Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark

Emilie Agatha Zinow, "Bjerke"

Female 1850 - 1927  (76 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Emilie Agatha Zinow 
  Suffix "Bjerke" 
  Nickname "Emilie" 
  Birth 09 Aug 1850  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Vaksinasjoner:
   5.august 1852.
  Christening 22 Sep 1850  Holmestrand kirke, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Hjemmedøpt rett etter fødsel. Stadfestet i kirken 22.september.

   Her er foreldrene nevnt som Kjøbmand Johan Fredrik Adolph Zinow og hustru Trine Lovise Tollefsen.

   Faddere var Madame Birgitte Thollefsen, pige Maren Andersen og ... Haastad. [1]
  Gender Female 
  Education 1863  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Hortens real og høiere Almueskole, Borgerskolen. 
  • I 1863 går Emilie Zinow i 3.pikeklasse på Borgerskolen (som den på folkemunne ble kalt).
   Borgerskolen var grunnskolen for de kondisjonertes barn, og hadde tilholdssted i skolebygningen i Ollebakken. Almuens barn gikk enten på Bjerkeskolen eller kommunens skole, men det ble ansett som upassende for barn av offiserer og notabiliteter.
   Emilies far er her nevnt som Bager. [2]
  Confirmation 08 Apr 1866  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Event-Misc 18 Mar 1875  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Fadder for Handelsborger Hans Jørgen Arnesen Myhres sønn, Hjalmar. 
  Event-Misc 16 Dec 1877  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Gudmor for Anna, kjøpmann Christopher Christophersens datter. 
  • Mor til Anna var kjøpmannens hustru Eugenie, født Bjong. [3]
  Event-Misc 21 Dec 1878  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Gudmor for Skibsfører Anders Christian Bjerkes datter, Elise Mathilde. 
  Event-Misc 1 Sep 1879  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Gudmor for Bøssemager Absalon Warloes datter, Hilda Anna Dorthea Haraldsen. 
  Event-Misc 19 Jun 1881  Strømsø, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Gudmor for Kjøbmand Hans Conrad Hansens datter, Marie. 
  Event-Misc 19 Jun 1881  Strømsø, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Gudmor for Marie Hansen. 
  • Gudmor (frk. Emilie Zinow) ved dåpen til Marie, datter til kjøpmann i Strømsø Hans Conrad Hansen og hustru Ernstine Marie f. Møbius. [4]
  Event-Misc 24 Jul 1881  Strømsø, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Gudmor for sin nevø Georg Friedrich Zinow Gauer. 
  • Gudmor frk. Emilie Zinow. [4]
  Occupation 1 May 1883  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 5, 6
  Drev manufacturhandel E.Zinow & Co. i Ollebakken 13 frem til 13.april 1897. 
  • Emilie fortsatte manufakturforrentningen i Ollebakken etter farens død i 1880, og drev den til 1897, da den ble overtatt av Fritjof Jensen & Co.

   Ved farens død averterte Emilie hele forretningen til leie ved Emilie Zinow. Frøken Emilie drev manufakturforretningen, men tydeligvis ikke bakeriet. [2]
  Residence 1885  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [5, 8
  Ollebakgade 13. 
  • Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 13 og 15:

   Presteattest av 17.januar, tinglyst 29.januar 1881, om at Zinow etterlater 4 myndige og ...skiftende arvinger, nemlig:
   1. Datter Emilie Agathe Zinow.
   2. Do Fredrikke Birgitta, gift med Frantz Gauer.
   3. Søn Johan Theodor Zinow og
   4. Do August Zinow.

   Obligasjon av september 1883, tinglyst 19.september, fra Zinows arvinger til Hortens Sparebank for kr. 10.000 med prioritet i denne tomt og nr.15. Avløst 26.juni 1897.

   Kontrakt datert 19.mai, tinglyst 18.juni 1884, hvoretter Zinows arvinger til fru Emilie Bjerke - bortlejer 2 bekvemeligheder i gården på forskjellige betingelser. Avløst 13.februar 1897.

   Grunnseddel av 14.februar, tinglyst 28.februar 1885 fra C.E.Braarud til enkefru Emilie Bjerke og flerkommende (?) eiere av husene 13 og 15 ved Ollebakken på den tomt og oppført for årlig grunnleie kr. 60,- forbeholder 1.prioritet i husene.

