Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark
Johannes Reitan

Johannes Reitan

Male 1839 - 1911  (72 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Johannes Reitan 
  Nickname "Johs" 
  Birth 18 Mar 1839  Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christening 21 Apr 1839  Alstadhaug kirke, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Education 1851  Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Elev ved Levanger borgerskole. 
  • Levanger borgerskole var ny i 1851, og startet lørdag 12.januar dette året. Førstelærer Balchen skriver i sin årsrapport i Amtstidende 30.juni 1851 at - dette første Halvaar har baaret preg mere af en Forberedelse end en Begynnelse.

   Alle barn, som skulle opptas som elever ved skolen, skulle ha foreldre eller verger bosatt i Levanger by, eller fra omegn (andre steder) som skolelokalet og andre forhold tillot.

   De almindelige Skolepenge for hvert Børn udgjøre 12 Speciedaler aarlig i de tre øverste Klasser, 8 Speciedaler i nederste Klasse samt 6 Speciedaler i Staveklassen.

   Skoleferierne ere, foruden de almindelige Søn- og Helligdagersferier, 14 Dagers Juleferier, 7 Dagers Påskeferier, 4 Dagers Pintseferier og 4 Ugers Sommerferier samt enkelte andre Fridage efter de i Reglementet nærmere givne Bestemmelser.

   Blant registrerte drengebørn i 1851 finner vi blant skolens første 62 elever (25 pigebørn og 37 drengebørn), 11,5 år gamle Johannes Reitan.

   Skolen var for begge kjønn, men jentene fikk et pensum og en undervisning som ikke bragte dem like langt som guttene i teoretiske fag.

   Første eksamen som det finnes melding om er i 1852. De 3 klassene som da var i gang hadde eksamen i:

   Forberedelsesklassen:
   Regning, forstandsøvelse, håndarbeide, lesing, religion, skriving og tegning.

   Drengeklassen:
   Norsk stil, tysk stil, norsk, tysk, naturlære, tegning, skriving, regning, historie og geografi, religion og matematikk.

   Pigeklassen:
   Regning, håndarbeide, skriving, naturlære, religion, norsk stil, tegning, norsk, tysk og historie og geografi.

   Et omfattende eksamensreferat var karakteristisk for skolen. Alt foregikk i full offentlighet.

   Løverdagen den 31. Juli om Eftermiddagen kl 3 blive Elevernes Charakterer oplæste og Skoleaaret sluttet paa en høitidelig Maade.

   Egne eksamenssanger ble laget. Disiplinen var hard, og det var en tradisjon med offentlig overhøring (på kirkegulvet).

   Kilde:

   Levanger historielags småskrifter: Levanger borgerskole: En pionerskole i Nord-Trøndelag, av Per Anker Johansen 1988.
  Confirmation 25 Sep 1853  Alstadhaug kirke, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Det står at Johannes var født på Stavern i Alstadhaug. 
  Education 20 Sep 1858  Stavanger, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Telegrafskolen. Uteksaminert som Telegrafist af 1ste Klasse (karakter 12,2 av 15). 
  • Johannes Reitan tilhørte et av de første kull av telegraffunksjonærer her i landet, og gjennomgikk Telegrafskolen i Stavanger.

   Han var blant seminaristene som ble uteksaminert 20.september 1858.

   Fra Aftenbladet 27.september 1858:

   Stavanger den 20de September. Ved den her i disse Dage afholdte Examen for Telegrafister er 14 Elever udexaminerede, nemlig som Telegrafisteraf 1ste Klasse...

   Her nevnet Seminarist Johannes Reitan med oppnådd karakter 12,2. Høyeste karakter var 15.

   Etter skolen tjenestegjorde han i Romsdalen. [2]
  Occupation Bef 1861  Veblungsnes, Rauma, Møre og Romsdal, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  Telegraffunksjonær. 
  Occupation Bef 1864  Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 4, 5
  Telegrafist/telegrafbestyrer. 
  • Etter å ha tjenestegjort i Romsdalen, kom Johannes Reitan til telegrafstasjonen i Tønsberg i 1861.

