Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark

Johan Friedrich Adolph Zinow

Male 1818 - 1880  (62 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Johan Friedrich Adolph Zinow 
  Nickname "Fredrik" 
  Birth 29 Apr 1818  Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Christening 07 May 1818  Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  [1, 2
  • Faddere var Schmiedmeister Vesper, Friedrich Peter og Jfrau Johanne Ratzow. [2]
  Gender Male 
  Immigration 05 Mar 1833  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Det ser ut til at Johan Adolph Frederik Zinow ble innregistrert i Holmestrand 5.mars 1833.
   Han kom da fra Tyskland. [3]
  Occupation 05 Mar 1833  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 5
  Skreddermester og handelsborger. 
  • Annonser fra Holmestrandsposten:

   Første møte med skredder Frederik Zinow i Holmestrandsposten er i fjortende utgave. Året er 1843, og han nevner også sin kommende svigermor, Gunhild Tollefsen, i sin annonse:

   Nr.14, onsdag 18.oktober 1843:
   Gunhild Tollefsen er flyttet til Morten Dessens Gaard, øverste etage. Hun anbefaler sig til paasetning af Igler, Ensteerfætning, aareladning og kopcetning. Mine ærede kunder bringes herved til kundskab at jeg er tilflyttet M.Dessens leiegaard i Løkkegaden.
   Fr.Zinow, Skrædder.

   Fredrik Zinow var stadig på farten til hovedstaden Kristiania, og han ble registrert som reisende med båt dit en del ganger.

   Gjennom alle år var dampskipsankomstene en stor begivenhet. Kristianiaborgerne la da gjerne søndagsturen ned til festningsvoldene for å hilse velkommen derfra. Dampskipets ankomst og avreise ble avertert, og det ble lenge opplyst om passasjerenes navn, stilling og oppholdssted i avisene under rubrikken Anmeldte Reisende.

   Fra Den Constitutionelle, fredag 16.juni 1843:
   Zinow nevnes som reisende fra Holmestrand under Fortegnelse over Passagerer, ankomne til Christiania med Dampskibet Christiania d. 15de Juni om Form. Kl.11.
   I Morgenbladet, søndag 18.juni 1843 nevnes returen til Holmestrand. Skræddermester Zinow er da nevn under Passagerer med Dampskibet Christiania, afgaaede fra Christiania den 17de Juni.

   Fra Holmestrandsposten, onsdag 12.juni 1844:
   Zinow nevnes blant Passagerer med Dampskibet Afgaaede 9de. Til Christiania.
   I Den Constitutionelle, tirsdag 11.juni 1844, nevnes han under Fortegnelse over Passagerer ankomne til Christiania med Dampskibet Prinds Carl d. 10de Juni om Natten Kl.1 1/2.
   I samme avis står - Skrædder Zinow fra Holmestrand nevnt under Reisende. Anmeldte fra Politiekammeret. Ankomne den 9de Juni. I Den Norske Rigstidende meldes om det samme, men da har han tittel Skræddermester.

   Fra Den Constitutionelle, torsdag 13.juni 1844:
   Zinow nevnes igjen under Fortegnelse over Passagerer afreiste fra Christiania med Dampskibet Prinds Carl d. 12te Juni om Morgenen Kl.9 da han returnerer til Holmestrand.

   Dampskipet Prinds Carl var det første av to postdampskip som ble satt i rute langs norskekysten. Det ble bygget i Storbritannia og ankom Christiania havn 4.april 1827, noen dager før det noe mindre DS Constitutionen. Prinds Carl ble satt i ukentlig post- og passasjerfart mellom Fredriksvern og København og Göteborg. På Fredriksvern korresponderte det med Constitutionen, som gikk i rute Christiania – Fredriksvern – Kristiansand. Etter hvert gikk også Prinds Carl i trafikk til Kristiania.

   Fra Den Constitutionelle, onsdag 4.september 1844:
   Zinow er blant dem som står i Fortegnelse over Passagerer afreiste fra Christiania med Dampskibet Prinds Carl d. 3die Septbr. Morgenen Kl.8, og han skal tilbake til Holmestrand.

   I Holmestrandsposten i 1845 (gjengitt i artikkel i avisen Jarlsberg 19.august 1981) står Skrædder Zinow nevnt somm Passagerer ved Dampskibet fra Kristiania.

   Fra Christiania Adresse-Tidende, fredag 7.februar 1845:
   Zinow fra Holmestrand står nevnt blant Ankomne Reisende. Den 6te Februar og boende i Madame Schous Gaard.
   I databasen Kristiania-folk 1845 i Oslo Byarkiv er Madame Schou i Prindsens Gade, gårdsnummer 16, registrert som leide ut værelser.

   Fra Den Norske Rigstidende, onsdag 4.september 1850:
   Under Anmeldte Reisende. Den 3die September står handlende F.Zinow fra Holmestrand hos Madame Horn i No.2 i Raadhusgaden.
   Retur til Holmestrand for handelsborger Zinow med Kone og Barn nevnes i Morgenbladet og Christiania Intelligenssedler, fredag 6.september under Passagerer med Dampskibet Nordkap afgaaede fra Christiania den 5te Septbr.

   Annonsering i Holmestrandsposten, lørdag 22., onsdag 26.februar og lørdag 1.mars 1851:
   F.Zinow har 3 annonser inne under Tilkjøbs:

   - Atter er jeg bleven forsynet med endeel godt Døle-Smør, som sælges billigt hos F.Zinow.
   - Bedste Sort Gammel-Ost sælges hos F.Zinow.
   - Hampefrø sælges hos F.Zinow.

   Annonsering i Holmestrandsposten, mandag 3.mars 1851:
   F.Zinow har 2 annonser inne under Tilkjøbs:

   - Bedste Sort Gammel-Ost sælges hos F.Zinow.
   - Hampefrø sælges hos F.Zinow.

   Fra Aftenbladet, fredag 25.mai 1855:
   Kjøbmand Zinow fra Holmestrand er blant Passagerer ankomne (til Kristiania) med Dampskibet Nordkap den 25de Mai. [4]
  • .
   I boka til Dr.Graarud, Holmestrandiana står skredder Zinow nevnt, (s.92) Under matr. nr. 83a+b står det følgende:

   I 1845-46 solgtes eiendomme til.. skomaker Johan C. Thive (sønn av forrige eier, tidligere matros Jacob Jacobsen Thive) og skræddermester Zinow.
   Det var dengang fælles portrum for de 2 eiendomme.
   Zinow solgte 9.april 1851 matr. 83b til Mons Johannessen Haarstad..

   Under matr. nr. 83:

   I 1846 kjøptes tomt av skredder Zinow ved nordre og søndre hjørne av hans hus til gatens utvidelse, og Rambergbakken ble gjort mindre bratt.

   Vedr. nr.83 a+b:

   2 små hus pluss vedskur på vestsiden av Langgata. Det hørte også med en liten tomt ved sjøen.

   Matr. nr. 83 ble senere Dahl's hotel, og gikk med i den stor bybrannen i 1884.

   Pr. 1998 er det der Tordenskioldsgate går nå. Bygningen ble erstattet med en murbygning, og mulig flyttet noe.
   I murbygningen er det pr. 1998 en bokhandel.

   (s.238) Under skreddere i 1845:

   Nevnt Fredrik Zinow i Søndre Forstad, som drev pantelånevirksomhet. [5]
  Holmestrandsposten 1843 1018nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1018nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 18.oktober 1843, 1.
  Holmestrandsposten 1843 1018nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1018nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 18.oktober 1843, 2.
  Holmestrandsposten 1843 1025nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1025nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 25.oktober 1843, 1.
  Holmestrandsposten 1843 1025nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1843 1025nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 25.oktober 1843, 2.
  Occupation 1 Nov 1845  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Pantelånervirksomhet. 
  • Fra slutten av 1845 utvider skredder Frederik Zinow sin geskjeft. Fra Holmestrandsposten:

   Nr.87, lørdag 1.november (og onsdag 5.) 1845:

   Saasom jeg har ervervet Ret til at drive Marschandieserhandel, vil jeg herved underrette Alle og Enhver, der maatte have gamle Klæder, brugte Kostbarheder og brugt Bohave eller andet deslige, som ei tiltrænges og ønskes solgt, om dermed at henvende sig til mig og opgive de nøieste Priser, hvorefter jeg skal søge at faa solgt det saa fordelagtigt som mueligt for Eieren. Det bemærkes at jeg beregner mig 1/10 af kjøbesummen for mit Bryderi.
   Holmestrand, den 1ste November 1845.
   Zinow.

   Nr.91, lørdag 15.november 1945 og Nr.92, onsdag 19.november 1845:

   Til Forhandling har jeg modtaget: Endeel gamle Klæder, 1 dobbelt og enkelt Sengested, 1 lampe, endeel sølvbeslagne Piber, endeel tyske Bøger mm. Alt sælges til meget billige priser.
   Zinow.

   Nr.95, løverdagen 29.november 1845:

   Atter har jeg modtaget endeel gamle Klæder, endeel Skotøi og endel nye Hefte (?) m.m. Alt sælges til billige priser.
   Zinow.

   Deretter går det slag i slag for denne handelsborger av Holmestrand, Zinow. Annonser rykkes stadig inn i Holmestrandsposten, blant annet den 3. og den 9.desember.

