Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Nils Hiorth

Nils Hiorth

Male 1874 - 1919  (45 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Nils Hiorth 
  Born 12 Feb 1874  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Forstaden
  Christened 19 Apr 1874  Vestre Fredrikstad kirke, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Event-Misc Aft 1875  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Hos fotograf. 
  Hiorth Nils som barn.jpg
  Hiorth Nils som barn.jpg
  Nils Hiorth som barn hos fotograf.
  Hiorth søskenene Karen og Nils.jpg
  Hiorth søskenene Karen og Nils.jpg
  Karen og Nils Hiorth hos fotograf.
  Event-Misc 2 Aug 1888  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Mammas brev til datteren Erika. 
  • Fredrikstad, 2 August 1888

   Kjære Erika!

   Du kan tro vi har ventet paa at faa høre noget fra Eder, endelig fik vi da et Brevkort igaar ifra Lesja, og ser deraf at I har det godt. I kommer altsaa meget senere til Molde end Bestemmelsen var, saa det blir ikke saa langt Ophold der, men bare Veiret bliver godt, saa kan I jo rigtig nyde og fraadse i skjøn Natur. Karen har jo faat Brev fra Dig, men det har jeg ikke læst, og ikke hørt noget om heller, thi det blev sendt efter hende til Strømstad, og der blev hun lige til i Lørdags, kom hjem sent om Aftenen.

   Søndag seilede vi du - alle 9 - da vi vel vare komne fra Land begyndt det at regne, vi haabede paa Ophold, men forgjeves, det regnede ustanselig ligetil vi kom hjem om Aftenen og da er det ingen Fornøielse. Vi havde spist Frokost om bord, ristet Skinke Æg og Kafhe. Papa stod for Kjøkkenet, saa spiste Middag da vi kom hjem Kl 7. Karen havde sin store Hovedpine, og da ved Du, hun er umulig, saaledes fik jeg intet at høre om hva der stod i Dit Brev.
   Mandag drog hun, Carl og Bestepapa afsted i Regnveir igjen, der skulde være Kapseillads paa Hankø, og den vilde de se paa; det var bare Karen og Carl, som skulde reist, men da de stod færdige saa fulgte Papa med, han vilde ikke de skulde være alene, (det vilde de nu helst) men saa kan Du tro det blev Elendighed paa Leo, han stængte sig inde og syntes vist han var saa uretfærdig behandlet som nogen kunde være, det varede til næste Dag. Igaar fik vi Telegram fra Baadfolkene, de vare i Tønsberg, og havde seet Kapseilladsen fra Fuglehuk, og skulde reise til Drøbak, saa vi ved ikke hva Tid de kommer hjem, i dag har vi Torsdag, og de reiste Mandag.
   For at trøste Småguttene, maatte jeg gaa i Forbøn om at de skulde faa kjøbe sig en liden Ege, det skulde være saa fornøieligt, de ere da nu ude i Byen for at se efter en ganske liden, blot til to; jeg er glad saalænge de har noget at gaa efter. Saadan tror jeg koster 20 Kr.

   Du maa vide at Carl har solgt Sjegten, saa de har intet at ro i, for Snekken er jo for tung. Her kom en Mand fra Strømstad og spurgte om Carl vilde sælge Sjegten, nei svarede han, men da Manden spurgte hva Carl havde givet for den som ny, og han svarede 62 Kr uden Seil, saa bød Manden 60 Kr for den, og da kan Du vide han solgte den. Han fik 70 Kr med Seil til, thi det var jo ikke noget at beholde.

   Igaaraftes kom en yngre Hr Bolander hid, han har seilet med den bitte lille Baaden, Du husker Brodersen havde i Strømstad ifjor. Denne unge Bolander havde truffet Karen i Strømstad, senere havde de vært sammen paa Hankø, (alle Thiis’s og Karen, var der i 3 Dage), derfra var Bolander seilet til Christiania, og kom i går for at hilse paa os. Han reiste igjen i dag til Strømstad, hadde Karen vært hjemme havde han vel blevet længere, men det kunde jo ikke være nogen Fornøielse for ham at gaa her hos mig, saa jeg var glad at slippe ham ogsaa. Du kan tro den Baaden var velindrettet og hvert Rum vel brugt, den er 14 Fod lang bare, og har alt om bord, flere Sæt Klæder, Mad, dobbelte Seil og Sengeplads. Jeg forstod næsten ikke at saameget kan rommes der. Jeg var nede og saa ham seile i den. Karen seiled med ham i Strømstad.