   Johannes ble i 1880 forfremmet til telegrafbestyrer i Haugesund. [2]
  Occupation Abt 1870  Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Bistilling som formannskapssekretær i kommunen. 
  • Johannes Reitan betegnes som formannskapssekretær i Tønsberg kommune, men sannsynligvis har han vært assistent, idet H.G. Wang først trådte tilbake fra sin formannskapssekretærstilling i 1877-1878. [2]
  Occupation 1870  Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Bistilling som redaktør i Tønsberg Blad. 
  • Fra Norsk presse gjennom 200 år. Allverdens aviser. Utstilling i Universitetsbiblioteket 30-9 til 9-10 1960, av Norsk Presseforbund, Norske Avisers Landsforbund i samarbeid med: Universitetsbiblioteket og A/S Narvesens Kioskkompani:

   Tønsberg Blad ble grunnlagt i 1870 av boktrykker H.J. Hansen med redaktør telegrafist Johannes Reitan.

   Da Tønsberg Blad så dagens lys 3.august 1870 hadde det som undertittel - Avertissementsblad for Byen og Omegn - og som utgiver sto M. Hansen og som trykker J.P. Hals.
   Avisens grunnlegger var Hans Jürgen Magnus Hansen fra Plön i Holsten, og avisen utkom første gang på hans 41-årsdag. Han hadde fått borgerbrev som bokbinder og trykket snart avisen selv også (fra 12.august 1871).

   Det kan ikke være rett at Hansen bare hadde telegrafist Johannes Reitan ved siden av seg i redaksjonen gjennom avisens 2 første år. Ved siden av sin stilling som telegrafist var Johannes Reitan også formannssekretær i Tønsberg, og var dermed avskåret fra å legge noen personlig aggressivitet for dagen i lokalpolitiske spørsmål. Man merker i noen redaksjonelle innslag på det politiske plan som verken kan skyldes den unge Reitan eller den fredsommelige Hansen i skrivemåten.

   Som nevnt hadde Johannes Reitan bistilling som formannskapssekretær i Tønsberg, og derved kunne han skaffe avisen førstehånds kommunestoff og orientering om kommunens anliggender. Dette bærer Tønsberg Blad snart tydelig preg av.
   Det kan ikke sees at han noensinne trådte frem under navn i bladet, og det har ikke vært mulig å utpeke han som forfatter av noe polemisk stoff i det hele tatt.
   Man står sannsynligvis overfor en pliktoppfyllende og dyktig offentlig funksjonær, lojal og uklanderlig i sin ferd.

   Bare noen få nummer etter oppstarten inneholder avisen et inserat med oppfordring til utgiveren om å vie byens indre anliggender særskilt oppmerksomhet, og å gi påtale, råd og vink til - Politivæsenet, Brandvæsenet, Veivæsenet, Havnevæsenet - og dem som ellers måtte trenge det. Innsenderen tilføyer at hvis han ikke er feil underrettet, så er det nok ganske sterk misnøye med flere av disse - hersens Væsener - og særlig anbefaler han brannvesenet til grundig behandling.

   Redaksjonen svarer i samme nummer at den nok vil interessere seg for byens anliggender, men det er tydelig at redaksjonen ikke finner innsenderens omtale av - vesener - berettiget. Den vil tvert imot rose de menn som forestår byens forskjellige anliggender. Vanskelighetene skyldes den anstrengte økonomien, og gjelder i høy grad både brann- og vannvesenet.
   Den redaksjonelle replikk er tydelig preget av kommunalt syn, og dette er ett av de få tilfeller, som temmelig tydelig peker hen på den fungerende formannskapssekretær Johannes Reitan som avisens talsmann. De kommunale anliggender og andre lokale saker blir gjenstand for regelmessig orientering og behandling i avisen, men gjennomgående i lojalitet overfor kommunens ledelse og i fordragelighet overfor de - hersens Væsener. [2]
  Occupation 1875  Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Telegrafist & Skibsreder. 
  Residence 1875  Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Logerende i forts. af Kongegade 270. 
  • Familien i Tønsberg i 1875:

   Johannes Reitan og hustru Hanna Marie Reitan, samt barna Karen Nikoline Reitan og Ole Nikolaus Reitan.

   De hadde en Tjenestepige, Henriette Hansdatter født 1855 i Tønsberg.

