Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark

Joachime Cathrine Hermanna Schweder, "Coucheron"

Female Bef 1758 - Bef 1792  (< 33 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Joachime Cathrine Hermanna Schweder 
  Suffix "Coucheron" 
  Birth Bef 03 Dec 1758  Gjerpen, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christening 03 Dec 1758  Gjerpen kirke, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • 1.advent døpt Jens Schweders pb. Joachima Hermanna.
   Faddere: Mad: Bang, Kistine Koppe (Poppe?), Jacob og Vilhelm Schweder, Joachim Adtzlef. [1]
  Gender Female 
  Residence 14 Oct 1785  Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Jønholtgaden 3. 
  • Litt fakta om Nedre Jønholt gård:

   I 1634 kjøpte et daværende eiendomsselskap, hvis vi kan kalle det det, gården her av brødrene Giønholt. Brødrene Giønholt fikk meget godt betalt for eiendommen. I tillegg til at de fikk en gård i Solum prestegield, så fikk de også 2 huder og 7 skinn. Dette for å kompensere for 10 års tapt ringavgift som de kunne innkassere fra seilbåtene som ble forhalt ved hjelp av ringene oppover elven til handelsstedet Skeen, hvor de skulle hente trevirke.

   På grunn av denne storstilte trevirke industrien, så ble elven opp til Skeen grunnere og grunnere, og man fikk behov for, noe som eiendomsselskapet selvfølgelig forutså, ett nytt tollsted, for seilskutene kunne ikke lenger komme opp til Skeen. Derfor ble det anlagt et nytt tollsted nærmere bestemt på Pors blomstens grunn, og det ble kalt Porsgrunn. Det betyr at det helt opp til slutten av 1800 hundrede tallet så bodde det tollere her på Nedre Jønholt gård. Det gjenspeiles også i de funn vi nå har oppdaget i de forskjellige rommene her, at de som bodde her var orientert mot Europa i sine utsmykkinger av huset.

   Hovedgården besto på 1700 hundre tallet av Nedre Jønholt gård og to andre gårder, samt den nye tollboden som i dag tilhører Porsgrunn Bymuseum. Det vi vet om Nedre Jønholt i dag er at den ble bygget rundt ca. 1730, og at sidebygningen sannsynligvis er eldre, og har derfor sikker tilhørt brødrene Giønholt og vært sidebygning til deres bolig på 1600-tallet. Hovedhuset har gjennomgått flere ombygninger siden det ble bygget kanskje rundt 1730.

   Vi vet at tollkasserer Biener ga tomt til Østre Porsgrunn Kirke i 1760, og at bestallet Justisraad Coucheron, samt Controlleur, veier og maaler ved Langesund, ga tomt til gravstedet ved Kirken og tinglyste følgende klausul:

   Jeg Anthon de Coucheron; Deres Kongelige Majestæts til Danmark og Norge m.v bestallet Justitsråd samt Controlleur, veier og maaler ved Langesunds Toldsted gjør vitterlig: ..athan sælger et stykke af sin eiendom Gjønholt gård til Porsgrunns Østre Kirke, hvilket stykke jord er oppmålt og inneholder fra den alfare vei sør til nordden nederste pæle 183 for, derfra vest til øst 67 ford til pælen nærmest Sr Scharckes huus, defra nord til sør til veien 152 fod og derfra øst til vest langs veien 80 fod. Grunnafgift 4 Rdl, og ret for mig ig min familie eller efterkommere av Giønholt gåård påå dette sted forbeholder os at opette en begravelse,uden derfor å svare nogen kiendelse til Kirken eller dens verger. Således meddeles Porsgrunns Østre Kirke dette som grunnseddel under min haand og segl, ligesom ordlyden her af mig meddeles et lovlig document til thinglysning på egen bekostning af kirken til min og etterkommendes betryggelse i tiden.
   Gjønholt den 6te Maii 1786.
   Paa Kirkens vegne underskriver
   Hagerup, Nic Benj. Aall, D Rasch, Jacob Aall.

   I 1799 måtte Coucheron selge gården.
  Death Bef 09 Aug 1792  Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 4
  • Frue Joachime Hermanna Coucheron 31 aar. [3]
  Burial 09 Aug 1792  Østsiden kirke, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 4
  • Fra 1760 og til 1795, blev der bisat i kirkekjælderen omkring 30 Ligkister, hvori 20 Voxne og Resten Børn.

