Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugås, Schøyen, Møller, Skrogstad, Vibe, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hoff, Hiorth, Linge, Hytten, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Holteberg, Haakenby, Coucheron, Irgens etc.

Anne Christophersdatter Flood

Female Abt 1676 - Bef 1741  (~ 65 years)


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Anne Christophersdatter Flood 
  Born Abt 1676 
  Gender Female 
  Died Bef 2 Nov 1741  Saude, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Død i Saude 1741, begraven 2/11, (64 Aar 9 Maaneder 17 Dage). Velærværdige Hr. Nils Cock af Hitterdal forrettede Ligprædiken. Uagtet Svigersønnen er forrettende Sognepræst, maa dog dette Aarsantal være feilagtig, da der ellers bliver blot 1/2 Aar mellem hende og Søsteren Cathrine.

   Kilder bl.a.:

   http://www.slekt.org/books/flood/02.html
  Buried 2 Nov 1741 
  Person ID I3766  My Genealogy
  Last Modified 26 Jan 2017 

  Father Christopher Jørgensen Flood,   b. Abt 1645,   d. Bef 15 Nov 1711, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 66 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Marte Nilsdatter, "Flood",   d. Sep 1696, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Relationship Birth 
  Married Bef 1677 
  Family ID F436  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Kornelius Kristensen,   b. Bef 17 Aug 1677, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 11 Aug 1716, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 38 years) 
  Married Bef 1716 
  • Anne Flood havde i sit første Ægteskab 4 Døtre.

   1. Marthe Korneliusdatter, f. i Skien 1700, død rimeligvis i Saude 1775.
   Hun kaldes i Erlandsens - Den nordenfjeldake Geistlighed - for Martha Flood, hvilket er feilagtigt (se Erlandsens s.102).
   Med Kongl. Bevilgning af 4/5 1724 gift i Skien 20/6 1724 med Enevold Steenbloek, f. 10/3 1700 i Høisløv, Viborg Stift, død i Saude 21/4 1747, begraven 2/5, Søn af Provst og Sognepr. til Høisløv, Dommerby og Lunø i Viborg Stift, Wilhelm Henriksen Steenblock og lste Hustru, Maren Pedersdatter Alvø.

   Enevold Steenblock gjennemgik Viborg Skole, tog Attestats og Dimiss under Pro­fessorerne Steenbuck og Joh. Trellund med Karakteren Laud.
   Kaldtes af Sognepræsten Iver Hesselberg til Rektor ved Skiens Skole, beskikket af Biskop Deichmann 18/1 1727 efter Iver Hesselberg, der imidlertid var bleven Sognepræst, og fik han Kongl. Konfirm. 14/9 1731.
   Han udnævntes til residerende Kapellan i Skien 2/5 1732, men forflyttedes 11/6, som Sogne­præst til Saude og udnævntes 1747 til Sognepræst og Stiftsprovst i Viborg Stift og Domkirke, men døde før han forlod Saude.

   Der var i dette Ægteskab mange Børn, hvoriblandt Cornelius Steenblock blev Sognepræst i Throndhjem og Fader til Cornelius Enevold Steenblock, der døde ugift 31/10 1836 som Professor i Historie ved vort Universitet. Enevold Steenblock blev i 1732 udnævnt til Sognepræst til Ølstrup i Jylland, hvorom han skriver i sine Ansøgninger til Kongen følgende:

   Men som det vel ikke har været Deres Majestet ganske vitterligt, hvor aldeles ringe og uselt samme Kald er, og jeg dog veed, at D. K. M.s aller­naadigste Intention er at se mig hjulpen til nogen Avantage og Forbedring, saa haaber jeg allerunderdanigst, at D. K. M. selv allernaadigst befinder, at et Kald af saa ringe Vilkaar lidet nu kan soulagere mig, der alt paa 10de Aar har sukket under et ringe Embede og ædet Drøvelsens Brød, og som alllerede sidder med en stor Familie, en fattig og gjeldbunden Mand; at jeg endog kan i Sandhed vidne for Guds allerhelligste Ansigt, at mine Vilkaar ere saa slette, at jeg end ikke vidste at redde mig fra Stedet, hvor jeg boer, naar jeg ey hafde andet Brød at flytte til.

   Han søgte derfor det ved Albert Blehrs Død den 18 Januar 1732 ledigblevne residerende Kapellani i Skien:

   Efterdi samme Brød dog er noget bedre, end det jeg allerede har, og maaske ey større Stykke skal falde her paa Jorden i min Lod; thi det er dog mig bedre der paa Stedet at nøyes med Lidet, end at føre min Hustrue og smaa Børn som vilde Fugle fra Deres Hjem og Ræde til et saa langt fraliggende Sted og fremmed Rige, helst til et Brød, hvor jeg og de fik sukke under større Elendighed og Fattig­dom, end den vi allerede er udi.

