Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Joen Olafson

Male Abt 1510 - 1567  (~ 57 years)


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Joen Olafson 
  Nickname "Jusse" 
  Born Abt 1510  Faxnälden, Näskott, Jämtlands län, Sverige Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Occupation Faxnälden, Näskott, Jämtlands län, Sverige Find all individuals with events at this location 
  Skattebonde. 
  • A.
   Jon Blix och bodde i Jämtland nämnd 1350 talet i övrigt okänd, däremot är hans son sannolikt Magnus Blixe . Att en gammal frälse släkt med tillnamnet Blix funnits i Jämtland redan år 1410 framgår av Jämtarnas Skuldbrev brev, (DN XVI: 60) Där Magnus Blixe är omnämnd. och hans bror ”Laurens i Uppland” Laurens Jonsson Blix. Källa: En Blix släkt av Evald Rygh

   Jon Blix hade sönerna:

   1. Magnus Blixe, Känd 1410, belagd i brev SDHK- 17468. Tillhör Blix familjens -Ångsta -Faxnälden grenen (DN XVI: 60).

   2.Laurens Jonsson ägde flera gårdar och var en av de största skinnexportörer (päls exportörer) i Jämtland. Den Dunderhake gren av Hovsjö familjen som härstammar från Laurens Jonsson (Blix) dokumenteras i avtalet mellan drottningen och den jämtländska folket i Mordviken år 1410.
   Tillhör Blix familjens - Klockås grenen: Jämtarnes brev, (DN XVI: 60).

   Blix-släkten, Ångsta-Faxnäldengrenen:

   Samfadern B. Magnus Blixe, hvis
   son C. Joan Magnusson i Ångsta, hvis
   son D. Guttorm Joansson i Ågnsta, hvis
   son E. Olaf Guttormsson i Faxnälden, hvis
   son F. Joen Olafsson i Faxnälden (Blix), hvis
   son G. Mogens Joensson (Blix).

   B.
   Magnus Blixes barn:

   1. Joan Magnusson i Ångsta, Lockne. Känd år 1426 då han stadsfäste försöljningen av Mjösjö i Sundsjö socken till Anund Michelsson i Unby (DN XIV:42) (En Blix släkt av Evald Rygh).

   2.Svein Magnusson. Han var nämd 1426 i Ångsta, Lockne (En Blix släkt av Evald Rygh).

   3. Olaf Magnusson. Han var nämnd 1418, 1426 och 1435 i Ångsta, Lockne. I Diplom (DN I:245) från 1435, nämns en Olaf med sonen Guttorm (En Blix släkt av Evald Rygh).

   C.
   Joan Magnusson var belagd i detta medeltida brev SDHK-nr 20631, och DN XIV:42, från 18 feb 1426 som Joan i Ångsta. Han stadfäster på Elines, sin svärmoders, vägnar försälningen av Mjösjö i Sundsjö socken i Jämtland till Vilhelm Svenungsson. Där omtalas en Joan i från Ångsta, Lockne Socken och hans avlidna svågrar Björn och Philip Gutzesöner (Guttorms söner), och deras Moder Eline (Roger de Robelin i boken Skanke ätten s.326 och s.438).

   Joan var känd i Ångsta, Lockne var gift före 1426 med N.N. Guttormsdotter, dotter till Guttorm i Ångsta från Ope ätten. Känd år 1410 med hustru Eline, ( DN XVI: 60) N.N. Guttormsdotter var dotter till Guttorm Torbjörnsson (Ope ätten) är nämnd åren 1396-1418 (Skanke ätten av Roger de Robelin s.438).

   Joan Magnusson var även belagd som - Joan i Ångsta - i medeltida brevet SDHK-nr 19057, daterad den 13 mar 1418. Nämnd som en av Fastarna i detta brev. Joan är belagd i detta brev DN II:636 datum 25 Mars 14l8. Joan finns med som vittne i detta brev också.