   Hanna Maries brødre, ugift Contorist Oscar Hytten og ugift Skibskaptein Markus Hytten, er logerende på samme adresse. [6]
  Occupation 1880  Haugesund, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 7, 8
  Telegrafbestyrer. 
  • I 1880 gikk Ole Amundsen Norshuus av som stasjonsbestyrer av telegrafen, og bestyrerstillingen ble overtatt av Johannes Reitan.

   I 1892 ble Johannes avløst av Dorius Amandus Lied. [7]
  Event-Misc 12 Sep 1880  Avaldsnes, Karmøy, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Gudfar for sin nevø Sofus Kristian Reitan. 
  Event-Misc 1882  Bømlo, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Oppdaget gull på Bømmeløy. 
  • I 1882 ble det oppdaget gull på Bømlo. Finnerne var telegrafbestyrer Johannes Reitan og telegrafist Andreas Hansen fra Haugesund og skolelærer og telegrafist Rasmus Bødal fra Bremnes. De fant gullet mes de lette etter kobber, og det nye funnet vakte oppsikt og førte til livlig virksomhet. Skjerpefeberen gikk som en farsott over distriktet og fram til 1885 ble det anmeldt over 1.000 anvisninger på gull og andre metaller bare på Bømmeløy, heretter kalt Gullkysten.

   Skolelærer Bødal hadde funnet kobberkis 12.mai 1881 i utmarken på gården Uren i Bremnes herred på Bømmeløy. Han trådte i forbindelse med de ovennevnte 3 andre navngitte personer, og de satte i gang forsøksdrift i Storhaugens Grube.
   En dag året etter, i 1882, som telegrafist Hansen arbeidet ved gruven, og nettopp hadde kløyvet en stein med kobberkis, la han merke til at steinens 2 deler fortsatt hang sammen. Det viste seg at det var rent gull i steinen.
   Ingen av de 4 interessenter var kapitalsterke, og måtte ha assistanse, så de henvendte seg til firmaet Smith & Thommesen og til den mineralogiske ingeniør John Daw jr., som hadde drevet Bøilstad Kobberverk. De inngikk interessentskapskontrakt 5.desember 1882 og 12.mars 1883. Den 10.mai, 12.oktober og 31.desember 1883 ble det inngått kontrakter med grunneierne som solgte hele utmarken og sin rett til gruvene og utbyttet derav for i alt kr. 10.400,-.

   Forsøksdriften som firmaet forskutterte viste bra resultat og forhåpningene var store. En sten som ble sendt til England høsten 1883 viste seg å inneholde gull for over kr. 1.600,-. Den engelske interessen ble vekket, og 24.november 1883 solgte interessentskapet gullgruvene og eiendommene på Bømmeløy til John Henry Murchinson i London. Forutsetningen var at han skulle søke å danne et stort gruveselskap, hvilket lykkes.
   Av gullet som ble funnet ble det blant annet laget en prektig ring til kong Oscar 2., og med hans tillatelse fikk selskapet navnet The Oscar Gold Mining Company Limited, London. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på 75.000 pund, fordelt på aksjer á 1 pund.

   Det norske interessentskapets utlegg utgjorde:

   Kjøpesum til grunneiere (januar 1884): Kr. 10.400,-.
   Til forsøksdrift m.m. (november 1882-juli 1883): Kr. 13.300,-.
   Til juridisk assistanse (juni 1886): Kr. 1.000,-.

   De 4 opprinnelige interessenter bar tilsammen 3/6 (altså hver kr. 3.088,-), Smith & Thommesen 2/6 (kr. 8.233,-) og hr. Daw1/6 (kr. 4.115,-).
   Hertil kom for Smith & Thommesendiverse utlegg til salgsprovisjon (september 1886 til hr. Murchinson kr. 1.800,-) og reiseutgifter (kr. 1.018,-), og for hr. Daw halvparten derav. Firmaets samtlige utlegg utgjorde således kr. 10.000,-, og hr. Daws utlegg kr. 5.000,-. For firmaets vedkommende kom hertil utlegg for preferanseaksjer (oktober 1885) 300 pund eller kr. 5.400,-.

