Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Axel Charlot Drolsum

Axel Charlot Drolsum

Male 1846 - 1927  (81 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Axel Charlot Drolsum 
  Born 20 Aug 1846  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  • Foreldre: Jeger, senere handelsborger Truels Nicolaisen Drolsum (ca.1821–1892) og Christine Evensdatter Knudsen (1821–1909). [1]
  Gender Male 
  Education 1864 
  Student. 
  Drolsum Axel Charlot ung mann.jpg
  Drolsum Axel Charlot ung mann.jpg
  Studenten Axel Charlot Drolsum.
  Residence 1875  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Akersgade 43. 
  • Familien i 1875:

   Amamuensis ved Universitetsbibliotheket Axel C. Drolsum, født 1846 i Kristiania.
   Hustru Therese Drolsum, født 1845 i Tønsberg.

   Barn:

   Rudolf, f.1875 i Vestre Aker.

   Christine, f.1873 i Vestre Aker. [3]
  Occupation 1876  Universitetet, Blindern, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 4
  Overbibliotekar og forsvarsvenn. 
  • Student 1864, Cand.filos. 1865.
   Assistent ved oldssakssamlingen 1869, amanuensis ved universitetsbiblioteket 1870. Overbibliotekar 1876.

   Axel Drolsum var en av de betydeligste bibliotekarer vårt land har fostret. Han etterlot seg et verdig monument i Universitetsbiblioteket (nå Nasjonalbiblioteket) på Drammensveien, som han fikk reist 1913.
   I litteraturen om unionsstriden fremstår han dessuten som en varm talsmann for et sterkt forsvar og som en begavet folketaler og publisist. Han ville fortelle Europa at når Norge ønsket å være en suveren stat, var det ikke en provins som ville gjøre opprør, men et gammelt kongerike som krevde sin rett. Beklageligvis har denne innsatsen kommet til å skygge for hans innsats som bibliotekar.

   Faren var en rekke år underoffiser i Det Norske Jægerkorps, og sønnen ønsket å utdanne seg til offiser, men ble hindret av nærsynthet.
   Han engasjerte seg sterkt i sin skolegang og tenkte opprinnelig på et juridisk studium etter at han tok examen artium 1864.

   Etter en utmerket anneneksamen ble imidlertid Drolsums interesse for oldnorsk vekket, og i fire år arbeidet han for Kildeskriftfondet, hvor han bl.a. deltok i utgivelsen av flere gammelnorske håndskrifter. Gjennom dette arbeid kom han i kontakt med daværende universitetsstipendiat Ludvig Daae som tilbød ham en amanuensisstilling ved Universitetsbiblioteket, som den gang holdt til i universitetsbygningene i Karl Johans gate.
   I 1872 ble han annen-amanuensis og i 1876, bare 29 år gammel, ble han universitetsbibliotekar, en tittel som senere ble endret til overbibliotekar.

   Biblioteket stod overfor enorme utfordringer både når det gjaldt lokaler, personale, publikumsservice, oppbygging av kataloger og ikke minst arbeidet med pliktavlevering av alle norske trykk til Universitetsbiblioteket. 1880 utgav Drolsum programerklæringen Om Universitets-Bibliotheket. Forslag til en Omordning af Personalet m.v., som bidrog til å konkretisere behovet for reformer.

   Drolsums 52-årige innsats for biblioteket satte varige spor. Han fikk myndighetene med på en ny Lov om Afgivelse af Tryksager til Bibliotheket (1882) og etablerte bibliotekets Norske Avdeling 1883. Bibliotekslokalene på universitetet var, til tross for de betydelige endringer han fikk gjennomført, meget utilfredsstillende, og det lyktes ham å få reist en ny bygning på Drammensveien 1913. Han omtalte den selv som - Verdens mest praktiske og mest økonomisk indrettede Bygning i sit Slags. Som overbibliotekar bidrog han sterkt til å omdanne Universitetsbiblioteket fra å være et håndbibliotek for universitetslærere til å bli et moderne nasjonalbibliotek.

   Drolsums interesser gikk imidlertid ut over det rent yrkesmessige. Som en markert forsvarsvenn engasjerte han seg sterkt i arbeidet for Norges Forsvarsforening, hvor han nedla et betydelig arbeid i Kristiania krets som formann i arbeidskomiteen fra 1889 til 1915. Han var en høyt skattet taler som holdt foredrag over hele landet, men han ble enda bedre kjent som forfatter av en rekke avisartikler, brosjyrer og pamfletter om forsvarspørsmål. En del av dem ble samlet i boken For Norges Sag. Ti Aars Arbeide i Afhandlinger og Foredrag. Her finnes bl.a. hans artikkel i Morgenbladet 1903, Skal Norge bære Skylden for Ufreden i Norden?, som ble et vektig innlegg i den unionspolitiske debatt.
   I 1905 forfattet han en brosjyre med tittelen Kongeriget Norge som suveræn Stat, som ble oversatt til engelsk, tysk og fransk og nådde store opplag. Hans artikler var utvilsomt betydelige bidrag til den norske informasjon og propaganda ved unionsoppløsningen og understreker at han nok var en større agitatorisk begavelse enn en konstruktiv politiker.

   Hans sterke engasjement og faglige dyktighet kom til sin rett i flere av de offentlige komiteer hvor han ble oppnevnt som medlem, ikke minst i Hærordningskomitéen av 1908. Sammen med Ludvig Daae redigerte han den norske utgave av Ernst Wallis' Illustreret Verdenshistorie, som utkom med 6 bind 1876–1880.

