Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Therese Marie Cudrio, "Hiorth"

Therese Marie Cudrio, "Hiorth"

Female 1846 - 1906  (60 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Therese Marie Cudrio 
  Suffix "Hiorth" 
  Nickname "Therese" 
  Born 06 May 1846  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Christened 19 Aug 1846  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Lille Therese Marie (står dette i kirkeboka) ble trolig hjemmedøpt 19.august 1846. Far var bogtrykker Carl August Cudrio og mor var hans hustru Oline født Johnsen.
   Dåpsbarnet var født i byen.
  Cudrio Marie Therese dåp 1846 Fredrikstad.jpg
  Cudrio Marie Therese dåp 1846 Fredrikstad.jpg
  Kirkebok.
  Gender Female 
  Confirmation 27 Apr 1862  Bakke kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Therese Marie Petersen var 16 år da hun ble konfirmert i Baklandet kirke.

   Hennes foreldre står nevnt som bogtrykker Karl August Cudrio og hustru Oline født Johnsen. [1]
  Event-Misc Abt 1864  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Hos fotograf. 
  Cudrio Marie Therese ung dame.jpg
  Cudrio Marie Therese ung dame.jpg
  Therese Marie Hiorth.
  Cudrio Therese aug 1864.jpg
  Cudrio Therese aug 1864.jpg
  Therese Marie Cudrio hos fotograf august 1864.
  Cudrio Therese Marie gHiorth.jpg
  Cudrio Therese Marie gHiorth.jpg
  Therese Marie Hiorth.
  Anecdote2 Bef 1865  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Musikkinteresse. 
  • I 1870-årene var det mange unge mennesker utenbys fra tilsatt i de forskjellige trelastforretninger:

   ..ange av dem var ivrige sangere og da Therese og hennes mann gjerne vilde hygge for ungdommen, fant denne snart vegen til det Hiorthske hus, hvor de hygget seg med musikk og selskapelig samvær. Therese holdt blant annet øvinger med en dobbel kvartett. Ikke sjelden var en hel del unge damer invitert til å komme når øvingene var forbi, og når alle hadde spist, spilte vertinnen opp til dans og hun var utrettelig.

   Hun var en av stifterne av Fredrikstad Musikforening i 1875. [2]
  Cudrio Therese gHiorth portrett.jpg
  Cudrio Therese gHiorth portrett.jpg
  Therese Marie Hiorth.
  Occupation Aft 08 Aug 1865  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Husmor. 
  • Den krevende husmorrollen i det vakre hjem på Gibraltar, og senere i deres hjem i Fergestedvegen, fylte Therese på en strålende måte.
   Hun hadde ry på seg som en enestående vertinne. I en versifisert tale sto det:

   ..og hun for hvem vertinnekunsten en nådegave var...
  Cudrio Therese gHiorth dame.jpg
  Cudrio Therese gHiorth dame.jpg
  Therese Marie Hiorth.
  Cudrio Therese Marie gHiorth (2).jpg
  Cudrio Therese Marie gHiorth (2).jpg
  Therese Marie Hiorth.
  Event-Misc 20 Jul 1888  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  En mammas brev til sin datter Erika. 
  • Fredrikstad, 20 Juli 1888

   Kjære Erika.

   Vi har ventet saa paa at daa høre lidt fra Eder, men da endnu intet er kommet er det bedst jeg skriver, saa I faar høre hjemmefra naar I kommer til Molde. Hils Christopher og sig at jeg fik Brevkortet fra Lillestrømmen og Paraplyen er ogsaa ankommet. Det var saa likt Carl at lægge sin igjen i Kupeen. Bestepapa fortalte at Carl løb rundt da han kom ud og det styrtregnede, han tænkte vist at løbe efter Jernbanen. Lørdag kom de hjem med Baaden, de havde ligget midt paa Christianiafjorden i Vindstille hele Natten. Carl var lykkelig kan Du vide, og forfærdelig optaget av Baaden. Vi skulde seilet en tur Søndag, men ingen Vind, saa det blev intet af.

