Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark
Alf Osvald Møller

Alf Osvald Møller

Male 1908 - 1995  (86 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Alf Osvald Møller 
  Nickname "Alf" 
  Birth 24 Jul 1908  Malm, Verran, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Foreldrenes bopel var Malmo. [1]
  Christening 19 Sep 1908  Malm, Verran, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Møller Alf O dåp 1908 Malm Beitstad.jpg
  Møller Alf O dåp 1908 Malm Beitstad.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Occupation Abt 1916  Malm, Verran, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Gårdsdreng/gjeter på Kværåsaunet. 
  • Alf ble satt bort på en gård da faren måtte avslutte sitt sykkelverksted i Steinkjer, og heller søke lykken i Ålesund/Molde.

   Stedet Alf kom til het Kværåsaunet og var et lite småbruk opp mot fjellet ved Malm. Alf fungerte som gjeter og gårdsdreng der. Alf, som ikke hadde vært borte fra mor og far tidligere, savnet dem og søsknene veldig. Likevel hadde han det godt i tiden på småbruket.

   Ved omkring 11-års alderen ble han plassert på en større gård.

   Da foreldrene senere flyttet til Trondheim, ble Alf værende igjen på Malm for å fullføre folkeskolen der.

   Han kunne ha fått utdannelse på Landbrukshøyskolen av bonden han tjenestegjorde hos, men Alf begynte i stedet sitt arbeid hos familiebedriften Åhlberg i Trondheim som salmaker. [2, 3]
  Confirmation 07 Oct 1923  Malm, Verran, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Møller Alf O konf 1923 Malm.jpg
  Møller Alf O konf 1923 Malm.jpg
  Kirkebok.
  Occupation Aft 1923  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Salmaker i familiebedriften Åhlberg. 
  • Som salmaker i far og sønn-bedriften Åhlberg fikk Alf kr.10,- per uke i lønn, med egen kost, losji og klær. Dette syntes han fungerte bra, da han på den tiden bodde hjemme hos sin mor og far. De bodde i en enkel (Alfs egne ord om leiligheten var simpel) leilighet på 2 rom og kjøkken på Persaunet.
   Lønnsøkning fikk Alf etter hvert, etter uker og måneders venting, på ca.50 øre per uke. [3]
  Milit-Beg Bef 1928  Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  I tjeneste på Øyanmoen. 
  Møller Alf m soldatkamerater 1928.jpg
  Møller Alf m soldatkamerater 1928.jpg
  Alf Møller (nr.3 f.v.) sammen med soldatkamerater på Øyanmoen (Værnes) i 1928.
  Møller Alf Oswald soldat.jpg
  Møller Alf Oswald soldat.jpg
  Alf (t.v.) med en soldatkamerat.
  Occupation 1934  Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 5
  Sadel-/salmaker. 
  • Den ugifte Alf bor hjemme hos foreldrene og søsteren Hildur i Strindveien 37 i 1934.

   En salmaker er en håndverker som lager saler, seletøy, setetrekk og forskjellig transportutstyr.

   I norsk sammenheng så nevnes salmakerfaget første gang i Magnus Lagabøtes bylov i 1276. Produksjon av hestesaler var salmakerens viktigste oppgave i middelalderen. Etter hvert som det kom til kjøreutstyr som sleder og kjerrer, så begynte salmakeren å lage seletøy, setetrekk og annet. [4]
  Residence Bef Nov 1938  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  Strindveien 37. 
  • Før Alf Møller giftet seg med sin Turid Lorentzen, lånte han penger til huset i Strindveien 37. Far Johan Møller var kausjonist. Han kjøpte dette huset for ca. kr.20.000,-, og der bodde de 2 sammen med hans foreldre og søster.

   Huset hadde 4 leiligheter, 2 store 3-romsleiligheter og 2 små 1-romsleiligheter med 2 felles vannklosetter i kjelleren.
   Huset hadde opprinnelig vært en 2-manns bolig, men banken som Alf kjøpte huset av hadde hatt vanskeligheter med å få solgt det, derfor ble det delt opp i flere boenheter. Huset var også nedslitt og måtte restaureres. [2]
  Milit-Beg Bef Apr 1940  Narvik, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Elvegårdsmoen ved Bjerkvik. 
  • I aprildagen 1940 var sersjant Alf Møller stasjonert på Elvegårdsmoen nord for Narvik. Her virket han som sadelmaker i Hålogaland ingeniørbataljon.

