Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Hans Antonsen Brinchmann

Hans Antonsen Brinchmann

Male 1712 - 1780  (68 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Hans Antonsen Brinchmann 
  Born 25 Aug 1712  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3, 4, 5
  Christened 27 Aug 1712  Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Faddere bl. Morten Leuch og Collett og Mad.Collett. [1]
  Brinchmann Hans Antonsen dåp 1712 Kristiania.jpg
  Brinchmann Hans Antonsen dåp 1712 Kristiania.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Education Bef 1731  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 6
  Eksamen i 1731. 
  Occupation Aft 1731  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 5
  3die Lectie-Hører i Throndhjems Skole. 
  Occupation 26 Jul 1737  Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 5, 6
  Residerende kapellan. Bosted Skaarvolden. 
  • .
   Avskrevet i 1959 etter originalt håndskrevt manuskript av sønnesønnen, tollkasserer Christopher Brinchmann, ca.1850. Hefte av 5 sammensydde kvartark:

   ...Gaarden Skaarvolden i Størens Præstegjeld paa hvilken Gaard min Farfader Hans Brinchmann fra Aarene 1737 til 1753 boede som dengang residerende Capellan i Størens Menighed.
  Occupation 27 Apr 1753  Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 5, 6, 7
  Sokneprest. 
  • I Singsåsboka står det nevnt at det i 1760 ble bygget en - Kirkestue for Almuen - og at sokneprest Brinchmann leverte gratis tømmer fra sitt Mensalgods.

   Under en visitas av biskop Gunnerius i 1764 svarte ungdommen godt for seg, og de virket godt opplyst, for almuen som var samlet i et stort antall.
   Samme sier biskopen i 1772.

   Det var ordnet slik at soknepresten fikk 6 ort i skyss og natthold for sine turer til anneksene.

   Husmennene i Singsås klaget til Stiftamtmannen over at sokneprest Brinchmann krevde mere - høstdags Arbeide - enn han hadde lov til, og de fikk medhold. Soknepresten kunne ikke tilsi flere til arbeid på prestegården enn strengt tatt nødvendig. Det måtte settes opp manntall over husmenn og -kvinner, og det skulle føres opp hvor mange han trengte hvert år.

   Sokneprest Brinchmann søkte avskjed i 1775, da han ble sokneprest til Orkdal.

   Gerh. Schønning skrev endel reiseskildringer fra sine reiser rundt om blant Norges bygder.
   Om Sokneprest Hans Brinchmann i Holtålen skrev han:

   Ved min Ankomst til Holtaalens Præstegaard 1773 17/7 blev jeg sat i temmelig Forundring, af at se, hvad jeg her saa høit oppe blandt Bjergene ikke havde formodet att se, en smuk og af Hr. Brinchmann ret artig anlagt have, besat med adskillige Blomster, som her havde vant sig til at taale Kulden og det haarde Klima, saasom Gyldenlakker, som nu stode i fuld Flor, men havde staaet den hele Vinter ude i Haven; desuden Abrod Lychnis, Negliker, Busk-Negliker, Blaaklokker, Keiserkroner og flere.
   I Haven stod desuden en Hob sibirske Æbletrær, der alle vare Affødninger af tvende, som her først vare nedsatte, samt en Del Ribs-, Kirsebær- og Solbærtrær, foruden alleslags her brugelige Haveurter og Rødder, som stode her ret skjønne; men Sukkerærtene i Blomster.

   I Singsåsboka nevnes det i tillegg at havebruket også omtales i 1768 i Det Kongl. N. Videnskabers Selskabs skrifter. [5, 6]
  Brinchmann Hans A Holtdalen prest.jpg
  Brinchmann Hans A Holtdalen prest.jpg
  Omtale av Hans A. Brinchmann.
  Residence Bef May 1775  Grøtte, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [7, 8
  • Sokneprest Hans Brinchmann kom til Orkdal i 1770-årene for å begynne sin prestegjerning fra Grøtte, som var prestegården.

