Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Johannes Thorsen Sværen

Male 1850 - 1927  (77 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Johannes Thorsen Sværen 
  Born 22 Jan 1850  Sværen, Balestrand, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christened 03 Feb 1850  Balestrand, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Faddere var Christopher Johannesen Thorsnes, Martha Jonsdatter Thorsnes, Elling Johannesen Borlaug, Johannes Colbensen (?) Sværen og Birthe Andersdatter Sværen. [1]
  Gender Male 
  Confirmation 30 Jul 1865  Balestrand, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Tjugum i Vangsnes. Karakter Meget god. 
  Education Bef 1868  Balestrand, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Balestrands lærerskole. 
  • Gikk Balestrands lærerskole, under den kjente dr.Krogh-Tonnings bestyrelse, hvor han tok eksamen i 1868. [2]
  Occupation 1870  Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Lærer. 
  Occupation 1873  Tysnes, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Lærer. 
  Education 1874  Stavanger, Rogaland, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Orgelspill og pianostemming. 
  Education 1876  Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Husflidskolen. 
  Occupation 1879  Strandebarm, Kvam, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Lærer. 
  Education 1881  Stord, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Stord seminar, hvor han tok eksamen i 1881. 
  Occupation 01 Sep 1884  Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 4
  Kirkesanger, folkeskolelærer og poståpner. 
  • En fremsynt Rokke-bonde kjøpte i 1875 den eiendommen som storskolen står på, bød den frem for kommunen som skoletomt, og fikk raskt positivt svar fra myndighetene. Byggingen av skolen startet året etter. Det var da en kraftig byggeboom for skoler, og det var endatil utarbeidet typetegninger for slike skolebygg.
   Rokke skole har stor likhet med disse typetegningene, men i detaljer finner vi også flere likheter med gårdshus i bygda, noe som sikkert viser den lokale tilknytningen via lokale håndverkere.

   Skolehuset hadde opprinnelig lærerbolig og ett stort klasserom. Rommene i 2. etg. var lærerens private.
   Etter hvert (ukjent byggeår) ble det også bygd bryggerhus med grovkjøkken for lærerfamilien, samt med sløydsal for skolens elever.
   I en periode på ca. 25 år fram til 1925 var det poståpneri i skolens midtgang. Det ble da satt inn ovn der, og elevene ble henvist til en egen dør som man skar ut på endeveggen mot kirken.
   Det var lærerens familie som var poståpnere.
   Det tilhørende gårdsbruket ble også drevet av læreren, og mange tidligere elever husker fortsatt både utedoen på låveveggen og lærerens forbudte eplehage. Småskolen, som i dag (2012) huser barnehagen, kom til tidlig i forrige århundre.

   Poståpneri er en eldre betegnelse på et lite postkontor på landsbygda i Norge, ledet av en poståpner. Navnet kommer av at den ansvarlige åpnet postvesken, tok ut det som skulle leveres til stedet, og la ned post som skulle andre steder.

   Enhver embetsmann, tjenestemann eller gjestgiver kunne pålegges å være poståpner fra 1647, da det norske postvesenet ble etablert. Først ble de betalt med portofrihet for egne brev, men etterhvert ble det innført betaling for poståpnerne. Fra 1842 ble mange landhandlere utnevnt til poståpnere, og i 1871 bortfalt plikten til å være poståpner for de tidligere nevnte embetsmenn, tjenestemenn og gjestgivere. I 1909 ble fagforeninga Poståpnernes Landsforbund stiftet. Fra 1913 fikk de regulær lønn, og i tiden 1945–1960 var det omkring 3.500 poståpnerier i Norge.

   Klokker ved Rokke kirke og lærer ved Rokke skole, Karl Hansen, ble i 1883 tilsatt som lærer ved døvstumskolen på Hamar, og sa opp sin post i Rokke.

   Det var 14 søkere til den ledige posten, og striden kom til å stå mellom J.K.Hansen (bror til den avtrådte), innstilt av skolekommisjonen, og klokker Nikolai Nilsen fra Rømskog, som et mindretall ville ha tilsatt.
   Det ble stor strid om dette, men til slutt ble J.K.Hansen tilsatt som klokker. Han ble bare 1 år, før han også dro til Hamar, som broren.

   Nå ble posten igjen lyst ledig, og det meldte seg 18 søkere.
   I skolekommisjonens møte den 28.juli 1884 ble Johannes Thorsen Sværen, lærer fra Strandebarm i Hardanger, innstilt som nummer 1, og det ble godkjent av stiftsdireksjonen.

