Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Johan Friedrich Adolph Zinow

Male 1818 - 1880  (62 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Johan Friedrich Adolph Zinow 
  Born 29 Apr 1818  Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Christened 07 May 1818  Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  [1, 2
  • Faddere var Schmiedmeister Vesper, Friedrich Peter og Jfrau Johanne Ratzow. [2]
  Gender Male 
  Immigration 05 Mar 1833  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Det ser ut til at Johan Adolph Frederik Zinow ble innregistrert i Holmestrand 5.mars 1833.
   Han kom da fra Tyskland. [3]
  Occupation 05 Mar 1833  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 5
  Skreddermester og handelsborger. 
  • Annonser fra Holmestrandsposten:

   Første møte med skredder Frederik Zinow i Holmestrandsposten er i fjortende utgave. Året er 1843, og han nevner også sin kommende svigermor, Gunhild Tollefsen, i sin annonse:

   Nr.14, onsdag 18.oktober 1843:

   Gunhild Tollefsen er flyttet til Morten Dessens Gaard, øverste etage. Hun anbefaler sig til paasetning af Igler, Ensteerfætning, aareladning og kopcetning. Mine ærede kunder bringes herved til kundskab at jeg er tilflyttet M.Dessens leiegaard i Løkkegaden.
   Fr.Zinow, Skrædder.

   I boka til Dr.Graarud, Holmestrandiana står skredder Zinow nevnt, (s.92) Under matr. nr. 83a+b står det følgende:

   I 1845-46 solgtes eiendomme til.. skomaker Johan C. Thive (sønn av forrige eier, tidligere matros Jacob Jacobsen Thive) og skræddermester Zinow.
   Det var dengang fælles portrum for de 2 eiendomme.
   Zinow solgte 9.april 1851 matr. 83b til Mons Johannessen Haarstad..

   Under matr. nr. 83:

   I 1846 kjøptes tomt av skredder Zinow ved nordre og søndre hjørne av hans hus til gatens utvidelse, og Rambergbakken ble gjort mindre bratt.

   Vedr. nr.83 a+b:

   2 små hus pluss vedskur på vestsiden av Langgata. Det hørte også med en liten tomt ved sjøen.

   Matr. nr. 83 ble senere Dahl's hotel, og gikk med i den stor bybrannen i 1884.

   Pr. 1998 er det der Tordenskioldsgate går nå. Bygningen ble erstattet med en murbygning, og mulig flyttet noe.
   I murbygningen er det pr. 1998 en bokhandel.

   (s.238) Under skreddere i 1845:

   Nevnt Fredrik Zinow i Søndre Forstad, som drev pantelånevirksomhet. [4, 5]
  Holmestrandsposten 1843 1018nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1018nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 18.oktober 1843, 1.
  Holmestrandsposten 1843 1018nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1018nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 18.oktober 1843, 2.
  Holmestrandsposten 1843 1025nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1025nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 25.oktober 1843, 1.
  Holmestrandsposten 1843 1025nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1025nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 25.oktober 1843, 2.
  Occupation 01 Nov 1845  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  Pantelånervirksomhet. 
  • Fra slutten av 1845 utvider skredder Frederik Zinow sin geskjeft. Fra Holmestrandsposten:

   Nr.87, lørdag 1.november (og onsdag 5.) 1845:

   Saasom jeg har ervervet Ret til at drive Marschandieserhandel, vil jeg herved underrette Alle og Enhver, der maatte have gamle Klæder, brugte Kostbarheder og brugt Bohave eller andet deslige, som ei tiltrænges og ønskes solgt, om dermed at henvende sig til mig og opgive de nøieste Priser, hvorefter jeg skal søge at faa solgt det saa fordelagtigt som mueligt for Eieren. Det bemærkes at jeg beregner mig 1/10 af kjøbesummen for mit Bryderi.
   Holmestrand, den 1ste November 1845.
   Zinow.

   Nr.92, onsdag 19.november 1845:

   Til Forhandling har jeg modtaget: Endeel gamle Klæder, 1 dobbelt og enkelt Sengested, 1 lampe, endeel sølvbeslagne Piber, endeel tyske Bøger mm. Alt sælges til meget billige priser.
   Zinow.

   Nr.95, løverdagen 29.november 1845:

   Atter har jeg modtaget endeel gamle Klæder, endeel Skotøi og endel nye Hefte (?) m.m. Alt sælges til billige priser.
   Zinow.

