Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark

Arnt Ingebrigtsen Hugås, "Hugaas"

Male Bef 1786 - 1860  (> 74 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Arnt Ingebrigtsen Hugås 
  Suffix "Hugaas" 
  Birth Bef 11 Jun 1786  Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Christening 11 Jun 1786  Soknedal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Faddere var Ole Øgdal og Berit Lille-Bordal. [1]
  Hugaas Arnt Ingebrigtsen dåp 1786 Soknedal Støren.jpg
  Hugaas Arnt Ingebrigtsen dåp 1786 Soknedal Støren.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Residence Abt 1811  Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  • Faren Ingebrigt Arntsen Hugaas døde trolig i april 1791. Skiftebrev etter han der Hugaas 1 øre 9 marklag er utlagt til sønnen Arnt Ingebrigtsen for 116 riksdaler, er datert 3.mai og tinglyst 29.juli 1791.

   Panteobligasjon fra Arnt Ingebrigtsen Hugaas til stefaren Peder Arntsen Hugaas for 300 riksdaler 33 skilling 1.prioritets pant i Hugaas 407, 1 øre 9 marklag. Datert 30.mars 1813, tinglyst 3.desember 1804. Avl. 3.februar 1825.

   Skjøte fra Peder Arntsen Hugaas til stesønnen Arnt Ingebrigtsen Hugaas på Hugaas 407, 1 øre 9 marklag, før 1000 riksdaler. D.Cour. Datert 4.november, og tinglyst 4.desember 1811. Kårbrev datert likeså.

   1816 sølvskatt til Norges Bank 25 sølv specier.

   I 1825 var folketallet på Hugaas 7 husfolk og 3 tjenere. Dessuten hadde de 2 hester, 11 kuer og ungdyr, 12 sauer og 1 gris på gården.

   Obligasjon fra Arnt Ingebrigtsen Hugaas til Jens Jensen Fossum for 300 speciedaler, pantsettes Hugaas 407, 1 øre 9 marklag. Datert og tinglyst 3.februar 1825. Transp. til Jens Jensen lodgaarden, datert 8.januar, tinglyst 23.februar 1827. Avl. 20.september 1827. Kvittert 30.juli 1827.

   I en obligasjon fra Arnt Ingebrigtsen Hugaas til Bernt Nielsen Frøset, pantsettes Hugaas, matrikkelnummer 407, for 300 speciedaler. Gårdsnummer 57, bruksnummer 1, løpenummer 106 a. Denne tinglyst 20.september, og datert 25.september 1827.

   I 1835 var der fortsatt 7 husfolk og 3 tjenere, i tillegg var der nå 7 husmannsfolk og 1 inderst / fattiglem.
   Dette året var det 2 hester, 12 kuer og ungdyr, 12 sauer og 1 gris.
   Avlingene dette året var 1/8 tønne rug, 1 1/8 tønne bygg, 5 tønner blandingskorn og 2 1/4 tønne poteter.

   Ifølge Branntakstkommisjonen 1842 sto følgende hus på Hugaas:

   Hovedbygningen bestående av 2 stuer og 1 sidekammer: 350 speciedaler.
   Fjøset med høylem: 180 spd.
   Småfehuset: 35 spd.
   Hestestallen med høybod: 30 spd.
   Kornladen med underhus: 120 spd.
   Gammelstallen: 20 spd.
   Det søndre stabbur: 25 spd.
   Det nordre stabbur: 10 spd.
   Størhuset med tilføyd vedbod: 13 spd.
   Melkeboden: 3 spd.
   I alt 786 speciedaler, redusert med 1/3 til 524 spd.

   Rundt disse tider ble Hugaaslien, senere kalt Solberglien, gitt bort som faddergave til Gjerdet på Nord-Solberg ifølge tradisjonen.

   I 1845 var det 12 husfolk, 1 tjener og 4 husmannsfolk på Hugaas.
   Avlingene i 1845 var på 1 tønne bygg, 6 tønner blandingskorn og 3 tønner poteter.

   Deling og skyldsetting der løpenummer 106, Hugaas, er fradelt det halve. Solgt til Ole Anfindsen Vagnild. Løpenummer 106 b av skyld 1 daler 2 ort 18 skilling. Arnt Ingebrigtsen Hugaas sitter igjen med løpenummer 106 a skyld 1 daler 3 ort 11 skilling. Datert 22.oktober 1851. Tinglyst 5.februar året etter.

   Ole Vagnild kjøpte halve gården i 1852. Han og kona Siri var barnløse. Deling og skyldsetting der løpenummer 106 er fradelt det halve, solgt til Ole Anfindsen Vagnild, løpenummer 106 b av skyld 1 daler 2 ort 18 skilling. Arnt Ingebrigtsen sitter igjen med løpenummer 106 a skyld 1 daler 3 ort 11 skilling. Datert 22.oktober 1851. Tinglyst 5.februar 1852. Ditto deling mellom løpenummer 106 a og c. Datert 27.januar, tinglyst og avheimlet 5.februar 1853.
   Skjøte fra Arnt Ingebrigtsen til Ole Anfindsen Vagnild for 850 speciedaler m.m. er datert og tinglyst 6.desember 1852.