   Karen fik Brev fra fru Thiis om at hun maatte komme til Strømstad Tirsdag og Carsten kom og bad hende, saa blev det da bestemt at Bestepapa og Carl skulde seile hende ned hvis det blev Vind. Jeg var nu ikke saa særdeles lysten paa det; men saa blev jeg glad aligevel, for Mandag kan Du tro det blev forskrekkelse. Johanne blev syg om Natten, og da jeg Mandag morgen skulde se i Halsen, syntes jeg den var saa mistænkelig at der strax blev sendt Bud paa Doktor; og det viste sig at det var Diphteriet, hun blev øieblikkelig sendt paa Sygehuset, og her skulde røges med Svovl. Du kan vide her blev Staahei, og min Skrek var stor at nogle af Børnene ogsaa skulde faa den fæle Sygdom. Nils og Leo blev derfor ogsaa sendt ned til Strømstad, og de Smaa maatte holde sig i Havnen og nede, til Røgning og Vadskningen var over. Heldigvis har endnu ingen endnu faat den, og jeg haaber vi gaar frie, jeg er forkjølet og hat ondt i Halsen i dag, men det er vist bare almindeligt. Johanne er saa meget bedre nu at hun snart skal udskrives, her har vært flere saadanne lette Tilfælde, formodentlig har det vært det der feilede Bjørklund ogsaa. Jeg var paa Bryggen og saa Baaden drog afsted med de 5, de vare i straalende humør allesammen.

   Onsdag havde vi Brev fra Carl, de havde seilet til Strømstad paa 3 1/2 Time. Karen skulde da blive der, men Dagen egter skulde de andre reise til Lysekil. Nu fik vi Telegram derfra, og alt var vel. De skulde reise nordover i dag igjen. Jeg synes nu de skulde bese sig lidt for de har jo Tiden for sig, Du husker der skulde være saa vakkert indeni Fjorden ved Lysekil, men Carls Program er jo bare at seile, og maale hvor langt det er og hvor lang Tid det tager; og naar ingen af os er med, da blir det vel han raader. Ja gid han nu maa faa Glæde av Baaden, Hiorth har givet ham den; det er ikke stort Rum i Kahytten, og ingen Stadsbaas, men vi kan vel pudse paa den lidt efter lidt. Den var noksaa dyr, synes jeg, det syntes Hiorth ogsaa, men han syntes , han maatte lade ham faa den, ellers var verken Carl eller Bestepapa blevet i Humør. Skal de holde ved som de har begynt bliver det altfor dyrt, de brugte 50 Kr paa Turen at hente Baaden og nu skrev Carl at de havde gjort flere Indkjøb i Strømstad ogsaa, K?? med mer. Jeg vil meget gjerne du paa en Tur, naar de kommer hjem men jeg tør vel ikke for det første reise fra Guttane; dessuden blir det trangt med Sengeplads for 6 om bord. Leo maa jo vare med, og da blev det vel haardt for Nils at være hjemme. Tænk de to havde ikke Ide om at Bestepapa og Carl var reiste efter Baad, vi sagde de var reist du at bese sig paa Hankø. De badede sig i Elven, da Baaden kom, og de troede ikke sine egne Øine da de saa Carl styre, de troede de havde laant Baaden. Den Dag kom Klæderne fort paa.

   Baade Karen og jeg har vært inde hver Dag at se til Blomsterne. De stode fint, men hun vanded alle ligemeget, jeg har ikke kunndet træffe Pigen selv, men sidste Gang traf jeg Middelfarts Pige som loved at sige til hende at hun skulde tørre af og ikke give alle saa Skaalene stode fulde og randt over. Nu skal jeg gaa ind i morgen igjen og se efter. Ved Du at den Rode Du sendte mig var fuld af Meldug da den kom, jeg tør ikke sætte den ind, jeg piller paa den hver Dag og har den paa Verandaen. Meldug er saa vanskelig at blive kvit igjen.

   Igaaraftes kom Carsten og Oskar Thiis op og sad paa Verandaen, (ellers har vi ikke turdet lukke nogen ind) Oskar var kommet fra Strømstad med Jernbanen 5 1/2. Han fortalte at Karen havde været med dem paa Soiré og vært meget i Vind. Direktøren havde presentert hende for mange svenske Herrer, og hun havde moret sig godt. Hun fik sin ublegede Kjole til hun skulde reise, den var pen pyntet med grønne Fløyelsbaand og gule Silkebaand. A?? Smith? Kom op i Haven igaar ogsaa, han havde fri, men da han ikke kunde være her reiste han til Hundebunden for at tage et Bad og fik en umaadelig stor Buket, med Roser med sig, han rigtig straalede i Roser, de ere deilige nu. Søndag skulde han reise til Strømstad til Thiis’s.

   Inat vognede jeg af 3 vældige Brandskud, hele Huset rystede, da jeg saa ud af Vinduet, saa det ud som det brændte i Huserne ovenfor Bjørnebys Brug, men det var saa forunderlig, at det skulde brænde i menge Huse i Soven paa engang. Nu saa var det Gjenskin fra Nilans Mathiesens Sag og et stort tysk Skib som laa der og lastede. Skibet og Hævleriet og nogle Huse brændt. Da jeg kom fra Loftet kunde jeg til dels se meget, Du kan tro Himmelen Var deilig, men det er et stort Tab, naar Sagen bliver standset paa denne Tid, det er heldig at de kan faa leiet Capjens, som staar der ubrugt.

