Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Johan Martin Eide

Johan Martin Eide

Male 1884 - 1947  (62 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Johan Martin Eide 
  Nickname "Johan" 
  Born 27 Dec 1884  Stoksund, Åfjord, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3
  • Foreldrenes bopel er nevnt som Eid. De var inderst Petter Andreas Johnsen (f.1851) og Eline Pedersdatter (f.1850).

   Linesøya. [1, 2]
  Christened 01 Feb 1885  Stoksund, Åfjord, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Gender Male 
  Confirmation 06 Aug 1899  Stoksund, Åfjord, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Occupation 1900  Stoksund, Åfjord, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Gaardsarbeider og fisker hjemmeboende hos sine foreldre på Eide. 
  • Johan Pettersen er nevnt født 1884 i Stoksund herred.

   Foreldrene er Gaardbruger (selveier) fisker og skomager Petter Johnsen Eide, f.1851 i Aafjorden og Gaardbrugerkone Eline Pedersdatter, f.1851 i Aafjorden.

   Foruten Johan har de følgende barn (alle født i Stoksund) boende på gården Eide:

   Paul, f.1879, Gaardsarbeider og fisker.
   Ludvik, f.1891.
   Marine, f.1881, Datter med husgjerning.
   Petra, f.1887. [4]
  Education 01 Oct 1903  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Overkonstabelskolen. 
  • Elev ved overkonstabelskolen ved Agdenes Befæstninger til 15.september 1905. Hovedkarakter 1,769 meget godt. [1]
  Education 15 Sep 1905  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Underbefalsskolen. 
  • Elev ved underbefalsskolens 3.klasse til 1.oktober 1906. [1]
  Education Bef 15 Dec 1906  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Kursbevis utstedt av handelslærer. 
  • Kursbevis utstedt av handelslærer lyder:

   At Herr Johan Eide ved mig har frekventert kursus i praktisk bogholderi med rexellære og afsluttede med et meget godt resultat meddeles herved. [1]
  Education 1907  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Feltartilleriets underbefalsskole. 
  • Feltartilleriets underbefalsskole 4.klasse (karakter: 1,899 meget godt). [1]
  Occupation Aft 1907  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Meglerforretning Bøe & Eide. 
  Occupation 26 May 1908  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Politikonstabel (leiekonstabel). 
  • Fratreder som politikonstabel etter eget ønske 13.november 1908. [1]
  Occupation Aft 13 Nov 1908  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Kontorarbeid hos Assurance & Commissionsforretning M.Løvold. 
  • Jobbet her fram til 31.mars 1909. [1]
  Occupation 01 Aug 1909  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Politikonstabel ved Trondhjems Politikammer. 
  • Politikonstabel ved Trondhjems Politikammer fram til 30.november 1910, da han fratrådte etter eget ønske.

   Er registrert som politikonstabel fortsatt i adresseboka 1911-1912. [1]
  Eide Johan Martin ung mann.jpg
  Eide Johan Martin ung mann.jpg
  Politikonstabel Johan Martin Eide.
  Residence 1910  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 5
  Øvre Møllenberggate 43 D. 
  • Eides i 1910-folketellingen:

   Politikonstabel Johan Eide, f.24.desember 1848 i Bjørnør.
   Hustru Kjirsten Eide, f.8.september 1891 i Trondhjem.

   Datter:

   Petra Eide, f.22.april 1910 i Trondhjem.


   Barnefrøken Ingeleiv Lorntsen, f.9.april 1900 på Vos. Kirstens søster.

   Hus beskrevet som vaaningshus hvor de betaler kr.180 pr aar. [5]
  Occupation 20 Sep 1910  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 6
  Sildehandler i Joh.Eide & Co. 
  • Sildehandler i Joh.Eide & Co., - fersk og saltet Sild og Fisk, tørrfisk med mer. Ex av sild.

   Fra Norsk Kundgjørelsestidende 31.juli 1913:

   Trondhjem den 23de juli 1913.

   Til Trondhjems magistrat.
   Herved meddeles, at hr. Ludvig Eide efter venskabelig overenskomst er uttraadt av firmaet Joh. Eide & Co, her, og at firmaet fortsætter med Joh. Eide som eneindehaver under samme firmanavn Joh. Eide & Co.

   Ærbødigst
   Johan Eide.

   Registreret idag.
   Trondhjems magistrat, 24de juli 1913.

   Olaf Løchen.

   -

   Fra Adresseavisen 19.november 1913, samt fra Norsk Kundgjørelsestidende 22.november 1913:

   Konkursbo.

   Handelsfirmaet Joh. Eide & Co. (indehaver Joh. Eide) dets bo er idag tat under konkursbehandling. Som midlertidig bestyrer er beskikket hr. overretssakfører Sigv. Bratholm.

   Fordringshaverne opfordres til at møte i en samling, som holdes paa byfogedkontoret lørdagen den 6te december forstkommende kl,10 formiddag til forhandling om beskikkelse av bestyrer eller i tilfælde av inkassator, til valg av kreditorutvalg, avgjørelse av hvorvidt reviser bør beskikkes, bestemmelse om forretningens fortsættelse og uttalelse om underholdningsbidrag til skyldneren m.v.

   Samtidig opfordres enhver, som har nogen fordring at gjøre gjældende i boet, til at anmelde den skriftlig for skifteretten inden den 30te december førstkommende, og til at medsende (i original eller afskrift) de dokumenter, som fordringen støtter sig til.

   Til prøvelse av de saaledes anmeldte fordringer holdes en samling lørdagen den 24de januar førstk. kl.10 formiddag paa byfogedkontoret, hvor fordringshaverne opfordres til at møte for at delta i prøvelsen og i behandlingen av andre spørsmaal, som maatte foreligge.

   Trondhjems skifteret den 18de november 1913.

   H. Flock.

   -

   Fra Adresseavisen 15.mars 1914:

   Joh, Eide & Co.s konkursbo.
   Bestyrerens indberetning.
   1,2 procent til de uprioriterte fordringshavere.

   Indberetningen foreligger nu færdig i firmaet Joh. Eide & Co.s konkursbo. Forretningens indehaver er Johan Eide. Han startet forretningen den 20de september 1910. Driftskapitalen som utgjorde 1.000 kroner, var laant.

   Aarsaken til konkursen er væsentlig de store tap som skydneren har hat paa utestaaende fordringer specielt i Sverige. Naar disse tap er blit saa store som de er, saa er grunden hertil efter skyldnerens opgivende den at han har været uheldig i valget av sine reisende som i mange tilfælde har anbefalt kredit hvor kredit slet ikke burde gives.
   En anden grund kan vistnok søkes i skyldnerens manglende kyndighet i eksportforretninger.

   Den nærmeste grund til konkursen er den at skyldnerens hovedkreditor, firmaet I.M. Westvig, maatte indstille sine betalinger. Westvig hadde ved konkursens aapning tilgode kr.35.835,97 samt 3.925 kroner for hvilket sidste beløp der løp papirer i bankerne.

   Bestyreren finder ikke nogen grund til strafferetslig forføining mot konkursskyldneren. Derimot henstiller medlemmerne av kreditorutvalget til paatalemyndigheten om nærmere at bringe paa det rene hvorvidt skyldnerens store kreditgivning til insolvente personer maa karakteriseres som i høi grad letsindig adfærd og som strafbar efter straffelovens §284.

   Av den opgjorde status i boet fremgaar at aktiva utgjør kr.48.258,58 og passiva kr.111.379,77. Underbalancen blir saaledes kr.63.121,19. Av gjælden er kr.47.470,23 pantegjæld, massegjæld og prioritert gjæld. Den uprioriterte gjæld utgjør saaledes kr.63.909,54. Til dækning av dette beløp blir der altsaa tilbake kr.788,35, hvilket gir en dividende av 1,2 procent.

   -

   Fra Bryggene i Trondheim: et blad av byens handelshistorie, fra 1964:

   Vedrørende matrikkel nummer 22.

   L.O. Helgeland solgte denne bryggen til Johan Eide den 22.september 1913 for kr.40.000, og den 24.juni 1916 kjøpte Sigurd Strøm eiendommen av Joh. Eide & Co.s konkursbo for kr.48.000.

   Vedrørende matrikkel nummer 25.

