Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugås, Schøyen, Møller, Skrogstad, Vibe, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hoff, Hiorth, Linge, Hytten, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Holteberg, Haakenby, Coucheron, Irgens etc.

Lars Eriksen Navlus, "Hildrum"

Male 1696 - Bef 1793  (< 97 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Lars Eriksen Navlus 
  Suffix "Hildrum" 
  Nickname "Lars Smed" 
  Born 1696  Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • 1705?
  Gender Male 
  Milit-Beg1 Bef 1718 
  Lars hadde i 1718 en krigsskade på 11 riksdaler og 2 ort. 
  Residence 1733  Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • I 1730 står Lars Eriksen som bruker av gården Navlusaunet, bnr. 8, i Snåsa, og var visst sønn til den tidligere eieren Erik Joensen.

   Han skal i 1733 ha kjøpt gården sammen med Jonas Andersen. I skjøtet heter det at hver skulle ha den parten han før hadde brukt og ennå bodde på.

   Lars ble kjøpt ut i 1742 og fikk 80 riksdaler for gårdsparten og 45 for Navlusaunet med hus og ryddet jord.

   Han flyttet så til gården Hildrum i Overhalla i Namdalen med familien, ble bruker der ved bygsel i 1745.

   Lars lyste i 1751 odelsrett i Navlus. [1]
  Residence 1742  Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  • Lars Eriksen Nagelhus fra Snåsa bygsler 21.oktober 1745 1 spann i Hildrum av eieren Christen Hagerup Meyer - med condition av at bøxelmannen nybygger og i fuldkommen stand setter de på gården forfaldne bygninger uten ringeste vederlag av jordeierne.
   Fra bemeldte gårds huser er, som han i brukbar stand holder:
   Et sengekammer, spisekammer og kjøkken med loft over som Madam Elsbe sa.
   Claus Wiigs er forundt, item av gården en mæling aker, den han etter løfte er skyldig at pløie og høste som sitt eget.

   Han var smed som faren, og ble kalt Lars Smed.

   I en soldatrull fra 1748 er alderen hans oppgitt til å være 43 år.

   Christian Hagerup Meyer selger i 1750 hele Hildrum 2 spann til Nicolai Manasse Lund for 500 riksdaler. Denne Lund igjen selger halvdelen av Hildrum 1 spann med bygsel og landskyld og - 3je års tage - ved skjøte 24.september 1750 til bygselsmannen Lars Eriksen Nagelhus for 270 riksdaler.
   Tidligere bygselsmann av halve Hildrum blir dermed selveier.

   I 1755 deler Lars Hildrum gården Hildrum i 2 bruk, hvert på 1/2 spann (bnr. 2 og 3).
   Den ene halvpart, Hildrum søndre (bnr. 2), solgte han til svigersønnen Peder Johannessen Skei ved skjøte 6.oktober. Kjøpesummen var 140 riksdaler.
   Den andre halvpart solgte Lars i 1770 til sine døtre, Anne og Kirsten, for 150 riksdaler og kår.

   Sønnen Erik Larsen fikk kontrakt på et kår av Hildrum,tinglyst 4.oktober 1771. [2, 3]
  Hildrum Lars Eriksen ekstraskatt 1762 Statsbygda.jpg
  Hildrum Lars Eriksen ekstraskatt 1762 Statsbygda.jpg
  Ekstraskatt 1762.
  Died Bef 01 Dec 1793  Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  • Alder oppgitt ved død 97 år. [4]
  Buried 01 Dec 1793  Ranum kirke, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  • Begravet 1.advent. [4]
  Hildrum Lars Erichsen begr 1793 Ranum Overhalla.jpg
  Hildrum Lars Erichsen begr 1793 Ranum Overhalla.jpg
  Kirkebok.
  Person ID I1608  My Genealogy
  Last Modified 13 Oct 2016 

  Father Erik Jonsen Navlus, "Nagelhus",   b. 1662, Jämtlands län, Sverige Find all individuals with events at this location,   d. 1730, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 68 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Kari Pedersdatter, "Navlus",   d. 1697, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Relationship Birth 
  Married Bef 1695  Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Family ID F927  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anne Joensdatter, "Navlus" / "Hildrum",   b. 1701, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 18 Dec 1774, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 73 years) 
  Married 1732 
  • Trolig året 1732.

   Lars Eriksen ble trolig født på Navlus (Nagelhus) i Snåsa i 1696. Han var sønn av Erik Jonsen og muligens hans andre kone Marit Jonsdatter Navlus (Eriks første kone Kari Pedersdatter døde i 1697, så hun kan være moren). Han hadde 3 halvsøsken fra farens første ekteskap.

   I 1718 hadde Lars Eriksen Hildrum en krigsskade på 11 riksdaler 2 ort.

   Lars Eriksen ble trolig gift i 1732 med sin Anne Joensdatter, som var født i 1701. Deres barn ved skiftet etter Anne i 1774 var:

   1. Erik Larsen Hildrum, født 1728 på Navlusaunet i Snåsa.
   Flyttet senere med foreldrene til gården Hildrum i Overhalla i Namdalen.
   Han var gift i 1768 med Siri Larsdatter Veglo, og de fikk 4 barn sammen. De var husmannfolk på Stor-Amdal (Eliasnesset).

   2. Beret ble født i 1731 i Snåsa.
   Hun overtok halve Hildrum, Hildrum søndre, i 1755 med sin 6 år eldre kjære, Peder Johannessen Skei. Året etter giftet de 2 seg, og de fikk 3 barn sammen. Beret ble enke i 1769.
   Beret ble gift for andre gang i 1774 med Helge Pedersen Vibstad. Dette ble et kortvarig ekteskap, da Beret igjen ble enke allerede i 1776. Hun døde i 1809.