   Joan Magnusson och N.N. Guttormsdotter hade sönerna:

   1. Magnus Joansson är belagd och nämnd i medeltida brevet daterat 19 maj 1443 (DN III:775). Han står som Magnus Jonson i Ångsta. Namnet Magnus med senare former Mogens och Måns är mycket ovanligt i diplomen, frånsett i just Blixsläkten (Evald Rygh faxnälden-släkten, En Blix-släkt).

   2. Guttorm Joansson i Ångsta, Lockne.

   D.
   Guttorm Joansson i Ångsta, Lockne. Död senast 1494. Guttorm i Ångsta, Lockne. Känd under åren 1483-1494, som bl.a. enligt ett medeltida brev SDHK-nr. 31849 från 1487 i en 12-manna nämnd tilldömts arvet efter hustru Radgerd i Faxnälden. Radgerd skall ha sagt att hon inte hade någon närmare arvinge än Guttorm i Ångsta och att han var hennes 3-männing på manslinjen, medan Peder i Kingsta var 4-männing på kvinnolinjen.

   I diplomet nr 108:II från 1475, nämns Guttorm söner bröderna Johan Guttormsson och Olaf Guttormsson (Evald Rygh faxnälden-släkten, En Blix-släkt).

   Gutrtorm känd 1483-1487(DN XIV:168) 1487 då han tilldömdes arvet efter Radgerd i Faxnälden som han var besläktad med på sin faders sida var gift med N.N. Olofsdotter dotter av Olof i Ångsta som var känd 1410 med hustrun Eline.
   Hade sönerna:

   1. Faste Guttormsson i Ångsta, Lockne. Finns belagd i medeltida brevet SDHK-nr: 36562, datum 23 aug 1509, Ort: Brunflo, Utfärdare: Faste Guttormsson. Innehåll: Faste Guttormsson ger sin brorson Nils Olsson sitt köpegods Berga.

   Faste Guttormsson i Ångsta är också belagd i medeltida brevet SDHK-nr 33110, datum sep 1494 till 1509. Utfärdare: Redar i Genvalla, Erik Bengtsson, Johan i Vik, Magnus Olsson i Valla och hustru Valborg. Innehåll: Redar i Genvalla, Erik Bengtsson, Johan i Vik, Magnus Olsson i Valla och hustru Valborg intygar att Faste (Guttormsson) i Angestad givit Kerstin i Stavre åtskilliga husgeråd och andra lösören, därför att denna avstod sina anspråk på arvsrätt i Faxnälden (Fasxälven) till vilket de båda var arvingar. Magnus Olsson m.fl. beseglar. Original: perg. RA 0101 odat. nr 223. Tryckt: DN XV nr 115; JHD II nr 258. Litteratur: Faste var död 1509 1105 (DN XIV nr 231).

   2. Olaf Guttormsson i Ångsta, Lockne. Död efter 1501, var belagd i detta Medeltida brevet SDHK-nr 34292.

   3. Filip Guttromsson i Ångsta, Lockne. Omnämns i Pergamensbrevet SDHK-nr år 1494.
   SDHK-nr 33036, daterat 1494 odat. (1494-1502), Utfärdare: Filip Guttormsson. Innehåll:Filip Guttormsson erkänner att han till sin bror Faste sålt sin egendom i Angilstad (Ångsta) för 14 1/2 jämtska mark i silver, koppar m.m. och försäkrar att brodern skall äga gården för all framtid. 5 vittnen namnges. Kyrkoherde Lars (Iliansson) i Brunflo och Lars i Loke beseglar. Original: Perg. RA 0101 odat. nr 222,Tryckt:DN XV nr 114; JHD II nr 257. Litteratur och kommentar: Faste Guttormsson uppträder först i urkundsmaterialet 1494, var död 1509 1105; fadern Guttorm levde ännu 1487 (DN XIV nr 168). Lars Iliansson kyroherde i Brunflo 1487-1502. Hänvisning till annat brev, JHD II, nr 197, 232, 258.