   Jeg er ikke rigtig tilfreds, men det er vist mest Træthed, saa jeg haaber det gaar over, jeg er ikke verre end at jeg har plukket 6 Potter Jordbær alene i Haven i dag. Nu skal jeg lære Clara at sylte dem, og saa vil jeg lægge og hvile. I dag kom Brudekjolen Din, den er ikke rigtig bra der var kommet Jordslag paa den skriver hun, men den kan godt bruges.

   Ja saa maa Du hilse R?? Fru Hansen og den øvrige Slægt saa hjertelig fra os; og haaber jeg Du og Christopher ere komne frem opfriskede og fyldte med Fjeldluft, saameget at I har Forraad hele Aaret deraf. Jeg haaber vi snart faa et Brevkort saa vi kan faa vide hvordan det er med Helsen, om Benene ere bra o.s.v.

   Hjertelig Hilsen til Eder begge fra Mama
  Event-Misc 2 Aug 1888  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Mammas brev til datteren Erika. 
  • Fredrikstad, 2 August 1888

   Kjære Erika!

   Du kan tro vi har ventet paa at faa høre noget fra Eder, endelig fik vi da et Brevkort igaar ifra Lesja, og ser deraf at I har det godt. I kommer altsaa meget senere til Molde end Bestemmelsen var, saa det blir ikke saa langt Ophold der, men bare Veiret bliver godt, saa kan I jo rigtig nyde og fraadse i skjøn Natur. Karen har jo faat Brev fra Dig, men det har jeg ikke læst, og ikke hørt noget om heller, thi det blev sendt efter hende til Strømstad, og der blev hun lige til i Lørdags, kom hjem sent om Aftenen.

   Søndag seilede vi du - alle 9 - da vi vel vare komne fra Land begyndt det at regne, vi haabede paa Ophold, men forgjeves, det regnede ustanselig ligetil vi kom hjem om Aftenen og da er det ingen Fornøielse. Vi havde spist Frokost om bord, ristet Skinke Æg og Kafhe. Papa stod for Kjøkkenet, saa spiste Middag da vi kom hjem Kl 7. Karen havde sin store Hovedpine, og da ved Du, hun er umulig, saaledes fik jeg intet at høre om hva der stod i Dit Brev.
   Mandag drog hun, Carl og Bestepapa afsted i Regnveir igjen, der skulde være Kapseillads paa Hankø, og den vilde de se paa; det var bare Karen og Carl, som skulde reist, men da de stod færdige saa fulgte Papa med, han vilde ikke de skulde være alene, (det vilde de nu helst) men saa kan Du tro det blev Elendighed paa Leo, han stængte sig inde og syntes vist han var saa uretfærdig behandlet som nogen kunde være, det varede til næste Dag. Igaar fik vi Telegram fra Baadfolkene, de vare i Tønsberg, og havde seet Kapseilladsen fra Fuglehuk, og skulde reise til Drøbak, saa vi ved ikke hva Tid de kommer hjem, i dag har vi Torsdag, og de reiste Mandag.
   For at trøste Småguttene, maatte jeg gaa i Forbøn om at de skulde faa kjøbe sig en liden Ege, det skulde være saa fornøieligt, de ere da nu ude i Byen for at se efter en ganske liden, blot til to; jeg er glad saalænge de har noget at gaa efter. Saadan tror jeg koster 20 Kr.

   Du maa vide at Carl har solgt Sjegten, saa de har intet at ro i, for Snekken er jo for tung. Her kom en Mand fra Strømstad og spurgte om Carl vilde sælge Sjegten, nei svarede han, men da Manden spurgte hva Carl havde givet for den som ny, og han svarede 62 Kr uden Seil, saa bød Manden 60 Kr for den, og da kan Du vide han solgte den. Han fik 70 Kr med Seil til, thi det var jo ikke noget at beholde.

   Igaaraftes kom en yngre Hr Bolander hid, han har seilet med den bitte lille Baaden, Du husker Brodersen havde i Strømstad ifjor. Denne unge Bolander havde truffet Karen i Strømstad, senere havde de vært sammen paa Hankø, (alle Thiis’s og Karen, var der i 3 Dage), derfra var Bolander seilet til Christiania, og kom i går for at hilse paa os. Han reiste igjen i dag til Strømstad, hadde Karen vært hjemme havde han vel blevet længere, men det kunde jo ikke være nogen Fornøielse for ham at gaa her hos mig, saa jeg var glad at slippe ham ogsaa. Du kan tro den Baaden var velindrettet og hvert Rum vel brugt, den er 14 Fod lang bare, og har alt om bord, flere Sæt Klæder, Mad, dobbelte Seil og Sengeplads. Jeg forstod næsten ikke at saameget kan rommes der. Jeg var nede og saa ham seile i den. Karen seiled med ham i Strømstad.