   Den 1.juli 1918 kjøpte A/S Joh. Eide & Co. eiendommen for kr.130.000, og 6.august 1926 ble bryggen skjøtet til N.W. Westin etter at den var kjøpt på auksjon 3.mars 1920 for kr.125.100. [1, 6, 7]
  Residence Bef Apr 1914  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Nygata 22. 
  • Her startet Johan sildehandlerfirmaet Joh.Eide & co A/S i 1914. [1]
  Residence Bef 28 Jun 1916  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Bergsligata 7. 
  Occupation 1917  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Grosserer - Sild og Fiskforretning. Fiskexport, Fjordgata 15. 
  Occupation 1920  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Grosserer - Sild- og Fiskforretning Johan Eide & co, Kjøpmandsgata 25. 
  Residence 1921  Baklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Eidsvoldsgt.23 B. 
  • Eiet av Trondheim kommune.

   I 1932 blir Kirsten Eide eier av denne adressen for kr.18.000,-, ved skjøte 26.januar.

   Den 6.april 1934 ble Eidsvoldsgata 23 B solgt på tvangsauksjon, med saksøker Trondhjems Sparebank mot Kirsten Eide. [3]
  Event-Misc Abt 1923  Villa Utsikten, Midtsand, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  På besøk hos svigerfar. 
  Lorentzen Oskar Sofus Johan Eide Midtsand.jpg
  Lorentzen Oskar Sofus Johan Eide Midtsand.jpg
  Fra Midtsand.

  Sophus, ? , Johan Eide og Oskar.
  Occupation 1925  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Sild- og Fiskeksport, Johan Eide & co A/S, Kjøpmandsgata 43. 
  • Sild- og Fiskeksport, i Kjøpmandsgata 43. Året etter er han registrert tilbake igjen i Kjøpmandsgata 25.

   I 1933 går A/S Fiskeforsyningen inn i Johan Eides firma. Johan har selv vært disponent i A/S Fiskeforsyningen. [3]
  • .
   En liten historie vedrørende Eides økonomi, fortalt av Erna Berg (født Lorentzen):

   Det gikk litt opp og ned med Eides økonomi. En gang ble datteren Ellinor og minste sønnen Oscar sendt til butikken etter brød og melk. Ekspeditrisen på butikken var visst ny, for hun spurte etter tittelen til faren deres, når barna spurte om å få skrevet det opp (handle på krita). Ellinor svarte som sant var at han var - disponent - men da sa Oscar forskrekket:

   Ellinor, dy lyg. Han er ikke disponent. Han er konkurs han!

   Stakkars Oscar trodde - konkurs - var en tittel han.
  Occupation 16 Sep 1929  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Handelsfirma Joh. Eide & Co. 
  • Fra Handelsregistre for Kongeriket Norge:

   Til Trondhjems handelsregister:

   Undertegnede Johan Martin Eide og Kirsten Eide, bopel Eidsvolds gate 23b, Trondhjem, anmelder herved, at vi under firma Joh. Eide & Co. akter å drive handel med forretningskontor i Trondhjem.
   Johan Eide er eneberettiget til å tegne firmaet.

   Trondhjem, 16.septbr. 1929.

   Joh. Eide. Kirsten Eide.

   Registrert idag.
   Trondhjems byskriverembede, 21.septbr. 1929.

   Oscar Pfaff.

   -

   Fra Handelsregistre for Kongeriket Norge:

   Til handelsregisteret i Trondhjem.

   Herved anmeldes vedk. Joh. Eide & Co. at Kirsten Eide er utrådt av firmaet, og at dette fortsettes under uforandret firmanavn av Johan Martin Eide som eneansvarlig innehaver.

   Trondhjem, 28.april 1931.

   Joh. Eide.

   Registrert idag.
   Trondhjem Byskriverembede, 26.mai 1931.

   Oscar Pfaff. [8]
  Occupation 1 Feb 1932  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [8, 9
  Disponent og styremedlem i A/S Fiskforsyningen. 
  • Fra Handelsregistre for Kongeriket Norge:

   Stempelavgift kr.50,00.

   Til handelsregistret i Trondheim.

   Herved anmeldes til innførelse i handelsregistret A/S Fiskforsyningen. Vedtektene er av 1.februar 1932. Formålet er handel med sild og fisk, og forretningskontoret er i Trondheim.
   Aktiekapitalen er kr.5.000,00, fullt innbetalte og lydende på navn. Aktienes omsettelighet er innskrenket, idet de øvrige aktionærer har forkjøpsrett.
   Bekjentgjørelse til medlemmene skjer ikke i offentlige tidender.

   Styret består av:
   1. Daniel AUne, Dyrborgveien 50, formann.
   2. Johan MArtin Eide, Eidsvoldsgt. 23b.

   Firmaet tegnes av styrets medlemmer i fellesskap.
   Johan Eide, som er selskapets disponent, meddeles prokura. Daniel Aune har rett til å kontrollere de daglige forretninger, sålenge han er aktionær.

   I styret for A/S Fiskforsyningen

   Joh. Eide. Dan. Aune.

   Registrert idag.
   Trondheim Byskriverembede, 14.mars 1932.

   Oscar Pfaff.

   -

   Fra Nidaros 19.mars 1932:

   I Trondheim handelsregister er registrert:
   A/S Fiskforsyningen anmeldes med formål handel med sild og fisk. Aksjekapital er 5.000 kroner fullt innbetalt. Selskapets styre er Daniel Aune og Johan Martin Eide. [8, 9]
  Occupation Abt Jul 1933  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Kjøpmand, Sild- og Fiskeeksport i Fjordgata 30. Opphørt i 1937. 
  Residence 01 Jun 1934  Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Bergsbakken 12 II. 
  Eides Bergsbakken.jpg
  Eides Bergsbakken.jpg
  Bergsbakken 12.
  Event-Misc 3 Oct 1934  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Tiltalt for underslag i A/S Fiskforsyningen, men frikjent i lagmannsretten. 
  • Fra Adresseavisen onsdag 3.oktober 1934:

   Igår middag begynte lagmannsretten behandlingen av en straffesak mot kjøbmann Johan Martin Eide her fra byen. Han er tiltalt for underslag av vel 3000 kroner i A/S Fiskforsyningen, hvor han var disponent i ca. 1/2 år. Byretten, som tidligere har hatt saken til behandling, idømte ham 4 mndrs. fengsel betinget, en avgjørelse som tiltalte har appellert. Tiltaltes forsvarer er overrettssakfører Borgersen.

   Ifølge statsadvokatens redegjørelse blev firmaet stiftet i begynnelsen av 1932, og tiltalte blev ansatt som disponent med en lønn av 100 kroner uken. Lønnen blev senere, da det viste sig at forretningen ikke gikk særlig godt, nedsatt til 80 kroner uken.
   I juli 1933, da styrets formann vendte tilbake fra ferie, var tiltalte forsvunnet fra forretningen, og med forretningens inventar, deriblandt skrivemaskinen og telefonen, slått sig ned i et lokale i Fjordgaten. Forretningens bøker viste en manko i kassen av vel 3000 kroner som tiltalte står ansvarlig for.

   Tiltalte erkjenner imidlertid ikke å skylde firmaet noget, men møter med forskjellige motkrav i form av lønn og feriepenger. Han gjør bl.a. krav på lønn fra 7de juli til 9de desember 1933.
   Disse motkrav bestrides av aksjonærene, og tiltalte har også til en svensk forbindelse meddelt at firmaet var ophørt allerede i juli. De eneste av motkravene som anerkjennes er etpar mindre poster på tilsammen ca.17 kroner. Tiltalte forklarte at han innen...

   Fra Adresseavisen torsdag 4.oktober 1934:

   Igår falt lagrettens kjennelse i saken mot kjøpmann Johan Martin Eide. Den lød på ikke skyldig, og retten avsa derefter frifinnelsesdom. [7]
  Occupation Bef 1936  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Salgssjef hos Arne Lothe A/S, Fjordgata 78. 
  Event-Misc Abt Feb 1936  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Soner i fengsel. 
  Residence Abt 01 Jul 1936  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Ibsensgate 9. 
  Residence 1937  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Fjordgt. 43. 
  Residence Bef 02 Aug 1939  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Veimester Kroghs gate. 
  Residence 02 Aug 1939  Selsbakk, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Mohaug. 
  • Kjøpesummen av eiendommen var kr.8.000,- i henhold til kjøpekontrakt.

   I 1941 er eiendommen forsikret for:

   Hovedbygning kr.18.000,-
   Uthus: kr.2.000,-
   og den årlige forsikringspremien var kr.25,-. [1]
  Occupation Bef 1942  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Disponent i Johan Eide 6 co A/S, Tordenskjoldsgata 13 (i 1942). 
  • Firmaet Johan Eide 6 co A/S hadde i 1942 6 ansatte og drev med lakse-erstatning, kaviar, fiskepostei, sildesalat og fersk fisk. De omsatte over hele landet.