   I salgssum skulle interesseselskapet ha 17.500 pund i kontanter og 17.500 pund i aksjer.
   Kontantene ble utbetalt terminvis, og fordelt således:

   Bødal, Reitan, Hansen og Nøkling, hver kr. 31.690,-, tilsammen 27/60: Kr. 126.760,-.
   Smith & Thommesen 22/60: Kr. 103.286,-.
   John Daw jr 11/60: Kr. 51.643,-.

   I nettofortjeneste fikk således hver av de 4 opprinnelige interessenter kr. 28.600,-, Smith & Thommesen kr. 87.900,-, og hr. Daw kr. 46.600,- i kontanter.
   Aksjene kom hertil:
   Bødal 1.969, Nøkling 1.969, Reitan 1.969 og Hansen 1.968. Tilsammen 7.875 aksjer.
   Hr. Murchinson i kommisjon 1.200, Smith & Thommesen 5.583 og hr. Daw 2.792.
   Tilsammen 9.625 aksjer.

   The Oscar Gold Co. overtok gruvene 1.januar 1884, og begynte driften i april samme året med et belegg på 74 mann. Hovedgruven (Storhauggruven eller Oscar gruven) var da 20 meter dyp. Driften ble stadig utvidet og flere gruver kom i drift. Gjennomsnittlig arbeidsstokk var i 1884-1885 på 100 mann.

   Det var imidlertid vankeligheter med betalingsterminen 1.oktober 1885, da de gamle interessentene skulle hatt en termin på 3.000 pund, men fikk bare 2.000 pund, og da Smith & Thommesen måtte skyte til 300 pund som preferanseaksjer. Situasjonen forverret seg følgende vinter og vår, og slekapet måtte stanse våren 1886, da selskapet manglet kapital til å fortsette driften og til å betale den resterende del av kjøpesummen 8.450 pund.
   Det gikk mot mulig oppløsning og rekonstruksjon av selskapet.

   I juni 1886 ble det i Kristiania etablert en ordning hvor selgeren ga avkall på 1.950 pund av salgssummen, og at selskapet skulle rekonstrueres under navnet The New Oscar Gold Mining Co. De gamle aksjene skulle ombyttes med nye, og fordeles noe annerledes. Det nye selskapet ble dannet således at de gamle aksjer ble stående, og at nye aksjer ble tegnet for 25.000 pund. Aksjekapitalen var dermed på 100.000 pund.

   Ingen av aksjene hadde noensinne gitt utbytte, og i mars reiste Smith til London for å selge dem. Det lykkes han å oppnå 1/6 pund, altså circa kr. 3,- per aksje, og 11.mai 1887 fant sluttoppgjøret sted med remisse:

   Bødal, Nøkling, reitan og Hansen hver kr. 5.900,-, tilsammen: Kr. 23.600,-.
   Smith & Thommesen: Kr. 16.700,-.
   Hr John Daw jr, Åmdal verk: Kr. 8.350,-.

   Omtrent 10 år senere, i 1896, fant en ny rekonstruksjon sted. Den dypeste gruven var nesten 150 meter dyp, og omtrent 100 mann arbeidet i den. Så ble driften helt nedlagt.

   Kilde:
   Handelshuset Thommesen-Smith, av Olav Anton Aalholm, utgitt 1983. [7]
  Occupation 16 Mar 1882  Haugesund, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Bestyrer og Formand af Haugesunds Trankompagni. 
  • Annonse i Karmøysundposten 21.mars 1882 offentliggjør at Haugesuns Trankompagni er opprettet - for Fangst af Haakjærring paa Ishavet og Trankogning paa Island. Det nystertede selskapet skulle ha - sit Kontor her paa Stedet og bestyres af Johannes Reitan som Formand - og ble innført i firmaregisteret for Haugesund 17.mars 1882.

   I 1883 deltok galeas Isafold og jakt Fremad på havkalv- og håkjerringsfangst ved Island. Fremad var på 26 tonn og tilhørte Haugesund Trankompani, bestyrer Johannes Reitan.