   I kaoset etter kapitulasjonen for de tyske styrkene ville han hjem til familien sin. Dette var ulovlig, for tyskerne hadde gitt ordre om at de norske styrkene måtte bli i leiren inntil videre. Likevel trosset Alf dette forbudet.
   Veien hjem ledet han blant annet til Sulitjelma og Fauske, og han fikk være der hos Leif Hugaas, som han senere fikk vite var av kona Turids slekt. [2, 3]
  • .
   Elvegårdsmoen ligger ved Bjerkvik, innerst i Ofotfjorden. Leiren består av 3 områder.

   Infanterileiren ligger på en flat sandmo med veier og bygninger lagt i forhold til et rettvinklet veinett. Bebyggelsen her består av ca. 20 bygninger fra 3 perioder: spisesal, depotbygning, offisersmesser m.m. fra den første utbyggingsperioden 1910–1920, flere brakker oppført i perioden 1940–1945 og nyere kjøkken- og sanitærhus for repetisjonsøvelser.

   Ingeniørleiren ligger noe lavere nordvest i området og bebyggelsen følger her mer det kuperte terrenget. Den eldste bebyggelsen i leiren ble ødelagt under alliert bombing i april 1940. Dagens bebyggelse består av enkelte ekstyske bygninger samt en del nyere bygg til bruk ved repetisjonsøvelser.

   Lengst nede ved Elvegårdselva i nord ligger Stordalen. Bygningsmassen her består hovedsaklig av eldre verksteds- og lagerbygg oppført 1909–1921. Noen hundre meter lenger øst ligger et område med fem ekstyske lagerbrakker.

   Mye av den opprinnelige leirbebyggelsen ble ødelagt under krigen under bombing, og også i årene etter krigen er en del eldre bygninger revet. Elvegårdsmoen fremstår likevel med en betydelig andel av den eldste bygningsmassen intakt. Bygningene er for en stor del velholdt og med relativt stor grad av opprinnelighet. Flere av bygningene er modernisert og bygget om som følge av endret funksjon, men mht. eksteriøret er opprinnelig utforming og detaljer som dører, panel, gerikter og vinduer for en stor del bevart. Oppe i infanterilerien ligger bygningene med god avstand innenfor et ganske stort område, men den opprinnelige strukturen i leiren er fortsatt lesbar.

   Når det gjelder de ekstyske brakkene er disse gjennomgående endret gjennom modernisering og rehabilitering. Et unntak er lagerbrakkene i Stordalen.

   Kilde:
   https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/landsverneplan-for-forsvaret/nord-norge/elvegardsmoen/
  Residence Bef 1945  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  Hytte ved Jonsvatnet. 
  • Alf og Turid bygde også en hytte av et skur de overtok ved Jonsvatnet.

   Under frigjøringsdagene i mai 1945 fikk de stadig besøk av krigsfanger der, serbere og russere m.m. som ba om mat.

   En liten episode som Alf og Turid fortalte om fra tiden på denne hytta. Det var mens Torger var liten gutt.
   Det var et støp for vann, med et rør ut i fra med propp. Denne var til å henge bøtte i når de hadde hentet vann. Alf hadde fylt opp en balje med iskaldt kildevann, og Torger, som da var liten, kom og tok tak i kanten på baljen. Dermed fikk den lille gutten alt det isklade vannet over seg, og mistet nesten pusten av dette. Alf syntes så synd på Torger, men følte seg nok så hjelpesløs når han etterpå forsøkte og trøste gutten.

   Hver gang de skulle dra fra hytta, stilte familien seg opp i stram giv akt, og sendteen hilsen: Takk for denne helgen!