   3. Margrete (Mari) ble født i 1732.
   I 1753 giftet hun seg med tambur Ole Pedersen Himo. Han var 5 år eldre enn henne. De fikk 6 barn. Margrete døde i 1794. Enkemannen døde i 1804 eller 1805.

   4. An(n)e ble født i 1734.
   Anne overtok halve farsgården Hildrum 1/2 spann, bnr.3, sammen med sin yngre søster Kirsten, i 1770. I 1774 delte de 2 søstrene, med menn, sin halvpart i gården mellom seg i 2 like store deler.
   Anne ble gift i 1774 med den 6 år yngre Benjamin Gartner. De fikk 1 datter. Anne og Benjamin makeskifter i 1781 sin part av Hildrum 18 marklag med - uteliggerborger - Ole Pedersen Sellæg i hans eie 12 marklag i Stor-Amdal. Senere blir de 2 husmannsfolk under Svenning, hvor Anne døde i 1814, 80 år gammel.

   5. Kirsten (Kersti) ble født i 1735.
   Hun ble gift med Peder Sivertsen, som var 5 år yngre enn henne. De fikk 1 sønn.
   Mannen døde i 1786, og enken Kirsten driver da gården 18 marklag til sin død i 1805.
   Ifølge skjøte fra 1786 hadde hun 1 hest, 3 kuer og 4 småfe. Skatter og avgifter var da på 11 riksdaler 60 skilling.

   I 1730 står Lars Eriksen som bruker av gården Navlusaunet, bnr. 8, i Snåsa.
   Han skal i 1733 ha kjøpt gården sammen med Jonas Andersen. I skjøtet heter det at hver skulle ha den parten han før hadde brukt og ennå bodde på.
   Lars ble kjøpt ut i 1742 og fikk 80 riksdaler for gårdsparten og 45 for Navlusaunet med hus og ryddet jord. Han flyttet så til gården Hildrum i Overhalla i Namdalen med familien.

   Lars Eriksen var smed som faren.

   I en soldatrull fra 1748 er alderen hans oppgitt til å være 43 år. Han ble kalt - Lars smed - og bygsler 21.oktober 1745 - 1 spann i Hildrum av eieren Christian Hagerup Meyer med condition av at bøxelmannen nybygger og i fuldkommen stand setter de på gården forfaldne bygninger uten ringeste vederlag av jordeierne.

   Fra bemeldte gårds huser er, som han i brukbar stand holder: Et sengekammer, spisekammer og kjøkkenmed loft over som Madam Elsbe sal. Claus Wiigs er forundt, item av gården en mæling aker, den han etter løfte er skyldig at pløie og høste som sitt eget.

   Christian Hagerup Meyer selger i 1750 hele Hildrum 2 spann til Nicolai Manasse Lund for 500 riksdaler.
   Denne Lund igjen selger halvdelen av Hildrum ettspann med bygsel og landskyld og - 3je års tage - ved skjøte 24.september 1750 til bygselsmannen Lars Eriksen Nagelhus for 270 riksdaler.
   Tidligere bygselsmann av halve Hildrum blir dermed selveier.

   Lars lyste i 1751 odelsrett til Navlus.

   I 1755 deler Lars Hildrum gården Hildrum i 2 bruk, hvert på 1/2 spann (bnr. 2 og 3).
   Den ene halvpart, Hildrum søndre (bnr. 2), solgte han til svigersønnen Peder Johannessen Skei ved skjøte 6.oktober. Kjøpesummen var 140 riksdaler.
   Den andre halvpart solgte Lars i 1770 til sine døtre, Anne og Kirsten, for 150 riksdaler og kår.

   Sønnen Erik Larsen fikk kontrakt på et kår av Hildrum, tinglyst 4.oktober 1771.

   I 1774 døde Lars' kone Anne Joensdatter Hildrum, 73 år gammel, og hun ble begravet fra Ranum kirke Dom. 4.advent.

   Lars Eriksen Hildrum selv levde til 1793 og ble en meget gammel mann, hele 97 år gammel.

   Onsdag 29.desember 1993 sto det i VG at gården Hildrum i Overhalla hadde blitt totalskadet av brann formiddagen før. Uerstattelige verdier og sværtgamle gjenstander gikk tapt da denne verneverdige tømmerbygningen brant.
  Children 
  +1. Erich Larsen Navlus, "Hildrum" / "Eliasnesset",   b. 1728, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. May 1800, Eliasnesset, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 72 years)  [Birth]
   2. Beret (Berte) Larsdatter Navlus, "Hildrum",   b. 1731, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 15 Sep 1809, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 78 years)  [Birth]
   3. Margrethe (Mari) Larsdatter Navlus,   b. 1732, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1794  (Age 62 years)  [Birth]
   4. Anne Larsdatter Navlus,   b. 1734, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1814  (Age 80 years)  [Birth]
   5. Kirsten (Kersti) Larsdatter Navlus,   b. 1735, Navlusaunet, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1805, Hildrum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)  [Birth]
   6. Joen Larsen Hildrum,   b. Abt 1739  [Birth]
  Last Modified 13 Oct 2016 
  Family ID F841  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S780] Bygdeboka til Snåsa (Reliability: 2).

  2. [S138] Norge: 1762 Ekstraskatt (Reliability: 2).

  3. [S775] Overhalla bygdebok, Olav Flotten (Reliability: 2).

  4. [S1194] Kirkebok Overhalla, Nord-Trøndelag (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

Maintained by Tor Kristian Zinow.