederiksborg, ble Jens satt i København skole, hvorfra han ble dimitert i 1622.
  Education Aft 1622  Universitetet, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  Student. 
  Education Abt 1626  Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland Find all individuals with events at this location 
  Student. 
  • Etter 4 års opphold ved Universitetet i København reiste Jens utenlands og oppholdt seg for det meste ved Universitetet i Wittenberg.
  Occupation Abt 1631  Lund, Skåne län, Sverige Find all individuals with events at this location 
  Rektor. 
  • I 1633 (?) ble Jens ble rektor i Lund. Han tok magistergraden 28.mai 1633.
  Education 12 May 1635  Universitetet, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  Magister. 
  • Decanus M. Hans Hansen Resen creerede 29 Mag. bl.a. Dn. Lambertus Balkenburgius, Mystes Sundallinus, og Janus Petri Scelderup Nort., Rector Scholæ Lundensis.

   Hentet fra H.F.Rørdams Magistre creerede ved Kjøbenhams Universitet fra Reformationen indtil 1660.
  Occupation 30 Jun 1636  Lund, Skåne län, Sverige Find all individuals with events at this location 
  Sokneprest ved domkirken. 
  Occupation 22 Oct 1636  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  Slottsprest ved Christianborgs slottskirke. 
  • Den 22.oktober 1636 ble Jens hoffpredikant ved Christiansborgs Slotts Kirke.
  Occupation 9 Nov 1639  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  Sokneprest ved St.Nikolai kirke. 
  Occupation 30 Jun 1649  Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Biskop. 
  • Fra Norge i dansketiden, av Bagge og Mykland:

   Etter reformasjonen i 1560-årene fikk nye og mer hissige protestanter innta plassene etter de katolske biskopene. Med dem begynner den egentlige reformasjonen i Norge. I Bergen by ble Jens Schjelderup utnevnt til biskop.

   Jens Schjeldrup står nevnt ved flere anledninger i kongebrev.

   Fra Norske Kongebrev 1660-62:

   15.desember 1660: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 6a:
   Brev til magister Jens Schjelderup om at student Jørgen Paasche skal få det første ledige kall i Bergen stift; tilsvarende for Stavanger stift ved magister Marcus Humble (Denne Jørgen Paasche fikk også ekspektansebrev på det første ledige prestekall han ønsket, i Bergen eller Stavanger stift. Han har selv søkt, og viser til sin lange tjeneste i Bergen skole).

   3.april 1661: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 18b:
   Befaling til biskop Jens Schjelderup om å bistå Anne, enke etter Jens Clausen i Bergen.

   2.mai 1661: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 24b:
   Befaling til Ove Bjelke og Jens Schjelderup om å gi student Nils Andersen Klimb den første ledige klokkerstilling i Bergen, unntatt ved Korskirken.

   6.desember 1661: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 52:
   Befaling til Ove Bjelke og magister Jens Schjelderup om å foreta en undersøkelse angående Peter Heltborgs innsettelse som kapellan i Fjelberg i Sunnhordaland på grunn av sogneprest Anders Jensens høye alder. Presten klager over utnevnelsen, som medfører tap for han.

   Norske Innlegg:
   a. Søknad fra Peter Heltborg, datert Bergen 6.mai 1661. Han har fått kallet som kapellan hos sognepresten i Fjelberg på grunn av dennes svakhet og alderdom og de lange embetsreisene til de fire kirkene. Sognepresten har imidlertid protestert mot ansettelsen til tross for at kansleren rådet han fra det på fylkestinget, og heltborg ber kongen om konformasjon av kallsbrevet. Bjelke har påtegnet søknaden og viser saken til kongen.
   b. Peter Heltborgs søknad til kansleren, datert Bergen 14.februar 1661. Han meddeler at sognepresten er imot hans ansettelse som kapellan fordi han hørte at han var gift. Sognepresten hadde skrevet til kongen at han ikke trengte noen medtjener, og i missivet til superintendenten hadde kongen sagt at han ikke skulle påtvinges noen kapellan. På dette svarer Bjelke at søkeren må vende seg til superintendenten, biskop Jens Schjelderup.

   25.april 1662: Norske Aabne Breve. Norske Registre XI 185a-b:
   Benådingsbrev for student Cornelius Hansen Nidrosiensis for leiermål.

   Norske Innlegg:
   Cornelius Hansens søknad om benådning, datert Kristiania 12.juli 1661. Han nevner sine tjenester under Kjøbenhavns beleiring og viser til oberstens attest. Han ber om å få igjen retten til å søke et kall. Påtegnet av Jens Schjelderup, 3.august 1661.

   22.mai 1662: Sjællandske missiver. Norske Tegnelser XI 77a:
   Brev til bispene om at de skal holde bønn for prinsen mens han er på reise i utlandet.

   17.september 1662: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 97b-98a:
   Befaling til biskop Jens Schjelderup i Bergen om å sørge for at Johan Clausen får avgjort sin sak mot Thomas Gilbertsen uten videre utsettelse.

   16.november 1662: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 105a-b:
   Befaling til Ove Bjelke og biskopen i Bergen om å sørge for at hr.Thomas Gilbertsen, sogneprest ved hospitalet i Bergen, gir Anne, enke etter Jens Clausen, de pengene han er dømt til å betale henne.

   Fra Norske Kongebrev 1663-64:

   5.juni 1663: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 135b-136a:
   Befaling til biskop Jens Schjelderup om å forordne magister Jens Gregersen, Præpositus Communitatis Regiæ, til rektor i Bergen etter magister Arnoldus de Fine.

   6.juni 1663: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 135b-136a:
   Brev ti bispen i Bergen om at Hans Clausen og Welmicke Lauritsdatter, som har fått et barn sammen, skal fritas for offentlig skriftemål mot å gi en gave til hospitalet i Bergen.