   Deretter går det slag i slag for denne handelsborger av Holmestrand, Zinow. Annonser rykkes stadig inn i Holmestrandsposten, blant annet den 3. og den 9.desember.

   I utgave nr.11 løverdag 7de februar 1846 og påfølgende onsdag 11., har han disse 3 annonser inne samtidig:

   Hos Undertegnede reholdes tilkjøbs endeel Støvler, hvoriblandt et Par Reisestøvler, samt brugte Mands Gangklæder, saasom, Hefte (Befte/Beste?), Beenklæder, Bonjounr og Kjoler.
   Zinow.

   En Gummielastikums-Frakke er at erholde tilkjøbs hos
   Zinow.

   En Silke-Damehue er indlagt til Salg hos
   Zinow.

   Samme onsdag 11. har han i tillegg også følgende annonse inne:

   Sengesteder, enkelte og dobbelte ere at erholde for billig pris hos
   Zinow. [5]
  Holmestrandsposten 1845 1101nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1101nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 1.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1101nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1101nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 1.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1105nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1105nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 5.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1105nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1105nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 5.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1119nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1119nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 19.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1119nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1119nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 19.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1129nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1129nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 29.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1129nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1129nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 29.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1203nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1203nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 3.desember 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1203nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1203nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 3.desember 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1206nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1206nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 6.desember 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1206nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1206nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 6.desember 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1846 0207nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0207nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 7.februar 1846, 2.
  Holmestrandsposten 1846 0207nr3.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0207nr3.jpg
  Fra Holmestrandsposten 7.februar 1846, 3.
  Holmestrandsposten 1846 0207nr4.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0207nr4.jpg
  Fra Holmestrandsposten 7.februar 1846, 4.
  Holmestrandsposten 1846 0211nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0211nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 11.februar 1846, 1.
  Holmestrandsposten 1846 0211nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0211nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 11.februar 1846, 2.
  Holmestrandsposten 1846 0211nr3.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0211nr3.jpg
  Fra Holmestrandsposten 11.februar 1846, 3.
  Residence Bef Oct 1850  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Nordre forstad. 
  Occupation Bef 1 Jan 1857  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [6, 8, 9, 10
  Skreddermester, baker og handelsborger.  
  • Fra Morgenbladet 11.oktober 1858:

   Horten den 7de Oktober...
   ...Følgende have erhvervet Handels-Borgerskab her til Stedet: ...Johan Adolph Frederik Zinow...

   Foreningen for Blinde innhentet bidrag fra hele landet i 1859. De samlet inn vel 2.736 speciedaler og 77 skilling. I fortegnelsen over de til 6.september 1859 tegnede bidrag står handelsborger F. Zinow nevnt med 60 skilling, sammen med en mengde andre bidragsytere under Horten og Borre i Nordre Jarlsbergs Provsti.

   I 1865 er F. Zinow nevnt i listen over ladestedet Hortens handelsborgere. [6, 7, 8]
  Event-Misc 1 Jan 1857  Borre kirke, Re, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Fadder for Bogbinder på N. Braarud Carl Leiths datter Elise Mathilde. 
  • Bager Zinow og Madame Zinow er faddere for Bogbinderens datter. [11]
  Residence Abt Jun 1857  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [7, 12
  Nordre Braarud. 
  • Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret vedr Østre Braarudgate 9:

   Skadesløsbrev datert 9.juni, tinglyst 16.juni 1857fra tømmermann Nils Jakobsen til - Bager Zinow for 150 Spd.

   Skjøte av 19.november 1862, tinglyst 10.februar 1863 fra Nils Jakobsen til F. Zinow.

   F. Zinow selger ved skjøte av 27.januar, tinglyst 13.februar 1866 denne tomten til Søren ....

   Obligasjon av 24.januar, tinglyst 13.februar 1866 fra Søren ... til F. Zinow for 100 Spd. Avløst 30.oktober 1880. [13]
  • .
   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret vedr Østre Braarudgate 11:

   Obligasjon av 7.juni, tinglyst 12.juni 1866 fra Lars Christensen til F. Zinow for 50 Spd. Avløst 20.april 1881. [13]
  • .
   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret:

   Skjøte av 25.juni, tinglyst 29.juni 1867 fra ... til matros Carl Zinow.