   Det nevnes at firmaet var etablert i 1910.

   Firmaet har også vært innom Fjordgata 49.

   Årsomsetning nevnes også:
   1938: 350.000,-
   1939: 320.000,-
   1941: 319.000,-
   1942: 258.000,- og dette året og 1.kvartal 1943 går halvparten til tyske myndigheter.

   I 1946 fikk Johan Eide bot for - omsetning til fienden.

   Den 13.juni 1946 kreves Johan for restboten, han har tidligere innbetalt kr.29.000,-, men han dør før han får betalt den. Olav Fossum søker da på vegne av enken Kirsten Eide om å få ettergitt boten, og søknaden innvilges.

   Den 19.februar 1946 inngår Eide og Thore Inderberg en ameta forretning vedrørende eksport av 35.000 kg røkt seifilet til firmaene JEGO og A/B Nordsvenska kjøpmannsforening, begge i Østersund.

   Så sent som 17.mars 1947 bestiller Johan Eide driftsmidler til sitt firma, et halvt år før hans død. [1]
  Event-Misc Abt 1942  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Klaus med morfar Johan Martin. 
  Eide Johan Martin Eide og Klaus Haugnæss ca1940.jpg
  Eide Johan Martin Eide og Klaus Haugnæss ca1940.jpg
  Johan Martin Eide og dattersønnen Klaus Haugnæss.
  Event-Misc Bef 1947 
  Klara Lorentzen og svigersønnen Johan Martin Eide. 
  Hugaas Klara gLorentzen og Johan Eide.jpg
  Hugaas Klara gLorentzen og Johan Eide.jpg
  Klara Lorentzen og Johan Martin Eide.
  Died 03 Dec 1947  Selsbakk, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Buried 09 Dec 1947  Havstein kirke, Byåsen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Eide familiegravsted Havstein.JPG
  Eide familiegravsted Havstein.JPG
  Eides familiegravsted på Havstein kirkegård.
  Person ID I601  My Genealogy
  Last Modified 28 May 2022 

  Family Kirsten Margit Lorentzen, "Eide",   b. 16 Sep 1891, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 29 Jul 1957, Trollhättan, Västra Götalands län, Sverige Find all individuals with events at this location  (Age 65 years) 
  Event-Misc Bef Nov 1908  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Det sies at de to ble kjent gjennom en kioskluke.

   Johan patruljerte Trondheims gater som politikonstabel, og spesielt krysset Fjordgata og Søndre gate hvor kiosken der Kirsten arbeidet i sto. [1]
  Married 09 Nov 1908  Lademoen kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  • Brudens far og eldste bror var forlovere.

   Lysningsdagen var 8.november.

   Vielsen startet kl.4.

   Om Eide-hjemmet:
   Hjemmet deres var preget av litteratur og musikk.

   Foreldrenes interesse for litteratur ble adoptert av barna som nærmest til det siste slukte bøker. Kirsten selv hadde visstnok en forkjærlighet for sydstatsromaner.

   I hjemmet fantes piano og sveivegrammofon, hvor det ble spilt plater av kaja Eide Norena, Richard Tauber og Enrico Carouso. [11]
  Lorentzen Kirsten og Johan Eide viet Lademoen.jpg
  Lorentzen Kirsten og Johan Eide viet Lademoen.jpg
  Kirkebok.
  Lorentzen Kirsten og Johan Eide ungt par.jpg
  Lorentzen Kirsten og Johan Eide ungt par.jpg
  Kirsten og Johan Eide.
  Event-Misc Bef 1920 
  Lorentzen/Eide samling trolig før 1920. 
  Lorentzen og Eide familiene.jpg
  Lorentzen og Eide familiene.jpg
  Lorentzen/Eide samling trolig før 1920.

  F.v. Oskar Lorentzen, ?, ?, ?, Karl Kristian Lorentzen bakerst med søsteren Ruth Lorentzen, ?, ?, ? og Johan Martin Eide.
  Event-Misc Abt May 1920  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Lorentzens samlet i pinsen. 
  Lorentzens pinsen 1920.jpg
  Lorentzens pinsen 1920.jpg
  Lorentzens i pinsen 1920. Trolig en samling rett før Oskar, Klara og Ruth flyttet til Foynland, Nøtterøy.

  Voksenpersoner stående f.v. Ruth, Johan og Kirsten Eide med lille Bjørg på armen, Karl Kristian, Marie (?), Aagot, Sophus og Svend Olaf (?), Klara, Karen og Oskar.
  Sittende foran f.v. Aasta og Ingeleiv. Turid Lorentzen står mellom disse to.
  Anecdote 2 May 1921  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Brev fra Aasta og Kirsten til mor Klara på Foynland. 
  • Kirsten begynner:

   Kjære Mor!
   Jeg maa sende nogle ord for at fortælle at jeg nu endelig har faat tøiet til kaabene til barna. Sofus var her igår med det. Olaf var ogsaa med. Tilbehør har jeg kjøbt før saa nu skal jeg gaa til sypiken i formiddag med det. Hun har lovet mig at sy dem. Og saa snart dem er færdig sender jeg dem med en gang. Lilleåsta skulle ha havt ny hat ogsaa, men det faar hun faa naar hun kommer hid, det er saa ondt at sende slig.
   Gusta har intet hørt fra amerika, saa hun ved intet.
   Johanne er daarligere hun ligger.
   Laura er ikke kommet hjem.
   Det var en stille 1ste mai. Eide og jeg var ikke ut om en dør, Aasta var i kino med fru Langdalen (ovenpaa) Herdis og Ragnar var her vi sad og spilte wist til kl 11.
   Her har været surt de to sidste dage, sneslatter og regn. Her omkring er arbeidet i fuld gang med planering og indgjærding. Her blir vist pent naar dem blir færdig.
   Har du faat greiepaa kaaben din. Jeg var hos A.Dahl og snakket med fru Dahl. hun sa at kaaben var sendt for over 14 dage siden. Den ligger antagelig paa st. Tønsberg.
   Har dere hørt fra far?, vi har intet hørt.
   Vi er buden i konfirmationen hos Sofus om eftermiddagen, men jeg ved ikke om vi skal gaa enda.
   Gutten har været sær de sidste dage, men jeg haaber det blir bedre. Finn fik sandaler og strømper lørdag.
   Eide har været hos Stamnes skomageren med de støvlene som du ved han ødela, det koster kr 25. de blir færdig til pinse.
   Olaf arbeider fremdeles oppaa byåsen, de er kommet til Gammel-stampane nu.
   Har ikke mer at skrive om denne gang. Har intet hørt fra Aagot og Karl. De er rasende.
   Skriv nogle ord. hils Ruth og bestemor saa meget. Granierne blomstrer maa du fortælle bestemor, baade den jeg fik hos dig og hos hende. Vi er alle friske.
   hilsen Kirsten.

   Aasta fortsetter:

   Jeg vil og føie til noen ord. Hvordan hadde dere det igaar den 1ste mai. Var du Ruth i Tønsberg?
   Forige søndag var jeg hos Marie. Hun blev saa glad naar jeg kom, for hun sat helt alene. Aksel var på Carlottenlund der er han hver søndag. Hun har tapt sig saa.
   (Aasta føyer til på side 2 i Kirstens del av brevet: Jeg har vært hos Marie hun ser saa daarlig ut)
   Dere maa sende telegram til Ekelund for de har komfermation der søndag.
   Vi har ventet så på brev fra dere. En hilsen til dere alle fra Aasta.
   (Aasta føyer til på side 1 i Kirstens del av brevet: Har vært paa kontoret, pengene blir sendt idag. Hils Lilla Jakobs fra mig. Aasta)
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (2).jpg
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (2).jpg
  Aasta Aune og Kirsten Eides brev til mor datert 2.mai 1921, 2.
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (3).jpg
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (3).jpg
  Aasta Aune og Kirsten Eides brev til mor datert 2.mai 1921, 3.
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (4).jpg
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (4).jpg
  Aasta Aune og Kirsten Eides brev til mor datert 2.mai 1921, 4.
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (1).jpg
  Lorentzen Aasta og Kirsten brev 1921 0502 (1).jpg
  Aasta Aune og Kirsten Eides brev til mor datert 2.mai 1921, 1.
  Anecdote 2 May 1921  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Gusta's brev til slektningene Klara og Karen Lorentzen. 
  • Brev fra Gusta Loholt til Karen og Klara Lorentzen, datert Trondhjem den 2.mai 1921:

   Gusta forteller at hun har hatt mye å gjøre den siste tiden og at hun venter Aasta på besøk fra Amerika:

   Jeg har hat saa meget at gjort i det sidste, da jeg tror sikkert at Aasta kommer nu onsdag. Jeg for min del har ikke hat brev fra Amerika siden før jul, men Andersen har hat brev fra sin søster derover, og hun sier at Aasta og Olaug Gaustad kommer med Stavangerfjord først i mai, og da maa vi nu næsten tro at de kommer. Baade jeg og fru Gaustad har nu vasket og ordnet og hængt op rene gardiner s-aa det blir nu en stor skuffelse hvis de ikke kommer. Jeg har ogs-aa kjøpt en divan til 80 kr. s-om hun skal faa ligge paa naar hun kommer.