   Turids søster Asbjørg og hennes mann Trygve Trulsen kjøpte senere hytta av Alf og Turid. [2, 3]
  Occupation Abt 1947  Tvildemoen, Voss, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 6
  Sadel-/salmaker ved Bergbataljonen. 
  • Våren 1947 ble Alf Møller overflyttet til Bergbataljonen på Tvildemoen, og familien flytter til Voss. [3, 6]
  Residence 1947  Tvildemoen, Voss, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 7
  • Sønnen Torger fortalte at faren stadig lengtet hjem til Trondheim, og ble svært pratsom, og likte seg godt, hvis noen ville snakke om byen.
  Occupation 15 May 1960  Smestadmoen, Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Fenrik (stabssersjant), håndverksbefal, sadel-/salmaker ved Feltartelleriregiment nr.2. 
  • Overflyttet til feltartelleriet på Smestadmoen fra 15.mai 1960. Avskjed 1.august 1968. [8]
  Residence 1 Jul 1960  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 7
  Rasmus Lyngsvei 5. 
  Møller Alf personbilde2.jpg
  Møller Alf personbilde2.jpg
  Alf Møller.
  Møller Alf Osvaldx.jpg
  Møller Alf Osvaldx.jpg
  Alf Møller.
  Event-Misc 24 Jul 1968  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Hilsen i Dagningen på 60-årsdagen. 
  • Fenrik Alf Osvald Møller, Randgårds jordet fyller 60 år i dag. Møller arbeider nå ved Feltartilleriregiment nr.2 på Smestadmoen, men han begynte sin militære løpebane lenger nord i landet, forteller en av hans arbeidskamerater. Han er født i Malm herred i Trøndelag i 1908, og begynte på rekruttskolen allerede som 20-åring. Siden 1940 var han sersjant, og under krigen virket han i Hålogaland Ingeniørbatal-jon som salmaker. Møller deltok under hele krigen i Nord-Norge, og har siden fortsatt i militærtjenesten til dags dato. I 1947 ble han flyttet til Bergbataljonen på Voss, som var hans siste arbeidsplass før han begynte på Smestadmoen. Som eksempel på hans militære ferdigheter kan nevnes at Møller tok skarpskyttermerket i sølv for 2 år siden. [6]
  Illness Abt 1990  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location 
  Lungeemfysem. 
  • Alf Møller er beskrevet som et arbeidsjern. Det var tungt for han å bli syk med lungeemfysem, og dermed ikke være i stand til å få gjort noe arbeid. Han ble tungoustet, og mye av dagene gikk de siste årene til å sitte med inhaleringsapparat for å få pustehjelp og for å få tatt sine medisiner. Stor byrde ble det etter hvert på hans kone Turid også, som ble utslitt av situasjonen de var i.
  Residence Bef 10 May 1991  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Rugdevegen 19. 
  Death 27 Feb 1995  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 9
  • Fra dødsannonsen i Dagningen, onsdag 1.mars 1995:

   Vår alles kjære Alf Osvald Møller døde i dag 86 år gammel.
   Lillehammer 27.februar 1995.

   Turid.
   Arvid, Åse.
   Torgeir, Thordis.
   Inge, Anne.

   Barnebarn og oldebarn.

   Øvrige familie.

   Bisettelse fra Lillehammer kirke tirsdag 7.mars kl.13.00.

   -

   Fra nekrolog i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer, onsdag 1.mars 1995:

   Dødsfall.

   Alf Osvald Møller. Lillehammer, er død, 86 år gammel. Han var født i Malm i Nord-Trøndelag og begynte tidlig i Forsvaret. Møller deltok under krigshandlingene i Nord-Norge i 1940. Etter frigjøringen kom han til Bergbataljonen på Voss før han begynte ved Feltartilleriregiment nr.2 på Smestadmoen der han var ansatt til pensjonsalderen. [6, 9]
  Burial 7 Mar 1995  Lillehammer kirke, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Person ID I34  My Genealogy
  Last Modified 2 Jan 2024 

  Father Johan Nicolai Møller,   b. 08 Nov 1873, Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 25 Nov 1944, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 71 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Anne Oline Vibe, "Møller",   b. 22 Jan 1880, Vibe, Ogndal, Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 03 Jul 1961, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 81 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 31 Mar 1902  Nykirken, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Møller Johan N og Ane Oline Wibe brudepar.jpg
  Møller Johan N og Ane Oline Wibe brudepar.jpg
  Brudeparet Johan Nicolai og Ane Oline Møller 31.mars 1902.
  Møller Johan og Oline Vibe viet 1902 Nykirken Bergen.jpg
  Møller Johan og Oline Vibe viet 1902 Nykirken Bergen.jpg
  Kirkebok.
  Photos
  Møller Johan og Oline I.jpg
  Møller Johan og Oline I.jpg
  Johan og Oline Møller.
  Møller Johan og Oline II.jpg
  Møller Johan og Oline II.jpg
  Johan og Oline Møller.
  Møller Solveig Henrik Alf barnebilde.jpg
  Møller Solveig Henrik Alf barnebilde.jpg
  Barnebilde av Solveig, Henrik og Alf Møller.
  Møller søsknene fra Steinkjer.jpg
  Møller søsknene fra Steinkjer.jpg
  Søsknene Møller på Steinkjer.