   Zinow ingen grunnseddel.

   Obligasjon av 25.juni, tinglyst 29.juni 1867 fra Carl Zinow til far og handelsborger F. Zinow for 400 Spd. Avløst 19.juni 1877.

   Skjøte av 5.april, tinglyst 19.juni 1877 fra F. Zinow, etter fullmakt av 25.juni 1867 fra Carl Zinow, til fyrbøter Lars Gustav Eriksen. Skjøtet inneholder flere innskrenkende betingelser til fordel for selgeren, Fr. Zinow.

   Eriksen ingen grunnseddel.

   Obligasjon av 5.april, tinglyst 19.juni 1877 fra Lars Gustav Eriksen til F. Zinow for kr. 1.678,-. Avløst 30.mai 1891.

   Skadesløsbrev av 5.april, tinglyst 19.juni 1877 fra Lars Gustav Eriksen til F. Zinow for kr. 2.880,- med prioritet etter obligasjonen. Utgår 6.mars 1869.

   deretter nevnes skadesløsbrev av 20.november, tinglyst 24.november 1877 fra Lars Gustav Eriksen til F. Zinow for kr. 800,-. Utgår 6.mars 1869. [13]
  • .
   På sommeren 1858 var en nedsatt reguleringskommisjon ferdig med et omfattende forslag om navn på stedets gater, blant annet var gaten ved Zinow forbi Brochs ølkjeller navngitt til Vestre Braarudgate: Østre Braarudgate. [7]
  Event-Misc 6 Dec 1857  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Gudfar for Hjalmar Gustav, Spillemand Gerhard Jensens sønn. 
  Event-Misc 22 Feb 1858  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Valgt medlem av det første Representantskapet for Horten. 
  • Fredag 29.januar var det i alt 190 personer som på Horten avla ed til konstitusjonen, og det ble lest en kunngjøring ved Karljohansverns kirke søndagen etter:

   Herved innkalles samtlige etter grunnloven stemmeberettigede og i manntallet over disse innførte innvånere av ladestedet Horten til et møte torsdag den 4de februar anstundende kl.5 ettermiddag på dansevert Evensens sal, for i følge lov om formannskaper på landet av 14de januar 1837 §15 å avgi bestemmelse om hvorvidt stedet skla ha sin særskilte kommunerepresentasjon eller formanns- og representantskap atskilt fra det øvrige Borre prestegjeld.

   Møtet på Evensens sal samlet 180 av stedets 286 stemmeberettigede, og det ble enstemmig vedtatt at ladestedet skulle ha særskilt formannskap og representantskap. Den 22.februar valgtes Hortens første formenn og representanter.

   I blant de valgte representanter var baker F. Zinow med 116 stemmer. Flest stemmer fikk proprietær Ole E. Braarud med 141 stemmer, færrest var auditør Blom med stemmer.
   [7]
  Residence Aft 1859  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [9, 10
  Ollebakken 15. 
  • Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 13:

   Skjøte av 5.august 1854, tinglyst 13.februar 1855, fra Hans Jenssen Vægge (?), som hadde hjemmel, til Handelsmand Frederik Zinow.

   ---

   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 15:

   Grunnseddel av 2.november 1849 omfattende også denne tomt.

   Attest tinglyst 19.september 1883 om at avdøde handelsborger Fredrik Zinow har oppført hus nr. 15. [13]
  • .
   Fra folketellingen i 1865:

   Enkemann Handelsborger Friedrich Zinow bodde her med barna, Carl (ugift sømand), Emilie, Fredrikke, Theodor, August (alle født i Holmestrand) og Lovise (født i Horten), som var i alder fra 19 til 7 år gamle.

   De hadde 1 hest og 1 ku i 1865.

   I gården bodde også handelsbetjent Hans Olsen fra Holmestrand, gårdsdrengen Halvor Larsen fra Sandsvær og tjenestepiken Martine Olsen fra Ramnes.

   Fødestedet til handelsborger Zinow står nevnt som Mechlenburg/Strelitz.

   Fra folketellingen i 1875:

   Frederik Zinon, f.1818 i Møllenbeck Meklenburg Strelitz, hf, e, Handelsborger.