   Gusta skriver videre:

   Gustav fik faar en 14 dage siden en stor s-øn. Jeg var nu ogsaa der mens det stod paa, og det gikk da bare bra. Gutten er s-aa lik Gustav.

   Hun nevner Eides som har fått familieforøkelse:

   Eide var ni s-om en helt anden mand denne gang da Kirsten var syk. Da jeg kom ind til ham om natten og fortalte at det var en søn hoppet han i sengen saa glad var han.

   Hun skriver om flere slektninger:

   Du spørg hvordan det er med Johanne. Ja det er nu likedan. Hun er nu oppe om dagene og gaar tur. Naar det blir rigtig godt veir kommer hun hjem om dagene.

   Karen var her igaaraftes og bad os til konfirmation nu søndag. Magnhild og Andersen er ogsaa buden.
   Hos Marie er det me det s-amme. Hun er ute baade nat og dag og vasker. De har vel kanske hørt at det har været brand hos Jakob Matheson og Marie har nu vasket der om dagen og om natten paa Folkets Hus. Hun er me sjelden hjemme, og stakkars Kora og Tullis ser s-aa daarlig ut.
  Loholt Gusta brev 1921 0502 (1).jpg
  Loholt Gusta brev 1921 0502 (1).jpg
  Gusta Loholts brev til Klara og Karen Lorentzen 2.mai 1921, 1.
  Loholt Gusta brev 1921 0502 (2).jpg
  Loholt Gusta brev 1921 0502 (2).jpg
  Gusta Loholts brev til Klara og Karen Lorentzen 2.mai 1921, 1.
  Event-Misc Abt 1923  Villa Utsikten, Midtsand, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Besøk på Villa Utsikten hos Oskar og Klara. 
  Lorentzen gruppebilde Midtsand.jpg
  Lorentzen gruppebilde Midtsand.jpg
  Fra Midtsand omkring 1923-1924.

  F.v. Karen og Oskar Lorentzen, Eide-Aune barn, Kirsten Eide, Aasta Aune (?), Klara og Sofus Lorentzen.
  Event-Misc 1925  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  På besøk hos Oskar og Klara i Hommelvik. 
  Eide Johan og Kirsten m Åsta og Bjørg 1925.jpg
  Eide Johan og Kirsten m Åsta og Bjørg 1925.jpg
  Åsta, Bjørg, Kirsten og Johan Eide 1925.
  Lorentzen Aune Eide Johnsen gruppebilde Hommelvik 1925.jpg
  Lorentzen Aune Eide Johnsen gruppebilde Hommelvik 1925.jpg
  Besøkende hos Oskar og Klara Lorentzen i Villa Fagerli i Hommelvik 1925.

  Bak f.v. Ruth Lorentzen og Aasta Aune.
  Midten f.v. Johan Martin Eide, Bjørg Eide, Åsta Eide, Atle Aune og Ingeleiv Lorentzen.
  Foran f.v. Kirsten Eide, Oskar og Klara Lorentzen.
  Lorentzen Oskar Klara Aasta Ruth lilleÅsta lilleAtle Ingeleiv 1925.jpg
  Lorentzen Oskar Klara Aasta Ruth lilleÅsta lilleAtle Ingeleiv 1925.jpg
  Lorentzen-samling 1925.

  Bak f.v. Ingeleiv, Åsta Eide og Ruth.
  Foran sitter Klara og Oskar med lille-Atle på fanget og Aasta Aune.

  Lille-Atle fortalte senere at når han var på besøk hos sin morfar i Hommelvik, så måtte han alltid stå i stram giv akt foran han for kontroll om han var i presentabel stand.
  Event-Misc Bef 1928  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Besøk hos Oskar og Klara i Hommelvik. 
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik2.jpg
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik2.jpg
  Fra Hommelvik hos Oskar og Klara Lorentzen, trolig før 1928.

  Stående bak f.v. Ellen Hågensen, ?, Oskar og Klara Lorentzen, Gusta Loholt, Kirsten Eide med flere.
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik3.jpg
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik3.jpg
  Fra Hommelvik hos Oskar og Klara Lorentzen, trolig før 1928.

  Stående f.v. Sverre og Klara Lorentzen, ?, ?, Oskar Lorentzen, Kirsten Eide, Gusta Loholt og ?.
  Sittende nummer 3 f.v. er Ellen Hågensen.
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik4.jpg
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik4.jpg
  Fra Hommelvik hjemme hos Oskar og Klara Lorentzen. Bildet er trolig tatt i 1928.

  F.v. Ragnar Lorentzen, Johan Martin Eide, Oskar Lorentzen og Johan Finn Eide.
  Foran dem står lille-Sverre Lorentzen.
  Event-Misc 11 Apr 1928  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Avskjedsselskap for Kirstens søster Ruth, som dro til Amerika få dager etter. 
  Lorentzen gruppebilde 1928 11apr 2.jpg
  Lorentzen gruppebilde 1928 11apr 2.jpg
  Lorentzen-Loholt samling 11.april 1928 i Hommelvik.

  Stående bak f.v. Gislaug Loholt, Aasta Aune, Kirsten Eide, ?, Ruth Lorentzen, Gusta Loholt, Klara Lorentzen, Ellen Hågensen og ?.
  Foran f.v. Atle R. Aune, Oskar Lorentzen og Ole Martin Aune.
  Lorentzen gruppebilde 1928 11apr 3.jpg
  Lorentzen gruppebilde 1928 11apr 3.jpg
  Lorentzen-Loholt samling 11.april 1928 i Hommelvik.

  Stående bak f.v. Gusta Loholt, Gerd Eide, Klara Lorentzen, Ellen Hågensen, ?, Aasta Aune, Kirsten Eide, Ruth Lorentzen og Gislaug Loholt.
  Foran f.v. Atle R. Aune, Oskar Lorentzen og Ole Martin Aune.
  Lorentzen gruppebilde 1928 11apr.jpg
  Lorentzen gruppebilde 1928 11apr.jpg
  Lorentzen-Loholt samling 11.april 1928 i Hommelvik.

  Bak f.v. Gusta og Gislaug Loholt, Aasta Aune, Gerd Eide, ?, Kirsten Eide, Klara og Oskar Lorentzen.
  Foran f.v. ?, ?, Ellen Hågensen med brødrene Ole Martin og Atle R. Aune.
  Lorentzen Ruth Kirsten Gislaug Gerd Aasta Ellen 1928 11apr.jpg
  Lorentzen Ruth Kirsten Gislaug Gerd Aasta Ellen 1928 11apr.jpg
  Ruth Lorentzen er klar for avreise til Amerika.

  F.v. Kirsten Eide, Gislaug Loholt, Gerd Eide, Ruth og Aasta Aune.
  Foran ser vi Ole Martin Aune og Ellen Hågensen.
  Event-Misc 11 Jun 1928  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Feiring av Klara Lorentzens 64-årsdag. 
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni 2.jpg
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni 2.jpg
  Lorentzen-samling 11.juni 1928 i Hommelvik.

  Bakerste rekke f.v. Ragnar Lorentzen med Birgit, Oskar Lorentzen, Ingeleiv Hågensen, Kirsten Eide, ?, Härdis Lorentzen, ?, ? og Sverre Lorentzen.
  Sittende f.v. ?, Gusta Loholt, Klara og Hanna Marie Lorentzen.
  Foran sitter lille-Ruth Lorentzen og Ellen Hågensen.
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni 3.jpg
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni 3.jpg
  Lorentzen-samling 11.juni 1928 i Hommelvik.