   Jeg har netop vært over i Byen og seet paa Blomsterne, jeg maa tørke af hvergang jeg kommer der, de bliver ikke vandet for lidet. Den store Bregnen stod bra, og den er jo fornemst. Der havde vært en Murer inde i Pigekammeret, men han var ikke færdig endnu.
   Forresten har jeg ikke vært længer end i Haven, jeg har ikke vært rigtig bra, men de andre ere friske, vi slap med den ene Diftheriet. Johanne er aldeles bra igjen. Nu begynder Bærene at modnes, Jordbærene er forbi i Haven, vi har havt noksaa ofte til Middag; Bringebærene kommer ny, og Stikkelsbærkart gaar det haardt paa om Dagen. Om sommeren burde man ikke have Guttebesøg, Bærene taaler det ikke.

   Vi arbeider fremdeles i Huset, maler ovenpaa i de nye Værelser, og Snedkeren holder paa i Kontoret, det er meget at gjøre. Nu holder Rørlæggeren paa at grave op helt fra Gaden, da vi maa have Afløb for Vadsk o s v. Jeg tror Hiorth er ?? ærgerlig, han havde ikke troet det skulde blivet saameget, men nu har vi begyndt, saa faar vi gjøre det færdigt.

   De smaa Guttene gir mig meget Besvær, jeg vil ikke have saadant Besøg næste Sommer, jeg vil være fri, det er jeg virkelig ikke nu. De slaas og de hyler og bærer sig, saa jeg har aldri Ro; ikke har jeg hørt noget fra Jenny, og ikke har jeg skrevet heller, men jeg faar se at skrive lidt i dag.

   Jeg tænker I har det hyggelig sammen med Familien nu, og Praten gaar vel godt. Nils har rigtig mange rare Spørgsmaal, nu kom han ind fra Baadexpedition og spurgte mig hvor Din Brudekjole var henne, var det ikke en forunderlig Tankesammensætning. Jeg skal hilse fra Hiorth, han har som vanlig travelt, men har lovet at tage sig fri til Ugen, saa skal han være med at seile. Hils nu alle i Familien saa hjertelig fra os og mor Eder nu godt, vi høre vel lidt fra Eder snart.

   Din egen Mama.

   Du kan se paa Skriften jeg hat travelt jeg skal hjelpe til at plukke 20 Liter Bringebær.
  Event-Misc 6 Aug 1888  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Thereses brev til svigersønnen Christopher. 
  • Mandag (Anmerkning: den 6.august 1888)

   Kjære Christopher!

   Hjertelig Tak for baade Dit og Erikas Breve, jeg fik dem igaar; da jeg nylig har skrevet et langt Brev igaar, har jeg ikke stort at skrive om andet end Dit Spørgsmaal om at møde Eder. Ja det kunde nok være morsomt, men det vil jo være aldeles afhængig af Veiret. Hvis det skulde blive Tanke derpaa, kunde der ikke reise mer end 3 paa Baaden herfra, thi 5 er det meste som kan ligge om bord pa en længre Tur. Men det kunde jo være Karen, Carl og Bestepapa, den sidste vil nok være med forresten Du; Carl reiste til Laurkollen igaar for at besøge Christen, saa jeg har ikke talt med ham om dette, Hiorth synes nu det er umulig, og det er det kanskje. Men Du kunde jo skrive og sige hva Tid Du senest kunde reise fra Molde og hva Tid Du da indtraf i Christiansand og i Arendal, det maate vi faa vide snart, saa kunde vi telegrafere, om vi vilde møde Eder, før Dampskibet gikk fra Molde, ja vi maate jo bestemme os saa i betids at I fik ordentlig Tid. Skulde I reise om Trondhjem blir I kanske lidt længre paa Molde end om I reiser med Dampskib. Længre end til Arendal kunde der vel ikke være Tale om at reise, men Kofferten kunde ikke tages paa Baaden, saa den maatte sendes videre med Dampskib. Det er som sagt tvivlsomt vi kunde jo risikere at blive liggende og vente paa vinden. Karen har stor Lyst paa en Kjøbenhavnstur, men jeg ved ikke hva det blir til. Hvis det skulde blive af, saa blev det vel at hænte Eder paa Hjemveien.