   Sværen overtok samme år, og skjøttet posten ut resten av sin tjenestetid.

   Rokke skole ble oppført i nærheten av Rokke kirke, og ble tatt i bruk i 1876.
   Skolehuset inneholdt lærerbolig, som familien Sværen overtok da Johannes startet opp i sin stilling som klokker og lærer i Rokke.

   Den 18.august 1887 var biskop C.P.P.Essendrop på visitas i Rokke kirke. Her overhørtes 54 av 55 barn og 3 lærere. Katekismens ordlyd viste seg vel innøvd og barnas kunnskap sto ikke under det alminnelige. Lærernes dyktighet i Berg ble uttalt som ikke lite forskjellig, hos de fleste antagelig, hos enkelte rett god.

   Lærerlønninger fra 1890 viser at Sværen i Rokke fikk 36 uker á kroner 14,00.

   Skoleloven av 1889 ble gjennomført i Berg, en lov som sto for en mer demokratisk, folkestyrt skole.

   Folkeskole-utrykket ble innført, og skolen skulle bli for alle. Opplæringen måtte bli fyldigere, og fagkretsen måtte utvides.
   Det ble innført lærebøker i geografi, historie og naturfag med sunnhetslære. Håndarbeid for gutter og jenter, tegning og gymnastikk ble innført.
   Skolen skulle være 7-årig, og lesetiden ble øket fra 9 til minst 12 uker årlig. Videre kunne en opprette en - frivillig - opplæring inntil 6 uker årlig utover den lovbestemte lesetid, og etter avsluttet folkeskole kunne det opprettes fortsettelsesskoler for lærelysten ungdom.

   Etter 1892:

   På Rokke skole ble det 3 avdelinger, og en klasse i første avdeling med 12 uker, og to klasser i andre avdeling med 18 uker i klassen.

   De var fordelt slik:
   Barnetallet var 96, første klassen 20 på Mellevold, 10 på Herrebrøden, 10 i Fjerdingene, 24 i andreklassen og 32 i tredjeklassen ved Rokke skole.

   Lærerlønningene økte også til 20 kroner for de eldre lærerne, 18 kroner til de yngre og i småskolen til 14 kroner, kostpengene medregnet.

   Under en visitas ved biskop A.Chr.Bang den 20.august 1897 i Rokke kirke ble det uttalt at 49 barn var vel underviste, og salmesangen var alminnelig god.

   For 1900 så lærerlønningen slik ut for Johannes T. Sværen i Rokke:

   36 uker á 36 timer á kroner 22,00 per uke. Totalt kroner 792,00.

   I 1904 ble det vedtatt å bygge en småskole like ved storskolen på Rokke.

   For 1910 så lærerlønningen slik ut for Johannes T. Sværen i Rokke:

   36 uker á kroner 22,00 per uke. Totalt kroner 792,00.

   Fra 1.juli 1918 ble lærerne opptatt i Statens Pensjonskasse, og måtte betale 10 prosent av all fast inntekt. Dette var nok mye å betale, men saken var jo den, at de samtidig fikk lønnstillegg slik at nettolønnen ikke ble mindre enn før.

   Loven om alderspensjon sa at den fulle alderspensjon var 66 prosent av sluttlønnen for de med lavere lønninger, og 54 prosent for de med høyere. Aldersgrensen for menn var 70 år, og for kvinner 65 år, med adgang til å gå av 5 år tidligere.

   Elektrisk lys i skolene kom først etter 1919.

   Lærerlønningene økte også dette året til kroner 2.400,00 for 36 uker á 36 timer i storskolen, og kroner 2.000,00 for 36 uker á 30 timer i småskolen.

   De neste 2 årene fulgte lærer J.T.Sværen i Rokke denne lønningen:

   36 uker á kroner 66,67. Totalt kroner 2.400,00.

   Rettskrivning ble innført i Berg etter bokmålets former i 1920.

   Den første lærer i Berg som søkte avskjed i henhold til aldersgrensevedtaket var Johannes Thorsen Sværen i Rokke. Han fylte 70 år den 21.januar 1920, og søkte derfor avskjed som kirkesanger og lærer i Rokke fra 1.oktober 1920. Han var ennå åndsfrisk og kjekk, men fant det likevel best å takke av, etter å ha virket som lærer i 50 år.

   Johannes T.Sværen feiret sitt 50-årsjubileum som lærer den 12.september 1920 på Rokke skole. Dette formet seg også som en avskjedsfest for han. Hele skolestyret, prester, ordfører, lærerne og mange bygdefolk møtte opp for å hylle han.
   Skolestyret hadde kjøpt et vakkert gullur, som formannen Johs. Uglum overrakte han med mange lovord. Gulluret var utstyrt med Sværens monogram og følgende innskrift:

   Takk for trofast arbeid i 50 år ! Berg skolestyre.