  F.v. ?, Ragnar Lorentzen med Birgit på armen, Härdis Lorentzen, ?, Kirsten Eide, ?, Oskar Lorentzen, Ingeleiv Hågensen, Sverre og Hanna Marie Lorentzen.
  Foran står lille-Ruth Lorentzen og Ellen Hågensen.
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni 4.jpg
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni 4.jpg
  Lorentzen-samling 11.juni 1928 i Hommelvik.

  F.v. Kirsten Eide, Härdis Lorentzen, Gusta Loholt, ? og Klara Lorentzen.
  Foran står Ellen Hågensen og lille-Ruth Lorentzen.
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni.jpg
  Lorentzen gruppebilde Hommelvik 1928 11juni.jpg
  Lorentzen-samling 11.juni 1928 i Hommelvik.

  Hvem som står på terrassen er ikke så lett å se, men utenfor står f.v. Kirsten Eide, Härdis Lorentzen, Ingeleiv Hågensen, ?, ?.
  Helt foran f.v. Ragnar Lorentzen med Birgit på armen og Oskar Lorentzen.
  Event-Misc Abt 1929 
  Lorentzen, Eide og Loholt samling. 
  Eides gruppebilde.jpg
  Eides gruppebilde.jpg
  Samling fra før 1930 (1).

  Bak f.v. ?, Kirsten Eide, Gusta Loholt, Klara Lorentzen og Gerd Eide.
  Foran sitter ?, ?, Åsta Eide, Erna Lorentzen og Oscar Eide.
  Eides gruppebilde2.jpg
  Eides gruppebilde2.jpg
  Samling fra før 1930 (2).

  F.v. Klara Lorentzen, Oscar Eide, Gerd Eide, lille Kirsten, Gusta Loholt, ?, Erna Lorentzen, Åsta Eide, ? og Kirsten Eide.
  Eides gruppebilde3.jpg
  Eides gruppebilde3.jpg
  Samling fra før 1930 (3).

  F.v. Erna Lorentzen, Gusta Loholt, Klara Lorentzen, ?, Kirsten Eide og Gislaug Loholt.
  Event-Misc Abt 1930  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  På Hommelvik-besøk. 
  Lorentzen Oskar Kirsten Johan Finn crocqet 1930.jpg
  Lorentzen Oskar Kirsten Johan Finn crocqet 1930.jpg
  Crocqet-kamp med Kirsten, Johan og Oscar Eide og Oskar Lorentzen.
  Event-Misc 1931 
  Familiebilder. 
  Eide Finn Kirsten Gerd og Sverre L 1931.jpg
  Eide Finn Kirsten Gerd og Sverre L 1931.jpg
  Eide-Lorentzen 1931:

  F.v. Finn Eide, Kirsten Eide, Gerd Eide og Sverre Lorentzen.
  Eide Kirsten Åsta Bjørg Oscar Gerd lille Kirsten Åsta Aune 1931.jpg
  Eide Kirsten Åsta Bjørg Oscar Gerd lille Kirsten Åsta Aune 1931.jpg
  Aasta Aune, Kirsten, Åsta, Bjørg, Oscar, Gerd og lille-Kirsten 1931.
  Eide Gerd Kirsten Åsta Bjørg Ruth L Oscar lille Kirsten 1931.jpg
  Eide Gerd Kirsten Åsta Bjørg Ruth L Oscar lille Kirsten 1931.jpg
  Eide-Lorentzen 1931:

  F.v. Gerd, Kirsten, Åsta, Bjørg, Ruth Lorentzen, Oscar og lille-Kirsten.
  Lorentzen Loholt og Eide 1931 nr1.jpg
  Lorentzen Loholt og Eide 1931 nr1.jpg
  Samling 1931:

  Stående f.v. Kirsten Eide, Aasta Loholt, Gislaug Valdal, ?, Ellinor Eide, Ruth Lorentzen og Johan Martin Eide.
  Sittende f.v. Oskar og Klara Lorentzen, Gusta Loholt.
  Foran f.v. Bjørg, Oscar og Kirsten Johanne Eide.
  Lorentzen Loholt og Eide 1931 nr2.jpg
  Lorentzen Loholt og Eide 1931 nr2.jpg
  Samling 1931:

  F.v. Ruth Lorentzen, Klara Lorentzen, Aasta Loholt, ?, Gislaug Valdal, Bjørg og Kirsten Johanne Eide (på huk), Oscar Eide, Gusta Loholt, ? og Kirsten Eide.
  Lorentzen Loholt og Eide 1931 nr3.jpg
  Lorentzen Loholt og Eide 1931 nr3.jpg
  Samling 1931:

  F.v. Ruth Lorentzen (bak), ?, Åsta Eide, Oscar Eide (bak), Aasta Loholt, Kirsten Eide (bak) og Bjørg Eide.
  Lorentzen og Eide 1931 a.jpg
  Lorentzen og Eide 1931 a.jpg
  Lorentzen/Eide samling omkring 1931.

  Bak f.v. Kirsten Eide, Finn Eide, Ruth Lorentzen, Gerd Eide og Åsta Eide.
  Foran f.v. ?, lille-Kirsten Eide, Oscar Eide, ? og Klara Lorentzen.
  Lorentzen og Eide 1931 b.jpg
  Lorentzen og Eide 1931 b.jpg
  Lorentzen/Eide samling omkring 1931.

  Bak f.v. Finn Eide, Kirsten Eide, Gerd Eide, Åsta Eide og ?.
  Foran f.v. Oscar Eide, lille-Kirsten Eide, ? og Klara Lorentzen.
  Lorentzen og Eide 1931 c.jpg
  Lorentzen og Eide 1931 c.jpg
  Lorentzen/Eide samling omkring 1931.

  F.v. Klara Lorentzen, Kirsten Eide, Clary, ?, Oscar, ? Finn Eide, lille-Kirsten Eide og Gerd Eide.
  Lorentzen Ruth Klara Kirsten og lille Oscar 1931.jpg
  Lorentzen Ruth Klara Kirsten og lille Oscar 1931.jpg
  Ruth på besøk i hjemlandet.

  F.v. Ruth, Klara, lille Oscar og Kirsten.
  Event-Misc 1933 
  Familiebilder. 
  Eide Kirsten lilleOscar og Klaus 1933.jpg
  Eide Kirsten lilleOscar og Klaus 1933.jpg
  Kirsten Eide med sønnen Oscar og dattersønnen Klaus 1933.
  Eide Kirsten Finn og lille Klaus Ragnar L 1933.jpg
  Eide Kirsten Finn og lille Klaus Ragnar L 1933.jpg
  Ragnar Lorentzen med Klaus Haugnæss, Finn og Kirsten Eide 1933.
  Event-Misc Apr 1933  Agle, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  På besøk hos Aunes på Agle stasjon.  
  Haugnæss Klaus m Ellinor Kirsten Klara L Anna Ophaug påsken 19.jpg
  Haugnæss Klaus m Ellinor Kirsten Klara L Anna Ophaug påsken 19.jpg
  Fra Agle 1933:
  F.v. Gusta Loholt, Klara Lorentzen, Kirsten Eide og Ellinor Haugnæss med sønnen Klaus.
  Haugnæss Klaus m Ellinor Kirsten og Johan Eide påsken 1933.jpg
  Haugnæss Klaus m Ellinor Kirsten og Johan Eide påsken 1933.jpg
  Fra Agle 1933:
  F.v. Ellinor Haugnæss, Kirsten Eide med Klaus og Johan Eide.
  Haugnæss Klaus m Herbjørn Kirsten Klara L Anna Ophaug påsken 1933.jpg
  Haugnæss Klaus m Herbjørn Kirsten Klara L Anna Ophaug påsken 1933.jpg
  Fra Agle 1933:
  F.v. Gusta Loholt, Klara Lorentzen, Kirsten Eide og Herbjørn Haugnæss med sønnen Klaus.
  Haugnæss Klaus m Herbjørn Kirsten og Johan Eide påsken 1933.jpg
  Haugnæss Klaus m Herbjørn Kirsten og Johan Eide påsken 1933.jpg
  Fra Agle 1933:
  Johan Eide med Klaus, Kirsten Eide og Herbjørn Haugnæss.
  Event-Misc Aft May 1933  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  På besøk hos Oskar og Klara i Hommelvik. 
  Lorentzen Härdis Kirsten Karl GustaP Klara Oskar Eide Ragnar 1933.jpg
  Lorentzen Härdis Kirsten Karl GustaP Klara Oskar Eide Ragnar 1933.jpg
  Fra Hommelvik 1933:

  F.v. Härdis Lorentzen, Kirsten Eide, Karl Kristian Lorentzen, Gusta Petersen, Klara Lorentzen (foran), Oskar Lorentzen, Johan Martin Eide og Ragnar Lorentzen.
  Lorentzen Kirsten gEide 1933.jpg
  Lorentzen Kirsten gEide 1933.jpg
  Kirsten Eide i Hommelvik omkring 1933.
  Lorentzen Kirsten gEide og Johan Eide 1933.jpg
  Lorentzen Kirsten gEide og Johan Eide 1933.jpg
  Johan Martin og Kirsten Eide i Hommelvik 1933.
  Lorentzen Oskar Kirsten Gusta Klara på Agle 1833.jpg
  Lorentzen Oskar Kirsten Gusta Klara på Agle 1833.jpg
  Agletur i bil med Gusta Petersen.