   4. Torbjörn Guttormsson i Ångsta, Lockne. Känd under åren 1504-1535 (DN III:1066).

   5. Joen Guttormsson i Ångsta, Lockne. Känd under åren 1507-1509. Hans son Erik Joensson i Ångsta känd under åren 1539-1548. Hans barn Karin Eriksdotter säljer sin arvedel i Ångsta till sin bror Per Eriksson 1574 (RA orginal perg. Ångsta) (Roger de Robelin i boken Skanke ätten s.326 tab.1).

   E.
   Olaf Guttormsson i Ångsta, Lockne. Känd 1494-1513 (DN XIV:230). Död efter 1513. Gift med okänd kvinna, de hade sönerna Joen Olafsson och Nils Olafsson.

   Olaf var belagd i detta Medeltida brev från 1501, SDHK-nr 34292. Datum: 1501, Ort: Sprotedet. Utfärdare: Olaf Guttormsson och Lars Johansson, Språk: norska. Innehåll: Olaf Guttormsson och Lars Johansson tillkännager att de delat halva Faxnälden och tagit hälften var. Sigillen borta (Medeltida avskrifter A 9 a 3:6 Tryckt: HD II nr 285; SD 4 (dat. 1401)) (Nils Anlund, Jämtlands och Härjedalens historia, I (1948), s.346 not 5 (jfr s. 343ff och 508f). Hänvisning till Jfr JHD II nr 197, 232, 258, 349, 365, 373).
   Barn:

   1. Niels Olafsson i Ångsta, Lockne. Nämnd 1509-1516 - beskedlige Sven - köpte en gård i Berge, Kloxsåsen av Laures Sveinsson (Blix) (DN XIV:231,201,258,261;jfr JHH I sid.355). Var död före 1524.

   2. Guttorm Olafsson i Ångsta, Lockne. Nämnd år 1524.

   3. Mogens Olafsson i Ångsta. Känd år 1553.

   4. N.N. Olafsdotter. Gift med Olof Gunnarsson i Faxnälden, känd under åren 1551–1567.

   5. N.N.Olafsdotter. Gift med Olof Lauresson vid Bekken, känd 1506-1529. Köpte Smedås i Myssjö 1517, son av Lars Stavre och Kerstin Öndsdotter känd 1494 (DN XIV:183).

   6. Joen Olafsson. Skattebonde i Faxnälden.

   F.
   Joen Olafsson, född ca.1510 i Faxälden, Näskott. Skattebonde i Faxnälden känd 1547-1549. Dräpt 1567. Gift med Marit Olofsdotter före 1575 (RA ppr I sparbo 14 okt 1575).

   Barn:

   1. Mogens Joensson (Blix), född omkr.1540 i Faxälden, Näskott. Kaplan i Oviken under åren 1553-1556. Nämnd åren 1553 och 1567 gift med Elisabeth Eriksdotter, dotter till kyrkoherden Erik Jensen i Sunne känd 1567-1570 bonde i Faxnälden (Carl Ruben Carlsson Släktregister I Skuncke (1978) s.106).

   2. Nils Joensson (Blix), levde 1575 (RA ppr I sparbo 14 okt 1575).

   3. Olof Joensson (Blix). Länsman i Offerdal. Hans ättlingar antog namnet Blix (Henning Sollied, Blixerne av Jämtland, NST III sid 74, och 91,92).

   Kilde:

   https://hernelind.wordpress.com/adels-slakten-blix-ursprung/
  Died 1567  Oviken, Berg, Jämtlands län, Sverige Find all individuals with events at this location 
  • Drept.
  Person ID I5785  My Genealogy
  Last Modified 12 Feb 2017 

  Family Marit Olofsdatter 
  Children 
  +1. Mogens Jonson, "Blix",   b. Abt 1540, Faxnälden, Näskott, Jämtlands län, Sverige Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1556  (Age ~ 17 years)  [Birth]
  Last Modified 12 Feb 2017 
  Family ID F2907  Group Sheet  |  Family Chart


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.