Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark

Pauline Augusta Jacobsen, "Schøyen"

Female 1847 - 1923  (76 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Pauline Augusta Jacobsen 
  Suffix "Schøyen" 
  Nickname "Augusta" 
  Birth 26 Sep 1847  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Foreldre var kjøbmand Hans Jacobsen og hustru Josephine Amalie Oline f.Jacobsen. [1]
  Christening 07 Nov 1847  Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Female 
  Confirmation 04 Oct 1863  Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Event-Misc 10 May 1874  Grønland kirke, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Gudfar for Sigrid Schøyen i St.Halvardsgate. 
  Residence 1879  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Grønlandsleret 23. 
  • 1883:

   Nå står enkefru Schøyen som eier av bygårdene Grønlands Leret 61-63-65.

   1885:

   Nå står enkefru Schøyen som eier av bygårdene Grønlands Leret 45-47, 61-63-65.
   Det samme gjelder også i 1887-. [3]
  Residence Bef 14 Jun 1879  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 5, 6
  Munkedamsveien 82, 2.etasje. 
  • Tilhører Trefoldighet menighet.

   I adresseboken for Kristiania i 1881 er Augusta enke, og bor i Munkedamsveien 82. Nevnt her også i 1884, 1891.

   I 1883 (omkring 31.desember) blir det holdt en kommunal folketelling i Kristiania. Da er disse nevnt som beboere i 2.etasje i Munkedamsveien 82:

   Enkefru Augusta Schøyen f.1847.
   Asta Schøyen f.1876.
   Lilly Schøyen f.1879.
   Pige Josefine Paulsen, f.1862.
   Pige Kaja Fredriksen, f.1865.

   Under folketellingen i 1885 er Augusta registrert på denne adressen:

   2den Etage:
   Enkefru Augusta Schøyen f.1847.
   Asta Schøyen f.1876.
   Lilli Schøyen f.1879.
   Pigen Birgitte Kristiansen f.1862. [3, 5, 6]
  Anecdote 30 Jun 1880  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Skattelikningen for Kristiania offentliggjort i Dagbladet. 
  • I Dagbladet onsdag 30.juni 1880 står skattelikningen for Kristiania offentliggjort. Enkefru August Schøyen hører innunder skatteklasse 2, med en antatt formue på 100.000. Hun betaler byskatt 177, og Fattigskatt 170. [7]
  Occupation Bef 1881  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Bygårdeier. 
  • Fra diverse annonseringer i hovedstadens aviser:

   Under Tilleie:

   Aftenposten, torsdag 4.august 1881:

   Theresegade 34 C er 2 Beqv. hver paa 2 Værelser og Kjøkken billig tilleie ved
   A.J. Schøyen,
   Grønland No.17.
   Stedet solrigt og frit beliggende.

   Den af afdøde Pastor Aall beboede Bekv. i Theresegade Nr.34 C, solrig og frit beliggende, paa 4 V., Kjøkken, Pigekammer og gode ydre Rum er billig tilleie ved
   A.J. Schøyen,
   Grønland Nr.17.
   [8]
  Event-Misc 29 Jun 1883  Sandefjord, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Kurgjest ved Sandefjords bad fra 29.juni til 7.juli. 
  Anecdote 13 Aug 1884  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Skattelikning offentliggjort i Morgenbladet. 
  • Onsdag 13.august 1884 står skattelikningen for Kristiania offentliggjort. August Schøyen hører inn under skatteklasse 2 med inntekt 0 og formue 100.000. Hun betaler byskatt 402. [9]
  Anecdote 12 Jun 1886  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Skattelikning offentliggjort i Morgenbladet. 
  • I skattelikningen i 1886 står Augusta Schøyen oppført i skatteklasse 2 med en formue på 100.000 og betaler 415 i byskatt. [9]
  Anecdote 22 May 1888  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Skattelikning offentliggjort i Morgenbladet. 
  • I skattelikningen i 1888 står Augusta Schøyen oppført i skatteklasse 2 med en formue på 100.000 og betaler 429 i byskatt.

