Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark
Anders (Andreas) Christophersen Bernhoft

Anders (Andreas) Christophersen Bernhoft

Male Bef 1718 - 1774  (> 56 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Anders (Andreas) Christophersen Bernhoft 
  Birth Bef 4 Jan 1718  Horg, Haltdalen/Holtålen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Christening 4 Jan 1718  Horg, Haltdalen/Holtålen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Event-Misc Dec 1718  Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Sendt til Oppdal prestegård ved svenskenes innrykning. 
  • Anders ble, under en innrykning av de svenske soldatene i Gauldalen, sendt til prestegården i Oppdal, da fienden innkvarterte seg på prestegården i Støren.

   Tilbaketoget til general Armfelt og hans karolinerarmé over Tydalsfjellene ved årsskiftet 1718-1719 er velkjent historie. Få begivenheter har levd så lenge på folkemunne som denne tragedien, og mange artikler og bøker er skrevet om den sørgelige skjebnen denne svenske hæravdelingen led.
   I august 1718 hadde den svenske nordarméen, en styrke på vel 10.000 mann med drøyt 6.700 hester, gjort innfall i Trøndelag, og hele høsten holdt de Trondheim beleiret. Men forsvaret av byen var såpass sterkt at svenskene ikke
   greide å gjøre noen erobring. Det endelige tilbaketoget over grensen startet etter at Armfelt hadde fått melding om at Karl 12. den 8.desember var falt ved Fredriksten festning i Halden.
   Sist i desember 1718 gikk marsjen opp Gauldalen. Det planlagte raske sensommerfelttoget hadde trukket i langdrag, og soldatene hadde alt i flere uker savnet vinterutrustning.
   2.juledag tok arméen med ca.200 hester og noen tvungne lokale kjentmenn opp fra Haltdalen. Målet var den nærmeste bebyggelsen på svensk side, Handöl, en strekning på 6-7 mil, for det meste i snaufjellterreng. Men fjellet lå med hard skaresnø og bød på relativt gunstige forhold.
   Allerede på den første etappen, over til Østby i Tydal, bukket mange av de tynnkledte blå-gule soldatene under. For å unngå større tap av menneskeliv lot Armfelt arméen ligge i ro i Tydal de siste 2 dagene fram til nyttårsaften. Her skulle de samle krefter til de resterende 45 kilometrene, en krevende tur gjennom høyfjellet.
   Soldatene fant lite å bålene sine med, og en kraftig snøstorm herjet nå i fjellet. Marsjen videre skjedde i uorden, og hele armeén var snart i oppløsning. Kulden og stormen tok hundrevis av liv. Omkring 2.300 soldater omkom på den umenneskelige fjellmarsjen. [1]
  Education 1738  Universitetet, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location  [1
  Teologi. 
  • Tok Examen Philosophicum i 1741, og ble Philosophiæ Baccalaureus 18.juni 1744. [1]
  Occupation 15 Mar 1748  Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Personel kapellan. 
  Bernhoft Oppdal pers kapellaner.jpg
  Bernhoft Oppdal pers kapellaner.jpg
  Pers.kapellaner til Oppdal.
  Occupation Aft 15 Mar 1748  Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Personel kapellan hos sokneprest Jens Danielsen Hveding. 
  • Ved Bestalling af 11 Mai 1748 nød han tillige Succession paa Lervigens kald, hvilket han det følgende Aar erholdt ved den da indtrufne Vacance. [1]
  Event-Misc 17 Jul 1748  Hage, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Skjøte lagt fram av velærverdige Hr. Andreas Bernhoft. 
  • Skjøte datert 17.juli 1748 ble lagt fram av velærverdige Hr. Andreas Bernhoft, fra Madame Sara Harboe, afg. Hr. Bredals og hans far Hr. Christopher Bernhoft som Odelsbaarne på Hage 2 øre for 48 riksdaler.
   [3]
  Occupation 1749  Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Sokneprest. 
  • Skal ha - legeret en Sum Penge til Bygdens Skole og Fattigvæsen. [1]
  Event-Misc 26 Nov 1751  Lien, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Anders Bernhoft reiser ved sin bror - Velærverdige Hr.Jørgen Bernhoft - odelssøksmål. 
  • Anders Bernhoft reiser den 26.november 1751, ved sin bror - Velærverdige Hr.Jørgen Bernhoft - odelssøksmål.

   Den 19.juli året etter fikk Anders Bernhoft medhold i at han var odelsmann. [4]
  Event-Misc 15 Apr 1752  Bjerke, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Odelsrett på Bjerke. 
  • Anno 1752 dens 15de April, Anders Bernhoft ved hands broder velærverdige hr. Jørgen Bernhoft - Stevnemaal af 26de Nov.1751. Odelsrett Auction efter afg. Madame Sophia Hammond. Hr. Capitain Marcus Adrian Ramshardt har ladet sig samme tilslaae dend 6te Oct.1751 for 177 Rdr. for Dragon Joen Andersen Gynnild.

