Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark
Hans Jensenius Hiorth

Hans Jensenius Hiorth

Male Bef 1808 - 1902  (> 93 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Hans Jensenius Hiorth 
  Birth Bef 21 Mar 1808  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3
  Christening 21 Mar 1808  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Faddere:
   Blant annet Capt. Thodberg, Fridrich W. Hjorth, Mad. Karen Hjorth, Mad. Maren Brodersen og Jomfru Christianna Hjorth. [3]
  Gender Male 
  Confirmation 21 Apr 1822  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Occupation 1843  Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [5, 6
  Fuldmægtig hos fogd i Aker Ole Eliassen Gjerdrum. 
  Occupation Bef 1850  Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 5, 7
  Lensmann i Østre Aker. 
  Hjorth Hans Jensenius ca1863 1868.jpg
  Hjorth Hans Jensenius ca1863 1868.jpg
  Lensmann Hans Jensenius Hiorth omkring 1863-1868.
  Residence 1850  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Malerhaugen på Ensjø. 
  • Lensmann Hans Jensenius Hiorth kjøpte gården Malerhaugen i 1850 og bygget lensmannsgården i sveitserstil som en kan se i krysset Ensjøveien og Strømsveien.

   I 1849 opstod der Spørgsmaal om Deling Af Lensmandsdistriktet. Herredet foreslo ansættelse av 3 Lensmandsdistrikter:

   Forstæderne og østre og vestre Landdistrikt.

   Da Bestillingerne i 1850 skulle besættes, foreslog Kommunestyrelsen til Lensmand i østre Distrikt H.J. Hiorth. Han ble beskikket til stillingen og Arrestlokalerne flyttedes til Hiorths bopæl Malerhougen, hvor ogsaa Thingene holdtes (Benneche 1893).

   I arken, kalt Tingsalen, holdt Aker kommune sine sommerting. Da gikk dommere og lensmenn gjennom siste halvårs kriminaltilstand og rettssaker i kommunen, delvis for å kontrollere at alt hadde gått riktig for seg. Tingsalen ble også benyttet som rettslokale i enkelte saker.

   Lensmann Hiorth ble også bedt om å etablere fengsel på sin eiendom. Dette bygget han på nordsiden av tunet. Det ble innredet 11 celler i andre etasje og første etasje ble bolig for betjenter, gårdsarbeidere og lensmannens skredder. I kjelleren ble det innredet et isolat for særdeles vanskelige fanger.

   Det er blitt fortalt, uten at dette er verifisert, at da laksemorderne, tyske Friedrich W. Priess og danske Fredrik Christian Simonsen, skulle henrettes ved halshugging, 19.april 1864, ble de ført opp Strømsveien fra Oslo kretsfengsel til fengselet på Malerhaugen. Derfra ble de ført til retterstedet på Etterstad gjennom en folkemasse på 5.000 tilskuere.

   Fengselet ble nedlagt i 1876 og i dag brukes bygningen til bolig og står på byantikvarens gule liste.

   Lensmann Hiorth og hans kone Maren Helene (Lena) f.Woxen bodde på Malerhaugen sammen med sine 5 barn:

   Louise, Laura Wilhelmine, Caroline Johanne, Ole Gjerdrum og Fredrik Wilhelm Louis.

   Fra folketellingen i 1865 under Malerhougen:

   Hans Hjort, 58, f.Drøbak, Lensmand.
   Lina Hjort f Voxen, 51, f.Xania, Kone.

   Barn:
   Laura Vilhelmine Hjort, 24, Oslo, Datter, ug.
   Karoline Johanne Hjort, 21, Oslo, Datter, ug.
   Ole Gjerdrum Hjort, 19, Oslo, Søn, ug, Skoledisipel.
   Fredrik Wilhelm Hjort, 15, Oslo, Søn, ug Skoledisipel.

   Dessuten:
   Trine H. Tønnesdatter, 40, Lillesand, ug, Tjenestepige.
   Helene Kristiansdatter, 79, Trygstad, e, Ophold i Huset.
   Thea Arnesen, 29, Aker, ug, Tjenestepige.