   I Kristiania adressebok for 1889, 1891, 1896 står enkefru Schøyen som eier av gårdene Grønlandsleiret 45, 47, 61, 63 og 65.

   I 1897 står hun ikk oppført som gårdeier av nr. 43.

   I 1898, 1904 står hun kun oppført som gårdeier av nr. 61, 63 og 65. [9]
  Residence Bef Oct 1895  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Skovvejen 24, 1.etasje. 
  Event-Misc 5 Oct 1895  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Det er nogle Damer, som drevne af en levende Følelse for de Blindes nød. 
  • Engasjert i å hjelpe blinde.

   Fra Dagbladet 5.oktober 1895:

   Blindemissjonen.

   Nogen synderlig Organisation har den ikke. Det er nogle Damer, som drevne af en levende Følelse for de Blindes Nød har sluttet sig sammen for at bringe dem den Hjælp, de kunde. Blindeskolens Oprettelse var et stort Skridt fremad, men mangt og meget staar tilbage ugjort.
   Hvad man ved denne Lejlighed ved Siden af Blindemissjonens hidtidige Virksomhed først og fremst vilde peke paa, er altsaa dette:

   1. At der bør oprettes en eller flere Arbejdsskoler med Værksteder, hvor voksne Blinde under kortere og længere Ophold kan tilegne sig den fornødne Dygtighed til at kunne arbejde paa egen Haand.

   2. At Lærere og Lærerinder ved Arbejdsskolen eller andre med Indsigt i Blindearbejdet sættes istand til at rejse omkring for ved deres Besøg hos de Blinde i Hjemmene at styrke deres Lyst og Evne til Arbejde og være behjælpelige ved Anskaffelser og Afsætning.

   3. At der helst i Forbindelse med Arbejdsskolen aabnes Udsalg, hvor Gjenstande som Blinde har arbejdet, udbydes, og gjennem hvilke Materialer og Værktøi anskaffes.
   Dette mener vi først og fremst bør gjøres. Dernæst bør det ikke forsømmes, saasnart Lejlighed gives:

   4. At oprette Hjem for svagt begavede Blinde og navnlig for ældre blinde Piger.

   Damerne har nu udsendt Indbydelse til dem, der deler deres Anskuelse, om at yde Gaver til deres Blindemissjon. Enhver af dem er villig til at modta, hvad nogen vil yde. Skulde deres Tanke vinde Tilslutning, vil de indbyde til et Møde og der forelægge Statuter for Blindemissjonen.

   Blant de som har underskrevet denne innbydelsen er Augusta Schøyen, Skovvejen 24, I. [7]
  Jacobsen Augusta gSchøyen Blindemisjonen 5okt 1895 Dagbladet.jpg
  Jacobsen Augusta gSchøyen Blindemisjonen 5okt 1895 Dagbladet.jpg
  Innbydelse til å støtte Blindemissjonen.
  Residence Bef 15 Nov 1898  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [11, 12
  Rosenborggaden 8, 3.etasje. 
  • Tilhører Fagerborg menighet.

   1899:

   Enkefru Augusta Schøyen står nevnt under Rosenborggaden 8 med tjenestepiken Birgitte Kristiansen, f.1863 i byen. Under yrke for Augusta står det bare Formue. Augusta er født 1847 i byen.
   I tillegg har hun frøken Louise Holm, f.1875 i Tønsberg, på besøk.

   1900:

   Enkefru Augusta Schøyen står nevnt under Rosenborggaden 8 med tjenestepike. Under yrke står det bare Formue. Hun er født 1847 i byen. [10, 11]
  Event-Misc 15 Nov 1898  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Bazar for guttehjemmet Aug. Herm. Francke. 
  • Fra annonse i Aftenposten 15.november 1898:

   Guttehjemmet Aug. Herm. Francke.

   Bazar til fordel for gjerningen afholdes i hjemmets nye bygning Kirkeveien 23 (ved Munthes gade) fra 21de novbr. Gaver modtages med taknemmelighed af...