   I 1885 ble jakten Fremad dansk eiendom. [7]
  Residence 1885  Haugesund, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Strandgaden 2den. 
  • Familien i Haugesund 1885:

   Telegrafbestyrer Johs. Reitan og hustru Hanna Marie Reitan.

   Barn (født i Tønsberg):
   Karen Nikoline Reitan, f.1867.
   Ole Nikolaus Reitan, f.1870.

   Tjenestepige Bertha Evensen, f.1858, Jelse. [8]
  Event-Misc 17 Sep 1887  Haugesund, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Forlover ved sin datter Karens bryllup. 
  Event-Misc 2 Apr 1888  Haugesund, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Fadder for sin datterdatter Aslaug Blomberg. 
  Event-Misc 9 Aug 1888  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Johannes var blant søkerne til Postexpeditør- og Telegrafbestyrerstilling. 
  • Ifølge annonse i Stavanger Amtstidende 9.august 1888, var Telegrafbestyreren i Haugesund, Johannes Reitan, blant søkerne til Postexpeditør- og Telegrafbestyrerstillingen i Drøbak.
  Occupation 1892  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 11, 12, 13
  Telegrafbestyrer. Fuldm(ektig). Rigstelegr(ist). 
  • Fra 1892 forfremmet til telegraffullmektig i hovedstaden, og senere vaktsjef.

   Johannes Reitan fungerte gjentatte ganger og ofte i lengere tid som telegrafinspektør i Kristiania distrikt, og han hadde tillittsverv såvel i som utenfor etaten.

   I 1908 feiret han 50-års jubileum i Telegrafvesenets tjeneste, og han ble berømmet såvel for sin plikttroskap og dyktighet, som for sin rettlinjede karakter.

   Fra dødsfallsmeldingen i Morgenbladet 27.juni 1911:

   I sine forskjellige Stillinger ydet han et udmerket Arbeide, som skaffet ham hans Overordnedes udelte Anerkjendelse. [2, 3]
  Residence 18 May 1892  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [14
  Event-Misc 11 Apr 1898  Uranienborg kirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [15
  Faddere for sin sønnedatter Eva Reitan. 
  Residence 1899  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [11, 12
  Underhaugsveien 7, 2.etasje. 
  • Det bor mange i dette Vaaningshuset i 3 etasjer med 13 leiligheter. I 5 av leilighetene er det 4 værelser og kjøkken, 1 leilighet har 3 rom og kjøkken, og 7 leiligheter har 2 rom og kjøkken.

   Blant de som bor her finner vi i 2.etasje:

   Telegrafbestyrer Johannes (Johs) Reitan, født i Skogn i 1839.
   Hans hustru Hanna Marie, født Hytten, født i Tønsberg i 1847.

   Datterdatter Astrid Blomberg, født 1888 i Haugesund.

   Tjenestepike er Anna Svendsen, f.1874 i Sverige.

   Disse er registrert både i den kommunale folketellingen omkring 31.desember 1899, og i den landsomfattende folketellingen i 1900. [11, 12]
  Occupation Bef 04 Apr 1899  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Drev eget firma. 
  • Firmaet syntes å ha blitt eiet sammen med Alf Frantzen.

   I bekreftelse datert 4.april 1899 skriver Johs. Reitan:

   Für die richtige Abrechnung für das meinem Sohn, Herrn O.Reitan... der Firma Frantzen & Reitan... übertagen vom... Herrn C.Ludwig Dressel... garantire ich für einem Betrag bis Kr. 5.000,00 Fünf Tausend Kroner.
   Christiania, 4.april 1899
   Johs Reitan.

   For å få et innblikk i hva de drev med:

   Brev à 19.april 1899, til Henriksen, Konnerudkollen pr Drammen:

   Fra mine tidligere Forbindelser i England er fremkommet Forespørgsel om jeg kan skaffe Kobbergruber. Min Søn har anbefalt mig at henvende mig til Dem, som Eier af de gamle Konnerudgruber...
   I den anledning tillader jeg mig at forespørge om Deres Gruber er disponible... De kunde tenke Dem at ville stille for et eventuelt Salg... beder jeg Dem velvillig tilsende Karte over Feltet...
   Johs Reitan, ...bestyrer.