  F.v Kirsten Eide, Gusta, Klara og Oskar Lorentzen.
  Lorentzen Oskar Klara Kirsten Gusta på biltur 1933 Agle.jpg
  Lorentzen Oskar Klara Kirsten Gusta på biltur 1933 Agle.jpg
  Agletur i bil med Gusta Petersen.

  F.v. Oskar Lorentzen, Kirsten Eide, Gusta og Klara Lorentzen.
  Lorentzen Oskar og Klara 1933 mGusta P og Kirsten E.jpg
  Lorentzen Oskar og Klara 1933 mGusta P og Kirsten E.jpg
  Fra besøket til Gusta Petersen omkring 1933.

  F.v. Oskar, Gusta, Klara og Kirsten.
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr02.jpg
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr02.jpg
  Lorentzen samlet i Hommelvik 1933 (bilde).

  Stående f.v. Gusta Loholt, Marie Lorentzen, Karen og Sophus Lorentzen, og Kirsten Eide.
  Foran sitter Oskar Lorentzen, Gusta Petersen og Klara Lorentzen.
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr01.jpg
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr01.jpg
  Lorentzen samlet i Hommelvik 1933 (tekst).

  Gusta Petersen skrev:
  On the bench Ruths father and mother with me, … from left to right, Aasta's mother, then Fred's mother, Reidar's mother and father and last but not least is Kirsten.
  We took some more pictures with … other brother and Kirsten's hubby on but they both got spoiled.
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr03.jpg
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr03.jpg
  Lorentzen samlet i Hommelvik 1933.

  Bak f.v. Gusta Loholt, Oskar Lorentzen, Kirsten Eide og Gusta Petersen, Sophus Lorentzen.
  Foran f.v. Marie Lorentzen, Klara Lorentzen og Karen Lorentzen.
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr04.jpg
  Lorentzens i Hommelvik 1933 nr04.jpg
  Lorentzen samlet i Hommelvik 1933.

  Bak f.v. Marie Lorentzen, Kirsten Eide, Gusta Petersen og Sophus Lorentzen.
  Foran f.v. Gusta Loholt, Klara Lorentzen og Karen Lorentzen.
  Event-Misc Bef 1934  Agle, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  På besøk hos Aunes på Agle stasjon. 
  Eide Aune Lorentzen samling før1934.jpg
  Eide Aune Lorentzen samling før1934.jpg
  Familien Eide-Lorentzen-Aune:

  F.v. Finn og far Johan Eide, Ole Martin og Atle Aune foran Kirsten Eide, helt foran er Liv Aune, Oskar og Klara Lorentzen, Gusta Loholt, Aasta Aune og Erna Lorentzen.
  Event-Misc 1934 
  Familiebilder. 
  Eide Johan Martin og Kirsten 1934.jpg
  Eide Johan Martin og Kirsten 1934.jpg
  Johan Martin og Kirsten Eide 1934.
  Eide Finn Clary Herbjørn H Gerd Klaus Ellinor.jpg
  Eide Finn Clary Herbjørn H Gerd Klaus Ellinor.jpg
  Eide gruppebilde ca.1934:

  F.v. Finn, Clary, Herbjørn Haugnæss, Gerd, ukjent, Klaus og Petra Ellinor.
  Eide Gerd og Erik Lidgren 1934.jpg
  Eide Gerd og Erik Lidgren 1934.jpg
  Gerd Eide og Erik Lidgren 1934.
  Eide Kirsten x2 Johan og Erik Lidgren 1934.jpg
  Eide Kirsten x2 Johan og Erik Lidgren 1934.jpg
  Erik Lidgren (lengst til venstre), Kirsten og Johan Eide (til høyre) 1934.
  Anecdote 8 Jan 1936  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Mor Klara i Hommelvik skriver til datteren Ruth i Chicago. 
  • ..Torsdag den 8de Januar 1936.
   Kjære Ruth og Einar! Tak for dit kjære brev, som du har skrevet den 22de desember altsaa lille Juleaften, som vi fik igaar, ser deraf at du har motat juleheftet fra Kirsten, men vi hører ikke om du har faat Juleheftet fra os..

   ..Kirsten er nu oppe og ute men ikke helt bra, hun kommer hit ikveld og skal være nogle dage, hvis hun er saapas frisk skal hun hjelpe mig at bake lidt Fattigmand og hjorthron, jeg bakte ikke noget til Jul, for jeg fik en æske med kaker fra Aasta til Jul, men nu maa jeg bake lidt for nu er de min Tid til at ha Julefrimmede, lørdags kveld venter vi et helt bilæs inover, dem skal bruke Eides lastebil, de er Eide og Johnsen og Ingeleiv og Fensta og Anna, og Finn er safør og Gusta blir med.. [10]
  Anecdote 5 Feb 1936  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Mor Klara Lorentzen skriver til datteren Ruth i Amerika. 
  • ..Kirsten er nu lidt bedre saa vi har nu bedre haab ijen, og hun er nu i bedre humør..

   ..Gerd er riktig bra, men jeg og far har ingen god tro om hende, men du skjønner at de tør vi jo ikke at sige, noget om, foresten er der nu bra. Eide er hos Lothe og har rigtig bra løn, saa dem lever nu bra, han betaler husleien og er ordentlig og nok for dem til mat, han har tre maaneder at sone, og de har han faat utsættelse med til Paaske, nu er de den travleste tiden i foretningen saa Lothe har bet ham fri til Paaske da skal han avsted, men Lothe har lovet ham platsen ijen da han har sonet fra sig dette..
   [10]
  Anecdote 25 Apr 1936  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Mor Klara nevner Eides i brev til datteren Ruth i Chicago. 
  • ..I byen er alt med de gamle, skriver mor Klara. Familien til datteren Kirsten har det bra. Nytt er at Finn og Oskar har fått arbeide hos Lothe, samme sted som faren Johan. [10]
  Anecdote 07 Jun 1936  Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Kirsten skriver brev til søsteren Ruth i Chicago. 
  • Kirsten har vært på besøk hos foreldrene sine i noen dager, og skriver brev til søsteren sin i Amerika.

   Hommelvik 7/6-36

   Kjære Ruth!

   Som du ser så er jeg nu på Hommelvik, har vært her snart i otte dage. Jeg er nemlig alene nu, Eide er på en tvungen vile å blir borte i to måneder, så skal jeg benytte friheten.

   Jeg skriver så stykt, for jeg har nervesmerter i høire arm, har havt det i to-tre mmåneder, jeg har ikke kunnet røre armen, har lakt en tid, og havde dokter, fikk noe å smøre med, men det har ikke hjulpet noe videre. Når jeg får litt bedre råd, skal jeg ta lysbehandling. Det var heldig at jeg har ledig, nu når jeg er dårlig i armen.

   Barna er hjemme nu sånær som Bjørg som er hos Petra. Clary styrer nu hjem nu mens jeg er her. Hennes forlovelse er forbi, han var ikke noe å samle på. Alt går galt for Clary, hun har lat seg svært nede av dette, du skal få høre ... når du kommer hjem. Hun er blit så tynn å mager, så du kjenner henne vel ikke igjen.
   Det ser ut som det ligger ingen lykke til mig og mine.

   Med de andre er det nokså bra. Kirsten sliter i en heldagplass for tyve kroner måneden, Aasta har ... en tid hos Kleven, å Gerd er naturligvis hjemme. Hun går fremdeles å "blåser". Hun er blit tynnere, underholdningen er naturligvis for dårlig.
   Finn har for øieblikket litt kjøring for Lothe. Eide får begynne på igjen hos Lothe, efterpå.
   Det er tungt for Kirsten der hun er, hun har vasket rundt hele huset helt alene, ...værelser, bad og kjøkken. Men hun har det godt i mat der.
   Oskar er visergut hos Lothe, han har fem kroner uken.