   Ved byutvidelsen i 1878 der Østre Aker avga Vålerenga, deler av Gamlebyen og Kampen til Kristiania, tapte lensmann Hiorth mange inntekter:

   Erstatning til Lensmanden i Østre Aker for tabte indtægter ved Byutvidelsen i 1878. Ved Christianias Utvidelse i 1878 led østre Akers Lensmandsdistrikt en betydelig Afgang i Indtægter. Staten pligtede da at yde Lensmanden i østre Aker Godtgjørelse i Henhold til Lov af 12/5 1877 § 5. Da der ikke kundes opnaaes Enighed om denne Størrelse, overdrog Departementet Sagens Afgjørelse til en Voldgiftskomite. Denne bestod af J. Sverdrup, H.J. Woxen, R. Benneche og C. Lilloe, og bestemte den Lensmanden af Staten tilkommende Godtgjørelse til 600 specidaler aarlig (Benneche 1893).

   Barnebarnet Albert Hiorth forteller om sin barndom hos besteforeldrene på Malerhaugen gård. Barndommens paradis var allikevel lensmann Hiorths gård Malerhaugen i Østre Aker. Den lå like ved Etterstadsletta. Som den gang ble brukt til en slags øvelsesplass for soldater. Her ekserserte også elevene fra Kathedralskolen med sine tregeværer.

   Lensmann Hiorth var Alberts farfar og en betydelig personlighet som var viden kjent og aktet. Han satt i sitt embete som lensmann i Aker til han ble meget gammel, og som synlige minner etter ham har Oslo nå både Lensmann Hiorths allé og Lena Hiorths plass.

   Bestefaren hadde bygget Malerhaugen i 1850-årene og drev både gård og hage mønsterverdig. Foran huset lå prydhagen innrammet i en svær, halvsirkelformet rosenhekk, og utenfor den strakte den store frukthagen seg. Barnebarna så på denne hagen som noe av et eventyr – eplehøsten var sommerens store klimaks. For ikke mange år siden uttalte en av Akers eldste menn at - det beste såkornet, det fikk vi på Malerhaugen.

   Den idylliske - dalen - som nå er gjenlagt, hadde barna båthavner og kvernkaller. Alberts besteforeldre på Malerhaugen var barnekjære og gjestfrie. Alltid fikk barna ta med seg av sine beste kamerater dit i ferien.

   Jeg og bestemor hadde vår hemmelighet i spiskammeret – skuffen med melis – hvortil jeg hadde fri adgang. Gud velsigne tante Lena.

   Ja. Malerhaugen var et spenningens land. Der var også en slags pulterkammer eller museum på gården med alle slags redskaper og remedier fra forhørene, som foregikk på - Thingsalen - med en fryktinngytende skranken i andre etasje. Og innenfor, i dunkelt, mystisk halvlys fra et lite rundt vindu oppe på skråtaket lå - redselskabinettet - med - uvedkommende adgang forbudt - på døren.

   En dag da Albert følte seg trygg for andre uvedkommende, fikk han sammen med sin fetter Morten Lind opp døren. De var bestemt på å ville se den hammer som Bjørnerudmorderen drepte de to unge jentene med. Med bankende hjerte rotet de fram den rustne og blodflekkede hammeren fra den beryktede røde jernbeslåtte kisten som sto der inne. De holdt den i hånden en stund begge to, så på hverandre, slapp hammeren i en slags redsel for det hele – og sprang. Guttene opplevde en skrekk som de siden aldri glemte. Men spennende var det (Dehlin, Lutherstiftelsen 1949).

   Etter Hiorths død i 1902 var sannsynligvis utgiftene for Malerhaugen større enn inntektene. Da var det Hiorths 2 barn, Ole Gjerdrum Hiorth og Caroline Hiorth Parmann, som bodde på gården. Bobestyrer Morten Lind, nevø av Fredrik Hiorth, skrev om sin bekymring for den økonomiske tilstanden i 1906:

   Malerhaugen Den 22 Aug 1906.
   Herr Direktør F. Hiorth. Kjære Onkel. Jeg har modtaget Meddelelse om, at forskjellige forfaldne Skatter og Brandkontigent for Aarene 1903, 1904 og 1905 til sammen ca Kr 500,-, hvorom jeg ikke har været vidende, nu maa ordnes, og da jeg kun har ca Kr 50 i Boets Kasse, vilde det være mig kjært at blive medtalt, hvorledes jeg har at forholde mig. Fra Tante har jeg ikke modtaget nogen Indbetaling paa Husleien, saa der forhaabentlig snart kan træffes en Ordning hvorved Indtægterne paa Malerhaugen i det mindste kan dække de løbende Udgifter.
   Med venlig Hilsen Din hengivne Nevø Morten Lind
   PS. Nogen Forpagtningsafgift fra 14 Juli har jeg ikke faaet indbetalt D/S.