   Sønnen Ole følger opp senere for deres engelske forretnings-venner for overtakelse, som han skriver 27.april:

   ...maa vi have grubene fast paa haanden for mindst 1/2 aar à 9 mdr... først reise hid for at besiktige grubene og saa danne selskab til overtagelse af disse... Da jeg 19 ds telefonerede med Dem forstod jeg Dem derhen, at De vilde give os den fast paa haanden for 1 aar. Skulde De ikke ville haandgive grubene for mindst 1/2 aar beklager vi meget at have foraarsaget Dem saa meget bryderi. I modsat fald bede vi Dem... meddele hvem der sist eiede grubene, hvorfor de blev nedlagt, samt om mulig kobbergangens bredde... og bedes De da eventuelt opgive de nøieste betingelser ved et muligt salg...
  Event-Misc 22 Oct 1899  Gamle Aker kirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [16
  Gudfar for sin sønnesønn Egil Reitan. 
  Residence 1902  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [17, 18, 19
  Schultzgate 18, 2.etasje. 
  • I den kommunale folketellingen som ble holdt i hovedstaden omkring 31.desember 1902 er telegraffuldmægtig Johs Reitan, hustru Hanna Reitan og barnebarnet Aslaug Blomberg registrert boende i 2.etasje.

   Bygården består av 12 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Det er 4 leiligheter med 4 værelser og kjøkken, og 8 leiligheter med 3 værelser og kjøkken. I disse leilighetene bor det i alt 46 personer.

   Det er en ny kommunal folketelling året etter. De 3 personene i Reitan-familien står her nevnt med en tjenestepike, Hilda Nilsen (f.1877).

   I alt bor det 50 personer på denne adressen omkring 31.desember 1903. [17, 18]
  Residence 4 Oct 1904  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [14, 20, 21
  Rosenborggaten 12, 2.etasje. 
  • Omkring 31.desember 1905 ble det holdt en kommunal folketelling i Kristiania. I Rosenborggaden 12 registreres det 43 beboere fordelt på 9 leiligheter i denne 3 etasjer høye bygården.

   Husfar og telegraffuldmægtig Johannes Reitan, husmor Hanna Marie Reitan og deres datterdatter elev Aslaug Blomberg, samt en tjenestepike, Johanne Kristine Carlsen (f.1884 i Fredrikstad), er registrert boende i 2.etasje til venstre.

   Det nevnes at Johs, Hanna og Aslaug bodde her for 1 år siden også.

   En ny kommunal folketelling ble gjennomført omkring 1.februar 1907. Da bor det 39 personer i Rosenborggaden 12.
   Vi finner de samme 3 personer i Reitan-familien. Det opplyses at de flyttet hit fra Schultzgate 18 den 4.oktober 1904.
   De har den samme tjenestepiken som tidligere.
   [14, 20]
  Residence 1910  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [22, 23
  Hjelmsgate 2 B. 
  • I 1910 bor Pensionist Johannes Reitan og hustru (H)Anna Marie Reitan i Hjelmsgate 2 B i Kristiania.

   Hos dem bor også deres datterdatter, Midlertidig Kontorassistent hos Grosserer F. C. Balling, Aslaug Blomberg, født 29.februar 1888 i Haugesund.

   De har også en tjenestepike tilhørende denne adressen, ugifte Agnethe Johannesen, f.16.desember 1891 i Ringsaker. [22]
  Death 25 Jun 1911  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [15, 24
  • Bostedsadresse ved død: Hjelmsgate 2 B. Døde av Bronchit chronica.

   Søndags morgen kl.6 den 25.juni 1911 døde Johs Reitan.

   Som sønnen Ole skriver i et brev den 28.:

   St.Hansaften blev min far saa syg, at vi forstod han ikke havde mange dage igjen at leve...
   Søndags morgen kl 6 den 25 ds døde min far, og da nu min mor ingen anden har at holde sig til end mig, er hun allerede flyttet hjem til mig.

   Fra dødsannonsen i Aftenposten lørdag 1.juli 1911:

   Min kjære Mand, vor Far og Svigerfar og Bedstefar Telegrafbestyrer Johs. Reitan døde stille og fredfuldt idag 72 Aar gammel.
   Kria. 25.Juni 1911.
   Hanna Reitan, født Hytten.
   Karen Blomberg, født Reitan, Otto Blomberg.
   Ole Reitan, Livy Reitan, født Hoff.
   Barnebarn.