   Hos Petra er alt bra, hun har vært på Hamar en tur, jeg har ikke snakket med henne siden hun kom hjem. Hun skal komme hit å sy en kjole for mor i uken som kommer. Å så skal hun rette på en kjole for Erna. Petra er nemlig blit så flink til å sy, hun har tatt over efter dig.
   Clary er også flink til å sy, hun snur og vender kjoler å skjørt mange ganger.

   Ja jeg må nu fortelle dig, at mor og far har fått en ny svigersøn, han er her hver kveld, igåraftes kom han med en halvflaske, som far og han satt å koset sig med. Han er her fra Hommelvik å heter Håkon Jonsen. Han arbeider på "bruket", å bor i samme hus som ordføreren. De skal vist ringforlove seg St.Hansaften. Erna liker ham vist godt. Det er en kjæk gut. Han har lyst krøllet hår. Han minner mig litt om din Per, men er kjækkere. Han kommer imorgen kvell, å slår gresset for far.
   Erna skal i barnedåp neste søndag hos hans bror, hun skal være fadder. Det er derfor hun skal ha kjolen forandret (Den blå silkes). Så du ser her blir store forandringer til du kommer.

   Du kan tro her er vakkert nu, heggen står hvit, rundt omkring, og syrintræet ved verandaen har blomster i år. Haven er så pen.
   Finn hentet et sandlass for far, så nu har far havt sand på alle havegangene. Det er så fint alle steder, bare det nu blir litt varmere, så blomstene kommer frem.

   Hos Karl er vist alt bra. Tordun å Oskar var her en dag Karl var litt dårlig da, men når vi intet har hørt, så er han vel bra igjen.

   Herdis og Ragnar skal vist ingen konfirmation holle, Herdis er jo noe for sig selv bestandig.

   Hos Sverre er alt bra.

   Hos Aasta er vel alt med det gamle, hun kommer vel hit til mors gebursdag. Hun sliter som sedvanlig. Ja bare vent, så får du se.

   Mor og fra har fått mani for divaner, de har allerede fåt til fire, som de akter å legge amerikanerne på. Så dere får nu ialfall ligge når dere kommer.

   Om pappenheimerne har jeg intet godt å si, derfor sier jeg intet. De lever ialfall. Sofus å Olaf er foresten "All right".

   Det er sørgelig at jeg aldrig kan fortælle dig noe glædelig om mig og mine, men det ser ut som det aldrig skal bli anderledes, men jeg begynner nu å venne mig til, så jeg bare undres på hvad det neste skal bli.

   Jeg må slutte nu, for jeg skal skrive noen ord til tante Gusta, å nu begynner armen å bli så ond.

   Hils din ektehalvdel, så meget og vær selv hilset fra Kirsten

   Skriv noen ord snart, mor blir så nervøs når hun venter.
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr1.jpg
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr1.jpg
  Brev fra Kirsten til søsteren Ruth i Chicago 7.juni 1936. Side 1.
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr2.jpg
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr2.jpg
  Brev fra Kirsten til søsteren Ruth i Chicago 7.juni 1936. Side 2.
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr3.jpg
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr3.jpg
  Brev fra Kirsten til søsteren Ruth i Chicago 7.juni 1936. Side 3.
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr4.jpg
  Eide Kirsten brev til Ruth 7juni1936 nr4.jpg
  Brev fra Kirsten til søsteren Ruth i Chicago 7.juni 1936. Side 4.
  Anecdote 3 Jul 1936  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [13
  Aasta Aune på Agle skriver til sin søster Ruth i Chicago. 
  • Kirstens søster Aasta Aune på Agle skriver til søsteren Ruth i Chicago:

   Norge er for tiden tørrlagt. Det er en tropisk varme og tørke over hele landet og enda e dem så råflott med vannet at dem sett n'Eide ind på Vatten å brød. Har du hørt på maken. Når vi alle går å sukke efter en dråpe vand å n'Eide bryr sig da slettes ikke om vand. Han vil heller ha surmelk.
   Han er foresten snart ferdig der (betydning: fengsel) og bra er det.

   Ellers beskriver Aasta sin bekymring for Eides som har opplevd mye motgang økonomisk.

   Kirsten har vel lidd nok nu får vi håpe. Det blir jo lite og næsten intet for dem og leve av, for ikke å snakke om noe til klær. Men du kan jo tro de har fåt lært sig til å være nøisom. [13]
  Anecdote 8 Jul 1936  Villa Fagerli, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Mor Klara skriver til datteren Ruth i Chicago. 
  • Brevet ble skrevet - Onsdag den 8de Juli 1936. Klara skriver:

   ..Kirstens brev fra dig sendte vi straks til Mære da Kirsten nu er der, skal være i 14 dage hun synes hun er lidt bedre i haanden nu Jag var en tur hos Aasta i forige uke og alt var bra der, da jeg reiste hjem fulgte Aasta med til Mære, hun synes de var morro da hun fik høre at Kirsten var der, og nu holder Petra og Kirsten paa og syr en kjole for Aasta.. [10]
  Anecdote 4 May 1938  Ålesund, Møre og Romsdal, Norge Find all individuals with events at this location 
  Brev fra Kirsten til mor Klara. 
  • Brev fra Kirsten Eide til moren Klara, datert Aalesund 4.mai 1938:

   Kjære Mor!

   Tusen takk for brevet, som jeg fikk i går. Jeg synger nu på siste verset her nede. Blir ferdig her fredag, og reisre til Trondhjem lørdag middag. Da er jeg altså hjemme søndag morgen. Jeg skal ta en tur inover så snart som mulig, en dag i den første uken. Her har det vært godt vær hele tiden efter påske men svært langsomt.
   I nat har jeg nesten ikke sovet for i går aftes fikk jeg brev fra Eide, hvor han skriver, at Herbjørn var i byen søndag, og fortalte, at det var galt igjen mellem ham og Petra. Herbjørn hadde ment at det nu blev skilsmisse. Hvad det var for noe galt, skrev ikke Eide noget om, men det får jeg vel høre når jeg kommer hjem. Og nu når jeg var så glad, for alt var så bra mellem dem. De var i byen alle tre i påsken, og det så ut til å være det beste forholl. Hun gir sig selvfølgelig ikke, før hun har ødelagt alt.
   Jeg har enda ikke hørt fra Oslo, om hvor jeg nu skal begynne å arbeide, men jeg får besked til Trondhjem. Antagelig blir det Stenkjær, Levanger.
   Jeg glædet mig til å bo hos Petra, men nu kommer det nu an på hvordan det går.
   Jeg har vært sjaber siden jeg kom nedover efter påske, men er nu bedre igjen.
   Jeg har skrevet til Ruth, men har ikke hørt fra henne. Skal senne henne noen blade i dag.
   Har heller ikke havt brev fra Petra, nei hun har det vel for travelt. Eide skrev at Petra skulle ha Klaus og bo hos Alver isommer. Men hvis hun endelig vil skilles, så skal hun ialfall ikke ha gutten. Jeg forstår ikke, at voksne folk steller sig slik.
   Eide skriver bare at jeg skal slutte og arbeide å være hjemme, men det er ikke så godt, når han tjener så lite, og alle de som går hjemme.
   Skal jeg nu igjen have samme historien med Ellinor, som i fjor så må jeg sige, at jeg synes det blir fælt. Hun kunne jamen tenke litt på oss også.
   Ja nu har jeg ikke mer å skrive om, jeg skal også skrive noen ord til Ellinor.
   Vi treffes altså en dag i neste uke, så vi får snakke sammen. Mandag er det bestemors gebursdag. Da skal jeg på kirkegården.
   Ja hils nu Sverre, Erna og Håkon fra mig og vær selv hilset fra Kirsten
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (1).jpg
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (1).jpg
  Brev fra Kirsten Eide til sin mor Klara Lorentzen, datert 4.mai 1938, del 1.
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (2).jpg
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (2).jpg
  Brev fra Kirsten Eide til sin mor Klara Lorentzen, datert 4.mai 1938, del 2.
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (3).jpg
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (3).jpg
  Brev fra Kirsten Eide til sin mor Klara Lorentzen, datert 4.mai 1938, del 3.
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (4).jpg
  Lorentzen Kirsten gEide 1938 0504 (4).jpg
  Brev fra Kirsten Eide til sin mor Klara Lorentzen, datert 4.mai 1938, del 4.
  Anecdote Aft 09 Apr 1940  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Mor Klara skriver om de dramatiske vårdagene 1940. 
  • Klara Lorentzen skriver i et brev 28.april 1940, etter at tyskerne har hærinntatt store deler av Norge, bl.a. Trondheim:

   ..hos Eide er alt bra enskjønt Eide er hjemme har intet Arbeide da alt nu er stille i den brancen..