   I Aaret 1900 aflagde vi en Visit i de Dødes Sovekammer og de første Kister vi standset ved var Sogneprest Monrad og Frues. Laaget blev aftaget paa den første af disse, men der var ikke Spor afLighed at finde mellem de Folk, vi nu saa for os, og det Portræt af ham, der hænger i Kirkens Sakristi, hvor han med foldede Hænder knæler for Kristuspaa Korset. Han var ikke i Ornat, men nedlagt i Svøb. Hans Frue saa ud til at have været en liden Dame med fine Ansigtstræk. Kisterne vare sortmalede og flere vare udstyrede med Metalforsiringer som vel har været forsølvede i sin Tid.

   Monogrammer var der paa de fleste. Børnekisterne vare overtrukketmed sort Klæde eller Fløiel.

   Der var især 2 Kister der ved sin Størelse og sit pragtfulde Udstyr vakte Opmærksomhed; det var Lieutnant von Schraders og hans Moders. Paa Lieutnantens stod Monogrammet F. v. S. (Fredrik von Schrader) og over dette en Krone. Liget var næsten hensmuldret, og den store Allongeparyk som Lieutnanten havde havt paa, var næsten fortæret af MøI og Mølorm, dog var der Rester igjen som gav os Vished for, at det havdeværet en Paryk. Han var bisat den 7 januar 1782.
   Paa Moderens Kiste stod Bogstaverne M. A. M. S. og ved Laagets Aftagning saa vi her det Lig, der var det bedst konserverede af de, vi havde Anledning til at se. Fruen havde vistnok af Vext været en meget høi Dame. Hendes Ligtøi, der var af Bobinet, var fint udstyret med Kniplinger og Liglagenet var af Linlærred. Paa Hove det havde hun en Kappe besat med Pibestrimler, der sluttet tæt til Ansigtet og Kjolen var lagt i fine Læg eller Folderover Brystet. Hænderne laa foldede og omkring Haandlederne var Kjolen besat med pibede Bobinetsstrimler og Kniplinger. Hun blev bisat samtidig med Sønnen. Paa Lagenet var syet hendes Navn, ovenover dette en Krone og under Navnet Tallet 3, alt i blaat. Formodentlig var Lagenet noget af hendesUdstyr fra Fædrenehjemmet i hendes Ungdom.

   Saa blev en Kiste aabnet hvorpaa stod Monogrammet N: A: og hvori laa en gammel Mand. Han var iført Paryk og denne var vel bevaret, men Krøllerne som havde prydet den paa Siderne var faldt af og laa løse paa Skuldrene. Hans Liglagen var af fint Kammerdug og besat med en dobbelt Plisée. Det var gamle Nils Aall, der døde i Mai 1784.

   Vi saa ogsaa et lidet Barnelig nedlagt i hvid Kjole, hvorpaa var fæstet Iyserøde Silkesløifer der endnu havde sinoprindelige vakkre Farve. Sløiferne vare fæstede paa Kjolen med rundhovede Knappenaale.

   De øvrige Kister indeholdt Ligene af:
   Madame Aall, bisat 1760.
   Kaptain Raschs Barn, 1760.
   Niels Aall junior, 1760.
   Obristleutnant Lackmanns Barn, 1763.
   Tolder Yberwasser, 1765.
   Kammerraad Vilhelm Deickmann, 1769.
   Kaptain Raschs Barn, 1769.
   Kancelliraad Schnell, 1770.
   Tolder Thomas Lange,1773.
   Tolder Raschs Barn, 1777.
   Carl Deichmann, 1780.
   Fru Rosenkrantz, 1789.
   Hr. Kammerjunker von Løvenskiolds Frøken Datter, 1790. Madame Lange, 1792.
   Fru Coucheron, 1792.
   Fru justitsraadinde Hagerup, 1793.
   Madame Backa, 1793.
   Frøken Løvenskiold paa Rafnæs, 1794.
   Kammerjunker Løvenskiold, 1795.
   Simon Jørgensen, 1796.
   Jomfru Bowmann, 1797.
   Sivert Backas Barn, 1797.
   Madame Storm.
   Kontrollør Biener. [4]
  Probate 25 Aug 1792  Eidanger, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  På gården Grønholt under Eidanger. 
  • Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 26a. Skifte 25. august 1792 paa gaarden Grønholt under Ejdanger:
   Frue Joachima Hermana Schveder, død.