   Den 19.juli 1752 fikk Anders Bernhoft medhold i at han var rette odelsmann.
   Joen Andersen Gynnild ble uten gård og måtte ta til takke med husmannskår i Tangen under Bræk.

   Fremlagt i retten:

   Bygselbrev til Mogens Rasmussen Lien fra Bendix Friis, datert 12.oktober 1721.
   Skjøte til Mogens Rasmussen Lien for 56 riksdaler, datert 18.oktober 1735. Deretter kopi av nåværende oppsitter, sønnen Iver Mogensen sal til avgåtte madame Hammond for 95 riksdaler, datert 27.juli 1740. [4]
  Occupation 28 Jan 1757  Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 5
  Sokneprest. 
  • Anders Bernhoft omtales som en meget godgjørende mann, og var elsket og aktet av sin menighet.
   I Leksvik ga han penger til bygdas skole- og fattigvesen. Her i Meldal ga han sin formanns enke 80 riksdaler i pensjon, selv om loven kun befalte 60 riksdaler. Han sørget derfor at ettertidens pensjonsbeløp tilsvarte dette høyere beløpet. [1]
  Bernhoft Anders Meldal prest (1).jpg
  Bernhoft Anders Meldal prest (1).jpg
  Omtale av Anders Christophersen Bernhoft.
  Bernhoft Anders Meldal prest (2).jpg
  Bernhoft Anders Meldal prest (2).jpg
  Omtale av Anders Christophersen Bernhoft.
  Bernhoft Anders Meldal prest (3).jpg
  Bernhoft Anders Meldal prest (3).jpg
  Omtale av Anders Christophersen Bernhoft.
  Event-Misc 21 Sep 1758  Bjerke, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Bygselbrev fra velærverdige hr. Anders Bernhoft på Lien eller Bierchen 12 marklag. 
  • Bygselbrev fra velærverdige hr. Anders Bernhoft til Mogens Iversen på Lien eller Bierchen 12 marklag, datert 12.september, tinglyst 10.oktober 1758. [6]
  Event-Misc 1770  Bjerke, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Joen Evensen kjøpte Bjerke av soknepresten i Meldal, Hr Anders Bernhoft.  
  • Panteobligasjon fra Joen Evensen på Sørbakken til Hr. Jørgen Bernhoft for 200 riksdaler 1.prioritets pant i Fossum 1/2 spann. Datert 16.juli 1768. Innfridd etter kvittering 25.september 1772.

   Denne Joen Evensen kjøpte Bjerke av soknepresten i Meldal, Hr Anders Bernhoft, for 500 riksdaler og flyttet dit i 1770. Sørbakken satt han ennå med, som først ble solgt i skifteauksjon etter Joen i mars 1772. [4]
  Event-Misc 26 May 1772  Bjerke, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Skjøte fra Anders Bernhoft på Bjerke 12 marklag. 
  • Skjøte fra Anders Bernhoft til Olaug Olsdatter på Bjerke 12 marklag for 560 riksdaler.
   Datert 26.mai, tinglyst 28.juli 1772.

   Panteobligasjon fra enken Olaug Olsdatter Lien til hr. Anders Bernhoft for 70 riksdaler 1.prioritets pant i Bjerke 12 marklag. Datert 24.juni, tinglyst 28.juli 1772.
   Innfridd etter kvittering 27.juni 1775. [6]
  Event-Misc 2 Feb 1773  Hallgutu, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Sørstuen ble solgt på tvangsauksjon Kyndelmessdagen 1773. 
  • Da Anders Hansøn Gildset i 1756 giftet seg med enken Kierstie Jørgensdatter på Hallgutu og overtok Sørstu, sto det igjen 60 riksdaler på gårdskjøpet som han ordnet opp med.

   Nå dro Anders på seg gjeld til presten Jørgen Bernhoft. Han fikk tak i korn av presten, og kom i rest med offerskjeppe, tiende og nattehold. Til slutt skyldte han 300 riksdaler.

   Det heter i ekstraskatten i 1762 at Anders har et fattigt hus.

   Da presten Jørgen Bernhoft døde, gikk hans arvinger på for å få sitt. Anders ba om utsettelse, men det kunne ikke herr Anders Bernhoft gå med på, og det endte med at Anders måtte gå fra gård og grunn.

   Gården ble solgt på tvangsauksjon Kyndelmessdagen 1773. [7]
  Death 17 Jun 1774  Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 5, 8
  • Fra Gløersens Dødsfall i Norge:

   andreas, spr., t meldalen prgd. før 8/7 1774. [5]
  Burial 05 Jul 1774  Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  • Liktalen ble holdt av provst Steenbuch i Melhus. [1]
  Person ID I1931  My Genealogy
  Last Modified 14 Jun 2018 