   Karen og jeg har vært kjørende paa Nabbetorp i dag, paa Visit til Petra Hiorth, vi vare der inden og skrev af Telegrammene som Erika bad om, og spiste hvert vort Jordbær af Johannes Present. Det har øsregnet her i dag, saa Karen og jeg maatte skifte hver Traad paa os, efter vi havde vært i Haven og plukket 20 Potter Bringebær.

   Jeg skriver næsten i søvne, jeg har skrevet flere Breve i aften; nu gikk de andre til køis, de bad at hilse, Bestepapa har frydet sig, ved Kaminen, han fryser saa snart. Karen og Leo has spillet - Kasino - de ere saa ivrige, det er godt de har noget at gjøre nu det bliver Lampeaftener. Hvor morsomt at I har havt saadan deilig Tur, og godt Veir.
   Uf nei nu kan jeg ikke mer, God Nat da, hjertelig Hilsen til alle fra Din hengivne Svigermor
   Therese Hiorth.

   Skriv snart om Datoen for afreisen, om det muligens kunde flaske sig.
  Event-Misc 11 Aug 1888  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Mammas brev til Erika. 
  • Fredrikstad, 11 August 1888

   Kjære Erika!

   Nu i al Hast nogle Ord for at sige Dig, at I ikke maa tænke paa at blive hentet i Baaden verken fra Christiansand eller Arendal, thi nu kom jeg netop hjem fra Bryggen, hvor jeg har seet Bestepapa, Papa, Carl, Karen og Leo vel afsted paa en længere Tur. De har et deilig Veir i dag, og jeg haaber de rigtig faar en fin Tur, de har Karter med baade til Gøteborg og Kjøbenhavn, saa bliver Vinden god tænker de drage saa langt som mulig. Saaledes forstår Du, det er intet at hente paa at de skal hente Eder, det vilde ogsaa være saa usikkert, jeg skynder mig derfor ogsaa for at underrette Eder om det, at I ikke skal forberede Eder paa Turen.

   Carl kom hjem Torsdag aften fra Laurkollen, hvor hen han var reist i Søndags, han havde havt Christen med sig ude at seile, de havde vært i Tønsberg o.s.v. og havt det rigtigt morsomt. Da han kom hjem Torsdag aften, sagde han at Mandag eller Tirsdag skulde vi drage paa længere Tur jeg skulde da være med. Hiorth var ude med Jacobsen da, men han kom ogsaa hjem Torsdag aften efter at have været i Tønsberg og paa Tjømø, de skulde seilet længere, men Pastor Vibe havde vært med, og han maatte hjem, saa Hiorth syntes ikke han havde havt nogen Tur; saa foreslog jeg at han skulde være med paa denne Tur istedenfor mig, og det havde han Lyst til, dette blev bestemt igaareftermiddag da han kom fra Kontoret, og saa drog de afsted i Formiddag. Hiorth syntes ikke ser skulde været mer enn 4 med, men Bestepapa vilde gjerne have Leo med, i den Tanke de skulde komme til Kjøbenhavn, er det jo meget han kan faa se, desuden var det ikke hyggelig for mig at have ham her hjemme.

   Nils har faaet sin nye Ege færdig i dag, saa han skal trøste sig med den. Jeg skal for det første nu hvile mig, thi jeg er saa træt af at faa dem afsted og i stand i saadan fart, at jeg synes det skal blive godt at sidde i Ro lidt, siden skal jeg stelle i Huset og Haven med alle Bærene. Alt bliver i Ustand naar det er saadant urolig Liv; jeg maatte predse og sy paa Carls Toi lige til han skulde reise i dag, Pigerne siger de har aldrig seet saa urolige Folk, de faar ikke gjort andet end vaske og sy i stand; de glæder sig til at blive kvit Herstein og Dag, Jenny har skrevet at Pigen skal hente dem til Mandag, men Bjørsons kommer ikke til Cr før den 20de.
   Hvorlænge mine Folk bliver ude ved jeg ikke, 8 Dage sagde Hiorth, men skal de til Kjøbenhavn bliver de længere. Carl haabede for at Skolen skulde exensere (?), men han vidste det ikke, Overlærerens skulde snart komme hjem, og da skal jeg sende Bud og spørge derom. Jeg skulde ønske Carl havde fri Maaneden ud, da vil jeg seile en Tur, saa kanske Du kan være med, og Christopher hvis han har fri. Jeg sjelver rent i Hænderne, saa Du ser jeg har godt af at hvile nu. Hjertelig Hilsen til eder Begge og Familien.

   Din egen Mama.