   Blant de som har underskrevet står Fru Augusta Schøyen, Rosenborggd. 8. [8]
  Jacobsen Augusta gSchøyen guttehjem 15nov 1898 Aftenposten.jpg
  Jacobsen Augusta gSchøyen guttehjem 15nov 1898 Aftenposten.jpg
  Bazar til fordel for gjerningen Guttehjemmet Aug. Herm. Francke.
  Event-Misc Abt 2 Mar 1899  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Oppkjøp av Grønlandsleiret 61, 63 og 65. 
  • I Morgenbladet 2.mars 1899 står det nevnt at Konows arvinger har solgt tomtene Grølandsleiret 61,63 og 65 til enkefru Augusta Schøyen for kr. 5.000,-. [9]
  Event-Misc 30 Nov 1900  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Fagerborg barnekrybbes - Mor - og med i bestyrelsen. 
  • Lad de smaa Barn komme til mig, hindre dem ikke! Thi Guds Rige hører saadane til (Mark. 10, 14).
   Fød mine Lam! (Joh. 21,15).
   Jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds Ord bliver i eder, og I har seiret over den Onde (1 Joh. 2,14).

   Slik starter kapitlet om Fagerborg menighets arbeid blant barn og unge.

   Saa er det da Menighedens hellige Pligt og skjønne Gjerning at føde disse Herrens Barn med Guds Ord, saa der kan vokse op en Ungdom, som er sterk og kan seire over den Onde; for det kan den kun, naar Guds Ord bliver i den.
   Det er denne Gjerning, som er forsøgt tat op af de forskjellige Foreninger o.l....
   Den kalder paa alle troende Menighedslemmers Interesse, venter deres Forbøn og haaber paa manges aktive Deltagelse....

   Formålet til Barnekrybben var nærmest filant- en hjelp til selvhjelp...

   Den modtar Smaabarn om Morgenen og steller med dem Dagen igjennem, for at Mødre, som trænger at gaa i Arbeide udenfor Hjemmet om Dagen, kan faa gjøre dette uhindret af sine smaa og trygge for, at disse faar godt Tilsyn og Pleie; saa henter de dem igjen om Aftenen, naar de kommer fra Arbeidet. At dette er en udmerket og paakrævet Gjerning, er selvsagt. Krybbens barn er saa smaa, tildels Spædbarn, at den direkte kristelige Paavirkning ikke kan være sterkt fremtrædende; men gjennem kristelige Barnesange, Bordbøn og paa anden Maade nedlægges deg hos de lidt større Barn mangt godt Frø fra Gud, som kan spire og bære Frugt i hans Time.

   Krybbens - Mor - kalles enkefru Augusta Schøyen i 20 års-jubileumstidskriftet til Fagerborg menighet, utgitt i 1918. Hun bar frem tanken om menighetens Barnekrybbe sammen med menighetpleie-diakonisse Severine Johnsen, og på et fellesmøte for bestyrerne for Fattigpleien og for Galteruds legat 30.november 1900, ble Krybben besluttet opprettet. Dens bestyrelse ble da innvalgt enkefru Schøyen, fru direktør Bonnevie, søster Johnsen og kjøpmann Stolpestad.
   Krybbens første lokaler ble leid i dikteren Asbjørnsens gamle hus på Rosenborg, og innviet av sokneprest Blom 16.januar 1901. Bestyrer av Krybben var frøken Huitfeldt.

   Våren 1906 skulle huset Krybben holdt til rives, og Krybben flyttet da til - en meget beskeden Leilighet paa 3 Værelser og Kjøkken i Vibes Gade 8, hvor Krybben fremdeles holder til - i 1918.

   Det nevnes i jubileumstidskriftet at Krybben hadde besøkstall opp mot 2.000 barn både i 1915 og 1916. Den sliter med de trange lokalene, og håper på å få sitt eget hus, står det videre.