   20.juni 1663: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 136b-137a:
   Befaling til bispen i Bergen om å utnevne konrektor eller en annen dyktig person til rektor ved skolen i Bergen. Brev av 6.juni 1663 om utnevning av magister Jens Gregersen tilbakekalles.

   18.juli 1663: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 141a-b:
   Brev til biskop Jens Schjelderup om at Henrik Philips' enke, Margrete Venton, skal fritas for offentlig skrifte. Hun skal gi 30 daler til barnehuset i Bergen.

   25.juli 1663: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 144b-145a:
   Brev til samtlige bisper i Norge om å forkynne dommen over Corfitz Ulfeldt fra prekestolen (C.Ulfeldt fikk dom for forræderi, og alt hans gods, løsøre og tilgodehavende ble beslaglagt).

   2.april 1664: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 177b-178a:
   Melding til magister Jens Schjelderup om at Søren Nilsen Fox, fogd over Nordhordaland, har fått tillatelse til å bli vigd hjemme etter vanlig lysning fra prekestolen.

   18.april 1664: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 179b:
   Befaling til Ove Bjelke og bispen i Bergen om å pålegge herr Peder Finne å etterkomme kontrakten som er opprettet mellom han og presteenken. Det vises til kaptein Magnus Jacobsens søknad på sin mors vegne.

   1.juli 1664: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 193b:
   Brev til magister Jens Schjelderup om at Job Jakobsen og hans hustru må bli fritatt for offentlig skrifte i forbindelse med for tidlig fødsel etter giftermål.

   Fra Norske Kongebrev 1665-66:

   3.mars 1665: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 235b:
   Befaling til Ove Bjelke, Jens Schjelderup og borgermester og råd i Bergen om å fastsette hvor mye Peder Nilsen Hjerman, borger i Bergen, og forstanderen for barnehuset, skal ha av de tidligere bevilgede midler (bakgrunnen var at borgermester og råd hadde nektet forstander Hjerman bevilgede midler for å reparere brannskadde bygninger).

   21.mars 1665: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 242b:
   Befaling til Ove Bjelke og magister Jens Schjelderup om at Stevelin Reutz skal få Luster prestegjeld eller et annet kall i Bergenhus amt som blir ledig, og hvor kongen har jus patronatus, under forutsetning av at han består sin eksamen.

   8.mai 1665: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 250a:
   Befaling til magister Jens Schjelderup om å gi Nils Andersen Klein den første ledige klokkerstilling i Bergen.

   3.juni 1665: Norske Missiver. Norske Tegnelser XI 264b:
   Befaling til magister Jens Schjelderup om at Christoffer Gregersen som har gjort seg skyldig i leiermål, skal fritas for offentlig skrifte, men betale tyve daler til hospitalet i Bergen etter eget tilbud.

   28.oktober 1665: Norske Aabne Breve. Norske Registre XI 575a:
   Bestalling for Nils Enevoldsen Randulf, sokneprest til Helliggeists sokn i København, som bisp i Bergen etter avdøde Jens Schjelderup.
  Died 02 Oct 1665  Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • 3.oktober?
  Person ID I1889  My Genealogy
  Last Modified 11 Feb 2021 

  Father Peder Jensen Schjelderup,   b. 6 Sep 1571, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 27 Sep 1646, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 75 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Anna Nielsdatter Holch, "Schjelderup",   b. Abt 1575, Holum (Holme), Mandal, Vest-Agder, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1612, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location  (Age ~ 37 years) 
  Relationship Birth 
  Married 1601  Holum (Holme), Mandal, Vest-Agder, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Gift 1601, Anno 1600 ale helen daug stodt mijn söster Anne Nijls dotters festeröl paa Holme ij Mandal medt hederlig mandt her Per Skyelerop., Anno
  Family ID F1133  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Inger Olsdatter Worm, "Schjelderup",   b. 02 Aug 1621, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location,   d. 04 May 1677, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 55 years) 
  Married 11 Aug 1639  St.Nicolaykirken, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Anna Jensdatter Schjelderup, "Schreuder",   b. 1635, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 22 Jan 1714, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 79 years)  [Birth]
   2. Christine Dorothea Jensdatter Schjelderup, "Bugge",   b. 02 Nov 1640,   d. 1729  (Age 88 years)  [Birth]
   3. Sostrate Jensdatter Schjelderup, "Bergholst",   b. 1641,   d. Abt Apr 1729, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 88 years)  [Birth]
   4. Susanna Jensdatter Schjelderup, "Miltzow",   b. 1642, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 21 Feb 1668, Hardanger, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 26 years)  [Birth]
   5. Inger Jensdatter Schjelderup, "Trojel" / "Brøger",   b. 1643  [Birth]
   6. Thomas Jensen Schjelderup,   b. 1647,   d. Bef 1680  (Age < 32 years)  [Birth]
   7. Jørgen Jensen Schjelderup,   b. 1648  [Birth]
   8. Oluf Worm Jensen Schjelderup,   b. Abt 1649, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 19 Jul 1678, Hissingen, Katrineholm, Södermanlands län, Sverige Find all individuals with events at this location  (Age ~ 29 years)  [Birth]
   9. Peder Jensen Schjelderup,   b. 1649,   d. 1668, England Find all individuals with events at this location  (Age 19 years)  [Birth]
   10. Jens Jensen Schjelderup,   b. 09 Jun 1658,   d. 06 Jun 1709  (Age 50 years)  [Birth]
  Last Modified 3 Mar 2015 
  Family ID F1118  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S831] Biografier om Geistligheten i Trondheims stift, Andreas Erlandsen, (Mellom 1844 og 1855) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.