   I utgave nr.11 løverdag 7de februar 1846 og påfølgende onsdag 11., har han disse 3 annonser inne samtidig:

   Hos Undertegnede reholdes tilkjøbs endeel Støvler, hvoriblandt et Par Reisestøvler, samt brugte Mands Gangklæder, saasom, Hefte (Befte/Beste?), Beenklæder, Bonjounr og Kjoler.
   Zinow.

   En Gummielastikums-Frakke er at erholde tilkjøbs hos
   Zinow.

   En Silke-Damehue er indlagt til Salg hos
   Zinow.

   Samme onsdag 11. har han i tillegg også følgende annonse inne:

   Sengesteder, enkelte og dobbelte ere at erholde for billig pris hos
   Zinow. [4]
  Holmestrandsposten 1845 1101nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1101nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 1.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1101nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1101nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 1.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1105nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1105nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 5.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1105nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1105nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 5.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1119nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1119nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 19.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1119nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1119nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 19.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1129nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1129nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 29.november 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1129nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1129nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 29.november 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1203nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1203nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 3.desember 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1203nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1203nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 3.desember 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1845 1206nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1206nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 6.desember 1845, 1.
  Holmestrandsposten 1845 1206nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1845 1206nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 6.desember 1845, 2.
  Holmestrandsposten 1846 0207nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0207nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 7.februar 1846, 2.
  Holmestrandsposten 1846 0207nr3.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0207nr3.jpg
  Fra Holmestrandsposten 7.februar 1846, 3.
  Holmestrandsposten 1846 0207nr4.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0207nr4.jpg
  Fra Holmestrandsposten 7.februar 1846, 4.
  Holmestrandsposten 1846 0211nr1.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0211nr1.jpg
  Fra Holmestrandsposten 11.februar 1846, 1.
  Holmestrandsposten 1846 0211nr2.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0211nr2.jpg
  Fra Holmestrandsposten 11.februar 1846, 2.
  Holmestrandsposten 1846 0211nr3.jpg
  Holmestrandsposten 1846 0211nr3.jpg
  Fra Holmestrandsposten 11.februar 1846, 3.
  Event-Misc 6 May 1846  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Rodemester ved Fattigvæsenet i Underdistrictet No.4. 
  • Fra Holmestrandsposten Nr.37, fredag 8.mai (samt 15. og 19.) 1946:

   Bekjendtgjørelse.

   At Lodsoldermand Dessen i Magistrats- og Formandskabs-Samling af D:D: paa derom indgivet Andragende er entlediget som Rodemester ved Fattigvæsenet i Underdistrictet No.4, og at Skræddermester Zinow dertil er beskikket i hans Sted, bringes herved til almindelig Kundskab.

   Holmestrands Magistratscontoir den 6te Mai 1946.
   O.Mesfell. [4]
  Event-Misc 26 Oct 1846  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Valgt til Suppleant til Overligningsmænd av Valgforsamling til å fordele By- og Fattigskatten for 1847. 
  • Fra Holmestrandsposten Nr.86, onsdag 28.oktober 1846:

   Bekjendtgjørelse.

   Ved den igaar paa Holmestrands Raadstue afholdte Valgforsamling bleve til at fordele By- og Fattigskatten for Aaret 1847 udkaaret til

   Ligningsmænd:
   1) Kjøbmand Fred. Holst, 2) Bager Wærenschjold, 3) Høker E. Jansen, 4) Skibsfører C. Crøger, 5) Corpslæge Weidemann, 6) Skrædder Helland, 7) Kjøbmand Ulrichsen.

   Suppleanter:
   1) Høker Abraham Eriksen, 2) Overtoldbetjent Graarud, 3) Dreier Nielsen, 4) Lars Frantzen Holst, 5) Kjøbmand R. Ihlen, 6) Smedemester R. Andersen, 7) Kjøbmand J. Gullichsen.

   Overligningsmænd:
   1) Procurator Holst, 2) Garver Tønnesen, 3) Consul Niels Bacher, 4) Skipper Ove Holst, 5) Skomagermester O. Tollefsen.

   Suppleanter:
   1) Lodsoldermand Dessen, 2) Kjøbmand H. H. Holst, 3) Procurator Knudsen, 4) Skipper Jørgen C. Holst, 5) Skræddermester Zinow,

   hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

   Holmestrands Magistratscontoir, den 27de October 1846.
   O. Mesfell. [4]
  Event-Misc 11 Oct 1847  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Valgt til Ligningsmand av Valgforsamling til å fordele By- og Fattigskatten for 1848. 
  • Fra Holmestrandsposten Nr.82, onsdag 13.oktober 1847:

   Bekjendtgjørelse.

   Ved den under 11te d.M. paa Holmestrands Raadstue afholdte Valgforsamling bleve, til Fordeling af By- og Fattigskatten for Aaret 1848, udkaarede følgende

   Ligningsmænd:
   1. Prokurator J. Holst, 2. Kjøbmand J. L. Olsen, 3. Skibsfører J. L. Holst, 4. Farver Jens Andersen, 5. Kjøbmand J. Gullichsen, 6. Dreier Nielsen, 7. Skræddermester Zinow.

   Suppleanter:
   1. Overtoldbetjent Graarud, efter Lodtrækning med Toldkasserer Sommerfelt, 2. Kjønmand og Vicekonsul R. Bacher, 3. Skipper Hans Olsen, 4. Uhrmager Olsen, 5. Kjøbmand N. Rasen, 6. Høker Johan Simensen, 7. Toldbetjent Glad.

   Overligningsmænd:
   1. Toldkasserer Sommerfelt, 2. Lars Frantzen Holst, 3. Høker C. Jansen, 4. Glasmester Sørensen, 5. Skipper Torkild Olsen.

   Suppleanter:
   1. Prokurator Knudsen, 2. Kjøbmand A. Hvistendahl, 3. Snedkermester Smestad, 4. Skipper Ove Holst, efter Lodtrækning med L. B. Holst, 5. Skrædder Helland.

   Hvilket herved bringes til almindelig kundskab.

   Holmestrands Magistratskontor, den 13de Oktober 1847.
   O. Mesfell. [4]
  Event-Misc 17 May 1848  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Rom til leie hos Zinow. 
  • Annonse i Holmestrandsposten Nr.40, onsdag 17.mai 1848:

   Til 14de Oktober d. Aar er en Familie-Bekvemmelighed at faae leiet hos Zinow. [4]
  Event-Misc 17 Oct 1848  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Annonse om skuespill. 
  • Fra Holmestrandsposten Nr.14, torsdag 17.februar 1848:

   Skuespil i Holmestrand.

   Fredagen den 18de Februar 1848 opføres:
   En halv Time i Forligeseskommisionen, Lystspil i 1 Akt af Jørgensen; derefter De Sandseløse, Lystspil i 1 Akt af Kotzebue; til Slutning: Intrigerne, Baudeville i 1 Akt af C. Hostrup.
   Billetter a 36 skilling for Børne og 24 skilling for Børn erholdes i mit Logis hos Hr. Skræddermester Zinow, samt ved Indgangen, som aabnes Kl.5 1/2, Begyndelsen skeer Kl.6 1/2.
   Theatret er paa Gausesalen.
   Næste Forestilling gives Søndag den 20de Dennes.
   C.Møller. [4]
  Residence Bef Oct 1850  Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  Nordre forstad. 
  Occupation Bef 31 Aug 1855  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [6, 8, 9, 10
  Skreddermester, baker og handelsborger.  
  • Som kjøpmann registreres Fredrik Zinow stadig på reise mellom Horten og Kristiania. I avisene holdes det oversikt over hvilket skip, ankomst og avreisedato, samt bosted under oppholdet i hovedstaden.

   Fra Christiania Intelligenssedler og Morgenbladet, lørdag 1.september 1855:
   F.Zinow fra Horten er nevnt blant Anmeldte Reisende den 31te August. I Hoteller og Restaurationer er han nevnt som boende hos Madame Norberg.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 7.august 1856:
   Under Anmeldte Reisende. Den 6te August, står Zinow fra Horten oppført som boende i Hotel de Copenhague. Hotellet lå i Øvre Vognmannsgate.
   Returen til Horten står nevnt i Christiania-Posten, tirsdag 5. og fredag 8.august, og i Morgenbladet samme fredag:
   Blant Passagerer, afgaaede med Dampskibet Lindesnæs den 7de August til Horten står F. Zinow nevnt.

   Fra Morgenbladet, søndag 16.november 1856:
   Under Anmeldte Reisende. Den 15de November, står Zinow fra Horten oppført i Hotel de Copenhague.

   Fra Moss Tilskuer, onsdag 11.februar 1857:
   Som Reisende, anmeldte paa Politikammeret. Fra 7de til 10de Februar, står blant annet Zinow fra Horten.

   Fra Morgenbladet, søndag 7.juni 1857:
   Zinow fra Horten er blant Anmeldte Reisende den 6te Juni, i Hotel de Copenhague.

   Fra Moss Tilskuer, onsdag 24.juni 1857:
   Handlende F. Zinow fra Horten er registrert som Reisende, anmeldte paa Politikammeret. Fra 20de til 23de Juni.