   Jeg faar vel snart Brev om hva Tid I kommer, og hva Tid jeg skal lade Huset sætte i stand. Jeg undres hvor Karen har gjort av Nøglene Dine, det ved jeg ikke.
  Event-Misc Bef 5 Feb 1889  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Fall og legemsskade. 
  • I et brev datert Molde 5.februar 1889 nevner rektor Alexander Brinchmann sin sønns svigermor:

   ...fru Hiorths beklagelige fald og deraf følgende legemsskade...

   Den 26.februar skriver han følgende:

   ...Ved siden deraf kan du jo glæde os med god helbred for dit (dvs. Christopher Brinchmann) eget vedk. og med fru Hiorths fremadskridende restitution. Det var nok en slemmere affære end jeg fra først af fik forestilling om...
  Event-Misc 29 Sep 1889  Østre Fredrikstad kirke, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Gudmor for sin datterdatter Therese Hiorth Brinchmann. 
  Event-Misc Jun 1901  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Flott dame hos fotografen. 
  Cudrio Therese Marie 1901 06 nr2.jpg
  Cudrio Therese Marie 1901 06 nr2.jpg
  Therese Marie Hiorth juni 1901.
  Cudrio Therese Marie 1901 06.jpg
  Cudrio Therese Marie 1901 06.jpg
  Therese Marie Hiorth juni 1901.
  Died 19 May 1906  Vor Frue hospital, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 5, 6
  • Therese døde på hospitalet av en blodpropp, 14 dager etter en operasjon hun hadde tatt der.

   Den 19.mai var en lørdag, og påfølgende mandag står det i Fredrikstad Tilskuer:

   Dødfald.
   En af Byens mere kjendte Damer, Fru Therese Hjorth, er Lørdag afgaaet ved Døden under et Ophold paa Vor Frue Hospital i Christiania.
   Fru Hjorth var eb elskværdig og godgjørende Dame, som altid havde Hjerte og Haand aaben, hvor det gjaldt at lindre Trængsel og Nød. Paa dette Felt arbeidede hun meget i det Stille, og var altid saasnart en Liste blev udlagt, eller Hjælp søgtes paa anden Maade, en af de første som meldte sig.
   For Ophjælpen at det fattige Musikliv her paa Stedet har Fru Hjorth interesseret sig meget. Hun var en Tid Medlem af Musikforeningens Bestyrelse, og hendes smukke og statelige Skikkelse savnedes aldrig, hvor god Kunst paa dette Omraade blev budt frem.

   Dødsannonsen i samme avis lød som følger:

   Min inderlig kjære Hustru
   Therese Marie,
   født Coudrio,
   hensov stille og fredfuldt idag,
   60 Aar gammel.
   Fr.stad 19de Mai 1906.
   Niels S. Hiorth.
   Begravelsen foregaar fra Glemminge Kirke Onsdag den 23de Mai Kl.1. [4, 5, 6]
  Cudrio Marie Therese gHiorth dødsannonse 1906 Frstad Tilskuer.jpg
  Cudrio Marie Therese gHiorth dødsannonse 1906 Frstad Tilskuer.jpg
  Dødsannonse for Therese Marie Hiorth i Fredrikstad Tilskuer 21.mai 1906.
  Cudrio Marie Therese gHiorth dødsfallsprotokoll 1906 Frstad.jpg
  Cudrio Marie Therese gHiorth dødsfallsprotokoll 1906 Frstad.jpg
  Dødfallsprotokoll.
  Cudrio Marie Therese gHiorth nekrolog 1906 Frstad Tilskuer.jpg
  Cudrio Marie Therese gHiorth nekrolog 1906 Frstad Tilskuer.jpg
  Nekrolog for Therese Marie Hiorth i Fredrikstad Tilskuer 21.mai 1906.
  Cudrio Marie Therese gHiorth dødsannonse 1906 0522 Aftenposten.jpg
  Cudrio Marie Therese gHiorth dødsannonse 1906 0522 Aftenposten.jpg
  Dødsannonsen i Aftenposten.
  Cudrio Therese gHiorth lit de mort.jpg
  Cudrio Therese gHiorth lit de mort.jpg
  Therese Marie Hiorth på likstrå.
  Buried 23 May 1906  Glemmen kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 6, 7, 8
  • Begravelsen ble omtalt i Fredrikstad Tilskuer:

   Begravelse.
   Fru Grosserer Hiorth begravedes idag kl.1 under meget stor Deltagelse fra Glemminge kirke, som var smukt og smagfuldt dekoreret. En Mængde Kranse var fremsendt, og Kisten var skjult under et rigt Blomsterflor.
   Sogneprest Gjerløw forrettede og talte over de Ord af Fillipenserbrevet: "Vort Rige er i Himlene, hvorfra vi og forventer vor Herre Jesus Kristus, vor Frelser".
   Ved Graven sang en Dobbelkvartet af ældre Sangere før og efter Jordfæstelsen, som ogsaa forrettedes af Sognepresten. Marskalker var Havnefoged Bassøe, Chr.ania og Kæmner O.N.U. Sandberg. [4, 7]
  Cudrio Marie Therese gHiorth begr 1906 Glemmen.jpg
  Cudrio Marie Therese gHiorth begr 1906 Glemmen.jpg
  Kirkebok.
  Cudrio Marie Therese gHiorth begr 1906 Vestre Fredrikstad.jpg
  Cudrio Marie Therese gHiorth begr 1906 Vestre Fredrikstad.jpg
  Kirkebok.
  Cudrio Marie Therese gHiorth begr omtale 1906 Frstad Tilskuer.jpg
  Cudrio Marie Therese gHiorth begr omtale 1906 Frstad Tilskuer.jpg
  Begravelsesomtale for Therese Marie Hiorth i Fredrikstad Tilskuer.
  Person ID I26  My Genealogy
  Last Modified 2 Nov 2021 

  Father Carl August Cudrio, "Coudrio",   b. 01 Oct 1811, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 04 Jul 1898, Akron, Erie, New York, USA Find all individuals with events at this location  (Age 86 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Oline Olsdatter Johnsen, "Cudrio",   b. 05 Jul 1816, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 11 Mar 1858, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 41 years) 
  Relationship Birth 
  Married 10 Aug 1837  Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  • Typograf Carl August var 25 år og Oline var 21 år da de giftet seg i Oslo domkirke.
  Event-Misc Bef 1890  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Familien Hiorth (Cudrio) hos fotograf. 
  Hiorth-familien samlet i Fredrikstad.jpg
  Hiorth-familien samlet i Fredrikstad.jpg
  Hiorth og Cudrio-familien samlet i Fredrikstad. Bildet er tatt før 1890.
  Bak f.v. Niels, Karen og Carl Hiorth, Leo Wells, Christopher Brinchmann, Erika Hiorth.
  Foran f.v. Therese Hiorth, Carl August Cudrio, Niels Severin Hiorth
  Cudrio Carl Therese Erika og lille Therese 1890.jpg
  Cudrio Carl Therese Erika og lille Therese 1890.jpg
  Oldefar Carl August Cudrio står bak sin datter Therese Marie Hiorth, datterdatter Erika Wilhelmine Brinchmann og hennes datter Therese. Bildet er tatt i 1890, trolig i Fredrikstad.
  Photos
  Cudrio Carl August med døtrene Edle og Martha.jpg
  Cudrio Carl August med døtrene Edle og Martha.jpg
  Carl August med døtrene Edle og Martha.
  Family ID F33  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Niels Severin Hiorth,   b. 15 Apr 1825, Solbrekke, Onsøy, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 10 Dec 1911, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 86 years) 
  Engaged 05 Jun 1865  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Married 08 Aug 1865  Glemmen kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  • Tillysningsdagen var 4.juli 1865.

   Fra kirkeboka:

   Niels Severin Hiorth, født Onsø 15.april 1825 (40 år gammel), og frøken Therese Marie Petersen (f.Cudrio), født i Fredrikstad 6.mai 1846 (39 år gammel).
   Deres alder som her står nevnt er feil.

   Bryllupet sto på eiendommen Gibraltar, hvor Niels også hadde sin arbeidsplass.

   Middagen ble servert i et stort telt for de mange gjestene på festen. Kjøpmann O.R.A. Sandberg, Ola Malakka byens senere kemner, er forfatteren av bryllupssangen:

   Melodi: En lien Gut ifraa Tistedalen.

   Hjorten vandret og tænkte smaat
   Udi Lunden
   Det skulde rigtig dog være godt
   Nu paa Stunden
   At faa en Mage, en kjærlig Viv,
   Jeg kunde elske mit hele Liv
   Her i Lunden.

   Saa ønsked han i sit stille Sind
   Udi Lunden
   Da ved hans Side der stod en Hind
   Strax paa Stunden
   Hun var saa yndig en Mø, saa prud,
   Og Hjorten sagde: Vær du min Brud
   Her i Lunden.

   Hvad Hinden loved', det ligger vel
   Nu for Dagen
   At Løftet holdtes ved Hjorten selv
   Paa Bryllupsdagen
   Hun gav det Løfte at bli' hans Brud,
   Og Løftet løstes' idag for Gud,
   Ja nu er Dagen.