   Jeg har netop vært over i Byen og seet paa Blomsterne, jeg maa tørke af hvergang jeg kommer der, de bliver ikke vandet for lidet. Den store Bregnen stod bra, og den er jo fornemst. Der havde vært en Murer inde i Pigekammeret, men han var ikke færdig endnu.
   Forresten har jeg ikke vært længer end i Haven, jeg har ikke vært rigtig bra, men de andre ere friske, vi slap med den ene Diftheriet. Johanne er aldeles bra igjen. Nu begynder Bærene at modnes, Jordbærene er forbi i Haven, vi har havt noksaa ofte til Middag; Bringebærene kommer ny, og Stikkelsbærkart gaar det haardt paa om Dagen. Om sommeren burde man ikke have Guttebesøg, Bærene taaler det ikke.

   Vi arbeider fremdeles i Huset, maler ovenpaa i de nye Værelser, og Snedkeren holder paa i Kontoret, det er meget at gjøre. Nu holder Rørlæggeren paa at grave op helt fra Gaden, da vi maa have Afløb for Vadsk o s v. Jeg tror Hiorth er ?? ærgerlig, han havde ikke troet det skulde blivet saameget, men nu har vi begyndt, saa faar vi gjøre det færdigt.

   De smaa Guttene gir mig meget Besvær, jeg vil ikke have saadant Besøg næste Sommer, jeg vil være fri, det er jeg virkelig ikke nu. De slaas og de hyler og bærer sig, saa jeg har aldri Ro; ikke har jeg hørt noget fra Jenny, og ikke har jeg skrevet heller, men jeg faar se at skrive lidt i dag.

   Jeg tænker I har det hyggelig sammen med Familien nu, og Praten gaar vel godt. Nils har rigtig mange rare Spørgsmaal, nu kom han ind fra Baadexpedition og spurgte mig hvor Din Brudekjole var henne, var det ikke en forunderlig Tankesammensætning. Jeg skal hilse fra Hiorth, han har som vanlig travelt, men har lovet at tage sig fri til Ugen, saa skal han være med at seile. Hils nu alle i Familien saa hjertelig fra os og mor Eder nu godt, vi høre vel lidt fra Eder snart.

   Din egen Mama.

   Du kan se paa Skriften jeg hat travelt jeg skal hjelpe til at plukke 20 Liter Bringebær.
  Event-Misc 11 Aug 1888  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Mammas brev til Erika. 
  • Fredrikstad, 11 August 1888

   Kjære Erika!

   Nu i al Hast nogle Ord for at sige Dig, at I ikke maa tænke paa at blive hentet i Baaden verken fra Christiansand eller Arendal, thi nu kom jeg netop hjem fra Bryggen, hvor jeg har seet Bestepapa, Papa, Carl, Karen og Leo vel afsted paa en længere Tur. De har et deilig Veir i dag, og jeg haaber de rigtig faar en fin Tur, de har Karter med baade til Gøteborg og Kjøbenhavn, saa bliver Vinden god tænker de drage saa langt som mulig. Saaledes forstår Du, det er intet at hente paa at de skal hente Eder, det vilde ogsaa være saa usikkert, jeg skynder mig derfor ogsaa for at underrette Eder om det, at I ikke skal forberede Eder paa Turen.

   Carl kom hjem Torsdag aften fra Laurkollen, hvor hen han var reist i Søndags, han havde havt Christen med sig ude at seile, de havde vært i Tønsberg o.s.v. og havt det rigtigt morsomt. Da han kom hjem Torsdag aften, sagde han at Mandag eller Tirsdag skulde vi drage paa længere Tur jeg skulde da være med. Hiorth var ude med Jacobsen da, men han kom ogsaa hjem Torsdag aften efter at have været i Tønsberg og paa Tjømø, de skulde seilet længere, men Pastor Vibe havde vært med, og han maatte hjem, saa Hiorth syntes ikke han havde havt nogen Tur; saa foreslog jeg at han skulde være med paa denne Tur istedenfor mig, og det havde han Lyst til, dette blev bestemt igaareftermiddag da han kom fra Kontoret, og saa drog de afsted i Formiddag. Hiorth syntes ikke ser skulde været mer enn 4 med, men Bestepapa vilde gjerne have Leo med, i den Tanke de skulde komme til Kjøbenhavn, er det jo meget han kan faa se, desuden var det ikke hyggelig for mig at have ham her hjemme.