  F.v. Solveig, Henrik, Alf (stående) og Hildur.
  Family ID F42  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Turid Lorentzen, "Møller",   b. 29 Nov 1914, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 29 Apr 2010, Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location (Age 95 years) 
  Marriage 26 Nov 1938  Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  • Bryllupsfesten ble holdt i Skyåsveien 1. [11]
  Møller Alf og Turid Lorentzen ektepakt 1938.jpg
  Møller Alf og Turid Lorentzen ektepakt 1938.jpg
  Alf og Turids ektepakt fra 1938.
  Møller Alf O og Turid brudepar.jpg
  Møller Alf O og Turid brudepar.jpg
  Brudeparet Alf og Turid Møller 26.november 1938.
  Møller Alf og Turid Lorentzen brudepar 1938.jpg
  Møller Alf og Turid Lorentzen brudepar 1938.jpg
  Brudeparet Alf og Turid Møller 26.november 1938.
  Brudepikene var blant annet Turids søster Tordun (i midten) og hennes kusine Anny-Marie Johnsen (t.v.).
  Event-Misc Abt Jul 1941  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Alf og Turid med sønnene Arvid og Torger. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc 1946  Narvik, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location 
  Turid, Alf, Arvid og Torger Møller med Aagot Lorentzen. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Aft 1950  Voss, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location 
  Turid og Alf på Voss en gang på 1950-tallet. 
  Møller Alf og Turid på Voss på 50tallet.jpg
  Møller Alf og Turid på Voss på 50tallet.jpg
  Alf og Turid på Voss en gang på 1950-tallet.
  Event-Misc Abt Jul 1960  Voss, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location 
  Sommerbesøk hos Møllers på Voss. 
  Møller Alf Turid Inge besøk av Skøiens Aasta og Halvard 1960.jpg
  Møller Alf Turid Inge besøk av Skøiens Aasta og Halvard 1960.jpg
  På besøk hos Møller i Voss sommeren 1960.

  F.v. Turid og Inge Møller, Aasta Aune, Alf Møller, Ruth Eva og Einar Skøien, og Halvard Aune.
  Møller-familien på Lillehammer 1960.jpg
  Møller-familien på Lillehammer 1960.jpg
  Møller-familien i 1960.

  F.v. Turid, Arvid, Inge, Torger og Alf.
  Event-Misc Mar 1964  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location 
  Påskeskitur. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Abt Feb 1965 
  Feiring av Aagots 70-årsdag. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Abt 14 May 1978  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location 
  Torger på pinsebesøk hos mor og far. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc 24 Jul 1988  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location 
  Feiring av Alfs 80-årsdag. 
  Møller Alf og Turid 24juli 1988.jpg
  Møller Alf og Turid 24juli 1988.jpg
  Turid og Alf 24.juli 1988, på Alfs 80-årsdag.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Bef 1989  Foss, Geilo, Hol, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location 
  På besøk hos Møllers på Geilo. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc 1990  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location 
  Feiring av Alf og Turid i 1990. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Jul 1990  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Første møte med barnebarn og oldebarn Zinow. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc 25 Mar 1991  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Besøk av barnebarn og oldebarn. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Jul 1993  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location 
  Besøk av barnebarn Tor Kristian og oldebarn Finn Harald. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Children 
  +1. Arvid Møller,   b. 14 Oct 1939, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 26 Sep 2020, Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location (Age 80 years)  [Birth]
  +2. Living
  +3. Living
  Family ID F7  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 19 Mar 2019 

 • Photos
  Møller Alf personbilde.jpg
  Møller Alf personbilde.jpg
  Alf Møller (1908-1995).

 • Sources 
  1. [S1187] Kirkebok Beitstad/Malm, Nord-Trøndelag, Malm (Reliability: 3).

  2. [S494] Turid Møller født Lorentzen (1914-2010) (Reliability: 1).

  3. [S425] Alf Møller (1908-1995) (Reliability: 1).

  4. [S90] Norge: 1934 Kommunetelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no) (Reliability: 2).

  5. [S610] Adresseavisa, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 2).

  6. [S319] Gudbrandsdølen Dagningen (Reliability: 2).

  7. [S482] Ruth Eva Zinow (1941-2020) (Reliability: 1).

  8. [S1535] Kunngjøring til Forsvaret (Reliability: 2).

  9. [S115] Dødsannonse i media, Dagningen (Reliability: 2).

  10. [S1302] Kirkebok Nykirken, Bergen, Hordaland (Reliability: 3).

  11. [S494] Turid Møller født Lorentzen (1914-2010) (Reliability: 2).

  12. [S1] Tor Kristian Zinow, født Møller (1965-) (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.