   Pastor Ivar Sætrang holdt en vakker hyldningstale for han, hvor han takket for godt arbeid i skolen, og leste til slutt opp et hyldningsdikt. Siste vers lød som følger:

   Hvor hurtig svant dog de 50 år
   i arbeid for folk og for hjem - !
   Og ofte var du vel trett og sår -,
   men trøstig du ilte dog frem.
   Du stevnet din kurs, hvad så andre har ment,
   når du trodde den rett og sann - !
   Så hvil deg, borger, det er fortjent !
   Din plass er i solen, - tidlig og sent
   du gagnet, du bygget ditt land - !

   Sværen ble så overrakt et gullkjede, 6 spiseskjeer og 2 syltetøyskjeer i sølv fra kretsen, to elektriske lamper fra lærerlaget og 1 hundrekronerseddel fra en rikmann i bygda.

   Det ble bevertning og hyggelig samvær utover kvelden, og til slutt takket Sværen rørt for gavene og talene, og for alt godt gjennom de mange år. [2, 3]
  Residence 01 Sep 1884  Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 5
  Rokke skole. 
  • Fra folketellingen i 1900:

   På Rokke skole i Berg herred (krets 5b, gardsnr.112, bruksnr.5) ble 9 personer registrert i Sværen-familien:

   Johannes T. Sværen, kirkesanger, lærer, postaabner, født 1850 i Balestrand.
   Britha Sværen f.Linge, hustru, fjøs og husgjerning, født 1859 i Strandebarm.

   Deres barn, alle ugifte og født i Berg/Rokke:

   Harald, f.1885, postbud
   Valborg, f.1887
   Frithjof, f.1888
   Borghild, f.1890
   Dagny, f.1894
   Olaf, f.1895
   Eivind, f.7.mars 1900.

   På gården er det registrert:

   Korn- og potetavlinger, kreatur og fjærkre, kjøkkenhage og frukt.

   I 1910 er disse registrert på Rokke øvre:

   Kirkesanger og Folkeskolelærer Johannes Thorsen Sværen og kona Brita Torbjørnsdatter.

   Barna som er hjemme er:
   Dagny (Arbeider med husgjerningen) og de ukonfirmerte brødrene Torbjørn og Eivind.

   Bilde:

   Fra venstre:

   ?, ?, Torbjørb, Borghild, Britha, Thor, Johannes, Thor og Eivind Sværen.

   Tekst bak på bildet:

   Vestlund med Mor og Borghild i Haven og Eivind på Stenen i forgrunnen
   Gledileg jul! 1931
   Godt Nytår! 1932
   hilsen Selma & Hilmar Lien. [5]
  Education 1885  Halden (Fredrikshald), Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Sløydkurs, samt i 1890 samme sted. 
  Education 1906  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Sløydkurs. 
  Anecdote2 Bef 1915  Berg, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  En rikt utstyrt mann, både for åndens og håndens gjerning. 
  • Han var en rikt utstyrt mann, både for åndens og håndens gjerning. Han hadde en glimrende klar intelligens, et glimrende minne, en egen evne til å fortelle kvikt og morsomt og endelig en fin musikalsk åre.

   Han var også svært hendig og utstyrt med tekniske evner. Det var næsten ikke den ting han ikke kunde.

   I sine fristunder arbeider han pianoer og husorgler og gjør meget vakkert sløidarbeide, og drev også som orgel- og pianostemmer.

   Det sies at han laget de fineste møbler, en mengde orgler og flere deilige pianoer.

   Han sydde selv sine støvler, og knep det, var han også litt av en smed. [2]
  Education 1917  Berg, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Tegnekurs. 
  Residence 01 Oct 1920  Vestlund, Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Da Johannes sluttet i skolen flyttet han og Britha inn i eget hjem, Vestlund, like i nærheten av skolen.