   Det er nevnt en gammel sætervold beliggende inden i et Eiendommen tilhørende Engeslette. Fra delingsforretningen er både Sætervoll og engeslætt full eiendom til gården.

   I 1865 var der 8 husfolk, 2 tjenere, 7 husmannsfolk og 7 inderster, samt 2 hester, 13 kuer og ungdyr, 32 sauer og 2 griser på de to Hugaas-gårdene.
   Dette året var avlingene 1 1/2 tønne bygg, en tønneblandingskorn, 3 tønner havre og 12 tønner poteter. Dette gjelder for to brukere.

   I 1867 var tallene; 2 hester, 13 kuer, 1 ungdyr, 22 sauer og 2 griser.
   Avlingene var på 12 mark rug, 2 1/4 tønne bygg, 4 tønner blandingskorn, 7 tønner poteter, 4 lod nepe, 24 bismerpund lin og 2267 vog høy. Også dette for to brukere. [2]
  Hugaas Arnt Ingebrigtsen matrikkel 1838.jpg
  Hugaas Arnt Ingebrigtsen matrikkel 1838.jpg
  Matrikkel 1838.
  Death 13 Dec 1860  Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  • Kaarmand Arnt Ingebrigtsen Hugaas 74,5 Aar. [3]
  Burial 01 Jan 1861  Soknedal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Hugaas Arnt Ingebrigtsen begr 1861 Soknedal.jpg
  Hugaas Arnt Ingebrigtsen begr 1861 Soknedal.jpg
  Kirkebok.
  Person ID I1404  My Genealogy
  Last Modified 7 Apr 2016 

  Father Ingebrigt Arnesen Hugås, "Hougaas",   b. Bef 11 Jun 1752, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. Abt Apr 1791, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 38 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Klara Arnesdatter Solberg, "Hugås",   b. Bef 25 Jan 1756, Utistu, Nord-Solberg, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 14 Sep 1848, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 92 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 26 Apr 1780  Soknedal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 4
  • Ingebrigt Arntsen ble født 1752 eller 1753 på Hugaas i Soknedal. Han var nest eldste sønn til Arnt Ingebrigtsen og Siri Olsdatter Hugaas. Ingebrigt ble oppkalt etter sin eldre bror som døde i sitt første leveår. Alt i alt hadde han fem søsken.

   Soldat Ingebrigt Arntsen Hugaas ble gift i 1780 med Klara Arntsdatter fra Utistu på Solberg. Hun var en av Arnt Estensen og Olaug Olsdatter Solbergs 7 barn. Klara ble født 1756.

   Ingebrigt og Klara fikk 5 barn:

   Arnt Ingebrigtsen Hugaas, født 1785 på Hugaas, giftet seg med den vel seks år yngre Marit Eriksdatter fra Nordstu på Nord-Solberg.

   Siri, som ble født 1781, ble gift 1810 med Rolf Olsen Fossum, Nordbakken. De flyttet til Frosta i 1821. De døde der begge to, og to av barna deres kom tilbake til Nordbakken i 1830.

   Olaug ble født 1783. I 1804 ble hun gift med Ellef Christophersen Kjøtterøe. De var bønder på Kjøttrø. Olaug døde i 1855, vel seks år etter mannen.

   Siri, født og død 1789.

   Arnt Ingebrigtsen ble født 1790. Han giftet seg i 1825 med Siri Ingebrigtsdatter fra Økdal. De flyttet til Værdal i 1834.

   Ingebrigt Arntsen Hugaas døde trolig i april 1791, etter vel elleve års samliv med Klara Arntsdatter. Skiftebrev etter Ingebrigt der Hugaas 1 øre 9 marklager utlagt til sønnen Arnt Ingebrigtsen for 116 riksdaler, er datert 3.mai og tinglyst 29.juli 1791.

   I 1792 ble Klara Arntsdatter gift igjen med Peder Andersen Hasselbraut. De fikk 3 barn sammen:

   Dordi / Dåret, som ble født 1793. Hun ble gift først i 1814 med Lars Eriksen fra Nordstu på Nord-Solberg. Han var bror av ovennevnte Marit Eriksdatter, gift med Arent Ingebrigtsen Hugaas. Andre gang ble hun gift med Ole Ingebrigtsen fra Oppstu på Sør-Solberg, stortingsmann og ordfører. De var bønder på Sør-Solberg til 1835, da de flyttet til Strinda, til Hesthaugen ved Gløshaugen.

   Kari ble født 1796. Hun giftet seg i 1821 med Nils Knudsen Støver. De var bønder på Støver. Kari døde i 1880.

   Ingebrigt Pedersen ble født 1798, og døde ugift 1835.