   Fra Christiania-Posten, søndag 11.oktober 1857:
   F. Zinow fra Horten er nevnt under Anmeldte Reisende den 9de Oktober. I Hoteller og Restaurationer, som boende i Hotel de Copenhague i hovedstaden. Dagen etter, i Christiania Intelligentssedler, står F. Zinow fra Horten under Anmeldte Reisende den 10de Oktober. I Hoteller og Restaurationer er han derimot nevnt som boende på Hotel d'Angleterre. Dette hotellet lå i Rådhusgaten 26.

   Fra Christiania-Posten, tirsdag 20.oktober 1857:
   Under Passagerer, ank. med Dampskibet Christiania d. 19de Oktober, står Zinow fra Horten.

   Fra Morgenbladet, onsdag 21.april 1858:
   Blant Passagerer med Dampskibet Viken, afgaaede fra Christiania den 20de April til Horten er Zinow nevnt.

   Fra Christiania-Posten, onsdag 2.juni 1858:
   Zinow fra Horten står oppført blant Anmeldte Reisende den 1ste Juni. I Hoteller og Restaurationer, denne gangen boende i Hotel de Copenhague i hovedstaden.

   Fra Morgenbladet 11.oktober 1858:
   Horten den 7de Oktober...
   ...Følgende have erhvervet Handels-Borgerskab her til Stedet: ...Johan Adolph Frederik Zinow...

   Fra Morgenbladet, tirsdag 12.april 1859:
   Zinow fra Horten er registrert blant Passagerer med Dampskibet Viken, ankomne til Christiania den 11te April 1859.

   Fra Morgenbladet, torsdag 23.juni 1859:
   Zinow med Datter fra Horten under Anmeldte Reisende. Den 21de Juni, boende i Hotel Copenhagen.

   Fra Morgenbladet, lørdag 20.august 1859:
   Blant Passagerer med Dampskibet Kronprindsesse Louise, ankomne til Christiania den 18de August, er Zinow fra Horten nevnt.

   Foreningen for Blinde innhentet bidrag fra hele landet i 1859. De samlet inn vel 2.736 speciedaler og 77 skilling. I fortegnelsen over de til 6.september 1859 tegnede bidrag står handelsborger F. Zinow nevnt med 60 skilling, sammen med en mengde andre bidragsytere under Horten og Borre i Nordre Jarlsbergs Provsti.

   Fra Aftenbladet, tirsdag 25.oktober 1859:
   Under Anmeldte Reisende. Den 25de Oktober. I Hoteller og Restaurationer, er Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague i Kristiania.

   Fra Christiania-Posten, mandag 21.november 1859:
   Igjen står Zinow fra Horten nevnt under Anmeldte Reisende. I Hoteller og Restauratione. Den 21de November, som boende i Hotel de Copenhague.

   Fra Christiania-Posten, tirsdag 24.april 1860:
   Zinow er nevnt blant Passagerer afgaaede med Dampskibet Viken d. 24de April til Horten.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 4.september 1860:
   Zinow er blant Passagerer med Dampskipet Viken, ankomne til Christiania den 2den Septbr. fra Horten. I Christiania Intelligenssedler, onsdag 5.september, er Zinow fra Horten også registrert som boende I Hoteller og Restaurationer, i Hotel de Kopenhague.

   Fra Aftenbladet, mandag 10.desember 1860:
   Kjøbmand Zinow fra Horten er blant Anmeldte Reisende. Den 10de December. Bosted er igjen i Hotel de Copenhague.

   Fra Aftenbladet, onsdag 6.mars 1861:
   Blant Anmeldte Reisende. Den 6te Marts, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, lørdag 13.april 1861:
   Blant Passagerer med Dampskibet Kronprindsesse Louise, ankomne til Christiania den 12te April, er Zinow fra Horten nevnt. Bosted nevnes også som Hotel d'Angleterre i Aftenposten samme dag.

   Fra Aftenposten, tirsdag 30.april 1861:
   Under Anmeldte Reisende. Den 30te April, er Zinow fra Horten nevnt i Hotel Copenhagen.

   Fra Christiania-Posten, fredag 10.mai 1861:
   Denne gangen er Zinow nevnt blant Passagerer, ank. med Dampskibet Kronpr. Louise den 10de Mai, som reisende fra Horten.

   Fra Aftenposten, torsdag 16.mai 1861:
   Blant Anmeldte Reisende. Den 16de Mai, er Kjøbmand Zinow fra Horten nevnt i Hotel Copenhagen.

   Fra Aftenbladet, fredag 31.mai:
   Kjøbm. Zinow fra Horten er registrert blant Anmeldte Reisende. Den 30te Mai, i Hotel de Copenhagen.

   Fra Morgenbladet, lørdag 13.juli 1861:
   Som Passagerer med Dampskibet Viken, ankomne til Christiania den 11te Juli fra Horten står Zinow nevnt.

   Fra Aftenposten, tirsdag 16.juli 1861:
   Nok en reise til Kristiania for Kjøbmand Zinow fra Horten som står blant Anmeldte Reisende. Den 16de Juli, boende i Hotel Copenhagen.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 30.juli 1861:
   Nå blant Passagerer med Dampskibet Lindesnæs, ankomne til Christiania den 28de Juli, er Zinow fra Horten nevnt.

   Fra Aftenposten, fredag 28.oktober, Morgenbladet og Christiania Intelligentssedler, lørdag 19.oktober 1861:
   Under Anmeldte Reisende. Den 18de Oktober, er Kjøbmand Zinow fra Horten nevnt i Hotel Copenhagen (Hotel de Kopenhagen).

   Fra Aftenposten, tirsdag 29.oktober 1861:
   Som Anmeldte Reisende. Den 29de Oktober, er Kjøbmand Zinow fra Horten nevnt i Hotel Copenhagen. Dagen etter, i Morgenbladet nevnes han som reisende til Horten under Passagerer med Dampskibet Viken, afgaaede fra Christiania den 29de Oktbr.

   Fra Morgenbladet, søndag 1.desember 1861:
   Igjen er Kjøbmand Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhagen under Anmeldte Reisende. Den 30te November.

   Fra Morgenbladet, søndag 5.januar 1862:
   Allerede tidlig i det nye året er han ute i forretninger, og står oppført blant Anmeldte Reisende. Den 4de Januar, Zinow fra Horten, boende i Hotel de Copenhague.

   Fra Aftenbladet, torsdag 10.april 1862:
   Under Anmeldte Reisende. Den 10de April, er Kjøpmand Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Aftenbladet, tirsdag 29.april 1862:
   Under Anmeldte Reisende. Den 29de April, nevnes Kjøpm. Zinow fra Horten i Hotel de Copenhague. I samme avis er han også registrert blant Passagerer afgaaede med Dampskibet Christiania den 29de April til Horten.

   Fra Aftenbladet, fredag 30.mai 1862:
   Nå nevnes Zinow under Passagerer ankomne med Dampskibet Kronpr. Louise den 30te Mai fra Horten. Påfølgende mandag står Kjøbmand Zinow også nevnt under Anmeldte Reisende Den 31te Mai i Christiania Intelligenssedler.

   Fra Christiania-Posten, tirsdag 17.juni 1862:
   Kjøbm. Zinow er oppført som Reisende, anmeldte den 17de Juni - i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, onsdag 23.juli 1862:
   Under Anmeldte Reisende. Den 22de Juli, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhagen.

   Fra Morgenbladet, søndag 10.august, og Christiania Intelligenssedler, mandag 11.august 1862:
   Kjøbmand Zinow fra Horten nevnes under Anmeldte Reisende. Den 9de August boende i Hotel Copenhagen (Hotel de Kopenhague).

   Fra Morgenbladet, fredag 14.november 1862:
   Kjøbmand Zinow fra Horten nevnes under Anmeldte Reisende. Den 13de November i Hotel de Copenhagen.

   Fra Morgenbladet, torsdag 9.april 1863:
   Kjøbm. Zinow fra Horten nevnes under Anmeldte Reisende. Den 8de April i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 2.juni 1863:
   Blant Passasgerer med Dampskibet Christiania, ankomne til Christiania den 31te Mai, er Zinow fra Horten.

   Fra Morgenbladet, onsdag 22.juli 1863:
   Under Anmeldte Reisende. Den 21te Juli, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, onsdag 2.september 1863:
   Tidlig høst dette året nevnes Zinow fra Horten blant Anmeldte Reisende. Den 1te September. Bosted Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 20.oktober 1863:
   Igjen blant Anmeldte Reisende. Den 19de Oktober, er Zinow fra Horten, og igjen i Hotel de Copenhague.

   Fra Christiania Dagblad, torsdag 3.desember 1863:
   Kjøbmand Zinow fra Horten er registrert blant Anmeldte Reisende, den 3die Decbr., boende i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, mandag 19.april 1864:
   Zinow fra Horten er blant Passagerer, ankomne med Dampskibet Viken den 18de April til hovedstaden. Allerede dagen etter i Aftenbladet er han nevnt blant Passagerer afgaaede med Dampskibet Viken 19de April til Horten.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 26.april 1864:
   Som Anmeldte Reisende. Den 25de April, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Aftenbladet, mandag 27.juni 1864:
   Som Anmeldte Reisende. Den 27de Juni, er Kjøbmand Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Aftenbladet, mandag 27.juli 1864:
   Som Anmeldte Reisende. Den 27de Juli, er Kjøbmand Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet og Aftenbladet, mandag 22.august 1864:
   Som Anmeldte Reisende. Den 22de August, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 6.september 1864:
   Som Passagerer med Dampskibet Viken, afgaaede fra Christiania den 6te September, til Horten, er Zinow oppført.