   Nils har faaet sin nye Ege færdig i dag, saa han skal trøste sig med den. Jeg skal for det første nu hvile mig, thi jeg er saa træt af at faa dem afsted og i stand i saadan fart, at jeg synes det skal blive godt at sidde i Ro lidt, siden skal jeg stelle i Huset og Haven med alle Bærene. Alt bliver i Ustand naar det er saadant urolig Liv; jeg maatte predse og sy paa Carls Toi lige til han skulde reise i dag, Pigerne siger de har aldrig seet saa urolige Folk, de faar ikke gjort andet end vaske og sy i stand; de glæder sig til at blive kvit Herstein og Dag, Jenny har skrevet at Pigen skal hente dem til Mandag, men Bjørsons kommer ikke til Cr før den 20de.
   Hvorlænge mine Folk bliver ude ved jeg ikke, 8 Dage sagde Hiorth, men skal de til Kjøbenhavn bliver de længere. Carl haabede for at Skolen skulde exensere (?), men han vidste det ikke, Overlærerens skulde snart komme hjem, og da skal jeg sende Bud og spørge derom. Jeg skulde ønske Carl havde fri Maaneden ud, da vil jeg seile en Tur, saa kanske Du kan være med, og Christopher hvis han har fri. Jeg sjelver rent i Hænderne, saa Du ser jeg har godt af at hvile nu. Hjertelig Hilsen til eder Begge og Familien.

   Din egen Mama.

   Jeg faar vel snart Brev om hva Tid I kommer, og hva Tid jeg skal lade Huset sætte i stand. Jeg undres hvor Karen har gjort av Nøglene Dine, det ved jeg ikke.
  Event-Misc 10 Jul 1889  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  På seiltur fra Fredrikstad til København. 
  • Denne seilturen er beskrevet litt av i datteren Erikas brev i juli 1889:

   Mandag, 8.juli:

   ...Lørdag eftermiddag reiste papa, Karl, Nils og Kristen afsted for at få opspurget en bådmand. De fik båden repareret, en gut på 20 år for 1 krone dagen og svært flink i alt bådstel; så extra i madstel var han vist forresten ikke.
   Nu er det bestemt så at Nils skal være med til Kjøbenhavn alligevel; doktoren havde nemlig ikke forstået det så, at papa skulde være med; men da han hørte det, så skulde han da få lov til at være med, især sa han havde slig lyst. De tænker at reise torsdag...

   Torsdag, 11.juli:

   ...Igår drog de afsted på sin Kjøbenhavnertur; det var et mas, kan Du tro, inden de kom afsted. Ja, jeg havde jo ikke noget med det; men mama masede jo svært, da pigerne ikke er til at stole på, og Karl er heller ingen pålidelig arrangør netop; nei han er en gyselig rodefar! Kristen, lod det til, var meget mere fornøiet over udsigten til at komme til Kjøbenhavn end at ligge på landet...

   Mandag, 15.juli:

   ...Mama reiste fredag morgen til Kristiania, for lørdag morgen at drage til Gausdal; jeg fik i forgårs brev fra hende fra Kristiania med indlagt brevkort fra papa fra Strømstad, hvor de måtte tage ind for at få ny klyverbom, som var brukket nede under Hvaløerne. I dag morges fik jeg brevkort fra Marstrand, og iformiddag telegram fra Gøteborg om, at de i formiddag satte kursen sydover. Alt vel om bord hos dem...

   Torsdag 18.juli:

   ...I dag kom der telegram fra Helsingør fra de seilende; jeg tænker de er fornøiet; jeg sendte brev til papa i dag...