   Skjøte av 25.februar, tinglyst 28.mars 1885, fra August Zinow til hans 3 medeiere på hans 1/8 av nr. 13 og 15 for kr. 2.000,-.

   Skjøte av 27.oktober, tinglyst 29.oktober 1887 fra Th. (Theodor) Zinow til Frantz Gauer på hans 1/3 part i nr. 13 og 15 for kr. 4.000,-.

   Kontrakt av 22.november, tinglyst 10.desember 1890, mellom Carljohansverns verft og fru Emilie Bjerke angående en kloakledning.

   Skjøte av 20.april, tinglyst 29.april 1893 fra Emilie Bjerke til Frantz Gauer på hennes 1/3 part i nr. 13 og 15 for kr. 6.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 465.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB). [7]
  • .
   I 1891 er disse registrert i Ollebakgaden:

   Familiens overhode enke Emilie Agathe Bjerke, født Zinow.
   Pleiedatter Gudrun Emilie Zinow.
   Tjenestejenter, Marie Pedersen og Jenny Elevine Larsen, fra Horten. [8]
  Event-Misc 8 Feb 1891  Strømsø, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Gudmor for sin niese Asta Hermine Gauer. 
  Event-Misc 31 Jul 1892  Paulus kirke, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Gudmor for sin nevø Karl Fredrik Zinow. 
  Residence 26 Apr 1897  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [10, 11, 12
  Oscars gade no.35. 
  Occupation 4 May 1897  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [12, 14
  Bestyrerske af O.E. Bjerkes forretning (E.Zinow & Co.). 
  • Konkurs i 1903. [13]
  Residence 1900  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [14
  Bjerregårdsgaten 13. 
  • I folketellingsåret 1900 ble det under kommunenummer 0301, Kristiania, i Bjerregaards Gade 13 registrert 4 personer:

   Handelsborgerske Olea Eugenie Bjerke, født 1875 i Horten, ugift.

   Tante Emilie Aagathe Bjerke, født 1850 i Holmestrand. Hun var da Bestyrerske af O.E. Bjerkes forretning.

   Skolebarn Gudrun Emilie Zinow, Niece og Pleiedatter af Fru Bjerke, født 1886 i Kristiania.

   Butikjomfru, ugifte Antonie Marie Hansen, født 1880 i Horten. [14]
  Residence 1902  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [15, 16
  Gjetemyrsveien 54, 1.etasje. 
  • Fru Emilie Bjerke, f.Zinow, E. Zinow & Co. Kolonial & Vinforr.

   Under den kommunale folketellingen i Kristiania i 1902 står fru Emilie Bjerke nevnt som Kjøbmand, boende med sin niese Gudrun Zinow og butikkjomfru Beda Andersen. De bor i 1.etasje i en leilighet med 4 værelser og kjøkken.

   De er ikke registrert på denne adressen under den neste kommunale folketellingen i Kristiania som ble holdt omkring 31.desember 1903. [15, 16]
  Residence Bef 25 Aug 1903  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  Bjerregaardsgate 13. 
  Residence 25 Aug 1903  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [10, 11, 17, 18
  Schøningsgate 14, oppgang 2 til høyre, 1.etasje. 
  • I den kommunale folketellingen i Kristiania fra omkring 31.desember 1903 er enke og handelborgerske Emilie Bjerke registrert boende i 1.etasje i Schønningsgate 14. Sammen med henne bor hennes niese Gudrun Zinow - Til Hjælp i Hjemmet.

   Omkring 31.desember 1905 var det en kommunal folketelling i Kristiania. Da er enke og handlende (colonialhandel) registrert som husmoder boende i Schønningsgate 14, 1.etasje. Sammen med henne bor midlertidig hennes ugifte nevø Ivar August Zinow, Sømand, som opplyses bodde i Drammen for 1 år siden.

   I den kommunale folketellingen i Kristiania i 1907 er enke og kolonialhandler Emilie Agathe Bjerke registrert sammen med sin pleiedatter Gudrun Emilie Zinow.