   Det var Ole og Carolines bror, Fredrik Hiorth, som påtok seg ansvar for å unngå konkurs:

   Kristiania, den 21 Decbr 1906.
   Hr A. Hiorth ! Hr. Morten Lind Her.
   Herved oversendes vexelobligation Kr. 300,- i påtegnet stand. Der oversendes ogsaa Kr. 8090.00 i cheque No 215393 på Centralbanken for Norge til udgifter vedr. Malerhougen. Det er ganske vigtigt at jeg står endnu som debitor til Malerhougen i bøgerne, men rettelig skal jeg crediteres for 1/4 af Malerhougens indtægter som indtil nu har været opbrugt af Caroline. Ønskende en glædelig Jul . F. Hiorth.

   Tidene ble verre og verre for beboere og eiere av Malerhaugen.
   I 1909 ble det tatt opp med Caroline at hun nå hadde brukt det meste av sine midler og burde vurdere å flytte. Hun sa seg villig til dette, men ville ikke det for broren Ole. Han nektet å flytte fra sitt barndomshjem. Ole døde i 1910, men Caroline fortsatte å bo på gården til sin død i 1915.

   Hiorths andre sønn, Fredrik Wilhelm Louis Hiorth, Kværnerdirektør og eier av Rodeløkkens Jernstøberi og Mek, Verksted, etablerte etter farens ønske et fond/legat for at ungdom skulle få seg en utdanning i håndverksfag:

   Lensmann H. J. Hiorth og hustru Maren Helene, født Woxens stiftelse.

   Gaven besto av et tomteareal på 23 mål, nemlig det området som i dag utgjør de mest sentrale deler av Malerhaugen. Legatet hadde i 1964 avhendet alle sine tomtearealer, og hadde nå en urørlig kapital på kr.300.000,-. Ifølge statutter av 27.februar 1964 skal legatets avkastning anvendes til ungdoms opplæring, fortrinnsvis til stipendier eller friplasser ved Oslo fag- og forskoler. [7]
  Death 1902  Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Person ID I7323  My Genealogy
  Last Modified 10 Jan 2020 

  Father Fridrich Wilhelm Hjorth,   b. 11 Dec 1776, Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this locationd. 01 Jun 1844, Tangen, Strømsø, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location (Age 67 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Maren Louise Brodersen, "Hjorth",   b. 24 Jul 1776, Kristiansand, Vest-Agder, Norge Find all individuals with events at this locationd. 25 Jan 1868, Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location (Age 91 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 23 Sep 1805  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Family ID F507  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Maren Helene Woxen, "Hiorth",   b. 29 Jul 1815 
  Marriage 22 May 1838  [1
  Children 
   1. Lovise Hiorth,   b. 08 Jun 1840   d. 02 Mar 1848 (Age 7 years)  [Birth]
  +2. Laura Wilhelmine Hiorth, "Lind",   b. 09 Nov 1842, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 1920 (Age 77 years)  [Birth]
   3. Caroline Johanne Hiorth, "Parmann",   b. 30 Jun 1845, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 14 Apr 1915 (Age 69 years)  [Birth]
   4. Ole Gjerdrum Hiorth,   b. 19 Dec 1847, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. Abt 1910 (Age 62 years)  [Birth]
  +5. Fredrik Wilhelm Louis Hiorth,   b. 4 Feb 1851, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 01 Jan 1923, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 71 years)  [Birth]
   6. Living
   7. Living
  +8. Living
   9. Living
  Family ID F3438  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 22 Jan 2020 

 • Photos
  Hiorth Hans Jensenius lensmann.jpg
  Hiorth Hans Jensenius lensmann.jpg
  Lensmann Hans Jensenius Hiorth (1808-1902).

 • Sources 
  1. [S753] Store norske leksikon, http://www.snl.no (Reliability: 2).

  2. [S56] Kirkebok Drøbak, Akershus, Opplyst ved konfirmasjonen (Reliability: 3).

  3. [S1124] Kirkebok Ås, Akershus (Reliability: 3).

  4. [S56] Kirkebok Drøbak, Akershus (Reliability: 3).

  5. [S1104] Kirkebok Oslo hospital, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  6. [S384] Slektsforsker Grete Lind Planke (Reliability: 1).

  7. [S66] Norge: 1865 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 10.1865 - 01.01.1866) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.