   Her fortsatte Johannes med sine sysler til sin død 24.juli 1927. [3]
  Died 24 Jul 1927  Vestlund, Berg, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 6, 7
  • Johannes dør av kreft iflg Dødsfallprotokollar, Berg lensmannskontor.
  Buried 29 Jul 1927  Rokke kirke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 7
  • Han blev gravlagt ved Rokke kirke under stor deltagelse.
  Person ID I232  My Genealogy
  Last Modified 1 Jun 2017 

  Father Thor Johannessen Borlaug, "Sværen",   b. 06 Jan 1806, Ytre Borlaug, Feios, Vik, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 03 Oct 1890, Sværen, Balestrand, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 84 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Britha Johnsdatter Husebøe, "Borlaug" / "Sværen",   b. Bef 16 Feb 1811, Husabø, Leikanger, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 02 Mar 1895, Sværen, Balestrand, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 84 years) 
  Relationship Birth 
  Married 16 Jun 1834  Leikanger, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [8, 9
  Borlaug Thor J og Britha J Husabø viet 1834 Leikanger.jpg
  Borlaug Thor J og Britha J Husabø viet 1834 Leikanger.jpg
  Kirkebok.
  Family ID F142  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Britha Torbjørnsdatter Lille Linge, "Sværen",   b. 13 Feb 1859, Strandebarm, Kvam, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 02 Oct 1949, Dal, Eidsvoll, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 90 years) 
  Married 13 Jun 1879  Strandebarm, Kvam, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  • Ungkarl og lærer Johannes giftet seg med sin 9 år yngre Britha.

   De hadde tillysningsdager 11, 18 og 25 mai.

   Forlovere var brudens far og kirkesanger Hougstvedt. [10]
  Event-Misc2 29 Apr 1900  Berg, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Fra dåpen til sønnen Eivind Sværen:

   Bakerst:
   Thor, Anne Marie, Harald og Valborg.

   Midten:
   Borghild, Fritjof, far Johannes, mor Britha og Dagny.

   Foran:
   Torbjørn, Olaf og Eivind.
  Children 
  +1. Anna Marie Sværen, "Raleigh",   b. 18 Sep 1879, Strandebarm, Kvam, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 22 Jul 1914, Brush, Colorado, USA Find all individuals with events at this location  (Age 34 years)  [Birth]
  +2. Thor Sværen,   b. 15 Dec 1880, Strandebarm, Kvam, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 06 Oct 1971, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 90 years)  [Birth]
   3. Harald Sværen,   b. 01 Dec 1883, Strandebarm, Kvam, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 30 Aug 1884, Berg, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)  [Birth]
   4. Harald Sværen,   b. 12 Oct 1885, Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   5. Valborg Sværen,   b. 11 Jun 1887, Rokke skole, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 01 Jul 1913, Berg, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 26 years)  [Birth]
  +6. Frithjof (Fritjof) Sværen, "Svaren",   b. 05 Aug 1888, Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Jan 1969, King, Washington, USA Find all individuals with events at this location  (Age 80 years)  [Birth]
   7. Borghild Sværen,   b. 22 Apr 1890, Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 02 Jul 1939  (Age 49 years)  [Birth]
   8. Dagny Sværen,   b. 23 Mar 1894, Rokke skole, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 14 May 1919, Berg, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 25 years)  [Birth]
   9. Olaf (Olav) Sværen,   b. 02 Oct 1895, Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 23 Sep 1914, Rikshospitalet, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 18 years)  [Birth]
   10. Thorbjørn Linge Sværen,   b. 05 Dec 1896, Rokke, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 14 Aug 1897, Rokke skole, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)  [Birth]
   11. Torbjørn Linge Sværen,   b. 18 Mar 1898, Rokke skole, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 5 Apr 1975, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 77 years)  [Birth]
  +12. Eivind Sværen,   b. 07 Mar 1900, Rokke skole, Halden, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 16 Sep 1991, Ski sykehus, Nordre Follo, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 91 years)  [Birth]
  Last Modified 13 Jan 2016 
  Family ID F23  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S1325] Kirkebok Balestrand, Sogn og Fjordane (Reliability: 3).

  2. [S802] Bok: Kirker og kirkegods i Berg, Smaalenene, Ivar Sætrang, res.kap. til Berg, (Forlag: Henr.Køhn A/S Halden 1915) (Reliability: 2).

  3. [S801] Berg herred gjennom 100. 1837-1937, O.Torgersen og Johs.Uglum, Forlag: E.Sem A/S Halden, (1938) (Reliability: 2).

  4. [S74] Norge: 1910 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 1910) (Reliability: 2).

  5. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900) (Reliability: 2).

  6. [S706] Slektsforsker Jon Sværen (1949-) (Reliability: 1).

  7. [S1136] Kirkebok Rokke, Østfold, klokkerbok (Reliability: 3).

  8. [S1326] Kirkebok Leikanger, Sogn og Fjordane (Reliability: 3).

  9. [S794] Balestrand - bygd og ætter, Jon Laberg, (1934) (Reliability: 2).

  10. [S1316] Kirkebok Strandebarm, Hordaland (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.