   I 1918 er Augusta Schøyen fortsatt med i bestyrelsen, nå sammen med kjøpmann Albrechtson, fru sokneprest Gundersen, fru fabrikkeier Henriksen, fru ingeniør Rhode og kjøpmann Stolpestad.

   Mødrene som bruker Krybben legger 20 øre per dag til Krybben, i tillegg får Krybben bidrag fra Dameforeningen, Menighetspelien, kollekter i kirken.
   Budsjettene for 1915 og 1916 var henholdsvis kr.2.325,33 og kr. 2.751,05. Utgiftene henholdsvis kr. 2.057,91 og kr. 2.361,32.

   Kilde:
   Fagerborg Menighed i de første tyve aar, L.E.Tvedtes forlag, Kristiania 1918.
  Residence 1902  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [13, 14
  Schultzgate 2, 3.etasje. Enkefru Schøyen. 
  • Enke Augusta Schøyen er registrert i Schultzgate 2 i den kommunale folketellingen omkring 31.desember 1902.
   Hun er registrert at hun lever av sin Formue og med tjenestepige, ugifte Jenny Jacobsen, f.1872. [13]
  Residence Bef 16 Sep 1905  Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [15
  Residence 16 Sep 1905  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [15, 16, 17
  Kirkeveien 77, 4.etasje. 
  • Enkefru Augusta Schøyen bodde i Kirkeveien 77, 4.etasje.

   I 1905 lever hun av sin Formue, og er registrert med en tjenestepige, Anna Syvertsen, f.1858. Samme gjelder i 1907.
   Under sistnevnte kommunale folketelling opplyses det at Augusta flyttet til denne adressen 16.september 1905, og at hennes forrige bosted var på Nesodden.

   Av Kristiania adressebøker fra 1905 til 1916 ser vi enkefru Augusta Schøyen stå som eier av Grønlandsleiret nr. 43, 45 og 47, samt 61, 63 og 65.
   I 1917 står hun kun oppført som eier av Grønlandsleiret 61, 63 og 65. De 3 første gårdene står nå oppført på Victor Anderson.

   Arkitektur og historie i Oslo: Waglekomplekset:

   Kirkeveien 77.

   Denne hjørnegården til Åsaveien ble byggemeldt i 1902 for et konsortium ledet av bruksdirektør R. Roedel, ved arkitekt Morten Wagle. Konsortiet lot også oppføre Åsaveien 15, Jacob Aalls gate 44 og 46, Suhms gate 16 samt Kirkeveien 79, alle bygget i årene 1901-05, og tegnet av arkitekt Wagle. Disse bygårdene utgjør til sammen et helt kvartal. Arkitekten var i 1912 eier av to av disse eiendommene. Dette antyder at han deltok i det opprinnelige byggekonsortiet som medeier. Wagle var dessuten kontaktperson ved annonsering av utleieboliger her ved gårdens ferdigstillelse. Kvartalet eller - Bygningskomplexet - hadde et eget utleiekontor i Suhms gate 16.

   Kirkeveien 77 er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en høy underetasje. Det brukne hjørnet har et hengende karnapp. De to gatefasadene er ganske forskjellige; mot Åsaveien brytes en symmetrisk oppbygning av smijernsbalkongenes og inngangspartiets plasseringer. Hovedfasaden mot Kirkeveien har to hoveddeler med hvert sitt hengende, polygonale karnapp, og en grunnleggende symmetrisk komposisjon. Første etasje har rustikert kvaderpuss, og de øvrige etasjene har glattpussede flater og enkelt artikulerte vinduer. Et gesimsbånd skiller fjerde etasje fra de øvrige. Gatefasadene er kantet med pusskvadere, og den smale hovedgesimsen er sirlig artikulert. Stiluttrykket er en meget forenklet nybarokk.