   Fra Morgenbladet, torsdag 20.oktober 1864:
   Som Anmeldte Reisende. Den 19de Oktober, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, tirsdag 1.november 1864:
   Som Anmeldte Reisende. Den 31te Oktober, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   I listen over ladestedet Hortens handelsborgere i 1865 er er F. Zinow nevnt.

   Fra Morgenbladet, søndag 23.juli 1865:
   Som Anmeldte Reisende. Den 22de Juli, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Morgenbladet, torsdag 5.oktober 1865:
   Som Anmeldte Reisende. Den 4de Oktober, er Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague.

   Fra Aftenbladet, torsdag 19.april 1866:
   Som Anmeldte Reisende. Den 21de April, er Kjøbm. Zinow fra Horten nevnt i Hotel de Copenhague. Han er også nevnt i Morgenbladet, lørdag 21.april, som Anmeldt Reisende. Den 20de April.

   Fra Morgenbladet, mandag 23.april 1866:
   Horten, den 12te April. Skatteligningen for 1866 er nu færdig og udlagt til almindeligt Eftersyn; som Byskat er udlignet 3.870 Spd. 77 Sk, hvoraf paa Formue 288 Spd. 61 sk. og Indtægt 3.221 Spd. 44 sk, Fattigskat 3.184 Spd. 42 sk, hvoraf paa Formue 288 Spd. 61 sk. og Indtægt 2.895 Spd. 101 sk, Feierskatten er 360 Spd. 92 sk, Byskatten er beregnet efter 2.1 sk. pr. skatbar Daler og Fattigskatten efter 1.9.
   Vi meddele her en Fortegnelse over de Skatteydere, der ere lignede efter en Indtægt af 1.000 Spd. og derover. De største Skatteydere ere:

   Her står Pastor Bonnevie øverst på skattelisten med Formue på 50.000 Spd, Indtægt 2.500 Spd, Byskat 70 Spd. 44 sk. og Fattigskat 63 Spd. 38 sk. På samme nivå ligger også nummer 2 på listen, Pastor Sverdup med Formue på 50.000 Spd, Indtægt 2.500 Spd, Byskat 71 Spd. 108 sk. og Fattigskat 63 Spd. 38 sk.
   Litt lenger nede på samme liste står også Kjøbmand Zinow med Formue på 4.000 Spd, Indtægt 1.200 Spd, Byskat 23 Spd. 13 sk. og Fattigskat 18 Spd. 65 sk.

   Fra Aftenbladet, fredag 1.juni 1866:
   Som Anmeldte Reisende. Den 31te Mai - 1ste Juni, er Zinow fra Horten nevnt i Christiania Hotel.

   Fra Morgenbladet, søndag 29.mars 1868:
   Horten, den 8de Marts. Skatteligningen for iaar er nu færdig og udlagt til almindeligt Eftersyn. Det er ialt udlignet Indtægtsskat 3.512 Spd. 116 sk, Formueskat 3.512 Spd. 119 sk, Feierskat 361 Spd. 85 1/2 sk. og Bygningsskat 110 Spd. 87, tilsammen som Byskat 4.298 Spd. 47 1/2 sk. og Fattigskat 4.875 Spd. 72 1/2 sk, af hvilken Sidste paa Indtægt 4.562 Spd. 73 1/2 sk. og Formue 312 Spd. 119 sk. efter 60 sk. pr. 1.000 Spd. Ogsaa paa Byskatten er Formuen skattelagt efter 60 sk. pr. 1.000 Spd. Forøvrigt efter hvad der er anført overensstemmende med Kommunalbestyrelsens derom fattede Beslutninger. Formueskatten er som sædvanligt udlignet efter Bygningernes Assuransesum eller Taxtsum. Indtægtsskatten er beregnet efter 2.1. sk. for Byskat og 2.75 sk for Fattigskat af hver skatbar Daler. Vi gjengive her de største Skatteyderes Navne:

   Igjen finner vi på toppen en Pastor, denne gang ved navn Sverdrup, med Formue på 50.000 Spd., Indtægt 2.500 Spd, og Skatbar Indtægt 2.420 Spd. Pastor Bonnevie har Formue på 31.000 Spd., Indtægt 1.550 Spd, og Skatbar Indtægt 1.430 Spd. Handelsborger Zinow står oppført med Formue på 7.000 Spd., Indtægt 1.350 Spd, og Skatbar Indtægt 1.195 Spd. litt lenger ned på listen.

   Fra Morgenbladet, torsdag 1.april 1869:
   Horten, den 11te Marts. Skatteligningen for iaar er nu færdig og udlagt til almindeligt Eftersyn. Det er ialt udlignet Indtægtsskat 3.458 Spd. 30 1/2 sk, Formueskat 256 Spd. 24 sk, Feierskat 360 Spd. 15 1/2 og Bygningsskat 140 Spd. 108 sk, tils. som Byskat 4.215 Spd. 58 sk. og Fattigskat 3.909 Spd. 2 1/2 sk, af hvilken sidste paa Indtægt 3.652 Spd. 98 1/2 sk. og Formue 256 Spd. 24 sk. efter 60 sk. pr. 1.000 Spd. Ogsaa paa Byskatten er Formuen skattelagt efter 60 sk. pr. 1.000 Spd.
   Forøvrigt efter hvad der er anført overensstemmende med Kommunalbestyrelsens derom fattede Beslutninger. Formueskatten er som sædvanligt udlignet efter Bygningernes Assuransesum eller Taxtsum. Indtægtsskatten er beregnet efter 2.25 sk. for Byskat og 2.4 sk for Fattigskat af hver skatbar Daler. Vi gjengive her de Skatteyderes Navne, der have en antagen Indtægt af 600 Spd.

   Pastor Bonnevie er blant toppnavnene med Antatt Formue 30.000 Spd. Skatbar Indtægt 1.380 Spd. Byskat 44 Spd. Fattigskat 42 Spd., sammen med Proprietær Gløersen med Antatt Formue 30.000 Spd. Skatbar Indtægt 1.380 Spd. Byskat 44 Spd. Fattigskat 42 Spd. Vår egen Handelsborger Zinow står oppført med Antatt Formue 7.000 Spd. Skatbar Indtægt 1.045 Spd. Byskat 27 Spd. Fattigskat 24 Spd.

   Fra Morgenbladet, søndag 5.juli 1874:
   Som Anmeldte Reisende. Den 4de Juli, er F. Zinow fra Horten nevnt i Borge Hansens Hotel.

   Fra Hortens Avis, lørdag 11.mars 1876:
   Likningsprotokollen er utlagt til ettersyn i avisen. Blant de største i byen er nevnt Enkefru Bonnevie med Formue 27.000 Spd. Nær. 1.350 Spd. Skatteklasse 1. Fattigskat 32 Spd. Byskat 28 Spd., Komdtpt. Lysholm med Formue 27.000 Spd. Nær. 2.900 Spd. Skatteklasse 3. Fattigskat 75 Spd. Byskat 66 Spd. og Kommnd. H. Smith med Formue 26.000 Spd. Nær. 5.300 Spd. Skatteklasse 3. Fattigskat 128 Spd. Byskat 120 Spd. Kjøbmand Zinow står nevnt med med Formue 6.000 Spd. Nær. 800 Spd. Skatteklasse 2. Fattigskat 17 Spd. Byskat 19 Spd.
   I skatteklasse 2 tilhører han dem som har 1 eller 2 å forsørge. Jo høyere skatteklasse, jo flere å forsørge.

   Fra Hortens Avis, onsdag 7.mars 1877:
   På ny blir likningsprotokollen utlagt, og nevnes i avisen. Igjen er Handelsborger Zinow liknet i skatteklasse 2 (etter vilkår nevnt under fjoråret), med Antagen Formue Kr.26.000/24.000, Antagen Indtægt Kr.3.200/3.050, Skatbar Indtægt Kr.2.552/2.402, Byskat Kr.80 og 73 Øre, Fattigskat Kr.72 og 5 Øre.

   Fra Hortens Avis, onsdag 22.august 1877:
   Annonsering: En Portomonais hvori en 5 Kroneseddel og nogle Smaapenge tabtes Tirsdag Formiddag paa Veien fra Dampskibsbryggen til Kjøbmand Zinow; hvor den redelige Finder bedes godhedsfuldt at indlevere samme mod Findeløn.

