Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Alexander Hiorth Brinchmann

Alexander Hiorth Brinchmann

Male 1903 - 1974  (70 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Alexander Hiorth Brinchmann 
  Nickname "Alex" 
  Born 19 Nov 1903  Hønefoss, Ringerike, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christened 8 May 1904  Hønefoss, Ringerike, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Brinchmann Alexander Hiorth mai1904.jpg
  Brinchmann Alexander Hiorth mai1904.jpg
  Alexander hos fotograf mai 1904.
  Gender Male 
  Event-Misc Jul 1905  Hønefoss, Ringerike, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location 
  Hos fotografen. 
  Brinchmann Alexander Hiorth juli1905 nr2.jpg
  Brinchmann Alexander Hiorth juli1905 nr2.jpg
  Alexander hos fotograf juli 1905.
  Brinchmann Alexander Hiorth juli1905.jpg
  Brinchmann Alexander Hiorth juli1905.jpg
  Alexander hos fotograf juli 1905.
  Event-Misc Abt 1908  Hønefoss, Ringerike, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location 
  Søsknene Erika og Alex hos fotografen. 
  Brinchmann Erika Hiorth som barn.jpg
  Brinchmann Erika Hiorth som barn.jpg
  Barnebilde av Erika og bror Alex, ca.1908.
  Brinchmann Alexander Hiorth ca1908.jpg
  Brinchmann Alexander Hiorth ca1908.jpg
  Alexander hos fotograf ca.1908.
  Event-Misc Abt 1913 
  Alexander hos fotograf. 
  Brinchmann Alexander H gutt.jpg
  Brinchmann Alexander H gutt.jpg
  Alexander som gutt.
  Confirmation 1 Dec 1918  Uranienborg kirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Education 1921  [3
  Eksamen artium. 
  Education 1923  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 4
  Medisinstudent. 
  • Medisinsk eksamen i desember 1927 med karakteren laud 183,5. [3]
  Event-Misc 1925  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Alex og nevøen Louis. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Occupation Jan 1928  Harstad, Troms, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Assistentlege ved Harstad sykehus frem til mars 1928. 
  Occupation Apr 1928  Tranøy, Troms, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 5
  Konstituert distriktslege frem til desember 1929. 
  • I et brev datert 11.august 1953 nevnte Alex at han startet sin første post som distriktslege på Tranøy i Troms for 25 år siden. [5]
  Occupation 1 Jan 1930  Aker sykehus, Sinsen, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Kandidat ved medisinsk og kirurgisk avdeling frem til 31.mai 1931. 
  Occupation 1 Jun 1931  Ullevål sykehus, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Lege ved medisinsk avdeling frem til 21.desember 1931. 
  Occupation Jan 1932  Asker, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Assistentlege ved Vardåsen sanatorium frem til september 1933. 
  • Alex Brinchmann hadde permisjon fra jobben som assistentlege ved Vardåsen sanatorium februar-april 1933, da han jobbet for Nationalforeningens diagnosestasjon under Lofotfisket.

   Vardåsen tuberkulosesanatorium (Nedre Vardåsen) i Asker åpnet i 1923 som tuberkulosesykehus for Kristiania. Ved åpningen hadde sanatoriet 136 sengeplasser i en bygning i nybarokk stil med høyt tårn med spir, tegnet av Kristian Biong.
   Sanatoriet ble utvidet 2 år senere med en egen barneavdeling med plass til 26 barn. Til dette formålet ble - Odden - et stort, hvitt hus ved Nordvannet, innkjøpt.
   I 1927 ble barnesanatoriet Øvre Åsen for 95 barn ferdigstilt.

   Med tiden avtok barnetuberkulosen, og barneavdelingene ble derfor ombygd til voksne pasienter. Etter 2.verdenskrig kom den antibiotiske behandlingen, som nærmest gjorde slutt på tuberkulosen i Norge. Den ledige kapasiteten som oppsto på Vardåsen ble benyttet til attføring og rehabilitering for pasienter fra Aker og Ullevål sykehus.

   Fra 1.januar 1970 ble Vardåsen underlagt Dikemark sykehus. Etter omfattende ombygning ble Vardåsen den første alderspsykiatriske sykehusavdeling i Norge.

   Hovedbygningen på Nedre Vardåsen er fredet. [3, 6]
  Occupation Feb 1933  Lofoten, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Bestyrer ved Nationalforeningens diagnosestasjon under Lofotfisket. 
  • Alex Brinchmann hadde i perioden februar-april permisjon fra Vardåsen sanatorium, da han bestyrte Nationalforeningens diagnosestasjon under Lofotfisket.

   Nasjonalforeningens diagnosestasjon var til stor nytte ved undersøkelse av mistenkelige tilfeller og kontroll av fiskere som tidligere hadde hatt tuberkulose. [3]
  Occupation Oct 1933  Asker, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Reservelege ved Vardåsen sanatorium frem til desember 1934. 
  • Alexander Brinchmann ble godkjent som spesialist i lungesykdommer og lungetuberkulose i 1934.

   I N.m.f.l. 1935:
   Et klinisk-røntgenologisk bidrag til spørsmålet om den åpne lungetuberkuloses patogenese.
   Litt om betydningen av ringskygger på lunge-røntgenogrammet.

   I N.m.f.l. 1936:
   Kombinasjon av gullbehandling og pneumotoraks ved tuberkuløse lungekaverner. En kasuistisk meddelelse.

