Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Hans Lauritsen

Male Abt 1550 - 1613  (63 years)


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Hans Lauritsen 
  Born Abt 1550 
  Gender Male 
  Occupation Bef 1579  Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Hans var fogd i Gauldal og Härjedalen før han ble fogd i Orkdal. 
  • Fogd HANS Lauritsen i Gauldal hadde - paagrebett och indsatt thuende quinder... (ei fra Gauldalen og ei fra Hølonda) for nogen numme sag, hand lagde dennom thill for throldom, dog hand thet iche med sand proff och vidnisbyrd kunde thennom offuerbevisze.

   Den ene av kvinnene ble gitt anledning til å slippe ut av fengslet for å reise hjem og skaffe seg godt skussmål hos almuen (visstnok Berit fra Hølonda).
   Hun fikk - aff huer mend i sønderlighed god proff och skudtzmaal - (folk i Buvika).

   Men fogden møtte ikke opp for å høre skussmålet før etter at alle de fremmøtte var dratt hjem igjen:

   Hans Lauritzszen da strax egien sette hinde, och haardeligen haffue ladett hinde pine och plage thre dage epther anden, haffde (hun) dog aldellis inthett bekiendt, iche heller for presten, der hand berette hinde, er saa alligevel uskyldig henrett uden nøyagtig vidnisbyrd, som dog i slige sager burde all vere saa klare vidnisbyrd som solen.

   Det eneste ankemålet mot disse kvinnene var utleggelsen mot dem fra 2 allerede henrettede trollkoner.

   Herredagen slo fast at - dett icke war noch epther saadanne wdedische menisches bekienndellsze (å dømme), men burde att werre klare vidnisbyrdt som solen, om ett meniske schall miste liffuett, huilche iche her haffde werrit for forne domszmend.

   Hans Lauritsen ble avsatt som fogd samtidig med at Munk mistet lenet, men må ha fått stillingen tilbake igjen, da han nevnes som foged igjen i 1607, da han dro til Langland i Gauldalen og tok 4 kyr fra enka til en som var blitt avretta for ei misgjerning (N.H.D. IV).

   Herredagen i Trondheim i 1597 avsatte forresten alt administrasjonspersonale over hele lenet (alle fogdene i lenet:

   Hans Lauridzen i Orkdal-Gauldal, Jørgen Hansen i Sparbu, Bernt Schrøder i Romsdalen og Søren Sørensen i Jemtland).
  Residence Bef 1590  Øye, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Occupation Bef 1613  Orkdal, Orkland, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Fogd. 
  Died 1613 
  Person ID I7112  My Genealogy
  Last Modified 18 Oct 2016 

  Family Anne Ludvigsdatter Munk,   d. 1601 
  Married Bef Sep 1590 
  • Hustru Anne Ludvigsdatter (f.1560 - d.1601?).

   Frilledatter til Ludvig Munk er antatt å være Anne Ludvigsdatter, som var gift med Hans Lauritsen (Rønning anser muligheten for at Anne Ludvigsdatter var datter av Munk som så lite sikkert at han ikke tar det med i sin anerekke, og det er heller ikke gjort her).
   Anne må i tilfelle være født en gang i tidsrommet 1571-77, mens Ludvig bodde i Trondheim første gang.

   Hans og Anne fikk en datter Karen 14.september 1590, og Hans Lauritsen var da foged i Gauldalen og bodde på gården Øie, som ligger på den lave sletten av oppskyllet land ved Gaulas utløp i Gaulosen i Melhus (ved fjorden). Dette var 1 år og 3 måneder etter at Ludvig fikk tilbake Trondheim len. Men Hans Lauritsen er nevnt som foged der allerede i 1579, og det er vel sannsynlig at Ludvig har tilsatt ham første gang han hadde Trondheim len.

   Ludvig Munk og Anne Iversdtr. (Munke-Anne).
   De har en datter (frilledatter) og mannen hennes disponerer Egge gård i 1597 (via Munk).

   Anne Ludvigsdtr g.m. Foged i Gauldalen
   død 1601 Hans Lauritsen på Øie
   avsatt 1597, tar seg av Munke-Annes sak (s.å.).

   1. Karen f. 1590, enke 1615, - 1620 (på nytt) gift 1625 med Anders Helkand.
  Children 
   1. Øllegaard Hansdatter, "Blix",   d. Bef 09 May 1637  [Birth]
  +2. Karen Hansdatter, "Helkand",   b. 14 Sep 1590, Øye, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef Nov 1679  (Age < 89 years)  [Birth]
  +3. Steen (Sten) Hansen,   b. 20 Mar 1608,   d. 05 Feb 1671  (Age 62 years)
  Last Modified 18 Oct 2016 
  Family ID F3339  Group Sheet  |  Family Chart


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.