   Enkemand Justitsraad Anthon Jacob de Coucheron.
   Barn:
   1. Fridrich Christian Løvenhielm 12 aar.
   2. Jens Severin 6 aar.
   3. Ove Friderich Brochenhuus 2,5 aar.
   4. Charlotte Amalia Due 10 aar.
   5. Christiana Ludvicha 17 aar.
   6. Hendricha Lillenschiold 6 aar.
   7. Petrenelle Jørgine 1,5 aar. [5]
  Person ID I2627  My Genealogy
  Last Modified 24 Jan 2019 

  Father Jens Severin Schweder,   b. Bef 09 Oct 1708, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 26 Jan 1771, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 62 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Helene Hermanna Hermansdatter Franch, "Schweder",   b. 1720   d. Bef 13 Feb 1806, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 86 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 23 Apr 1756  Gjerpen, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Family ID F1547  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anthon Jacob Coucheron,   b. 19 Jul 1732, Vik, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this locationd. 26 Apr 1802, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location (Age 69 years) 
  Marriage 22 Mar 1777  Gjerpen, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 6
  • Anthon Jacob er nevnt som leutenant ved vielsen.

   Anton Jacob de Coucheron blev viet i Gjerpen Kirke den 22 Marts 1777 til Joachmie Hermana Schweder. De havde mange Børn, og af disse ved vi Navnet paa følgende:

   Bertha, gift 1788 med Kjøbmand Peder Wulff; hun blev Enke og giftet sig i 1793 med Enkemand Johan Christian Bøckman Manael.

   Maria Margrethe, der 1792 blev gift med sin Fætter Styrmand Joachim Schweder.

   Henrik Coucheron, der 1797 blev gift med Jomfru Kirsten Malling.

   Martha Paulina, der 1798 blev gift med Sognepræst til Kjelvig og Kistrands Kapel i Throndhjems Stift, Paul Qvist;

   Petronelle Georgine Montaque Coucheron, der 1809 blev gift med Kontorist Frants Cudrio.
  Coucheron Anton Jacob og Joachime Hermana Schweder viet 1777 Gjerpen.jpg
  Coucheron Anton Jacob og Joachime Hermana Schweder viet 1777 Gjerpen.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Jens Severin Coucheron,   b. Bef 11 Feb 1778, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 17 Jul 1781, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 3 years)  [Birth]
   2. Friderich Christian Løvenhielm Coucheron,   b. Bef 11 Jun 1779, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this locationd. Between 1792 and 1802 (Age > 12 years)  [Birth]
   3. Joachima Anthonette Lillienskiold (Joachima Hermana) Coucheron,   b. Bef 27 Sep 1780, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 17 Jul 1781, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 0 years)  [Birth]
   4. Charlotte Amalia Due Coucheron,   b. Bef 11 Jan 1782, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   5. Christian Ludvig Kalchrenter Coucheron,   b. Bef 10 Apr 1783, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 16 Jul 1783, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 0 years)  [Birth]
   6. Christianna Ludevica Leuenfeldt Coucheron,   b. Bef 10 Jun 1784, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 1801 (Age < 16 years)  [Birth]
   7. Jens Severin Coucheron,   b. Bef 03 May 1786, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   8. Henriche Pauline Lillierschiold Coucheron,   b. Bef 06 Sep 1787, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   9. Ove Friderich Anthon Brachenhuus Coucheron,   b. Bef 30 Oct 1788, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   10. Helena Johanna Friderica Coucheron,   b. Bef 05 Mar 1790, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 10 Jun 1790, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 0 years)  [Birth]
  +11. Petronelle Georgine Montagne (Petronelle Jørgine Montagne) Coucheron, "Cudrio",   b. Bef 21 Jun 1791, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this locationd. 30 May 1870, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 78 years)  [Birth]
  Family ID F617  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 3 Nov 2016 

 • Sources 
  1. [S1030] Kirkebok Gjerpen, Telemark (Reliability: 3).

  2. [S817] Finn C. Knudsen, Bok: Eidanger - Porsgrund, (1932).

  3. [S1033] Kirkebok Porsgrunn, Telemark, Østre (Reliability: 3).

  4. [S818] Inga Friis, Porsgrunn historielags årsskrift. Opptegnelser fra gamle Porsgrunn., (1960-63) (Reliability: 2).

  5. [S10] Eidangerslekt.org, http://www.eidangerslekt.org/ (Reliability: 1).

  6. [S817] Finn C. Knudsen, Bok: Eidanger - Porsgrund, (1932) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Tor Kristian Zinow.