   Den 7.juni skriver hun:

   ..hos Eide er de paa en vis bra untagen at Finn er fremdeles paa Levanger sykehus og er nok bedre nu men kommer ikke ut endnu, og Oskar er paa Sunnan som fange, Eide har ikke arbeide saa Kirsten gaar fremdeles paa Dagsposten, lille Åsta gaar.. nu men venter sig nu, hun er frisk og kjæk, hun er en tur hver dag hos mig og Aasta.. [10]
  Event-Misc Aft 1940  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Lorentzen/Eide samling trolig etter 1940. 
  Hugaas Klara gLorentzen ca1946 mKirsten Ellinor Klaus.jpg
  Hugaas Klara gLorentzen ca1946 mKirsten Ellinor Klaus.jpg
  Bilde tatt omkring 1946:

  Kirsten Eide, Ellinor og Klaus Haugnæss, og Klara Lorentzen.
  Lorentzen og Eide samlet.jpg
  Lorentzen og Eide samlet.jpg
  Lorentzen/Eide samling.

  Bak f.v. Sverre Lorentzen, Olav Fossum, ?, Åsta Fossum, Helge Haugnæss bakerst, Petra Ellinor Haugnæss, Hildur Lorentzen, + og Johan Martin Eide.
  Foran f.v. Klaus Haugnæss, Kirsten Eide og Ruth Lorentzen.
  Event-Misc 29 Apr 1941  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Hedvig og Olav Aunes bryllup. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Aft 7 Jul 1941  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Dåpen til barnebarnet Terje Johan Haugnæss. 
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
  Event-Misc Abt 1946  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bestefar og bestemor Eide på besøk. 
  Eide Johan M m Kirsten Elly Eva Marie og Dagfinn.jpg
  Eide Johan M m Kirsten Elly Eva Marie og Dagfinn.jpg
  Bestefar og bestemor på besøk.

  F.v. Johan, Elly og Eva Marie, Kirsten og Dagfinn.
  Event-Misc Abt 1946  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Eides på tur sammen med Kirstens søster Ruth. 
  Eides på tur.jpg
  Eides på tur.jpg
  På tur omkring 1945-1946:

  Bak f.v. Johan og Kirsten Eide, og hennes søster Ruth.
  Foran f.v. Elly og Finn Eide, lille-Kirsten.
  Event-Misc Abt 1946  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Eides sammen med Erna og Klara Lorentzen. 
  Eide gruppebilde.jpg
  Eide gruppebilde.jpg
  Familien Eide-Lorentzen:

  F.v. Erna Lorentzen, Bjørg Eide, lille-Kirsten Eide, Herbjørn Haugnæss, Kirsten Eide, Finn Eide, Åsta Eide, Klara Lorentzen, Gerd Eide, Petra Ellinor og Klaus, Clary Eide og Oscar Eide.
  Children 
  +1. Petra Ellinor Eide, "Haugnæss" / "Dehn",   b. 22 Apr 1910, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 12 Mar 1992, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location  (Age 81 years)  [Birth]
   2. Clary Amalie Eide, "Hartig",   b. 17 Dec 1911, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 05 Mar 1990, Hameln, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Tyskland Find all individuals with events at this location  (Age 78 years)  [Birth]
  +3. Gerd Eide, "Hägglöf",   b. 18 Jan 1913, Byåsen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 19 Jan 1952, Trollhättan, Västra Götalands län, Sverige Find all individuals with events at this location  (Age 39 years)  [Birth]
  +4. Johan Finn Eide,   b. 07 Apr 1914, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 10 Jan 1988, Heimdal, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 73 years)  [Birth]
  +5. Åsta Bergljot Eide, "Fossum",   b. 28 Jun 1916, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 22 Oct 1998, St.Olavs hospital, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 82 years)  [Birth]
  +6. Kirsten Johanne Eide, "Lidgren",   b. 02 Aug 1917, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 24 Feb 2002, Skövde, Västra Götalands län, Sverige Find all individuals with events at this location  (Age 84 years)  [Birth]
  +7. Bjørg Eide, "Nordahl",   b. 27 May 1919, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 05 Jan 1968, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 48 years)  [Birth]
  +8. Oscar (Oskar) Lorentzen Eide,   b. 27 Mar 1921, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 05 Sep 1987, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 66 years)  [Birth]
  Photos
  Eide gruppebilder II.jpg
  Eide gruppebilder II.jpg
  Eide gruppebilder.
  Eide gruppebilder.jpg
  Eide gruppebilder.jpg
  Eide gruppebilder.
  Eide-søsken.jpg
  Eide-søsken.jpg
  Eide søsken:

  Bak f.v. Finn og Oscar.
  Midten f.v. lille-Kirsten, Gerd, Bjørg og Åsta.
  Foran f.v. Clary, mor Kirsten og Petra Ellinor.
  Eides på tur Gerd Ellinor Finn.jpg
  Eides på tur Gerd Ellinor Finn.jpg
  Gerd, Ellinor og Finn på tur (de går lengst til venstre).
  Eide Johan Kirsten lilleKirsten Olle Sverige.jpg
  Eide Johan Kirsten lilleKirsten Olle Sverige.jpg
  Olle Hägglöf, lille-Kirsten Eide, Kirsten og Johan Eide.
  Eide Gerd Herbjørn Haugnæss mfl.jpg
  Eide Gerd Herbjørn Haugnæss mfl.jpg
  Gerd Eide og Herbjørn Haugnæss (nr.2 og 3 fra venstre) med flere.
  Eide Åsta Clary og Gerd m mannfolk.jpg
  Eide Åsta Clary og Gerd m mannfolk.jpg
  Søsknene Åsta, Clary og Gerd med mannfolk.
  Eide Åsta lilleKirsten Kirsten Clary 17mai.jpg
  Eide Åsta lilleKirsten Kirsten Clary 17mai.jpg
  Åsta, lille-Kirsten, mor Kirsten og Clary 17.mai.
  Lorentzens pinsen 1920.jpg
  Lorentzens pinsen 1920.jpg
  Lorentzens i pinsen 1920. Trolig en samling rett før Oskar, Klara og Ruth flyttet til Foynland, Nøtterøy.

  Voksenpersoner stående f.v. Ruth, Johan og Kirsten Eide med lille Bjørg på armen, Karl Kristian, Marie (?), Aagot, Sophus og Svend Olaf (?), Klara, Karen og Oskar.
  Sittende foran f.v. Aasta og Ingeleiv. Turid Lorentzen står mellom disse to.
  Eide søstre.jpg
  Eide søstre.jpg
  Mor Kirsten med 3 døtre og en svigerdatter. Bildet må være tatt før 1952.

  F.v. Clary/Bjørg, Anne Marie (f.Walander), Kirsten, lille-Kirsten, Gerd (?)
  Last Modified 5 Aug 2019 
  Family ID F71  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Eide Johan Martin 1934.jpg
  Eide Johan Martin 1934.jpg
  Johan Martin Eide (1884-1947).

 • Sources 
  1. [S903] Etterkommere John Larsen Bostad, Johan og Kirsten Eide, Dagfinn Beske Eide og Einar Eide Fossum, (Trondheim, 2004) (Reliability: 1).

  2. [S196] Kirkebok Stoksund, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  3. [S82] Norge: 1925 Kommunetelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no) (Reliability: 2).

  4. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900) (Reliability: 2).

  5. [S74] Norge: 1910 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 1910) (Reliability: 2).

  6. [S336] Norsk Kundgjørelsestidende (Reliability: 2).

  7. [S610] Adresseavisa, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 2).

  8. [S455] Handelsregistre for Kongeriket Norge (Reliability: 2).

  9. [S454] Avisen Nidaros (Reliability: 2).

  10. [S516] Klara Lorentzen f.Hugaas-brev 1932-1953, Klara Lorentzen f.Hugaas (68), (1932-1953) (Reliability: 2).

  11. [S1155] Kirkebok Lademoen, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  12. [S208] Aasta Aune og Kirsten Eide-brev 1921, Aasta Aune og Kirsten Eide, (1921) (Reliability: 2).

  13. [S520] Aasta Aune f.Lorentzen-brev 1930-1940, Aasta Aune f.Lorentzen (74), (1930 - 1940) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.