   Barn:
   Emilie Zinon, f.1850 i Holmestrand, ug, Forsørget af Faderen.
   Frederikke Zinon, f.1853 i Holmestrand, ug, Forsørget af Faderen.
   Theodor Zinon, f.1855 i Holmestrand, ug, Sømand.
   August Zinon, f.1857 i Holmestrand, ug, Sømand.

   Dessuten:
   Peder Hansen, ug Handelsbetjent.
   Martinius Christoffersen, ug Gaardsdreng.
   Anette Syversen, fra Sverige, ug Tjenestepige.

   Om Johan Fredrik Adolf Zinow fortelles det at han aldri kunne skjule sin tyske herkomst. Når barna på Bjerkeskolen på andre siden av gaten ble for nærgående og oppsetsige, kom han ut på trappen foran butikken, hyttet med neven og ropte på tysk. Ingen skjønte noe av det han ropte, men barna hadde mye moro med dette.

   Fra Gjengangeren 28.september 1931:

   ...Østre Brårudgate — også kaldt Zinowgaten efter baker Zinow, hvis hus lå på hjørnet ved Ollebakken... [6, 9, 10]
  • .
   Bilde av Ollebakken 15:

   I gården til Jac Jacobsen holdt søstrene Olumstad til med sin delikatesseforettning rundt 1900. Vi ser her Marie utenfor foretningen.
   Gården ble bygget i 1840-1850 årene og det var Johan Fredrich Zinow som holdt til her med sin skredderforretning, senere kolonial og bakeri.
   Overdratt til Fritjof Jensen & co i 1897.
   Gården hadde nr. 15/17.

   Jac Jacobsen holdt også til i gården med sin Sæbefabrikk, senere startet han Horten tobakkfabrikk (1898). Han hadde også etterhvert agentur for Gjær og spritfarbrikker, og østlanske petroliumskompani, senere ESSO.

   I 1898 ble huset påbygget slik vi kjenner det i dag. Adolf Arnesen overtok bakeriet i 1902, og startet senere sin egen butikk i Torggata da gjennombruddet kom her i 1932. En av de siste kolonialhandlere i bygget var Gunnar Hem.
   Siden har det vært Monteck, aktivitetshus, bilrekvisita og idag (2008) Hi Fi produkter.

   Fotokortet som er stemplet Horten 1912 er av ukjent utgiver.
  Event-Misc 8 Oct 1861  Borre kirke, Re, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  Fadder for Hans Henrik Wærenskjolds datter. 
  • Kjbmd. F. Zinow var fadder for Sophie Marie, datter til handelsborger Hans Henrik Wærenskjold og hustru Olava Wærenskjold (født Falkenberg) på Nordre Braarud. [11]
  Occupation Bef 1863  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [6, 14
  Skredder, baker og kolonialhandler. 
  • Den 2.juni 1867 døpes datteren til ungkarl og tjener hos kjøpmann Zinow, Halvor Larsen, i Horten. Hun het Hilda Laurentia. Det står om Halvor Larsen:

   Faren tjener og bor hos Kjøbm. Zinow i Ollebakken.

   Skatteligningen for 1868 viser at handelsborger Zinow hadde en antatt formue på 7.000 speciedaler, og en antatt inntekt på 1.200 speciedaler.

   Fra Gjengangeren, lørdag 17.november 2012:

   ...En av de første som drev her var baker Zinow i 1860-årene. Ved siden av wienerbrødene solgte han også manufaktur... [7, 12]
  Occupation 1863  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [15
  Veiinspektør. 
  • Horten opplevde en eksplosjonsartet befolkningsvekst etter at marinen - oppdaget - Horten i 1816. Fram til 1855 var befolkningstallet steget fra 200 til 4.500. Hus ble ofte oppført uten tanke på regulering og uten anlegg av gater.

   Ladestedets første budsjettforlag for 1858 viste 400 speciedaler på utgiftsposten Veivæsenet - Vedligeholdelse af Veie og Gader inden Ladestedet, og til Fortouge.
   Året etter var beløået 420 speciedaler, samt 20 speciedaler til anskaffelse av 2 snøploger. Før første året var omme ble det også bevilget 30 speciedaler til anskaffelse og oppsetting av gateskilt. Husene ble nummerert fra syd der gaten gikk mot nord, og fra øst der gaten gikk mot vest.
   De hadde ingen byingeniør, men valgte en veiinspektør, som uten egentlig godtgjørelse hadde å forstå arbeidet med gatene, legge fra budsjettforslag for formannskapet, og føre tilsyn med de valgte rodemestere.