   Begravelsen foregaar paa Vestre Gravlund Lørdag 1ste Juli Kl.2. [15, 24]
  Burial 01 Jul 1911  Vestre gravlund, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [15, 24
  • Etter begravelsen skrev familien i Aftenposten den 4.juli 1911:

   Hjertelig Tak for al Deltagelse. Johs. Reitans Efterladte. [24]
  Person ID I1758  My Genealogy
  Last Modified 28 May 2018 

  Father Ole Olsen Hallanval, "Grinde" / "Reitan",   b. 12 Jun 1809, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 24 Sep 1882, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 73 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Karen Larsdatter Nedre Finde, "Reitan",   b. 20 Mar 1807, Nedre Finne, Alstadhaug/Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 15 Dec 1864, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 57 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 21 Apr 1834  Alstadhaug kirke, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Tillysningsdagene var 30.mars, 6. og 13.april. [1]
  Family ID F1023  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Hanna Marie Hytten, "Reitan",   b. 31 Jul 1847, Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 22 Dec 1932, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 85 years) 
  Marriage 03 Jun 1866  Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [25
  Children 
  +1. Karen Nikoline Reitan, "Blomberg",   b. 05 Feb 1867, Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 15 May 1937, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 70 years)  [Birth]
  +2. Ole Nicolaus Reitan,   b. 18 May 1870, Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 2 Oct 1931, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 61 years)  [Birth]
  Family ID F263  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 19 Oct 2015 

 • Photos
  Reitan Johannes telegrafbestyrer bilde fra Haugesund 1835 1895 bd1.jpg
  Reitan Johannes telegrafbestyrer bilde fra Haugesund 1835 1895 bd1.jpg
  Telegrafbestyrer Johannes (Johs.) Reitan (1839-1911).

 • Sources 
  1. [S1185] Kirkebok Alstadhaug Skogn, Nord-Trøndelag (Reliability: 3).

  2. [S270] Øyvind Davidsen, Bok: Tønsberg Blad 1870-1970, (1970) (Reliability: 2).

  3. [S20] Morgenbladet, Kristiania/Oslo (Reliability: 2).

  4. [S997] Kirkebok Tønsberg, Vestfold, Ved barnas dåp 1867 (Reliability: 3).

  5. [S907] S.H.Finne-Grønn, Forlag: Det Mallingske Bogtrykkeri, Bok: Legatslegten Broch, (Oslo, 1927) (Reliability: 2).

  6. [S68] Norge: 1875 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 23.10.1875 - 03.01.1876) (Reliability: 2).

  7. [S271] Reidar Østensjø, Bok: Haugesund 1835-1895, (Haugesund kommune) (Reliability: 2).

  8. [S70] Norge: 1885 Folketelling (Reliability: 2).

  9. [S1346] Kirkebok Avaldsnes, Rogaland (Reliability: 3).

  10. [S1345] Kirkebok Haugesund, Rogaland (Reliability: 3).

  11. [S85] Norge: 1899 Kommunetelling (Reliability: 2).

  12. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900) (Reliability: 2).

  13. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania), 1903, 1904, 1905, 1906 (Reliability: 2).

  14. [S221] Norge: 1905 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  15. [S1099] Kirkebok Uranienborg, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  16. [s84] Kirkebok Gamle Aker, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  17. [S219] Norge: 1902 Kommunetelling (Reliability: 2).

  18. [S220] Norge: 1903 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  19. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania), 1903, 1904 (Reliability: 2).

  20. [S217] Norge: 1907 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  21. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania), 1905, 1906 (Reliability: 2).

  22. [S74] Norge: 1910 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 1910) (Reliability: 2).

  23. [S1099] Kirkebok Uranienborg, Kristiania/Oslo, Bosted oppgitt ved Johannes' død juni 1911 (Reliability: 3).

  24. [S115] Dødsannonse i media, Aftenposten (Reliability: 2).

  25. [S997] Kirkebok Tønsberg, Vestfold (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Tor Kristian Zinow.