   Det står i denne folketellingen om Emilie Agathe:

   Tilflyttet Kristiania 26.april 1897. Hun flyttet til nåværende adresse 25.august 1903 står det, fra Bjerregaardsgate 13.

   Om Gudrun Emilie Zinow står det at hun hadde bopel i London i januar 1906, og at hun flyttet til nåværende adresse 11.oktober 1906.

   1910:

   Hun betalte kr.45,- i måneden. [10, 11, 17, 18]
  Occupation 1910  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [17
  Handlende. 
  Emigration 28 Jun 1912  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [19
  Reiste til Chicago for å besøke sin bror. 
  • Enke Emilie Bjerke, som driver colonialforretning i Vestre Aker i Kristiania, dro med Hellig Olav (agent Kjerschow) til Amerika. Reisemålet var hennes bror i Chicago. Denne broren var trolig Theodor Zinow. [19]
  Residence 1923  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [20
  Romsdalsgaten 1, leilighet 3B i Fagerborg menighet. 
  • I 1923 er Emilie Agathe Bjerke, f.Zinow, nevnt som enke og lever på Kommunalpension. [20]
  Death 9 Apr 1927  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [21
  • Fra dødsannonsen i Gjengangeren, mandag 11.april 1927:

   Vor kjære søster og vor kjære tante Emeli Bjerke født Zinow døde ifag.
   Horten 9de april 1927.

   Fredrikke Ganer, født Zinow.
   Theodor Zinow U.S.A.
   Gudrun Smith og familien.

   Begravelsen foregaar fra Hortens Gravkapel tirsdag den 12te kl.3. [21]
  Burial 12 Apr 1927  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [21
  Person ID I441  My Genealogy
  Last Modified 11 Oct 2023 

  Father Johan Friedrich Adolph Zinow,   b. 29 Apr 1818, Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this locationd. 14 Oct 1880, Rikshospitalet, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 62 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Thrine Lovise Tollefsen, "Zinow",   b. 24 Mar 1824, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 27 Dec 1859, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age 35 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 04 Jun 1845  Botne kirke, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Forlovere var Johan Carl Olsen og Hans Wærenschjold. Utlyst 4.mai. [1]
  Family ID F61  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Bernhard Martin Bjerke,   b. 2 Mar 1847, Hedrum, Larvik, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 19 Nov 1882, Vardø, Finnmark, Norge Find all individuals with events at this location (Age 35 years) 
  Marriage 22 Oct 1881  Hammerfest, Finnmark, Norge Find all individuals with events at this location  [22
  Family ID F265  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 20 Mar 2023 

 • Sources 
  1. [S1005] Kirkebok Holmestrand, Vestfold (Reliability: 3).

  2. [S255] Endre Pedersen, Bok: Byvandring 2. Horten som den var. Ollebakken, (Misteltein Forlag 1999) (Reliability: 2).

  3. [S1000] Kirkebok Horten, Vestfold (Reliability: 3).

  4. [S1014] Kirkebok Strømsø, Drammen, Buskerud (Reliability: 3).

  5. [S70] Norge: 1885 Folketelling (Reliability: 2).

  6. [S1528] Firma-Anmeldelser for Kongeriget Norge (Reliability: 2).

  7. [S349] Panteregister (Reliability: 2).

  8. [S122] Norge: 1891 Folketelling (Reliability: 2).

  9. [S1106] Kirkebok Paulus kirke, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  10. [S221] Norge: 1905 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  11. [S217] Norge: 1907 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  12. [S455] Handelsregistre for Kongeriket Norge (Reliability: 2).

  13. [S20] Morgenbladet, Kristiania/Oslo (Reliability: 2).

  14. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900) (Reliability: 2).

  15. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania), 1902, 1903 (Reliability: 2).

  16. [S219] Norge: 1902 Kommunetelling (Reliability: 2).

  17. [S74] Norge: 1910 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 1910) (Reliability: 2).

  18. [S220] Norge: 1903 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  19. [S375] Emigrantprotokoller (Reliability: 2).

  20. [S80] Norge: 1923 Kommunetelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no) (Reliability: 2).

  21. [S115] Dødsannonse i media, Gjengangeren (Reliability: 2).

  22. [S1447] Kirkebok Hammerfest, Finnmark (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.