   Om Grøtte kan man fortelle følgende:

   Gården Grøtte, eller Grjotar (som den er kalt i Heimskringla), ble prestegård tidlig. Den er nevnt flere ganger i kongesagaene, og gården synes å ha hatten sentral beliggenhet i Orkdal. En sentral rolle synes gården å ha hatt etter at bygda hadde tatt til seg kristendommen. Hit ble barna båret til dåp, og her skulle de døde gravlegges.Kirkesoknet ble en tid også kalt etter gården -Grytingar sokn.
   Det ser også ut til å ha vært tingsted for soknet. I 1800 var Grøtte en del av et sameie med flere gårder, og utgjorde 4.043 mål.

   Før den nye presten Brinchmann holdt - synfaring - på gården 22-23.mai 1775, var det allerede i 1774 påpekt at hestestallen var rotnet, og bygda ble pålagt 79 riksdaler for å få stallen istand for den daværende presten Ole Ross. Han var død og avløst av Brinchmann i mai 1775, og istandsettingen av stallen var fortsatt ikke startet. Den nye presten ble da tilkjent 333 riksdaler til denne istandsettingen, herunder medregnet 133 riksdaler fra almuen, og 50 riksdaler for borgstugu. Krangelen kom igjen for retten, som tidligere.

   Gården Geitbuan, under Kvammen, er også nevnt eiet av sokneprest Brinchmann (iallefall som et bruk under prestegården). Halvt spann av Geitbuan ble solgt på auksjon i 1789, nesten ni år etter Brinchmanns død, for 400 riksdaler til Anders Engelsen, som ble den første selveieren på gården.

   Under folketellingen i 1801 bodde Ane Cath. Bernhoft, 81 år gammel, på Engen i Orkdal. Hun er husmoder, og Præsten Hans Brinchmans enke har pension.

   Hennes ugifte datter Agatha, 38 år, bor der.
   Hændes brordatter, Suse Brinchmann (28 år og ugift), likeså. [7, 8]
  Occupation 21 Jun 1775  Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 4, 5, 9
  Sokneprest til Ørkedalen. 
  • I 1775 fikk Orkdal ny sokneprest, Hans Brinchmann, (1775-1780) og senere sønnen Christopher Bernhoft Brinchmann (1780-1799).
   I alle fall var Hans ingen undermålsprest. Ved prostevalget i 1770 ble han karakterisert som en meget habil mann til prosteembedet, og den skarpe prost Steenbuch gir han i 1776 vitnemål som ein duelig og nidkjær mann.

   Men Hans Brinchmann var 63 år da han kom til bygda. Han hadde da sete i det harde og frostnæme Haltdalen omkring 20 år, var i ringe økonomiske kår, hadde hatt en stor barneflokk og mye motgang. Han hadde kosta 2 sønner frem til prester, og hadde i tillegg den store sorg at den eldste, som var personellkapellanen hans, ble fradømt både kappe og krage. Heller ikke andre sønnen satte noe merke etter seg det en kan se.

   Det eneste kirkelige fremskrittet ble gjort i 1794. Kapellangarden Sveeggen, som etter tradisjonen ingen kapellan skal ha bodd på fordi garden var for avsides og tungvint, ble solgt, og halve Gjesvål kjøpt i steden. Før hadde kapellanene bodd snart her, snart der. Nå ble det, for noen år, slutt på denne flakkingen, til fordel både for bygda og prestene. [5]
  Brinchmann Bernhoft Orkdalsprester.jpg
  Brinchmann Bernhoft Orkdalsprester.jpg
  Omtale Orkdalsprester.
  Died 22 Dec 1780  Svorkmo, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 5, 7, 9, 10
  • I bygdeboka for Orkdal, under Svorkmo, står det nevnt at sokneprest Brinchmann brådøde i sakrestiet på verkskirken på Svorkmo.

   Fra Gløersens Dødsfall i Norge:

   brinchmann, - hans, spr. orkedalen, t der før 5/1 1781. [7, 9]
  Buried Aft 22 Dec 1780  Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Brinchmann Hans Antonsen begr 1780 Orkdal.jpg
  Brinchmann Hans Antonsen begr 1780 Orkdal.jpg
  Kirkebok.
  Person ID I1506  My Genealogy
  Last Modified 26 Aug 2021 