   I 1863 var det handelsborger og baker Zinow som var veiinspektør. [15]
  Died 14 Oct 1880  Rikshospitalet, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [16, 17
  • Dødsårsak: diabetes.

   Han var bosatt i Horten og etterlot 4 umyndige barn, hvorav 2 sønner - en i Horten og en i Drammen.

   Dødsfallet var også innmeldt til Horten skifterett. [16, 17]
  Buried 20 Oct 1880  Vår frelsers gravlund, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [17
  • Tekst fra dødsannonse:

   Vor kjære Fader og Svigerfader Kjøbmand Johan Friedrich Adolph Zinow afgik ved en stille og rolig Død den 14de ds. i Kristiania efter faa Dages Sygdom, 63 1/2 Aar gml.

   Den Afdødes Børn og Svigersøn

   Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelsers Gravlund Onsdag førstkommende Kl. 1 1/2. [18]
  Probate 17 Jan 1881  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [19
  Skiftenotat etter J.F.A.Zinow i Horten. 
  • Sak registrert i Mellom Jarlsberg sorenskriveri, pantebok 20.januar 1881:

   Johan Frederik Zinow, forhenværende Handelsborger paa Horten, der afgik ved døden 14 - fjortende - Oktober 1880 - otti, efterlader sig kun følgende Arvinger, nemlig disse fire myndige og selvskiftende Børn:

   1) Emilie Agathe Zinow, født 9de August 1850 - femti.
   2) Frederikke Birgitte Gauer f.Zinow f. 17de Jan. 1853 - femtitre. Hun er gift med Frantz Gauer i Drammen.
   3) Johan Theodor Zinow f. 10de April 1855 - femtifem.
   4) August Zinow f. 1te August 1857 - femtisyv.

   Horten den 17de Jan. 1881. E.F.B. Horn Sogneprest (L.S.) [19]
  • .
   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 13:

   Presteattest av 17.januar, tinglyst 29.januar 1881, om at Zinow etterlater 4 myndige og ...skiftende arvinger, nemlig:
   1. Datter Emilie Agathe Zinow.
   2. Do Fredrikke Birgitta, gift med Frantz Gauer.
   3. Søn Johan Theodor Zinow og
   4. Do August Zinow.

   Obligasjon av september 1883, tinglyst 19.september, fra Zinows arvinger til Hortens Sparebank for kr. 10.000 med prioritet i denne tomt og nr.15. Avløst 26.juni 1897.

   Kontrakt datert 19.mai, tinglyst 18.juni 1884, hvoretter Zinows arvinger til fru Emilie Bjerke - bortlejer 2 bekvemeligheder i gården på forskjellige betingelser. Avløst 13.februar 1897.

   Grunnseddel av 14.februar, tinglyst 28.februar 1885 fra C.E.Braarud til enkefru Emilie Bjerke og flerkommende (?) eiere av husene 13 og 15 ved Ollebakken på den tomt og oppført for årlig grunnleie kr. 60,- forbeholder 1.prioritet i husene.

   Skjøte av 25.februar, tinglyst 28.mars 1885, fra August Zinow til hans 3 medeiere på hans 1/8 av nr. 13 og 15 for kr. 2.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 155.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   Skjøte av 27.oktober, tinglyst 29.oktober 1887 fra Th. (Theodor) Zinow til Frantz Gauer på hans 1/3 part i nr. 13 og 15 for kr. 4.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 334.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   Kontrakt av 22.november, tinglyst 10.desember 1890, mellom Carljohansverns verft og fru Emilie Bjerke angående en kloakledning.

   Skjøte av 20.april, tinglyst 29.april 1893 fra Emilie Bjerke til Frantz Gauer på hennes 1/3 part i nr. 13 og 15 for kr. 6.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 465.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   Obligasjon av 20.september, tinglyst 30.september 1893 fra Frantz Gauer til Carl Schjelsbak (?) for kr. 10.000,- med pant i nr. 13 og 15.

   Skjøte av 22.juni, tinglyst 26.juni 1897 fra Frantz Gauer til Jacob Matheus Jacobsen på nr. 13 og 15 ved Ollebakgaden for kr. 20.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 1.549.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   ---

   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 15:

   Presteattest av 17.januar 1881 om arveforholdet etter Zinow (se Ollebakgaden 13).

   se også ovennevnte skjøter, grunnseddel, obligasjoner etc. gjeldende for nr. 15 også nevnt under nr.13.