   Fra Gjengangeren, søndag 13.januar 1878:
   Det annonseres av Fredrik Zinow i avisen:
   - Keiserolie atter ankommen til Fr. Zinow og sælges for 11 sk. pr. Pot.
   - God Fedsild hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, Hortens og Aasgaardstrands Blad, torsdag 17., søndag 20. og mandag 21.januar, samt søndag 10. og mandag 11.februar 1878:
   Det annonseres av Fredrik Zinow i avisen:
   - Keiserolie atter ankommen til Fr. Zinow og sælges for 11 sk. pr. Pot.
   - God Fedsild hos F. Zinow.
   - Smør efter Qvalitet billig hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, søndag 3.mars 1878:
   Flere annonser av Fredrik Zinow:
   - Friske Æg, 1 Mf. 12 pr. Snes hos F. Zinow.
   - Delikatesse-Anschovis i Blikdaaser a 20 sk hos F. Zinow.
   - Røget Makrel, nedlagt i Olie, 1 Kr. 25 Øre pr. Daase hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, mandag 4.mars 1878:
   Annonse av Fredrik Zinow:
   - Friske Æg, 1 Mf. 12 pr. Snes hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, søndag 10., mandag 11. og torsdag 14.mars 1878:
   Et par annonser av Fredrik Zinow:
   - Friske Æg, 1 Mf. 12 pr. Snes hos F. Zinow.
   - Røget Makrel, nedlagt i Olie, 1 Kr. 25 Øre pr. Daase hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, torsdag 16. og søndag 19.mai 1878:
   Auktions-Plakat:
   Onsdagen den 19de Juni førstkommende Eftermiddag Kl.4 bliver, efter Rekvisition fra F. Zinow, offentlig Auktion afholden paa og over Gaarden No. 6 a i vestre Braarudgaden paa Horten, pantsat ved Hans og Johan Mathiassønners Oblig. af 20 thl. 27 Januar 1877, oprindelig stor 2.480 Kroner, hvilken er Rekvirenten tiltransporteret og paa Grund af mislig Betaling af Afdrag og Renter forfalden til Betaling.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor d. 14de Mai 1878.
   H. B. Nilsen.

   Fra Gjengangeren, søndag 26. og torsdag 30.mai, samt torsdag 6.juni 1878:
   Flere annonser av Fredrik Zinow:
   - Flæskeryg & Faarekjød hos F. Zinow.
   - Æg a 1 kr. Sneset ankommen til F. Zinow.
   - Maskinsmedede Bygnings-Spiger i alle Sorter, fra Christiania Spiger og Valseværk sælges til Fabrikpris hos F. Zinow.
   - Smør, Flesk, Ærter, Gryn, Caffe, The, Havanna, Candis, Raffinade, Rugmel, Hvedemel, Bygmel, Potetesmel m.m. sælges yderst billig hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, torsdag 13.juni 1878:
   Et par annonser av Fredrik Zinow:
   - Maskinsmedede Bygnings-Spiger i alle Sorter, fra Christiania Spiger og Valseværk sælges til Fabrikpris hos F. Zinow.
   - Smør, Flesk, Ærter, Gryn, Caffe, The, Havanna, Candis, Raffinade, Rugmel, Hvedemel, Bygmel, Potetesmel m.m. sælges yderst billig hos F. Zinow.

   Fra Dagsposten Trondheim, onsdag 16.oktober 1878.
   Under anmeldte reisende står kjøbmand Zinow registrert som boende på hotel d'Angleterre.

   Fra Gjengangeren, lørdag 14., søndag 22. og søndag 29.desember 1878:
   Flere annonser av Fredrik Zinow:
   - Keiserolie a 12 Sk. pr. Pot i 5-potvis, Petroleum a 10 Sk. pr. Pot i 5-potvis, Skotsk Parafin a 8 1/2 Sk. pr. Do., Stearinlys a 16 Sk. Pakke hos F. Zinow.
   - Caffe, The, Raffinade, Candis, Havanna, Ris, Sago, Hel-Gryn, Erter, store og smaa, Brune Bønner, Hvedemel, Rugmel, Potetesmel, Svedsker, Rosiner, Corinther, Smør, Smult, Flesk, Fleskeryg, Islandsk Faarekjød, m.m.m. billigst mulig hos F. Zinow.
   - Flere Sorter Røgetobak og Cigarer hos F. Zinow.
   - Norsk Schwetzerost a 9 Sk. pr. Mk. hos F. Zinow.
   - Humle hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, søndag 9. og torsdag 20.mars 1879:
   Et par annonser av Fredrik Zinow:
   - Keiserolie ægte, ikke Petroleum a 32 Øre pr. 5 Pot.
   - Petroleum ægte, 31 Øre pr. 5 Pot af den gamle gode, ligesaa drøi og ligesaa klarbrændende som Keiseroøie, hos F. Zinow.

   Fra Gjengangeren, lørdag 17.mai 1879:
   Horten. Skatteligningen for 1879 er nu færdig og udlagt til almindeligt Eftersyn. Vi indtage en Fortegnelse over de af Ladestedets Skatteydere, hvis samlede Kommuneskat er over 40 Kroner, iberegnet Feierskat og Bynæringsskat. Ialt er der udlignet i Fattigskat Kr. 18.757,62, Byskat 26.572,17, Formueskat 10.520,10, Feierskat 2.100,52, Bygningsskat 255,05, antagen Indtægt 1.916.466/1.900.496, antagen Formue 2.104.200/2.102.600 Taxt paa faste Eiendomme Kr. 2.724.378.
   Blant de største skatteyterne er Handelsborger F. Zinow oppført med Formue Kr.36.000, Indtægt Kr.4.200, Byskat Kr.111 og Fattigskat Kr.81.
   På topp hva gjelder formue er Kommandør Smith, Kommandør Lysholm og Enkefru Bonnevie med Kr.100.000 og et par Gaardbrugere Braarud med Kr.90.000 hver seg.

   Fra Gjengangeren, onsdag 21., 22. og 25.mai, samt 8.juni 1879:
   Auktions-Plakat:
   Mandagen den 23de Juni førstkommende Eftermiddag Kl.3 bliver, efter Rekvisition fra F. Zinow, offentlig Auktion afholden udi og over Gaarden No. 6 A ved vestre Braarudgaden paa Horten, pantsat ved Hans og Johan Mathiassønners Obligation af 20de, thl. 27de Januar 1877, stor oprindelig 2.480 Kroner, hvilken er Rekvirenten tiltransporteret og, som misligholdt, forfalden til Betaling.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor d. 17de Mai 1879.
   H. B. Nilsen.

   Fra Hortens Avis, onsdag 2. og torsdag 5.juli, samt også i Gjengangeren, onsdag 9.juli 1879:
   Den første Auktions-Plakat:
   Mandagen den 4de August førstkommende Eftermiddag Kl.3 bliver efter Rekvisition fra F. Zinow offentlig Auktion afholden udi og over den Th, Ljøteruds Concursbo tilhørende Gaard MNo. 20 ved Storgaden paa Horten med tilhørende Tomt, pantsat til Rekvirenten ved Oblig. af 26 thl. 27 Mai 1876, oprindelig stor 6.000 Kroner, hvilken er misligholdt og forfalden til Betaling.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor d. 27de Juni 1879.
   H. B. Nilsen.

   Den andre Auktions-Plakat:
   Mandagen den 4de August førstkommende Eftermiddag Kl.4 1/2 bliver efter Rekvisition fra F. Zinow offentlig Auktion afholden udi og over den Th, Ljøteruds Concursbo tilhørende Gaard MNo. 13 ved østre Braarudgade paa Horten, pantsat til Rekvirenten ved Oblig. af 5 April thl. 19 Juni 1877, oprindelig stor 1.678 Kroner, hvilken er misligholdt og forfalden til Betaling.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor d. 27de Juni 1879.
   H. B. Nilsen.

   Denne siste auksjonsplakaten står også i Gjengangeren, torsdag 3.juli.

   Fra Gjengangeren, onsdag 13., 14. og 17.august 1879:
   Den første Auktions-Plakat:
   Mandagen den 1ste September førstkommende, Eftermiddag Kl.3, bliver efter Rekvisition fra F. Zinow, paa Grund af skeet Overbud, 2den Gangs offentlig Auktion afholden udi og over Th. Ljøteruds Konkursboes Gaard MNo. 20 ved Storgaden paa Horten.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor d. 9de August 1879.
   H. B. Nilsen.

   Den andre Auktions-Plakat:
   Mandagen den 1ste September førstkommende, Eftermiddag Kl.4, bliver efter Rekvisition fra F. Zinow, paa Grund af skeet Overbud, 2den Gangs offentlig Auktion afholden udi og over Th. Ljøteruds Konkursboes Gaard M-No. 13 ved Østre Braarudgade paa Horten.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor d. 9de August 1879.
   H. B. Nilsen.

   Fra Gjengangeren, torsdag 11.september 1879:
   Auktions-Plakat:
   Thorsdagen den 25de September førstkommende Eftermiddag Kl.4 bliver efter Rekvisition fra F. Zinow, paa Grund af skeet Overbud, 3die Gangs offentlig Auktion afholden udi og over Th. Ljøteruds Konkursboes Gaard Matr.-No. 20 ved Storgaden paa Horten.
   Paa Anledning bemærkes, at Approbation vil blive meddelt paa Stedet.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor den 6te Septbr. 1879.
   H. B. Nilsen.

   Fra Hortens Avis, lørdag 20. og mandag 22.september, og i Gjengangeren, lørdag 20. og onsdag 24.september 1879:
   Auktions-Plakat:
   Lørdagen den 25de Oktober førstkommende Eftermiddag Kl.3 bliver efter Rekvisition fra F. Zinow offentlig Auktion afholden udi og over Gaarden Matr.-No. 27 ved Ollebakgaden paa Horten, pantsat til Rekvirenten ved Skomager N.E. Dahls Obligation af 12te thl. 26de Februar 1870, stor 120 Kroner, hvilken er misligholdt og forfalden til Betaling.
   Conditionerne erfares paa Auktionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.
   Mellem-Jarlsbergs Sorenskriverkontor den 18de September 1879.
   H. B. Nilsen.