   Historie:
   Tuberkulosebakteriene ble første gang påvist i 1882. En diagnostisk test, tuberkulinprøve eller Pirquetprøve, ble utviklet noe senere. BCG-vaksine (se nedenfor) kom i 1920-årene, men ble først anerkjent på 1940-tallet. Fram til 1950 var tuberkulose en folkesykdom i Norge. Sykdommen gikk tilbake med økende levestandard, vaksinering og nye medisiner.

   Ordet tuberkulose er avledet av det latinske ordet tuberkulum som betyr liten knute.

   Hva er lungetuberkulose?
   Lungetuberkulose er en lungebetennelse forårsaket av tuberkelbakterier. Nesten alle tuberkulose-infeksjoner i Norge er forårsaket av Mycobacterium tuberculosis.
   Sykdommen kan starte som en vanlig lungebetennelse med hoste, tungpust, feber og smerter i brystet. I de fleste tilfeller faller sykdommen til ro, i en såkalt latent (skjult) fase. Hos fem til ti prosent av de som er smittet blusser sykdommen senere opp. Dette skjer ofte i forbindelse med at kroppen er svekket på grunn av annen sykdom, høy alder, eller immundempende behandling. Latent tuberkulose kan blusse opp og medføre lungetuberkulose mange år etter smitte.

   Sykdomsutvikling:
   Infeksjonen sitter oftest i øvre del av lungene (topplappene), hvor det hos noen pasienter kan dannes hulrom,kaverner. Ved gjennombrudd til bronkiene vil store mengder bakterier komme ut i luftveiene, og pasienten kan overføre sykdommen til andre gjennom dråpesmitte. Fra lungene kan bakteriene føres med blodet til andre organer.

   Symptomer:
   Pasienter med lungetuberkulose har ofte dels allmennsymptomer som feber og vekttap, og dels symptomer fra lungene med bl.a. holdsmerter og langvarig hoste. Oppspyttet kan være blodig.

   Tuberkulosen i Norge:
   Tuberkulose var en folkesykdom i Norge fram til slutten av 1940-årene. Rundt 1900 hadde Norge en av Europas høyeste forekomster av tuberkulose med ca. 7000 dødsfall årlig pga. tuberkulose i en befolkning på ca. 2 millioner innbyggere. De første private sanatorier ble åpnet på 1870-tallet i Gausdal, Oppdal og Valdres, men disse var ikke primært ment for lungesyke og det første rene tuberkulosesanatorium i Norge ble åpnet i Kongsvinger i 1894. De første av i alt seks statssanatorier ble åpnet på Reknes i Molde 1897 og Harastølen Luster i Sogn 1902. Det ble opprettet egne sykehus (kysthospitaler) for skrofuløse barn, dvs. barn med kjerteltuberkulose, i Stavern 1889 og Hagavik utenfor Bergen 1893. Senere tilkom det flere kommunale og private folkesanatorier ofte drevet av frivillige organisasjoner som Norske kvinners sanitetsforening og Røde Kors. Mindre tuberkulosehjem i kommunene kom på 1920-tallet primært ment for pleie av kronisk syke. Tuberkuloseloven av 1900 (§6) åpnet for at tuberkuløse kunne anbringes på sykehus eller tuberkulosehjem. Betalingen for oppholdet skulle deles mellom stat, fylke og kommune. Loven la grunnlag for en omfattende utbygging av sykehus og pleiehjem. Antall sengeplasser for tuberkuløse var på sitt høyeste i begynnelsen av 1940-tallet med ca. 6000 sengeplasser. I 1950 var det 13 tuberkulosesanatorier, 96 tuberkulosehjem og 3 kysthospitaler rundt om i landet. I tillegg var det 444 plasser for tuberkuløse pasienter ved de vanlige sykehusene. Institusjonen ble deretter gradvis nedlagt eller fikk nye funksjoner, og de ble erstattet av lungeavdelinger som tok seg av alle typer lungesykdommer.

   Skjermbildefotografering ble i Norge tatt i bruk i 1940. Ny lovgiving innført i 1947 gjorde frammøte til skjermbildeundersøkelsen pliktig, og tuberkulinprøving og BCG-vaksinasjon ble påbudt. Fra 1952 omfattet skjermbildefotograferingen hele befolkningen over 14 år bl.a. ved bruk av skjermbildebusser og - båter. Årlig ble det på 1950- og 60-tallet utført mellom 300 000 og 400 000 skjermbildefotograferinger. BCG-vaksinasjon var påbudt fram til 1995, et frivillig tilbud til alle fram til 2009 og deretter kun for grupper med økt risiko for smitte. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektiv skjermbildeundersøkelse av et selektert utvalg med høyere risiko enn andre, og fra 1976 ble slik selektiv skjermbildefotografering innført i hele landet. Lokale tuberkuloseregistre ble lovpålagt i 1900 og Det sentrale tuberkulose­register ble opprettet i 1962. Fra 2015 ble det sentrale tuberkulose­register en del av MSIS-registeret. Pirquetmetoden for tuberkulintesting og røntgendiagnostikk ble tatt i bruk i Norge sent på 1920-tallet. Fra 1951 til 2009 ble alle skoleelever tuberkulintestet. I 2004 ble pirquet-test erstattet av Mantoux-metoden. Blodprøver for diagnostikk av tuberkulose (IGRA-tester) kom i bruk i Norge fra 2007. Pasteurisering av melk kom i gang i Norge på 1930-tallet, og siden 1953 har Norge hatt krav om varmebehandling (pasteurisering) av all melk og fløte som omsettes til konsum.