   Klara Arntsdatter døde på Hugaas i 1848. [1, 4]
  Hugaas Ingebrigt A og Klara A Solberg viet 1780 Soknedal Støren.jpg
  Hugaas Ingebrigt A og Klara A Solberg viet 1780 Soknedal Støren.jpg
  Kirkebok.
  Family ID F799  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Marit Erichsdatter Solberg, "Hugås",   b. Bef 9 Aug 1801, Nord-Solberg, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 09 Nov 1869, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 68 years) 
  Marriage 17 Jun 1822  Soknedal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  • Arnt Ingebrigtsen Hugaas giftet seg med sin tremenning Marit Eriksdatter Solberg 17.juni 1822 i Soknedal kirke (Arnts mor, Klara, og Marits far, Erik, var fetter og kusine).

   Selv skulle Arnt og Marit få i alt 12 barn:

   1. Ingebrigt Arntsen, født 1822, forble ugift. Som odelsgutt overtok han farsgården Hugaas, men dessverre ble den frasolgt han ved tvangsauksjon i 1867 for 560 speciedaler. Dermed var en lang slektsrekke med eie i Hugås-gården brutt. Ingebrigt flyttet etterhvert til Trondheim, hvor han døde på Hospitalet i 1915.

   2. Klara, født 1824, er ikke nevnt 1865.

   3. Kari, født 1826, ble gift med Jon Sivertsen Dragset. De ble bønder på Innstu på Snøan på Støren. De 2 fikk fem barn, og deres etterslekt drev Snøan også i årene som kom. Kari døde 1899 etter å ha levd i 12 år som enke.

   4. Marit ble født 1829. Hun betegnes som ugift seterjente, som i 1859 fikk et uekte barn, en datter. Marit døde 1925.

   5. Erik Arntsen Hugaas ble født og trolig også død 1831.

   6. Erik Arntsen Hugaas, født 8.mai 1832, ble oppkalt etter sin ovennevnte bror. Han er ikke nevnt 1865, og er derfor også trolig død ung.

   7. Peder Arntzen Hugaas, født 2.desember 1833, ble skolelærer og giftet seg med Knerche Amalie Høyem fra Trondheim.

   8. Siri, født 1836, ble gift med Sivert Johnsen Gorset. Hun døde 1877.

   9. Siri, født 15.januar 1839, ble gift med Knut Vestad, som ble lærer i Bud i Romsdal.

   10. Erich Arntsen Hugaas ble født 21.desember 1841, og døpt i Soknedal kirke 2.januar året etter. Han dro til Trondheim 1870, og står nevnt som skreddersersjant. Han døde 1926.

   11. Arent Arntsen Hugaas, født 1844, døde ugift i 1872.

   12. Kjersti, født 30.mars 1847, ble gift med John Olsen Lyset, møller ved Nydalen mølle. De bodde på Nidarlund, Stavne. Deres barnebarn Reidar Lyset ble senere rådmann i Trondheim. [2, 3]
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal klokkerbok.jpg
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal klokkerbok.jpg
  Kirkebok.
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal.jpg
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Ingebrigt Arntsen Hugaas,   b. 23 Jun 1822, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 26 Jul 1915, Hospitalet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 93 years)  [Birth]
   2. Klara Arntsdatter Hugaas, "Medlie",   b. 17 May 1824, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +3. Kari Arntsdatter Hugaas, "Sneen",   b. 01 Nov 1826, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 26 Aug 1899, Snøan (Sneen), Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 72 years)  [Birth]
  +4. Marit Arntsdatter Hugaas, "Sneen",   b. 18 Feb 1829, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 09 Nov 1925, Snøan (Sneen), Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 96 years)  [Birth]
   5. Erik Arntsen Hugaas,   b. 05 Apr 1831, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 06 Apr 1831, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 0 years)  [Birth]
   6. Erik Arntsen Hugaas,   b. 08 May 1832, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 09 Feb 1833, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 0 years)  [Birth]
  +7. Peder Arntzen Hugaas,   b. 02 Dec 1833, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 17 Mar 1908, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 74 years)  [Birth]
   8. Siri Arntsdatter Hugaas, "Gorset",   b. 17 Aug 1836, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 07 Jul 1877, Gorset, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 40 years)  [Birth]
  +9. Sigrid (Sirri) Arntsdatter Hugaas, "Vestad",   b. 15 Feb 1839, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 19 Jun 1915, Bud, Fræna, Møre og Romsdal, Norge Find all individuals with events at this location (Age 76 years)  [Birth]
  +10. Erich Arntsen Hugås,   b. 21 Dec 1841, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 23 Sep 1926, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 84 years)  [Birth]
   11. Arent Arntsen Hugaas,   b. 01 Aug 1844, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 09 Dec 1872, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 28 years)  [Birth]
  +12. Kjersti Arntsdatter Hugaas, "Lyseth",   b. 30 Mar 1847, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 1905 (Age 57 years)  [Birth]
  Family ID F692  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 26 Sep 2016 

 • Sources 
  1. [S1162] Kirkebok Støren, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  2. [S784] Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, (Støren, 1971), Bind 3, s.536, 555-565 (Reliability: 2).

  3. [S1164] Kirkebok Soknedal, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  4. [S784] Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, (Støren, 1971), Bind 3, s.521-522, 558-565 (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Tor Kristian Zinow.