   Lørdag, 20.juli:

   ...Siden telegrammet fra Helsingør har jeg intet hørt fra bådfolkene; men de er vel godt og vel i Kjøbenhavn nu...
  Confirmation 13 Apr 1890  Domkirken (Vestre Fredrikstad) kirke, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Event-Misc Abt 1910  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Fra Skihytta i Fredrikstadmarka. 
  • Tekst til bilde:

   Fra venstre: Martin Olsen, Sigurd Støren, Fredrik Thorne, Ole Bjørneby (?), Zacharias Backer, Anna Backer, Karen Stavnes, Frithjof Støp, John Sønnichsen, Peter C. Solberg, ukjent, Niels Hjorth, Laurentius Urdahl.

   Hattehytta, bygd 1897 som privat sportshytte, skjenket speiderne 1915, kjøpt av privatmann (Wefring) 1933 som bygde på hytta og drev den som serveringssted- Hytta brant ned 1970, som følge av et lynnedslag.
  Education Bef 1912  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Occupation 1912  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Hiorth Nils.jpg
  Hiorth Nils.jpg
  Nils Hiorth.
  Event-Misc 1914 
  Påskebilde. 
  Brinchmanns påsken1914.jpg
  Brinchmanns påsken1914.jpg
  Påsken 1914:

  F.v. Hanna Charlotte Friis-Hansen, Astri Frisak, onkel Nils Hiorth, Louise Brinchmann og Therese Gauthier.
  Event-Misc 1918 
  Vesla på fjelltur med onkel Nils. 
  Brinchmann Hanna Elisabeth sommer1918.jpg
  Brinchmann Hanna Elisabeth sommer1918.jpg
  Nils Hiorth (lengst til venstre) og Hanna Elisabeth (lengst til høyre) m.fl. på fjelltur sommeren 1918.
  Occupation Bef 1919  Antwerpen, Flandern, Belgia Find all individuals with events at this location 
  Drev agenturforretning. 
  • Nils var først ansatt, senere overtok han agenturforretningen i Antwerpen sammen med sin partner Waldenstrøm.

   Agenturfirmaet ble oppløst da Nils ble ansatt i trelastfirmaet Blakstad og Holta.
  Occupation Bef 1919  Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Kontorist i trelastfirmaet Blakstad og Holta. 
  Residence Bef 1919  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Juelegården i Fergestedsveien 6. 
  • Overtok huset etter foreldrene i Fergestedsveien 6.
  Died 24 Mar 1919  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 3
  • Død ugift. Dødsårsak Poval.Cord.? Død i Kristiania?

   Fra dødsannonsen i Aftenposten 26.mars 1919:

   Vor kjære bror Nils Hiorth døde idag av hjertelammelse, 45 aar gammel.
   24.mars 1919.

   Karen Hiorth Hansen.
   Karl Hiorth, professor, Frankfurt a.d.O.
   Erika Brinchmann, f.Hiorth.

   Bisættelsen finder sted i Krematoriet mandag den 31 marts kl. 2 1/2. [1, 3]
  Hiorth Nils dødsannonse Dagbladet 1919 0327.jpg
  Hiorth Nils dødsannonse Dagbladet 1919 0327.jpg
  Dødsannonse i Dagbladet 27.mars 1919.
  Buried 31 Mar 1919  Vestre Fredrikstad kirke, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 3
  • Notat: Krematoriet 7.april 1919. [1]
  Person ID I27  My Genealogy
  Last Modified 23 Jun 2022 

  Father Niels Severin Hiorth,   b. 15 Apr 1825, Solbrekke, Onsøy, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 10 Dec 1911, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 86 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Therese Marie Cudrio, "Hiorth",   b. 06 May 1846, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 19 May 1906, Vor Frue hospital, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 60 years) 
  Relationship Birth 
  Engaged 05 Jun 1865  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Married 08 Aug 1865  Glemmen kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  • Tillysningsdagen var 4.juli 1865.

   Fra kirkeboka:

   Niels Severin Hiorth, født Onsø 15.april 1825 (40 år gammel), og frøken Therese Marie Petersen (f.Cudrio), født i Fredrikstad 6.mai 1846 (39 år gammel).
   Deres alder som her står nevnt er feil.

   Bryllupet sto på eiendommen Gibraltar, hvor Niels også hadde sin arbeidsplass.