   Kilder:
   https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/tuberkulose/tuberkulose-lunge-oversikt/
   https://sml.snl.no/lungetuberkulose
   https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/tuberkulose---faktaark/
   https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/tuberkulose/#forekomst-i-norge [3]
  Occupation Jan 1935  Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Vikariat som sekretær i Medisinaldirektoratet frem til august 1935. 
  Occupation Sep 1935  Aker sykehus, Sinsen, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Assistentlege ved medisinsk avdeling frem til juli 1936. 
  Occupation 20 Jul 1936  Rikshospitalet, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Assistentlege ved medisinsk avdeling, og lege ved Nordstrand tuberkulosehjem. 
  • Samtidige jobber:

   Fra 1.juli 1936 lege ved Nordstrand tuberkulosehjem.
   Fra 20.juli 1936 lege ved Rikshospitalets medisinske avdeling. [3]
  Brinchmann Alexander Hiorth omtale i Norges læger 1926 1936.jpg
  Brinchmann Alexander Hiorth omtale i Norges læger 1926 1936.jpg
  Alexander Hiorth Brinchmann omtale i Norges læger 1926-1936.
  Occupation Bef 01 Aug 1946  Nordlandssykehuset, Bodø, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  Overlege. 
  • Dr. Alexander Hiorth Brinchmann var en lang tid overlege ved Bodø sykehus, Nordlandssykehuset, som spesialist i indremedisin og lungetuberkulose.

   Her var han fram til midten av mars 1954, da han begynte som overlege ved Bærum sykehus. [5]
  Residence Bef 01 Aug 1946  Bodø, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  • Dr. Alex Brinchmann skrev i 1954 at familien hadde bodd 8 år i Bodø, og at det var gått 10 år siden de flyttet til Nord-Norge. [5]
  Residence Aft 23 Nov 1951  Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  Fredensborgveien 135. 
  • I et brev datert 23.november 1951 nevnte Alex at de skal flytte til ny leilighet i Fredensborgveien senere samme år. De er oppsagt i Bodø. [5]
  Occupation 15 Mar 1954  Bærum sykehus, Gjettum, Bærum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Overlege. 
  • Omkring midten av mars 1954 begynte Alexander Brinchmann sitt virke som overlege på Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus. Han var spesialist i lungesykdommer og indremedisin. [7]
  Residence Vågå, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location 
  Residence Bef May 1954  Gjettum, Bærum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  • I brev av 23.mai nevner Alex at han og Mathilde har flyttet inn i nytt hjem i Bærum. Huset ligger på en liten skogås ovenfor Bærum sykehus. [5]
  Died 22 Oct 1974  Gjettum, Bærum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [8, 9, 10
  • Fra dødsannonsen i Aftenposten 25.oktober 1974:

   Vår alles kjære Alexander Hiorth Brinchmann sovnet stille inn idag.
   Gjettum, 22.oktober 1974.

   Mathilde Brinchmann.
   Barn, svigerbarn og barnebarn.
   Øvrige familie.

   Bisettes i Haslum krematorium, nye kapell, tirsdag 29.oktober kl. 13.00. [8]
  Brinchmann Alexander H dødsannonse 1974 1025 Aftenposten.jpg
  Brinchmann Alexander H dødsannonse 1974 1025 Aftenposten.jpg
  Dødsannonse i Aftenposten 25.oktober 1974.
  Buried 29 Oct 1974  Bærum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [8, 10
  • Bryn.
  Person ID I387  My Genealogy
  Last Modified 17 Sep 2018 

  Father Christopher Bernhoft Brinchmann,   b. 02 May 1860, Molde, Møre og Romsdal, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 22 Dec 1943, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 83 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Erika Wilhelmine Hiorth, "Brinchmann",   b. 22 Nov 1869, Gibraltar, Kråkerøy, Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 29 Oct 1949, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 79 years) 
  Relationship Birth 
  Engaged Bef Sep 1885  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  Brinchmann Christopher B og Erika W Hjorths lysninger 1888 VFredrikstad.jpg
  Brinchmann Christopher B og Erika W Hjorths lysninger 1888 VFredrikstad.jpg
  Kirkebok.
  Anecdote2 Aft 1885  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [12, 14
  Musikk og kulturliv. 
  • Fredrikstad Musikforening hadde en hensynkende tilværelse, og stoppet helt opp i 1882. Den musikalske Dilettantforening gjorde det samme. Forsøk på å vekke til live igjen den slumrende musikkforening, og forene den med den dramatiske forening lyktes ikke. Først når can.mag. Christopher Bernhoft Brinchmann tok seg av saken fra 1894, fikk strevet et varig resultat.

   Christopher ble beskrevet som drivkraften og primus motor i Fredrikstads musikkliv. Han dirigerte et orkester, og satte sogar i gang med operaoppførelser med amatørorkesteret. Hustruen Erika spilte bratsj i dette orkesteret.

   I mars 1894 spilte de operaen Trubaduren (som oppnådde et godt resultat). Om denne forestillingen den 8.mars i Phønix's lokaler står det at dette var den største musikalske opplevelsen ved lokale krefter som Fredrikstads musikkpublikum fikk oppleve i dette århundret. Begge byens gjenopplivede orkestre var i ilden. Salen frembød et festlig skue, thi her var damene fremmøtt i strålende toaletter, og byens noblesse hadde møtt opp - vi holdt nesten på å si in corpore.
   Etter en ubegripelig morsom prolog ble man presentert for et storartet samspill, og vi er sikre på at langt frem igjennom årene vil beretningen om Trubadurens oppførelse på Fredrikstad nationale Scene i mars 1894 leve blant byens folk. Dette sto i en av lokalavisene.