   [13]
  Person ID I85  My Genealogy
  Last Modified 4 Jan 2021 

  Father Friedrich Anton Zinow,   b. 28 Jul 1779, Carpin, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location,   d. 10 May 1840, Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  (Age 60 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Marie Dorothea Christine Sarow, "Zinow",   b. 01 Apr 1782, Lüttenhagen, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location,   d. 04 Jan 1856, Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Relationship Birth 
  Married 14 Nov 1806  Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  [1, 2, 20
  Family ID F85  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Thrine Lovise Tollefsen, "Zinow",   b. 24 Mar 1824, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 27 Dec 1859, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 35 years) 
  Married 04 Jun 1845  Botne kirke, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Forlovere var Johan Carl Olsen og Hans Wærenschjold. Utlyst 4.mai. [3]
  Children 
   1. Thrine Lovise Fredrikke Zinow,   b. 24 Feb 1846, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 20 Oct 1850, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 4 years)  [Birth]
   2. Carl Frederik Anton Zinow,   b. 06 Sep 1847, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Between 1868 and 1881  (Age 20 years)  [Birth]
   3. Birgitte Dorthea Zinow,   b. 11 Jul 1849, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 30 Oct 1850, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 1 years)  [Birth]
  +4. Emilie Agatha Zinow, "Bjerke",   b. 09 Aug 1850, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 9 Apr 1927, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 76 years)  [Birth]
  +5. Fredrikke Birgitte Zinow, "Gauer",   b. 17 Jan 1853, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 20 Sep 1940, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 87 years)  [Birth]
  +6. Johan Theodor Zinow,   b. 10 Apr 1855, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 18 Aug 1932, Chicago, Cook, Illinois, USA Find all individuals with events at this location  (Age 77 years)  [Birth]
  +7. August Zinow,   b. 01 Aug 1857, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 03 Jan 1907, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 49 years)  [Birth]
   8. Thrine Lovise Zinow,   b. 12 Dec 1859, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 8 Nov 1873, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 13 years)  [Birth]
  Last Modified 12 Feb 2021 
  Family ID F61  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S708] Slektsforsker James Roewer (Reliability: 1).

  2. [S1351] Kirkebok Möllenbeck, Tyskland (Reliability: 3).

  3. [S1005] Kirkebok Holmestrand, Vestfold (Reliability: 3).

  4. [S814] Holmestrandiana (Reliability: 2).

  5. [S599] Holmestrandposten, Holmestrand, Vestfold (Reliability: 2).

  6. [S255] Bok: Byvandring 2. Horten som den var. Ollebakken, Endre Pedersen, (Misteltein Forlag 1999) (Reliability: 2).

  7. [S257] Bok: Horten. Ferjestedet som ble marinestasjon og by., Rolf Baggethun, (Horten kommune 1960) (Reliability: 2).

  8. [S20] Morgenbladet, Kristiania/Oslo (Reliability: 2).

  9. [S68] Norge: 1875 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 23.10.1875 - 03.01.1876) (Reliability: 2).

  10. [S66] Norge: 1865 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 10.1865 - 01.01.1866) (Reliability: 2).

  11. [S1000] Kirkebok Horten, Vestfold, Borre (Reliability: 3).

  12. [S1000] Kirkebok Horten, Vestfold (Reliability: 3).

  13. [S349] Panteregister (Reliability: 2).

  14. [S256] Bok: Gjennom skiftende tider. Glimt fra Borre og Horten i gamle dager., Rolf Baggethun, (A/S Gjengangerens trykkeri 1973) (Reliability: 1).

  15. [S256] Bok: Gjennom skiftende tider. Glimt fra Borre og Horten i gamle dager., Rolf Baggethun, (A/S Gjengangerens trykkeri 1973) (Reliability: 2).

  16. [S1401] Dødsfallprotokoll Kristiania/Oslo (Reliability: 2).

  17. [S1107] Kirkebok Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  18. [S115] Dødsannonse i media (Reliability: 2).

  19. [S1415] Skifteregister (Reliability: 2).

  20. [S713] Slektsforsker Rhoda Mackenzie (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.