  Father Antonius (Anthoni) Brinchmann,   b. Abt 1646, Schleswig-Holstein, Tyskland Find all individuals with events at this location,   d. Bef 04 Mar 1740, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 94 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Dorothea Hansdatter Stub, "Brinchmann",   b. 1682, Spydeberg, Indre Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1750, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 69 years) 
  Relationship Birth 
  Married 30 Jun 1710  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [5, 11, 12
  • Den 26.juni 1710 søkte 64 år gamle Anton om å få gifte seg med 28 år gamle Dorothea, uten forutgående trolovelse og lysning fra prekestolen. [11, 12]
  Photos
  Brinchmann Anthoni fra Lassens samlinger.jpg
  Brinchmann Anthoni fra Lassens samlinger.jpg
  Fra Lassens samlinger om Anthoni Brinchmann.
  Family ID F860  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anna Catharina Bernhoft, "Brinchmann",   b. 29 Sep 1720, Horg, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 29 Mar 1801, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 80 years) 
  Married 27 Jun 1739  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 5, 9, 13, 14
  • Copuleret Hans Brinkmand og Anna Catharina Bernhoft av biskop Hagerup (dvs biskop i Trondheim Eiler Hagerup).

   De skal ha fått 12 barn sammen (ifølge Singsåsboka). [5, 6, 13]
  Brinchmann Hans A og Anna Catharina Bernhoft viet 1739 Støren.jpg
  Brinchmann Hans A og Anna Catharina Bernhoft viet 1739 Støren.jpg
  Kirkebok.
  Children 
  +1. Antonius (Anthon) Hansen Brinchmann,   b. 26 Dec 1740, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 10 Aug 1785, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 44 years)  [Birth]
   2. Christopher Bernhoft Brinchmann,   b. 05 Dec 1741, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 17 Mar 1799, Svorkmo, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 57 years)  [Birth]
   3. Agnethe Brinchmann,   b. Bef 02 Jul 1744, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   4. Ejlert Hagerup (Eyler) Brinchmann,   b. Bef 11 Jul 1745, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 03 Apr 1750, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 4 years)  [Birth]
   5. Bendix Brinchmann,   b. Bef 21 Aug 1749, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 03 Apr 1750, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
  +6. Dorothea Stub Brinchmann, "Udstad",   b. Bef 20 Feb 1752, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 10 May 1813, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 61 years)  [Birth]
   7. Susanna Meldal Brinchmann,   b. Bef 20 Feb 1752, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 09 Mar 1796, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 44 years)  [Birth]
   8. Eilert Hagerup Brinchmann,   b. Bef 9 Feb 1755, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   9. Agnetha Brinchmann,   b. Bef 6 Mar 1757, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 02 Feb 1838, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 80 years)  [Birth]
   10. Anna Elisabeth Brinchmann,   b. 1759, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +11. Michael Stub Hansen Brinchmann,   b. 22 Nov 1760, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 25 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 67 years)  [Birth]
   12. Hans Brinchmann,   b. 1761, Haltdalen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   13. Agatha Brinchmann,   b. Abt 1763  [Birth]
  Last Modified 27 Jun 2018 
  Family ID F858  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Brinchmann Hans Antonsen.jpg
  Brinchmann Hans Antonsen.jpg
  Sokneprest til Haltdalen og Orkdal Hans Antonsen Brinchmann (1712-1780).

 • Sources 
  1. [S1107] Kirkebok Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  2. [S831] Biografier om Geistligheten i Trondheims stift, Andreas Erlandsen, (Mellom 1844 og 1855) (Reliability: 2).

  3. [S731] Lassens samlinger (Reliability: 1).

  4. [S896] Bok: Rektor Alexander Brinchmann, Sverre Berg, (1982) (Reliability: 1).

  5. [S284] Bok: Stamtavle over slægten Bernhoft, Emilie Bernhoft, (J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885) (Reliability: 2).

  6. [S781] Singsåsboka, (1966) (Reliability: 2).

  7. [S778] Orkdalsboka, A.Skrondal, (1966) (Reliability: 2).

  8. [S60] Norge: 1801 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 28.11.1880 - 01.02.1801) (Reliability: 2).

  9. [S1425] Dødsfall i Norge 1763-1825, J.Gløersen (Reliability: 2).

  10. [S1150] Kirkebok Orkdal, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  11. [S731] Lassens samlinger (Reliability: 2).

  12. [S896] Bok: Rektor Alexander Brinchmann, Sverre Berg, (1982) (Reliability: 2).

  13. [S1162] Kirkebok Støren, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  14. [S731] Lassens samlinger, År (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.