   Middagen ble servert i et stort telt for de mange gjestene på festen. Kjøpmann O.R.A. Sandberg, Ola Malakka byens senere kemner, er forfatteren av bryllupssangen:

   Melodi: En lien Gut ifraa Tistedalen.

   Hjorten vandret og tænkte smaat
   Udi Lunden
   Det skulde rigtig dog være godt
   Nu paa Stunden
   At faa en Mage, en kjærlig Viv,
   Jeg kunde elske mit hele Liv
   Her i Lunden.

   Saa ønsked han i sit stille Sind
   Udi Lunden
   Da ved hans Side der stod en Hind
   Strax paa Stunden
   Hun var saa yndig en Mø, saa prud,
   Og Hjorten sagde: Vær du min Brud
   Her i Lunden.

   Hvad Hinden loved', det ligger vel
   Nu for Dagen
   At Løftet holdtes ved Hjorten selv
   Paa Bryllupsdagen
   Hun gav det Løfte at bli' hans Brud,
   Og Løftet løstes' idag for Gud,
   Ja nu er Dagen.

   Hvem Hjorten er, ved natirligvis
   Allesammen
   Niels Hiorth beseiret har nu en Kris,
   Det er Gammen
   Og Hinden - det er hans kjære Brud,
   Vi selv nu ser hende i sit Skrud
   Allesammen.

   Og saa et Hurra vi slutter med
   For de Nygifte
   Gid vel I leve paa dette Sted,
   Lykke stifte.
   Gid Gud Velsignelse med Jer idag
   Maa følge ind under lune Tag
   I Nygifte.

   Den 15.august opprettet de 2 nygifte gjensidig testamente. [4]
  Hiorth Niels Severin og Therese Cudrio viet 1865 Glemmen.jpg
  Hiorth Niels Severin og Therese Cudrio viet 1865 Glemmen.jpg
  Kirkebok.
  Event-Misc Abt 1877  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Familien på trappen foran boligen sin. 
  Hiorth-familen på trappa.jpg
  Hiorth-familen på trappa.jpg
  Hiorth-familen i Fredrikstad omkring 1877:

  Med hatt Niels S. Hiorth sønnen Nils på fanget. Til høyre foran dem sitter Erika Hiorth. Karen Hiorth lengst fram, og Karl Hiorth foran Erika. Therese Hiorth sitter andre rad bakfra, lengst til høyre.
  Event-Misc Bef 1890  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Familien Hiorth (Cudrio) hos fotograf. 
  Hiorth-familien samlet i Fredrikstad.jpg
  Hiorth-familien samlet i Fredrikstad.jpg
  Hiorth og Cudrio-familien samlet i Fredrikstad. Bildet er tatt før 1890.
  Bak f.v. Niels, Karen og Carl Hiorth, Leo Wells, Christopher Brinchmann, Erika Hiorth.
  Foran f.v. Therese Hiorth, Carl August Cudrio, Niels Severin Hiorth
  Cudrio Carl Therese Erika og lille Therese 1890.jpg
  Cudrio Carl Therese Erika og lille Therese 1890.jpg
  Oldefar Carl August Cudrio står bak sin datter Therese Marie Hiorth, datterdatter Erika Wilhelmine Brinchmann og hennes datter Therese. Bildet er tatt i 1890, trolig i Fredrikstad.
  Photos
  Cudrio Marie Therese Hiorth og Karen.jpg
  Cudrio Marie Therese Hiorth og Karen.jpg
  Therese Marie Hiorth med Karen på fanget.
  Family ID F31  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Hiorth Nils personfoto.jpg
  Hiorth Nils personfoto.jpg
  Kontorist Nils Hiorth (1874-1919).

 • Sources 
  1. [S1133] Kirkebok Vestre Fredrikstad, Østfold (Reliability: 3).

  2. [S812] Cicignon fra festningsverk til villastrøk, Redaktør Svein Skahjem, Forlag: Mitt forlag - Svein Skahjem, (Forlag: Mitt forlag - Svein Skahjem) (Reliability: 2).

  3. [S115] Dødsannonse i media, Aftenposten, Dagbladet (Reliability: 2).

  4. [S900] Bok: J.N.Jacobsen. Lastehandleren, samfundsborgeren og hans tid, A.J.Jacobsen, Forlag: Cammermeyers boghandel, (1951) (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.