   Fra Hortens Avis, onsdag 12.mai 1880:
   Af den til Eftersyn udlagte Utskrift af Skatteligning for d. A. sees, at den samlede Taxtverdi eller Assuransesum for Husebygninger i Ladestedet er 3.089.838 Kroner, den samlede antagne Formue 2.478.200 og den hele antagne Indtægt 1.694.150 Kroner af hvilken sidste 884.250 Kr. er skatbar for Byskat og 878.834 Kroner for Fattigskat. Den samlede Byskat, inclusive Formueskat og Feierskat, Kr. 18.815,78. Skatteøren for Byskat er 2.6 og for Fattigskat 2.0 Øre. Fortegnelse over de største Skatteydere med 2.000 Kroners Indtægt og derover hidsættes efter Ligningsprotokollen.
   På denne listen står Handelsborger Zinow med Antagen Formue Kr.3.600, Antagen Indtægt Kr.4.000, Byskat Kr.101,27 og Fattigskat Kr.68,64.
   Blant de største formuene på stedet er igjen Kommandør H. Smith, Kommandørkaptein D. Lysholm og Enkefru Bonnevie med Kr.100.000 hver, og Gaardbrugerne Chr. og Ole Braarud med Kr.90.000 hver.

   Fra Aftenposten, fredag 12., lørdag 13. og mandag 15.november, samt i Morgenbladet søndag 14., tirsdag 16. og onsdag 17.november 1880:
   Handelsbekvemmelighed paa Horten.
   Den af F. Zinow i 25 Aar benyttede Handelsbekvemmelighed med Bageri er tilleie. Den bestaar foruden Butik af 5 Værelser, Pigekammer, Kjøkken, store ualmindelig pene Kjældere, Stald, Fjøs samt store Pakboder og Vedskure.
   Man henvender sig til Emilie Zinow. [6, 7, 8]
  Event-Misc 1 Jan 1857  Borre kirke, Re, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Fadder for Bogbinder på N. Braarud Carl Leiths datter Elise Mathilde. 
  • Bager Zinow og Madame Zinow er faddere for Bogbinderens datter. [11]
  Residence Abt Jun 1857  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [7, 12
  Nordre Braarud. 
  • Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret vedr Østre Braarudgate 9:

   Skadesløsbrev datert 9.juni, tinglyst 16.juni 1857fra tømmermann Nils Jakobsen til - Bager Zinow for 150 Spd.

   Skjøte av 19.november 1862, tinglyst 10.februar 1863 fra Nils Jakobsen til F. Zinow.

   F. Zinow selger ved skjøte av 27.januar, tinglyst 13.februar 1866 denne tomten til Søren ....

   Obligasjon av 24.januar, tinglyst 13.februar 1866 fra Søren ... til F. Zinow for 100 Spd. Avløst 30.oktober 1880. [13]
  • .
   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret vedr Østre Braarudgate 11:

   Obligasjon av 7.juni, tinglyst 12.juni 1866 fra Lars Christensen til F. Zinow for 50 Spd. Avløst 20.april 1881. [13]
  • .
   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret:

   Skjøte av 25.juni, tinglyst 29.juni 1867 fra ... til matros Carl Zinow.

   Zinow ingen grunnseddel.

   Obligasjon av 25.juni, tinglyst 29.juni 1867 fra Carl Zinow til far og handelsborger F. Zinow for 400 Spd. Avløst 19.juni 1877.

   Skjøte av 5.april, tinglyst 19.juni 1877 fra F. Zinow, etter fullmakt av 25.juni 1867 fra Carl Zinow, til fyrbøter Lars Gustav Eriksen. Skjøtet inneholder flere innskrenkende betingelser til fordel for selgeren, Fr. Zinow.

   Eriksen ingen grunnseddel.

   Obligasjon av 5.april, tinglyst 19.juni 1877 fra Lars Gustav Eriksen til F. Zinow for kr. 1.678,-. Avløst 30.mai 1891.

   Skadesløsbrev av 5.april, tinglyst 19.juni 1877 fra Lars Gustav Eriksen til F. Zinow for kr. 2.880,- med prioritet etter obligasjonen. Utgår 6.mars 1869.

   deretter nevnes skadesløsbrev av 20.november, tinglyst 24.november 1877 fra Lars Gustav Eriksen til F. Zinow for kr. 800,-. Utgår 6.mars 1869. [13]
  • .
   På sommeren 1858 var en nedsatt reguleringskommisjon ferdig med et omfattende forslag om navn på stedets gater, blant annet var gaten ved Zinow forbi Brochs ølkjeller navngitt til Vestre Braarudgate: Østre Braarudgate. [7]
  Event-Misc 6 Dec 1857  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Gudfar for Hjalmar Gustav, Spillemand Gerhard Jensens sønn. 
  Event-Misc 22 Feb 1858  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Valgt medlem av det første Representantskapet for Horten. 
  • Fredag 29.januar var det i alt 190 personer som på Horten avla ed til konstitusjonen, og det ble lest en kunngjøring ved Karljohansverns kirke søndagen etter:

   Herved innkalles samtlige etter grunnloven stemmeberettigede og i manntallet over disse innførte innvånere av ladestedet Horten til et møte torsdag den 4de februar anstundende kl.5 ettermiddag på dansevert Evensens sal, for i følge lov om formannskaper på landet av 14de januar 1837 §15 å avgi bestemmelse om hvorvidt stedet skla ha sin særskilte kommunerepresentasjon eller formanns- og representantskap atskilt fra det øvrige Borre prestegjeld.

   Møtet på Evensens sal samlet 180 av stedets 286 stemmeberettigede, og det ble enstemmig vedtatt at ladestedet skulle ha særskilt formannskap og representantskap. Den 22.februar valgtes Hortens første formenn og representanter.

   Fra Morgenbladet, mandag 8.mars 1858:
   Horten, den 4de Marts.
   Det i Mandags foretagne Valg paa Ræpresentanter for Ladestedet hadde følgende Udfald: Ole E. Braarød 141 St., Formand H. Knudsen 135, Skibsbygmester Paaske 132, Skibstømmermand Christian Haagensen 124, Bager Zinow 116, Assistent M. Hansen 110, Seilmagermester M. Johannesen 106, Bogtrykker Steenberg 105, Kompagnichirurg Bonnevie 104, Garver O. Hansen 104, Sergeant J. Knudsen 102, Smed U. Myhre 100, Mester J.W. Bergstrøm 99, Landhandler Barfod 98, Auditør Blom 94 St.

   Fra Aftenbladet, onsdag 11.januar 1860:
   Horten, den 5te Januar.
   Det i Tirsdags foretagne Valg paa Kommunerepræsentanter istedetfor de aftrædende Assistent Hansen O.E. Braarud, Handelsborgerne Barfoed og Zinow, Auditør Blom, C. Haagensen og J. Steenberg, havde saadant Udald... [7, 8, 14]
  Residence Aft 1859  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [9, 10
  Ollebakken 15. 
  • Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 13:

   Skjøte av 5.august 1854, tinglyst 13.februar 1855, fra Hans Jenssen Vægge (?), som hadde hjemmel, til Handelsmand Frederik Zinow.

   ---

   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 15:

   Grunnseddel av 2.november 1849 omfattende også denne tomt.

   Attest tinglyst 19.september 1883 om at avdøde handelsborger Fredrik Zinow har oppført hus nr. 15. [13]
  • .
   Fra folketellingen i 1865:

   Enkemann Handelsborger Friedrich Zinow bodde her med barna, Carl (ugift sømand), Emilie, Fredrikke, Theodor, August (alle født i Holmestrand) og Lovise (født i Horten), som var i alder fra 19 til 7 år gamle.

   De hadde 1 hest og 1 ku i 1865.

   I gården bodde også handelsbetjent Hans Olsen fra Holmestrand, gårdsdrengen Halvor Larsen fra Sandsvær og tjenestepiken Martine Olsen fra Ramnes.

   Fødestedet til handelsborger Zinow står nevnt som Mechlenburg/Strelitz.

   -

   Fra folketellingen i 1870:

   Enkemann og Handelsborger Fredrik Zinow, født 1818 i Müllenbeck Meklemburg Strelitz, bor i Ollebakgade 15a med sine ugifte barn:

   Emilie, født 1850 i Holmestrand.
   Fredrikke, født 1853 i Holmestrand.
   Theodor, født 1855 i Holmestrand.
   August, født 1857 i Holmestrand.
   Lovise, født 1859 i Horten.

   Samt tjenere, som var ugifte Jomfru Martine Thulberg, født 1820 i Holmestrand, ugifte Pige Karen Larsen, født 1843 i Nykerke Sogn, og ugifte Gaardsdreng Halvor Larsen, født 1834 i Sandsvær.

   -

   Fra folketellingen i 1875:

   Frederik Zinon, f.1818 i Møllenbeck Meklenburg Strelitz, hf, e, Handelsborger.