   Han fik Bestalling den 22 Februar 1732. Den 28 Mai næste Aar søgte han imidlertid allerede det ved Sogne­præsten Hr. Nils Steenshorns Død ledigblevne - Søvde - Kald i Thelemarken, der kun var - lidet større, end det mig allernaadigst er givet her i Skien - men som var ganske bekvemt for en affældig og svag Mand, idet ingen Besværlighed ved vanskelige Reiser der forefalder.

   Han udnævntes under Kongens Ophold i Kristiania 6/6 1733, og hans Bestalling udfærdigedes derefter 11/6 s. Aar.

   2. Margrethe Corneliusdatter, f. i Skien 1706, død i Laurdal i Thelemarken 11/4 1736. 6 Mai 1736 holdt Viceprovsten, Magister Aagaard, Ligtalen.
   Gift lste Gang i Skien 20/11 1727 med Boye Normann1), død i Laurdal 27/12 1733. Boye Normann, Søn af Torkild Normann og Helvig Rogge, blev 8/8 1726 kaldet af Hr. Peder Jonsen Bruun til personel Kapellan til Silgjord og fik Kongl. Konfirmation 30/8 1728, betjente derpaa under Sognepræsten Simon Cocks Sygdom Laurdal i 3/4, Aar; denne døde 1729 30/3, begraven 8/4; da blev Peder Pareleus Sognepræst, men døde allerede 28/5 1731, hvorpaa Normann af Provsten Fredrik Christian Normann (til Hjertdal) sattes til at betjene Laurdals Kirke, indtil han fik Kongens Udnævnelse af Anno 1731 24/8, hvorpaa han ganske overtog Embedet og forblev her til sin Død, der allerede indtraf 3 Juledag 1733.

   I 1734 gift 2den Gang med Christen Christoffersen Svaboe, død i Laurdal 4/7 1756.
   Denne Christen Christoffersen Svaboe udnævntes 26/2 til Boye Normanns Eftermand og ægtede efter Datidens Skik hans Enke, og da han ankom til Embedet 30 Juli s. A., har han rimeligvis ikke ventet længe med Vielsen; der var i dette Ægteskab en Søn, Boye Christoffer Svaboe, død i Laurdal 1736, og holdt Faderen selv Ligtalen over Sønnen 13 Mai 1736.
   Denne Svaboe giftede sig 2den Gang i Laurdal 3/9 1739 med Elisabeth Samuelsdatter Hedens i Huset hos Løitnant Koss, viet af Provst Mathias Aagaard.

   3. Anna Catharina Corneliusdatter, f. i Skien 1711, død rimeligvis i Saude.
   Hun levede sin meste Tid hos Steenblocks og staar jevnlig Fadder til Bygdens Børn, ligesom hun forblev hos Enken efter Steenblocks Død.

   4. Femia Corneliusdatter, f. i Skien 1716, døbt 27/7, død sammesteds 1716, begraven 2/9.

   Kilder bl.a.:

   http://www.slekt.org/books/flood/02.html
  Last Modified 26 Jan 2017 
  Family ID F6126  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Nicolai Jørgensen,   b. Abt 1681,   d. Bef 9 May 1742, Saude, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 61 years) 
  Married 21 Feb 1720  Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Anne Flood havde i sit 2det Ægteskab 1 Søn, saavidt de ufuldstændige Ministerialbøger udviser.

   1. Cornelius Nicolaysen, f. i Skien 1721, døbt 18/4 i Saude.
   Denne antog Navnet Flood og tog under dette Navn Ægteskabsbevilgning med sin Slægtning i3die Led mod at erlægge en Bod af 2 Rd. til Skiens Hospital ifølge Kongebrev af 21/9 1753.
   Han blev Klokker i Saude (rimeligvis ved Studiosus Rasmus Grolls Død 5/11 1742).
   Han kalder sig imidlertid ikke senere Flood, naar han nævnes i Ministerialbogen, og hans Børn har derfor neppe brugt Familienavnet.
   Gift i Saude 27/11 1753 med Rackel Hansdatter Møller (rimeligvis en Datter af Løitnant Hans Møller og Anne Helvig Pedersdatter). Barn:

   a. Anne Cathrine, f. i Saude 1754, døbt 19/11.

   b. Nicolay, f. i Saude 1764, døbt 29/6.

   Kilder bl.a.:

   http://www.slekt.org/books/flood/02.html
  Last Modified 26 Jan 2017 
  Family ID F6127  Group Sheet  |  Family Chart


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

Maintained by Tor Kristian Zinow.