   I mars 1897 spilte de Den hvide Dame (som gikk fire ganger for utsolgte hus i Phønix, og deretter i Arbeiderforeningens store sal), hvor Erikas søster Karen var den hvite dame. Det ble en dundrende suksess, hvor det også var tilreisende fra nabobyene.
   Det står om denne forestillingen at musikkforeningen, som i sin tid oppførte operaen Trubaduren med et så godt resultat, oppnådde en enda større suksess med Den hvide Dame, som gikk fire ganger for utsolgt hus i Phønix og deretter i Arbeiderforeningens store sal.

   På høstens generalforsamling i 1900 ble Christopher og Erika Brinchmann innvotert som æresmedlemmer av Fredrikstad Musikkforening, hvor Christopher lenge hadde vært den bærende kraft.

   I 1896 tok Arbeiderforeningens styre initiativ til å få opprettet et arbeiderakademi i Fredrikstad. De holdt foredrag, lysbildekvelder (som virket spesielt tiltrekkende), reisebeskrivelser og litterære foredrag. Æren for dens store oppslutning tilfaller adjunkt can.mag. Brinchmann, som inntill han flyttet fra byen i 1900, var arbeiderakademiets sekretær.

   I boka Fredrikstad 1814-1914 fortelles det om cand.mag. Christopher Brinchmann at han var formann i Selskapet til Fredrikstads forskjønnelse 1896 til 1898.

   Om musikklivet står det at det i 1880-90 årene eksisterte en musikkforening som søkte å utnytte byens egne musikalske krefter. Det var kor- og orkesternummere, hvor resultatet ble vist ved en større konsert om våren.
   Sjelen i det hele var daværende lærer ved den høyere skole cand.mag. Christopher Brinchmann, senere overlærer ved Christiania Kathedralskole. Etterat han flyttet i 1900 syknet foreningen mer og mer hen.

   Teaterorkesteret (bilde fra omkring 1885-86):
   Dirigent: Christopher B. Brinchmann.
   På fiolin til høyre på bildet: Erika W. Hiorth sittende ved siden av søsteren Karen Hiorth
   (foto: Sandls, Fredrikstad). [12, 13]
  Brinchmann Christopher og Erika orkester.jpg
  Brinchmann Christopher og Erika orkester.jpg
  Christopher og Erika orkester.
  Married 16 May 1888  Vestre Fredrikstad kirke, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  [5, 11, 12, 15
  • Tillysningsdagene for lærer cand.mag Kristopher Bernhoft Brinchmann og hans elev frøken Erika Wilhelmine Hiorth var 29.april, 6. og 13.mai.

   Datteren Therese skriver i mai 1951:

   Naar jeg tenker tilbake, maa jeg sige at Far, trods en del steilhet, gjorde alt hvad han kunde for å finde sig tilrette i Mors familie, og Mor fandt sig jo meget lett tilrette i Fars familie og var glad i alle svigerinder og svogere. - Derav kan jo et mere utvidet familieliv for oss, med hjertelag kom vore foreldre utrolig langt, og det jevnet ut vanskeligheter som kunde opstaa ved de saa helt forskjellige karakterer og livsforholde som de indgiftede familiemedlemmer hadde. - Paa en maate faar vi kanske være glad over at vi ikke faar opleve aa se vore barnebarnsbarn, for alle disse maa jo ofte føle sig saa lenge borte fra hverandre, og det tror jeg vilde gjøre oss ondt å se vore efterkommere behandle hverandre som helt fremmede.
  Brinchmann Christopher B og Erika W Hjorth viet 1888 VFredrikstad.jpg
  Brinchmann Christopher B og Erika W Hjorth viet 1888 VFredrikstad.jpg
  Kirkebok.
  Event-Misc 1896  Fredrikstad, Østfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Familien hjemme i Fredrikstad. 
  Brinchmann Therese Erika Louise Christopher 1896.jpg
  Brinchmann Therese Erika Louise Christopher 1896.jpg
  Familien Brinchmann i Fredrikstad 1896:

  F.v. Therese, mor Erika, Johanne Louise og far Christopher.
  Event-Misc Aft 1910  Hønefoss, Ringerike, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location 
  Familiebilder fra Hønefoss. 
  Brinchmanns på Hønefoss 1911.jpg
  Brinchmanns på Hønefoss 1911.jpg
  Brinchmanns på Hønefoss 1911.
  Brinchmann-barna.jpg
  Brinchmann-barna.jpg
  Brinchmann-barna ca.1910:

  F.v. Therese, Johanne, Astri, Hanna Elisabeth, Alexander og Erika.
  Brinchmanns på Hønefoss 1911 uten navn.jpg
  Brinchmanns på Hønefoss 1911 uten navn.jpg
  Brinchmanns på Hønefoss 1911.
  Brinchmanns 1911 Hoenefoss.jpg
  Brinchmanns 1911 Hoenefoss.jpg
  Brinchmann-familien på Hønefoss 1911.
  Event-Misc 16 May 1913  Lysaker, Bærum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Sølvbryllupsdag feiret på Bjerkheim. 
  Brinchmann Christopher B og Erika sølvbryllup Morgenbladet 1913 0507.jpg
  Brinchmann Christopher B og Erika sølvbryllup Morgenbladet 1913 0507.jpg
  Annonse i Morgenbladet 7.mai 1913 om feiring av sølvbryllupsdagen.
  Anecdote 1919  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Feriestedet til Brinchmann-familien og deres etterkommere. 
  Brinchmann Johanne Astri og Vesla 1919.jpg
  Brinchmann Johanne Astri og Vesla 1919.jpg
  Fra Skutevik:

  Johanne, Astri og Vesla 1919.
  Brinchmanns på Skutevik 1919 (2).jpg
  Brinchmanns på Skutevik 1919 (2).jpg
  Fra Skutevik:

  Johanne, Erika, Hanna Charlotte og Astri 1919.
  Brinchmanns på Skutevik 1919 haarklipning.jpg
  Brinchmanns på Skutevik 1919 haarklipning.jpg
  Fra Skutevik:

  Mor Erika klipper sønnen Alex, mens far Christopher ser på. Bilde tatt 1919.
  Brinchmanns på Skutevik 1919 holmetur.jpg
  Brinchmanns på Skutevik 1919 holmetur.jpg
  Fra Skutevik:

  Brinchmanns på holmetur 1919.
  Brinchmanns på Skutevik 1919 kaffeslabras.jpg
  Brinchmanns på Skutevik 1919 kaffeslabras.jpg
  Fra Skutevik:

  Fra Skutevik:

  Kaffeslabberas 1919: Astri, Alex, mor Erika og far Christopher.
  Brinchmanns på Skutevik 1919.jpg
  Brinchmanns på Skutevik 1919.jpg
  Fra Skutevik:

  Far Christopher, mor Erika og Alex i båten 1919.
  Brinchmanns på Vest-Gumøy 1919.jpg
  Brinchmanns på Vest-Gumøy 1919.jpg
  Fra Skutevik:

  Mor Erika, Hanna Charlotte og Astri renser fisken på Vest-Gumøy 1919.
  Anecdote 1920  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Brinchmanns på Skutevik 1920 Jesperturen.jpg
  Brinchmanns på Skutevik 1920 Jesperturen.jpg
  Fra Skutevik:

  Brinchmanns fra Jesperturen 1920.
  Brinchmann Erika Hiorth sommer1920.jpg
  Brinchmann Erika Hiorth sommer1920.jpg
  Fra Skutevik:

  Erika Hiorth Brinchmann sommeren 1920.
  Brinchmann Erika på Skutevik påsken1920.jpg
  Brinchmann Erika på Skutevik påsken1920.jpg
  Fra Skutevik:

  Erika Hiorth Brinchmann påsken 1920.
  Brinchmann Erika Hiorth pinsen1920.jpg
  Brinchmann Erika Hiorth pinsen1920.jpg
  Fra Skutevik:

  Erika Hiorth Brinchmann pinsen 1920.
  Brinchmann Hanna E og mor Erika 1920.jpg
  Brinchmann Hanna E og mor Erika 1920.jpg
  Fra Skutevik:

  Hanna Elisabeth ("Vesla") og mor Erika 1920.
  Brinchmann Erika Hiorth og bror Alex 1920.jpg
  Brinchmann Erika Hiorth og bror Alex 1920.jpg
  Erika og bror Alex 1920.
  Hiorth Erika Wilhelmine 1920.jpg
  Hiorth Erika Wilhelmine 1920.jpg
  Erika Wilhelmine Brinchmann på Skutevik omkring 1920.
  Brinchmann Louise Erika Erika RuthGelmuyden Hanna Elisabeth.jpg
  Brinchmann Louise Erika Erika RuthGelmuyden Hanna Elisabeth.jpg
  Fra Skutevik omkring 1920:

  F.v. Louise, Erika, mor Erika (bakerst), Ruth Geelmuyden og Vesla.
  Event-Misc Abt 1920  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Brinchmanns med venner. 
  Brinchmanns m venner ca1920.jpg
  Brinchmanns m venner ca1920.jpg
  Brinchmann-familien med venner ca.1920. Bildet er trolig tatt i Jacob Aals gate 14:

  F.v. Far Christopher, Vesla, Erika, mor Erika (foran), Astri, Bergljot Aass, Arvid Frisak (sittende på huk), Louise, Johan og fru Harboe, fru Sofie og sorenskriver Andersen, Sverre Bryhn, Birgit Solberg og hennes forlovede ingeniør Semb.
  Anecdote 1923  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Brinchmanns på Skutevik pinsen 1923.jpg
  Brinchmanns på Skutevik pinsen 1923.jpg
  Fra Skutevik:

  Christopher og Erika med barn og svigersønner samlet i 1923:

  Erika og Christopher Brinchmann bakerst.
  Arvid Frisak, Jacques Gauthier med sønnen Louis på armen, Therese Gauthier.
  Søstrene Louise Brinchmann og Astri Frisak.
  Søskenene Vesla, Alexander og Erika Brinchmann foran.
  Brinchmann Hanna Elisabeth Vesla pinsen1923.jpg
  Brinchmann Hanna Elisabeth Vesla pinsen1923.jpg
  Fra Skutevik:

  Hanna Elisabeth (Vesla) pinsen 1923.
  Brinchmanns aug1923.jpg
  Brinchmanns aug1923.jpg
  Fra Skutevik:

  Christopher og Erika med barn og svigersønner samlet i 1923:

  Christopher og Erika Brinchmann sitter på benken med Louis Gauthier.
  Bak dem står Alexander Hiorth Brinchmann og Arvid Frisak.
  Forreste dame er Astri Frisak. Deretter følger Vesla, Erika og Louise Brinchmann. Sittende til høyre i bildet er Jacques og Therese Gauthier.
  Brinchmann Erika RuthGelmuyden Louis Erika Therese.jpg
  Brinchmann Erika RuthGelmuyden Louis Erika Therese.jpg
  Fra Skutevik etter 1923:

  F.v. Erika Brinchmann, Ruth Geelmuyden, Louis Gauthier, mor Erika Brinchmann og Therese Gauthier.
  Brinchmanns familien Skutevik 1.jpg
  Brinchmanns familien Skutevik 1.jpg
  Pinsen 1923: Brinchmann-slekt samlet på Skutevik.
  Brinchmanns familien Skutevik 2.jpg
  Brinchmanns familien Skutevik 2.jpg
  Pinsen 1923: Brinchmann-slekt samlet på Skutevik.
  Brinchmanns famille Skutevik 3.jpg
  Brinchmanns famille Skutevik 3.jpg
  Pinsen 1923: Brinchmann-slekt samlet på Skutevik.
  Brinchmanns famille 1.jpg
  Brinchmanns famille 1.jpg
  Pinsen 1923: Brinchmann-slekt samlet på Skutevik.
  Brinchmanns famille 2.jpg
  Brinchmanns famille 2.jpg
  Pinsen 1923: Brinchmann-slekt samlet på Skutevik.
  Brinchmanns famille Skutevik 2.jpg
  Brinchmanns famille Skutevik 2.jpg
  Brinchmann-slekt på Skutevik, pinsen 1923.

  F.v. Astri, Alexander, Vesla, Louise, Erika, far Christopher og mor Erika, lille Louis og Therese.
  Brinchmanns famille Skutevik.jpg
  Brinchmanns famille Skutevik.jpg
  Brinchmann-slekt på Skutevik, pinsen 1923.

  F.v. Astri, Alexander, Vesla, Louise, Erika, far Christopher og mor Erika, lille Louis og Therese.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Anecdote 1925  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Brinchmann Astri Henrik Louis Louise Therese 1925.jpg
  Brinchmann Astri Henrik Louis Louise Therese 1925.jpg
  1925:

  Astri Frisak med Henrik, Louis Gauthier, Louise Brinchmann og Therese Gauthier på Skutevik.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc 1925  Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Christopher og Erika med barnebarn. 
  Brinchmann Christopher og Erika med barnebarn 1925.jpg
  Brinchmann Christopher og Erika med barnebarn 1925.jpg
  1925:

  Erika og Christopher Brinchmann med barnebarna Elisabeth og Louis Gauthier, og Henrik Frisak (på morfarens fang).
  Anecdote 1928  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Brinchmann Christopher på rotur med barnebarn 1927.jpg
  Brinchmann Christopher på rotur med barnebarn 1927.jpg
  Fra Skutevik:

  Christopher på rotur med barnebarn 1928.

  F.v. Christopher Brinchmann, Louis og Elisabeth Gauthier og Henrik Frisak.
  Brinchmann Christopher og Erika m barnebarn Skutevik 1928.jpg
  Brinchmann Christopher og Erika m barnebarn Skutevik 1928.jpg
  Fra Skutevik juli 1928:

  Christopher og Erka Brinchmann med barnebarn:

  F.v. Christopher Brinchmann, Louis Gauthier, Henrik Frisak, Elisabeth Gauthier, Randi Frisak og Erika Brinchmann.
  Brinchmann Christopher og Erika m barnebarn Skutevik juli1928.jpg
  Brinchmann Christopher og Erika m barnebarn Skutevik juli1928.jpg
  Fra Skutevik juli 1928:

  Christopher og Erka Brinchmann med barnebarn:

  F.v. Erika med Francois og Louis Gauthier på fanget. Christopher med Randi Frisak på fanget.Elisabeth Gauthier og Henrik Frisak står bak dem.
  Gauthier Louis Elisabeth Henrik 1928.jpg
  Gauthier Louis Elisabeth Henrik 1928.jpg
  Skutevik 1928:

  Louis og Elisabeth Gathier i bakgrunnen, og Henrik Frisak sittende på bakken foran.
  Brinchmann Christopher B Louis Henrik Elisabeth Randi Erika.jpg
  Brinchmann Christopher B Louis Henrik Elisabeth Randi Erika.jpg
  Sommeren 1928 på Skutevik.

  F.v. Christopher, Louis, Henrik, Elisabeth, Randi og Erika.
  Brinchmann Christopher B og Erika W i fjæra 1928.jpg
  Brinchmann Christopher B og Erika W i fjæra 1928.jpg
  Sommerbilder far 1928.
  Hiorth Erika W gBrinchmann m Henrik og Elisabeth 1928.jpg
  Hiorth Erika W gBrinchmann m Henrik og Elisabeth 1928.jpg
  Erika Brinchmann med barnebarna Henrik og Elisabeth på Skutevik 1928.
  Event-Misc Abt 1933 
  Stolte besteforeldre med sin sønn Alex og hans datter Ellen. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Anecdote 1936  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis.. 
  Brinchmanns på Skutevik 1936.jpg
  Brinchmanns på Skutevik 1936.jpg
  Fra Skutevik:

  Brinchmanns på Skutevik 1936
  Gauthier Elisabeth Henrik Randi.jpg
  Gauthier Elisabeth Henrik Randi.jpg
  Elisabeth Gauthier, Henrik og Randi Frisak.
  Gauthier Elisabeth og Henrik F i Skutevik.jpg
  Gauthier Elisabeth og Henrik F i Skutevik.jpg
  Elisabeth og Henrik på Skutevik.
  Event-Misc 16 May 1938  Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Christopher og Erika feirer deres gullbryllupsdag med familien. 
  Brinchmann Christopher og Erika med barnebarn.jpg
  Brinchmann Christopher og Erika med barnebarn.jpg
  Christopher og Erika med barnebarn.
  Brinchmann Christopher B og Erikas gullbryllup 16mai 1938 tekst.jpg
  Brinchmann Christopher B og Erikas gullbryllup 16mai 1938 tekst.jpg
  Fra gullbryllupsdagen 16.mai 1938.
  Brinchmann Christopher B og Erikas gullbryllup 16mai 1938 (2).jpg
  Brinchmann Christopher B og Erikas gullbryllup 16mai 1938 (2).jpg
  Fra gullbryllupsdagen 16.mai 1938.
  Brinchmann Christopher B og Erikas gullbryllup 16mai 1938 (3).jpg
  Brinchmann Christopher B og Erikas gullbryllup 16mai 1938 (3).jpg
  Fra gullbryllupsdagen 16.mai 1938.
  Brinchmann Christopher og Erika med barnebarn II.jpg
  Brinchmann Christopher og Erika med barnebarn II.jpg
  Christopher og Erika med barn og barnebarn.
  Anecdote 1946  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Brinchmanns på Skutevik august 1946.jpg
  Brinchmanns på Skutevik august 1946.jpg
  Brinchmanns på Skutevik august 1946.

  Første rad f.v. Betty Frisak, Louise Brinchmann, Therese Gauthier, Erika Hiorth Brinchmann, Jaques Gauthier, Hanna Elisabeth Jelstrup.
  Bakre rad f.v. Astri Frisak, Alex Brinchmann, Marit og Nils Brinchmann, Mathilde Vogt Brinchmann, Johanne, Astri Brinchmann (?)
  Brinchmann søskenbarn.jpg
  Brinchmann søskenbarn.jpg
  Søskenbarn på Skutevik:

  F.v. Nils Christopher Brinchmann, Henrik og Betty Frisak, Marit og Ellen Brinchmann.
  Anecdote 1948  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Brinchmann-barnebarn 1948.jpg
  Brinchmann-barnebarn 1948.jpg
  Brinchmann-barnebarn 1948.
  Frisak Randi Blanche Henrik 1948.jpg
  Frisak Randi Blanche Henrik 1948.jpg
  Skutevik 1948:

  Randi Frisak, Elisabeth Gauthier og Knut Reitan (?).
  Anecdote 1949  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Gauthier Louis Elisabeth m fler 1949.jpg
  Gauthier Louis Elisabeth m fler 1949.jpg
  Skutevik 1949:

  Vi ser på bildet ?, Ole Reitan, ?, ?, Louis og Elisabeth Gauthier, Erika Reitan, ? og Erika Brinchmann.
  Anecdote 2008  Skutevik, Gumøy, Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bilder fra et ferieparadis. 
  Brinchmann-etterkommere på Skutevik sommer 2008 Skjærgårdsliv.jpg
  Brinchmann-etterkommere på Skutevik sommer 2008 Skjærgårdsliv.jpg
  Bilde fra artikkel om Skutevik i Skjærgårdsliv.
  Brinchmann-etterkommere Skutevik 2008 Skjærgårdsliv tekst.jpg
  Brinchmann-etterkommere Skutevik 2008 Skjærgårdsliv tekst.jpg
  Artikkel om Skutevik i Skjærgårdsliv
  Family ID F21  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Mathilde Elise Vogt, "Brinchmann",   b. 31 May 1906, Gaustad, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 25 May 1996, Bærum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 89 years) 
  Married 19 May 1928  Harstad, Troms, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Brinchmann Alexander Hiorth og Mathilde brudepar 1928 0519.jpg
  Brinchmann Alexander Hiorth og Mathilde brudepar 1928 0519.jpg
  Brudeparet Mathilde og Alexander Brinchmann.
  Event-Misc Sep 1936  Norge Find all individuals with events at this location 
  Slektstreff i Norge. 
  Brinchmann Marit Ellen og Nils 1936.jpg
  Brinchmann Marit Ellen og Nils 1936.jpg
  Marit, Ellen og Nils Brinchmann 1936.
  Gauthier Elisabet Louis Francois Alex Ellen Knut Marit Nils Eli 1936.jpg
  Gauthier Elisabet Louis Francois Alex Ellen Knut Marit Nils Eli 1936.jpg
  Samling 1936:
  Elisabet, Louis, Francois og Alex Gauthier, Ellen Brinchmann, Knut Reitan, Marit og Nils Brinchmann og Eli Reitan.
  Gauthier Alex Francois Elisabeth Marit Ellen Eli Knut 1936.jpg
  Gauthier Alex Francois Elisabeth Marit Ellen Eli Knut 1936.jpg
  Samling september 1936:
  Alex, Francois og Elisabeth Gauthier, Marit og Ellen Brinchmann, Eli og Knut Reitan.
  Event-Misc Abt 1966 
  Familiesamling. 
  Brinchmann Alexander H Reiretbakken (1).jpg
  Brinchmann Alexander H Reiretbakken (1).jpg
  Fra Reiretbakken før 1974.
  Brinchmann Alexander H samling (1).jpg
  Brinchmann Alexander H samling (1).jpg
  Samling hos Alexander og Mathilde før 1974 (1).
  Brinchmann Alexander H samling (2).jpg
  Brinchmann Alexander H samling (2).jpg
  Samling hos Alexander og Mathilde før 1974 (2).
  Brinchmann Alexander H samling (3).jpg
  Brinchmann Alexander H samling (3).jpg
  Samling hos Alexander og Mathilde før 1974 (3).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (1).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (1).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (1).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (2).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (2).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (2).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (3).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (3).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (3).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (4).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (4).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (4).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (5).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (5).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (5).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (7).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (7).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (7).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (6).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (6).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (6).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (8).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (8).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (8).
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (10).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (10).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (10).
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (11).jpg
  Brinchmann Alexander H samling Sandvika (11).jpg
  Familiesamling hos Alexander og Mathilde i Sandvika før 1974 (11).
  Brinchmann Alex H samling Bærum før 1974 (1).jpg
  Brinchmann Alex H samling Bærum før 1974 (1).jpg
  Brinchmann samling Bærum før 1974 (1).
  Brinchmann Alex H samling Bærum før 1974 (2).jpg
  Brinchmann Alex H samling Bærum før 1974 (2).jpg
  Brinchmann samling Bærum før 1974 (2).
  Brinchmann Alex H samling Bærum før 1974 (3).jpg
  Brinchmann Alex H samling Bærum før 1974 (3).jpg
  Brinchmann samling Bærum før 1974 (3).
  Brinchmann Alex H samling på hytte (1).jpg
  Brinchmann Alex H samling på hytte (1).jpg
  Brinchmann samling hytte før 1974 (1).
  Brinchmann Alex H samling på hytte (2).jpg
  Brinchmann Alex H samling på hytte (2).jpg
  Brinchmann samling hytte før 1974 (2).
  Brinchmann Alex H samling på hytte (3).jpg
  Brinchmann Alex H samling på hytte (3).jpg
  Brinchmann samling hytte før 1974 (3).
  Brinchmann Alex H samling på hytte (4).jpg
  Brinchmann Alex H samling på hytte (4).jpg
  Brinchmann samling hytte før 1974 (4).
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (1).jpg
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (1).jpg
  Brinchmann samling Reiretbakken før 1974 (1).
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (4).jpg
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (4).jpg
  Brinchmann samling Reiretbakken før 1974 (2).
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (5).jpg
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (5).jpg
  Brinchmann samling Reiretbakken før 1974 (3).
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (6).jpg
  Brinchmann Alex H samling Reiretbakken (6).jpg
  Brinchmann samling Reiretbakken før 1974 (4).
  Children 
  +1. Living
  +2. Living
  +3. Nils Christopher Vogt Brinchmann,   b. 29 Nov 1934, Rikshospitalet, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 29 Oct 2009  (Age 74 years)  [Birth]
  +4. Living
  Photos At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Brinchmann Marit Ellen Astri Nils.jpg
  Brinchmann Marit Ellen Astri Nils.jpg
  Barna Marit, Ellen med Astri på fanget og Nils.
  Brinchmann Randi Betty Ellen Marit Nils.jpg
  Brinchmann Randi Betty Ellen Marit Nils.jpg
  F.v. Randi og Betty Frisak, Ellen, Marit og Nils Brinchmann.
  Frisak Astri Nils Ellen Randi Marit Betty Mathilde.jpg
  Frisak Astri Nils Ellen Randi Marit Betty Mathilde.jpg
  F.v. Astri Frisak, Nils og Ellen Brinchmann, Randi Frisak, Marit Brinchmann, Betty Frisak og Mathilde Brinchmann.
  Last Modified 17 Sep 2018 
  Family ID F233  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Brinchmann Alexander Hiorth lege.jpg
  Brinchmann Alexander Hiorth lege.jpg
  Overlege Alexander Hiorth Brinchmann (1903-1974).

 • Sources 
  1. [S1020] Kirkebok Hønefoss, Buskerud (Reliability: 3).

  2. [S1099] Kirkebok Uranienborg, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  3. [S281] Bok: Norges leger 1926-1936, I. Kobro, (1938) (Reliability: 2).

  4. [S80] Norge: 1923 Kommunetelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no) (Reliability: 2).

  5. [S532] Sirkelbrev av Brinchmann-søsken, Therese, Astri, Louise, Vesla, Alex og Erika, (fra 1950 -) (Reliability: 2).

  6. [S754] Wikipedia (Reliability: 1).

  7. [S488] Ellen Brinchmann, gift Bø (1931-) (Reliability: 2).

  8. [S115] Dødsannonse i media, Aftenposten (Reliability: 2).

  9. [S488] Ellen Brinchmann, gift Bø (1931-) (Reliability: 1).

  10. [S743] DIS Norge. Gravminner i Norge, www.disnorge.no (Reliability: 2).

  11. [S1133] Kirkebok Vestre Fredrikstad, Østfold (Reliability: 3).

  12. [S900] Bok: J.N.Jacobsen. Lastehandleren, samfundsborgeren og hans tid, A.J.Jacobsen, Forlag: Cammermeyers boghandel, (1951) (Reliability: 2).

  13. [S811] Fredrikstad bys historie 3, 1860-1914, Martin Dehli, Forlag: Utgitt av Fredrikstad kommune, (1973) (Reliability: 2).

  14. [S811] Fredrikstad bys historie 3, 1860-1914, Martin Dehli, Forlag: Utgitt av Fredrikstad kommune, (1973), s.244-245, 415-416, 419-420 (Reliability: 2).

  15. [S294] Bok: Studenterne fra 1876. 25-aars studenterjubilæum, (Kristiania Aktie-bogtrykkeriet 1901) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

Maintained by Tor Kristian Zinow.