   Barn:
   Emilie Zinon, f.1850 i Holmestrand, ug, Forsørget af Faderen.
   Frederikke Zinon, f.1853 i Holmestrand, ug, Forsørget af Faderen.
   Theodor Zinon, f.1855 i Holmestrand, ug, Sømand.
   August Zinon, f.1857 i Holmestrand, ug, Sømand.

   Dessuten:
   Peder Hansen, ug Handelsbetjent.
   Martinius Christoffersen, ug Gaardsdreng.
   Anette Syversen, fra Sverige, ug Tjenestepige.

   Om Johan Fredrik Adolf Zinow fortelles det at han aldri kunne skjule sin tyske herkomst. Når barna på Bjerkeskolen på andre siden av gaten ble for nærgående og oppsetsige, kom han ut på trappen foran butikken, hyttet med neven og ropte på tysk. Ingen skjønte noe av det han ropte, men barna hadde mye moro med dette.

   -

   Beskrivelse av huset i annonse i Morgenbladet, onsdag 17.november 1880:

   Handelsbekvemmelighed paa Horten.

   Den af F. Zinow i 25 Aar benyttede Handlesbekvemmelighed med Bageri er tilleie. Den bestaar foruden Butik af 5 Værelser, Pigekammer, Kjøkken, store ualmindelig pene Kjældere, Stald, Fjøs, samt store Pakboder og Vedskure. Man henvender sig til Emilie Zinow.

   -


   Fra Gjengangeren 28.september 1931:

   ...Østre Brårudgate — også kaldt Zinowgaten efter baker Zinow, hvis hus lå på hjørnet ved Ollebakken... [6, 8, 9, 10, 15]
  • .
   Bilde av Ollebakken 15:

   I gården til Jac Jacobsen holdt søstrene Olumstad til med sin delikatesseforettning rundt 1900. Vi ser her Marie utenfor foretningen.
   Gården ble bygget i 1840-1850 årene og det var Johan Fredrich Zinow som holdt til her med sin skredderforretning, senere kolonial og bakeri.
   Overdratt til Fritjof Jensen & co i 1897.
   Gården hadde nr. 15/17.

   Jac Jacobsen holdt også til i gården med sin Sæbefabrikk, senere startet han Horten tobakkfabrikk (1898). Han hadde også etterhvert agentur for Gjær og spritfarbrikker, og østlanske petroliumskompani, senere ESSO.

   I 1898 ble huset påbygget slik vi kjenner det i dag. Adolf Arnesen overtok bakeriet i 1902, og startet senere sin egen butikk i Torggata da gjennombruddet kom her i 1932. En av de siste kolonialhandlere i bygget var Gunnar Hem.
   Siden har det vært Monteck, aktivitetshus, bilrekvisita og idag (2008) Hi Fi produkter.

   Fotokortet som er stemplet Horten 1912 er av ukjent utgiver.
  Event-Misc 24 Jun 1860  Borre, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [16
  Fadder for garver Ole Christian Hansen på N. Braarøds datter, Anna Otilie. 
  Event-Misc 4 Jul 1860  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [17
  Samling i Lystlunden i forbindelse med en kunstpresentasjon. 
  • Fra Aftenposten, torsdag 5.juli 1860:

   I Hortens vakre Lystlund var igaar en stor Menneskemasse samlet, lokket did dels af det deilige Veir og dels af en stor sværtfortærende Plakat, som - Hr. Müller med Selskab - havde ladet udhyre som Indbydelse til en stor Kunstrepræsenfation. I Dølernes Gruppe, hvor Hardangerfelen laat, og hvor Hr. Zinow talte høit til Dølernes Pris, aflagde man — uden Indbybelse — ganske overraskende Prøver paa kvikke og smidige Legemsbevægelser. [17]
  Event-Misc 8 Oct 1861  Borre kirke, Re, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  Fadder for Hans Henrik Wærenskjolds datter, Sophie Marie. 
  • Kjbmd. F. Zinow var fadder for Sophie Marie, datter til handelsborger Hans Henrik Wærenskjold og hustru Olava Wærenskjold (født Falkenberg) på Nordre Braarud. [11]
  Event-Misc 17 Oct 1861  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [18
  Tyveri hos baker Zinow. 
  • Den 19de September 1862.

   L.Nr.57. Advocat Rolfsen, Actor , mod Ole Johnsen, Christiane Bergersen og Birthe Bergersen.

   Disse Angjældende tiltaltes for Delagtighed i et Tyveri, hvorfor to Soldater, Nr.111 og 45, under en tidligere Sag blev dømte, og som var begaaet 17de October 1861 hos Bager Zinow, der blev frastjaalen 270 Spdlr., hvoriblandt en hundrededalers- og en halvhundrededalersseddel.

   Da den ene af Soldaterne havde udstaaet sin Straf, søgte Politiet at komme paa Spor efter Pengene. hvoraf kun Lidet var kommet tilstede under Sagen, og det henvendte derfor sin Opmærksomhed paa Nr.1, som var Militær, og havde ståået i Forbindelse med de fældte Soldater.

   Under en hos ham i hans og Nr.2s Overvær foretagen Undersøgelse fandtes i en Kommode, i en utillaaset Skuffe, 55 Spdlr. i Femdalersedler, og senere i samme Kommode, i den øverste laasede Skuffe - hvis Nøgle man, efter at Nr.2 havde negtet at vide om den, fandt i den ene Soldats, Nr.45s, Seng - endvidere 28 Spdlr. 3 Ort 7 Skill. Om Udkomsten til disse Penge forklarede Nr.2 sig for Politibetjentene, 1ste og 2den Dept.r., meget vaklende; hun sagde først, at de 55 Spdlr. tilhørte hendes Mand, Nr.1; siden, at de tilhørte en Sivertsen - senere oplyst at være den samme som den anden domfældte Soldat, Nr.111 - der havde leveret hende dem, uden at Nr.1 vidste det; og om de 28 Spdlr. udsagde hun det Samme, med Tillæg, at Sivertsen ved samme Leilighed havde foræret hende 20 Spdlr. at disse Penge, som skulde lægges for sig selv, og som hun endelig sagde ogsaa skulde være en Foræring til hende.

   Under Sagen forklarede de Angjældende sig ogsaa saare vaklende om sin Adkomst til disse Penge. Nr.1 forklarede først, at da Soldat Nr.111 var kommen ud af Strafanstalten, var han kommen til ham, Nr.1, med en fremmed Tegnebog med 85 Spdlr., som han anmodede Nr.1 om at forvare, og at Nr.111 da sagde, at det var hans Penge, og at ingen Fare var ved at forvare dem. Nr.1 tilstod imidlertid at have skjønnet, det var af Zinows Penge, men foregav at have troet, at han kunde skaffe denne dem igjen, skjønt han endnu Intet til den Ende havde foretaget. Imidlertid blev oplyst og af de Angjældende erkjendt, at det var Nr.2, som ved den omhandlede Leilighed først havde modtaget Pengene, hvorefter Nr.1, efter endog at have tilkaldt Vidner, modtog dem i Forvaring. Nr.3, en Søster af Nr.2, gift med en Ølhandler, 12te Vidne, der ogsaa holdt Restauration, hvor Soldaten Nr.111 ofte i senere Tid vankede, blev mistænkt derved, at Tegnebogen, hvori de 55 Spdlr. var gjemte, fandtes at tilhøre hende og Mand; at da Nr.3 opgav, at den mod hendes Vilje og Vidende var hende frakommen, sagde Soldaten Nr.111, at han tvertimod havde faaet den i Foræring af hende, hvilket hun benegtede.
   Under Forhøret 26de Februar gav hun ingen nærmere Oplysning om Forholdet, men næste Dag forklarede en Politibetjent, 9de Vidne, at Nr.3 Natten mellem 19de og 20de, omtrent Kl.3 1/2, var kommen til Politikammeret, og havde anmeldt, at Soldaten Nr.111 den foregaaende Aften havde bedet hende om at faae laant Penge. Hun havde da svaret, at han maatte have mange Penge af Zinows. Han mumlede derpaa om et Par Hundrede Daler, tog frem Penge og vilde levere hende, men blev skræmt, og løb med Pengene. Sener, Kl.7, kom hun igjen med 15 Spdlr., som hun sagde at have fundet skjulte under et Tørklæde i Værelset, hvor hun havde været med ham. Hun leverede disse Penge til Politiet, angivende, at hun tilsigtede at komme i Fortrolighed med Nr.111, og saaledes faae Pengene fra ham. Hun blev enig med Politifuldmægtigen om at tilbagelevere Nr.111 de 15 Spdlr. for at gjøre ham trygog derved kommer efter flere Penge; men senere fortalte hun at have tilbageleveret ham dem, uden at han var fremkommen med flere. At de 15 Spdlr., skulde være fandne under et Tørklæde, modsagdes af hendes Tjenestepige, 11te Vidne, som havde rengjort Værelset paa den Tid, men ingen Penge fandt. Som Grund, hvorfor hun om Natten gik til Politikammeret, angav hun, at hun ikke vilde have sin Mand vidende derom. Lidet rimeligt var det ogsaa, at Nr.111 skulde have begyndt med at bede om Pengelaan, naar han vilde ende med at levere hende Penge.
   Nr.111 havde i sine Forklaringer længe søgt at holde Nr.3 udenfor Sagen; men da han sigtedes for Tyveri av Tegnebogen, forklarede han endelig, at han allerede samme Aften, da han havde stjaalet hos Zinow, leverede næsten sin hele Andel af Pengene til Nr.3, efter hans Optælling 120 Spdlr., og at hun hele Tiden dermed havde siddet inde, samt at der rimeligvis blandt Pengene havde været en Hundrede- og en Halvhundrededalerseddel, tagne for en Ti- og en Femdalerseddel. Han tilføiede, at han allerede Dagen efter sin Løsladelse havde afskrævet Nr.3 de leverede Penge, men at hun kun vilde tilbagelevere 85 Spdlr., som laa i Tegnebogen, og derom blev de enige. Han leverede da Tegnebogen med de 85 Spdlr., til Nr.1 og 2, som anført. Han sagde sig ogsaa at have hørt, at Nr.3, medens han sad i Fængsel, sendte Penge til Nr.2. Nr.3 benegtede denne Forklaring, skjønt Nr.2 og 3 erkjendte, at den sidste hadde laant sin Søster 220 Spdlr., hvilket efter Nr.2s Forklaring skulde være skeet fort før Nr.111s Hæftelse. Nr.3 havde et Gjældsbevis for 500 Spdlr., hvorpaa Nr.2 i 1860 og 1861 havde betalt 225 Spdlr. Men hvorledes dette Gjældsforhold var beskaffent, blev ikke nærmere oplyst.