  Father Christopher Andersen Bernhoft,   b. 26 Oct 1690, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 31 Oct 1754, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 64 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Agnethe Jørgensdatter Beyer, "Bernhoft",   b. 1688, Innvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 20 Oct 1735, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 47 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 07 Jul 1717  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 9
  Bernhoft Christopher Andersen og Agnethe Hougs viet 1717 Støren.jpg
  Bernhoft Christopher Andersen og Agnethe Hougs viet 1717 Støren.jpg
  Kirkebok.
  Family ID F861  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Anna Margreta Tønder, "Brun" / "Bernhoft",   b. 01 Jul 1724, Gjemble, Alstadhaug/Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 29 Jun 1753, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 28 years) 
  Engaged 21 Oct 1750  Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Marriage Aft 21 Oct 1750  Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 10, 11
  Children 
   1. Christopher Andersen Bernhoft,   b. 03 Aug 1751, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 15 Jun 1781, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 29 years)  [Birth]
   2. Agnetha Susanna Andersdatter Bernhoft, "Angell",   b. 28 Jul 1752, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 24 Dec 1774, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 22 years)  [Birth]
   3. Frederich Christian Vogt Andersen Bernhoft,   b. 25 Jun 1753, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 26 Aug 1753, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 0 years)  [Birth]
   4. Johannes Andreas Andersen Bernhoft,   b. 25 Jun 1753, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 26 Aug 1753, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 0 years)  [Birth]
  Family ID F1173  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 14 Jun 2018 

  Family 2 Martha Johansdatter Plathe, "Bernhoft",   b. 26 Jan 1736, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 06 Apr 1758, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 22 years) 
  Marriage 26 Feb 1755  Vår frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [11, 12
  Children 
   1. Tobias Andersen Bernhoft,   b. Aft 26 Feb 1755   d. Aft 26 Feb 1755 (Age > 0 years)  [Birth]
   2. Johan Christopher Andersen Bernhoft,   b. 13 Feb 1756, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 25 Apr 1791, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location (Age 35 years)  [Birth]
   3. Frederik Christian Vogt Andersen Bernhoft,   b. 8 Feb 1757, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 13 Jun 1757, Leksvik, Indre Fosen, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 0 years)  [Birth]
   4. Anna Margretha Tønder Andersdatter Bernhoft, "von Throne",   b. 03 Feb 1758, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 25 Jan 1834, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 75 years)  [Birth]
   5. Martha Angell Andersdatter Bernhoft,   b. 03 Feb 1758, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 24 Mar 1758, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 0 years)  [Birth]
  Family ID F1172  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 17 Mar 2016 

  Family 3 Barbra Margrethe Brodtkorb, "Bernhoft",   b. 08 Sep 1738, Statsbygda, Rissa, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 08 Apr 1818, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 79 years) 
  Marriage 27 May 1761  Statsbygda, Rissa, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 5, 11, 13
  Children 
   1. Thobias Brodtkorb Andersen Bernhoft,   b. 19 Feb 1762, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 20 Mar 1763, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 1 years)  [Birth]
   2. Martha Plathe Andersdatter Bernhoft, "Must",   b. 26 Feb 1763, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 30 Apr 1791, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 28 years)  [Birth]
   3. Tobias Brodtkorb Andersen Bernhoft,   b. 9 May 1764, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 21 Oct 1802, Tranøy, Troms, Norge Find all individuals with events at this location (Age 38 years)  [Birth]
   4. Friderich Christian Vogt Andersen Bernhoft,   b. Bef 23 May 1765, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 1784 (Age > 18 years)  [Birth]
   5. Anne Dorothea Andersdatter Bernhoft, "Lorentzen",   b. Bef 15 May 1766, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 4 Apr 1849, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 82 years)  [Birth]
   6. Hans Andersen Bernhoft,   b. Bef 02 Oct 1768, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 22 Jun 1769, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 0 years)  [Birth]
   7. Wilhelm Arentz Andersen Bernhoft,   b. 09 Jun 1770, Meldal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 30 Aug 1827 (Age 57 years)  [Birth]
  Family ID F1171  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 14 Jun 2018 

 • Photos
  Bernhoft Anders Christophersen.jpg
  Bernhoft Anders Christophersen.jpg
  Sokneprest til Meldal og Leksvik Anders Christophersen Bernhoft (1718-1774).

 • Sources 
  1. [S284] Emilie Bernhoft, Bok: Stamtavle over slægten Bernhoft, (J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885) (Reliability: 2).

  2. [S831] Andreas Erlandsen, Biografier om Geistligheten i Trondheims stift, (Mellom 1844 og 1855) (Reliability: 2).

  3. [S784] Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, (Støren, 1971), Bind 4, s.408, 425 (Reliability: 2).

  4. [S784] Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, (Støren, 1971) (Reliability: 2).

  5. [S1425] J.Gløersen, Dødsfall i Norge 1763-1825 (Reliability: 2).

  6. [S784] Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, (Støren, 1971), Bind 2, s.170 (Reliability: 2).

  7. [S783] Hermann Aune, Bygdefolk og bygdeliv i Støren - Gard og grend, (1963) (Reliability: 2).

  8. [S1170] Kirkebok Meldal, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  9. [S1162] Kirkebok Støren, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  10. [S1160] Kirkebok Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  11. [S703] Per Nermos slektssider, www.nermo.org (Reliability: 1).

  12. [S1158] Kirkebok Vår frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  13. [S1148] Kirkebok Statsbygda, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.