   Også i den mer private sfære lot han seg engasjere, bl.a. var han en av stifterne av Fjærkreforeningen og av Havedyrkningens Venner. Han var også med og stiftet Selskabet til Eidsvoldsbygningens Utstyr og var selskapets formann i en årrekke.
   I 1889 ble han medlem av Den Norske Frimurerorden og var til sin død et aktivt medlem av Logedirektoriet.

   I 1887 ble han ridder av St. Olavs Orden, i 1897 kommandør av den samme orden og i 1903 kommandør av Nordstjärneorden.
   På Forsvarsforeningens 25-årsdag i 1911 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

   Verker:

   Illustreret Verdenshistorie (sm.m. L. Daae), 6 bd. (norsk utg. etter E. Wallis), 1876–1880.
   Om Universitets-Bibliotheket. Forslag til en Omordning af Personalet m.v., 1880 (med Tillæg dateret 26.11.1881)
   For Norges Sag. Ti Aars Arbeide. Afhandlinger og Foredrag 1885–1895, 1896.
   Kongeriget Norge som suveræn Stat, 1905 (overs. til engelsk, tysk og fransk).
   Det norske Folk og dets Forsvarsvæsen, 1911.
   Universitetsbibliothekets Festskrift i Anledning af Hundred-Aarsjubilæet, 2 bd., 1911.
   For Norges Sag. Ny Samling. Tyve Aars Arbeide. Afhandlinger og Foredrag 1895–1916, 1917.
   Den norske Hærs og Flaates Bedrifter og Udvikling gjennem 300 Aar, med forord av Fridtjof Nansen, 1927.

   Kilder:

   Universitetsbibliothekets Festskrift i Anledning af Hundred-Aarsjubilæet,bd.2, 1911, s.72–79.
   Stud. 1864,Skien 1916
   W. Munthe: biografi i NBL1, bd.3, 1926.
   Overbibliotekar Drolsum, i For Folkeoplysningnr. 12, 1927, s.127 (vesentlig etter Aftenp.).
   W. Munthe: minneartikkel i Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1927, s.181–183.
   d.s.: Norske Avdelings forhistorie, i Norvegica 1933, s.1–44.
   G. Munthe: Axel Charlot Drolsum og Universitetsbiblioteket, i Norvegica, minneskrift til hundreårsdagen for opprettelsen av UB's Norske Avdeling 1883–1983, 1983, s.33–46. [1, 4]
  Drolsum Axel Charlot kommandør av 2klasse St.Olavs orden 1897.jpg
  Drolsum Axel Charlot kommandør av 2klasse St.Olavs orden 1897.jpg
  Axel Charlot Drolsum - kommandør av 2.klasse av St.Olavs orden utnevnt 18.september 1897.
  Residence 1876  Skøyen, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  Aavold. 
  • Familien på Aavold i 1900:

   Overbibliothekar A.C. Drolsum, f.1846 i Kristiania.
   Hustru Therese Drolsum f.Wurschmidt, f.1845 i Tønsberg JL.

   Barn:

   Rudolf, f.1875 i Vestre Aker. Ugift Ingeniør (Elektrotekniker) ansat ved elktrist Bureau Kra. Elektrisitetsværk.

   Sofie, f.1877 i Vestre Aker. Ugift. Intet selvst. erhverv.

   Thorgils, f.1878 i Vestre Aker. Ugift.

   Kristine Schirmer f.Drolsum, f.1873 i Vestre Aker. Gift.

   Bjarne Schirmer, f.1869 i Søndre Odalen Hed. Gift med Kristine. Musiker Ved Orkester.

   Deres datter:

   Therese Schirmer, f.1898 i Vestre Aker. [5]
  Residence 1910  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Bygdø Alle 7. 
  • Familien i 1910:

   Overbibliotekar Axel Charlot Drolsum, f.20.august 1846 i KristianiaHustru Georgine Sofie Therese Drolsum, f.25.juli 1845 i Tønsberg.

   Barn:

   Sofie, f.13.februar 1877 i Vestre Aker. Huslig Gjerning & noget kontorarbeide.

   Thorgils, f.17.november 1878 i Vestre Aker. Volontør paa et kontor.

   Tjenestepige Alvilde Tranberg, f.16.mai 1892 i Kristiania. [2]
  Died 16 Sep 1927  Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Person ID I15937  My Genealogy
  Last Modified 11 May 2020 

  Family Georgine Sofie Therese Wurschmidt, "Drolsum",   b. 25 Jul 1845, Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 24 Sep 1924, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 79 years) 
  Married 15 May 1872  [1
  • Axel Drolsum ble gift 15.mai 1872 med (Georgine Sofie) Therese Wurschmidt, datter av tollbetjent Jacob Rudolph Wurschmidt og Berthe Anette Schmidt Tollefsen. [1]
  Children 
  +1. Christine Drolsum, "Schirmer",   b. 2 Nov 1873, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +2. Rudolf Drolsum,   b. 22 Jul 1875, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   3. Sofie Drolsum,   b. 13 Feb 1877, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Jul 1957, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 80 years)  [Birth]
   4. Thorgils Drolsum,   b. 17 Nov 1878, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Last Modified 16 May 2017 
  Family ID F6236  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Drolsum Axel Charlot personfoto.jpg
  Drolsum Axel Charlot personfoto.jpg
  Overbibliotekar Axel Charlot Drolsum (1846-1927).

 • Sources 
  1. [S14] Norsk Biografisk leksikon (https://nbl.snl.no) (Reliability: 2).

  2. [S74] Norge: 1910 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 1910) (Reliability: 2).

  3. [S68] Norge: 1875 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 23.10.1875 - 03.01.1876) (Reliability: 2).

  4. [S30] Hvem er hvem, 1912 (Reliability: 2).

  5. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

Maintained by Tor Kristian Zinow.