   Hvem Hjorten er, ved natirligvis
   Allesammen
   Niels Hiorth beseiret har nu en Kris,
   Det er Gammen
   Og Hinden - det er hans kjære Brud,
   Vi selv nu ser hende i sit Skrud
   Allesammen.

   Og saa et Hurra vi slutter med
   For de Nygifte
   Gid vel I leve paa dette Sted,
   Lykke stifte.
   Gid Gud Velsignelse med Jer idag
   Maa følge ind under lune Tag
   I Nygifte.

   Den 15.august opprettet de 2 nygifte gjensidig testamente. [10]
  Hiorth Niels Severin og Therese Cudrio viet 1865 Glemmen.jpg
  Hiorth Niels Severin og Therese Cudrio viet 1865 Glemmen.jpg
  Kirkebok.
  Event-Misc Abt 1877  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Familien på trappen foran boligen sin. 
  Hiorth-familen på trappa.jpg
  Hiorth-familen på trappa.jpg
  Hiorth-familen i Fredrikstad omkring 1877:

  Med hatt Niels S. Hiorth sønnen Nils på fanget. Til høyre foran dem sitter Erika Hiorth. Karen Hiorth lengst fram, og Karl Hiorth foran Erika. Therese Hiorth sitter andre rad bakfra, lengst til høyre.
  Event-Misc Bef 1890  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Familien Hiorth (Cudrio) hos fotograf. 
  Hiorth-familien samlet i Fredrikstad.jpg
  Hiorth-familien samlet i Fredrikstad.jpg
  Hiorth og Cudrio-familien samlet i Fredrikstad. Bildet er tatt før 1890.
  Bak f.v. Niels, Karen og Carl Hiorth, Leo Wells, Christopher Brinchmann, Erika Hiorth.
  Foran f.v. Therese Hiorth, Carl August Cudrio, Niels Severin Hiorth
  Cudrio Carl Therese Erika og lille Therese 1890.jpg
  Cudrio Carl Therese Erika og lille Therese 1890.jpg
  Oldefar Carl August Cudrio står bak sin datter Therese Marie Hiorth, datterdatter Erika Wilhelmine Brinchmann og hennes datter Therese. Bildet er tatt i 1890, trolig i Fredrikstad.
  Children 
  +1. Karen Hiorth, "Hansen",   b. 23 Jul 1866, Kråkerøy, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1 Nov 1939, Lysaker, Bærum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 73 years)  [Birth]
  +2. Carl Mathias Hiorth,   b. 01 Oct 1868, Gibraltar, Kråkerøy, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 22 Aug 1925, Würzburg, Bayern, Tyskland Find all individuals with events at this location  (Age 56 years)  [Birth]
  +3. Erika Wilhelmine Hiorth, "Brinchmann",   b. 22 Nov 1869, Gibraltar, Kråkerøy, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 29 Oct 1949, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 79 years)  [Birth]
   4. Nils Hiorth,   b. 12 Feb 1874, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 24 Mar 1919, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 45 years)  [Birth]
  Photos
  Cudrio Marie Therese Hiorth og Karen.jpg
  Cudrio Marie Therese Hiorth og Karen.jpg
  Therese Marie Hiorth med Karen på fanget.
  Last Modified 6 Apr 2018 
  Family ID F31  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Cudrio Marie Therese personfoto.jpg
  Cudrio Marie Therese personfoto.jpg
  Therese Marie Hiorth (1846-1906).

 • Sources 
  1. [S26] Kirkebok Baklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  2. [S900] Bok: J.N.Jacobsen. Lastehandleren, samfundsborgeren og hans tid, A.J.Jacobsen, Forlag: Cammermeyers boghandel, (1951) (Reliability: 2).

  3. [S22] Kirkebok Fredrikstad, Østfold (Reliability: 3).

  4. [S600] Fredrikstad Tilskuer, Fredrikstad, Østfold, Dødsannonse 21.5.1906 (Reliability: 2).

  5. [S600] Fredrikstad Tilskuer, Fredrikstad, Østfold, Nekrolog 21.5.1906 (Reliability: 2).

  6. [S1133] Kirkebok Vestre Fredrikstad, Østfold (Reliability: 3).

  7. [S600] Fredrikstad Tilskuer, Fredrikstad, Østfold, Begravelsesomtale 23.5.1906 (Reliability: 2).

  8. [S1132] Kirkebok Glemmen, Fredrikstad, Østfold (Reliability: 3).

  9. [S1107] Kirkebok Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  10. [S900] Bok: J.N.Jacobsen. Lastehandleren, samfundsborgeren og hans tid, A.J.Jacobsen, Forlag: Cammermeyers boghandel, (1951) (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.