   I 1938 ble det utført reparasjonsarbeider i gården etter en brann. Det er også bygget ut for beboelse i loftsetasjen, med tilhørende kraftige takarker.
   Ved folketellingen 1910 hadde gården 42 beboere fordelt på 13 leiligheter. Her bodde blant andre rentierene Lovise Augusta Wessel Rasch og Augusta Schøyen, departementssekretær Thomas Bang, overrettssakfører Nils Petersen, døveprest Olaf Thormodsæter, sigarhandler Christian Blichfeldt og cand. Philos og lærer ved høyere skole Fredrik Joakim Bugge. Kilder: Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

   Kilde:
   http://www.rhd.uit.no/folketellinger/. [15, 16, 17]
  Death 28 Nov 1923  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [18
  • I Morgenposten 29.november 1923 står dødsfallsmeldingen til 76 år gamle Augusta Schøyen.

   Fra dødsannonsen i Aftenposten 1.desember 1923:

   Vor kjære søster enkefru Augusta Schøyen døde idag.
   Kristiania, 28.november 1923.

   Marie Schappel.
   Louise Jacobsen.

   Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelsers gravlund, mandag 3.desember kl.1 3/4. [18]
  Jacobsen Augusta gSchøyen dødsannonse 1des 1923 Aftenposten.jpg
  Jacobsen Augusta gSchøyen dødsannonse 1des 1923 Aftenposten.jpg
  Dødsannonsen i Aftenposten.
  Burial 3 Dec 1923  Vår frelsers gravlund, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [18
  Will 19 Dec 1923  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Proklama i Norsk Kunngjørelsestidende 
  • Fra Norsk Kunngjørelsestidende 19. og 20.desember 1923:

   Proklama.

   Enhver, som maatte ha noget at fordre i boet efter avdøde enkefru Augusta Schøyen (Kirkeveien 77) opfordres til inden 3 - tre - måneder for undertegnede anmelde og bevisliggøre sine krav som ellers tapes.

   Kristiania, 12.desember 1923.

   Aage Schou, exec. test. N. Slotsgate 17.
  Jacobsen Augusta gSchøyen proklama 20des 1923 Norsk Kunngjørelsestidende.jpg
  Jacobsen Augusta gSchøyen proklama 20des 1923 Norsk Kunngjørelsestidende.jpg
  Proklama i Norsk Kunngjørelsestidende 20.desember 1923 i forbindelse med Augustas død.
  Person ID I6774  My Genealogy
  Last Modified 25 Oct 2021 

  Family Niels Lauritz Schøyen,   b. 18 Jul 1834, Lensmannsseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 02 Feb 1879, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 44 years) 
  Marriage Bef 1875 
  Children 
   1. Asta Margrethe Schøyen,   b. 09 Mar 1876, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 6 Feb 1886, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 9 years)  [Birth]
   2. Nilsine Laurentze Augusta Schøyen,   b. 14 May 1879, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 16 Nov 1894, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 15 years)  [Birth]
  Family ID F2206  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 3 Mar 2015 

 • Sources 
  1. [S1107] Kirkebok Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  2. [S1105] Kirkebok Grønland, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  3. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania) (Reliability: 2).

  4. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania), 1879 (Reliability: 2).

  5. [S70] Norge: 1885 Folketelling (Reliability: 2).

  6. [S218] Norge: Kommunal folketelling 1883 (Reliability: 2).

  7. [S185] Dagbladet (Reliability: 2).

  8. [S23] Aftenposten http://www.aftenposten.no/ (Reliability: 2).

  9. [S20] Morgenbladet, Kristiania/Oslo (Reliability: 2).

  10. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900) (Reliability: 2).

  11. [S85] Norge: 1899 Kommunetelling (Reliability: 2).

  12. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900).

  13. [S219] Norge: 1902 Kommunetelling (Reliability: 2).

  14. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania), 1903 (Reliability: 2).

  15. [S217] Norge: 1907 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  16. [S350] Adressebok for Kristiania, (Kristiania), 1911, 1915, 1918 (Reliability: 2).

  17. [S221] Norge: 1905 Kommunal folketelling (Reliability: 2).

  18. [S115] Dødsannonse i media, Aftenposten (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Tor Kristian Zinow.