   Høiesteret frifandt Nr.3 for videre Tiltale, men stadfæstede i Øvrigt den combinerede Rets Dom, der fældte Nr.1 og 2 efter Crll. 19-6, hver til 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og Samtlige til fælles Omkostningsansvar. [18]
  Occupation Bef 1863  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [6, 19, 20
  Skredder, baker og kolonialhandler. 
  • Den 2.juni 1867 døpes datteren til ungkarl og tjener hos kjøpmann Zinow, Halvor Larsen, i Horten. Hun het Hilda Laurentia. Det står om Halvor Larsen:

   Faren tjener og bor hos Kjøbm. Zinow i Ollebakken.

   Skatteligningen for 1868 viser at handelsborger Zinow hadde en antatt formue på 7.000 speciedaler, og en antatt inntekt på 1.200 speciedaler.

   Annonse i Gjengangeren, søndag 13.januar 1878:

   Keiserolie, atter ankommen til F. Zinow og sælges for 11 skilling pr. Pot (?)
   God Fedsild hos F. Zinow.

   Samme annonse torsdag 17.januar med tillegg:

   Smør efter Qualitet billig hos F. Zinow.

   Samme 3 annonser gjentas 20., 21.januar og 10. og 11.februar.

   Annonse i Gjengangeren, søndag 3.mars 1878:

   Friske Æg, 1 Mk. 12 pr. Snes hos F. Zinow.
   Delikatesse-Anschovis i Bikdaaser a 20 skilling hos F. Zinow.
   Røget Makrel, nedlagt i Olie, 1 Kr. 25 Øre pr. Daase hos F. Zinow.

   Han annonserer for egg og makrell også 11. og 14.mars.

   -

   Fra Gjengangeren, lørdag 17.november 2012:

   ...En av de første som drev her var baker Zinow i 1860-årene. Ved siden av wienerbrødene solgte han også manufaktur... [7, 12, 19]
  Occupation 1863  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [21
  Veiinspektør. 
  • Horten opplevde en eksplosjonsartet befolkningsvekst etter at marinen - oppdaget - Horten i 1816. Fram til 1855 var befolkningstallet steget fra 200 til 4.500. Hus ble ofte oppført uten tanke på regulering og uten anlegg av gater.

   Ladestedets første budsjettforlag for 1858 viste 400 speciedaler på utgiftsposten Veivæsenet - Vedligeholdelse af Veie og Gader inden Ladestedet, og til Fortouge.
   Året etter var beløået 420 speciedaler, samt 20 speciedaler til anskaffelse av 2 snøploger. Før første året var omme ble det også bevilget 30 speciedaler til anskaffelse og oppsetting av gateskilt. Husene ble nummerert fra syd der gaten gikk mot nord, og fra øst der gaten gikk mot vest.
   De hadde ingen byingeniør, men valgte en veiinspektør, som uten egentlig godtgjørelse hadde å forstå arbeidet med gatene, legge fra budsjettforslag for formannskapet, og føre tilsyn med de valgte rodemestere.

   I 1863 var det handelsborger og baker Zinow som var veiinspektør. [21]
  Event-Misc Apr 1875  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [19
  Gaarden No.34 i Storgaden solgt af Handelsborger Zinow til Handelsborger H.M. Johansen for 1.300 Speciedaler. 
  Event-Misc 28 Oct 1875  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [17
  Overfall på gaten utenfor Zinows hus i Ollebakken. 
  • Fra Aftenposten, lørdag 4.desember 1875:

   Overfald. Fra Horten skrives 2den dennes: Den 28de Oktober om Aftenen Kl. omtrent 8 1/2 medens 2de Personer stode i Gaden udenfor Kjøbmand Zinow og samtalede, kom en tredie Person til dem og spurgte dem, om de havde seet en Person, som denne navngav. Da hertil blev svaret Nei, fjernede han sig noget, men kom strax tilbage og spurgte om, hvem det var de raabte paa, og da hertil blev svaret, at de ikke raabte paa nogen, begyndte han at trampe i Gaden og spørge om de vare vorne, traadte hen til den ene og knyttede Haand mod ham, hvorpaa han blev tilspurgt, om ikke Folk fik Lov til at staa i Fred paa Gaden, hvortil blev svaret, at det skulde de blive To om, og blev i det samme den ene af de samtalende Personer bibragt 2 Slag i Natten med knyttet Næve. Efterat nu Angriberen var blevet holdt fra Livet og fjernet sig lidt, kom han atter tilbage og bibragte nu den Fornærmede med en Jungekniv et Skaar over Næsen og et over den ene Arm. Imidlertid kom Folk tilstede og blev Angjældende overmandet og arresteret. Han blev for sit Overfald begjært tiltalt, og er nu ved Dom afsagt 19de f.M. tilfunden 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød. [17]
  Death 14 Oct 1880  Rikshospitalet, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [22, 23, 24
  • Dødsårsak: diabetes.

   Han var bosatt i Horten og etterlot 4 umyndige barn, hvorav 2 sønner - en i Horten og en i Drammen.

   Dødsfallet var også innmeldt til Horten skifterett.

   -

   Fra dødsannonsen i Aftenposten, lørdag 16.oktober 1880:

   Vor kjære Fader og Svigerfader Kjøbmand Johan Friedrich Adolph Zinow afgik ved en stille og rolig Død den 14de ds. i Kristiania efter faa Dages Sygdom, 63 1/2 Aar gml.

   Den Afdødes Børn og Svigersøn.

   Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelsers Gravlund Onsdag førstkommende Kl.1 1/2.

   -

   Fra Hortens Avis, mandag 18.oktober 1880:

   Bekjendtgjørelser.

   At vor kjære Fader og Svigerfader Johann Friedrich Adolf Zinow efter faa Dages Sygdom hensov stille og rolig paa Rigshospitalet i Kristiania den 14de Oktober, meddeles herved.

   Den Afdødes Børn og Svigersøn.

   Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelsers Gravlund i Kristiania Onsdag den 20de Oktober Kl. halv 2 Eftm.

   -

   Fra Dagbladet, mandag 18.oktober 1880:

   Bekjendtgjørelser. Dødsfald.

   Vor kjære Fader og Svigerfader. Kjøbmand Johann Friedrich Adolf Zinow afgik ved en stille og rolig Død den 14de ds. i Kristiania efter faa Dages Sygleie 63 1/2 Aar gl.

   Den Afdødes Børn og Svigersøn.

   Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelsers Gravlund i Kristiania Onsdag førstk. Kl.1 1/2. [22, 23, 24]
  Burial 20 Oct 1880  Vår frelsers gravlund, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [23, 24
  Probate 17 Jan 1881  Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [25
  Skiftenotat etter J.F.A.Zinow i Horten. 
  • Sak registrert i Mellom Jarlsberg sorenskriveri, pantebok 20.januar 1881:

   Johan Frederik Zinow, forhenværende Handelsborger paa Horten, der afgik ved døden 14 - fjortende - Oktober 1880 - otti, efterlader sig kun følgende Arvinger, nemlig disse fire myndige og selvskiftende Børn:

   1) Emilie Agathe Zinow, født 9de August 1850 - femti.
   2) Frederikke Birgitte Gauer f.Zinow f. 17de Jan. 1853 - femtitre. Hun er gift med Frantz Gauer i Drammen.
   3) Johan Theodor Zinow f. 10de April 1855 - femtifem.
   4) August Zinow f. 1te August 1857 - femtisyv.

   Horten den 17de Jan. 1881. E.F.B. Horn Sogneprest (L.S.) [25]
  • .
   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 13:

   Presteattest av 17.januar, tinglyst 29.januar 1881, om at Zinow etterlater 4 myndige og ...skiftende arvinger, nemlig:
   1. Datter Emilie Agathe Zinow.
   2. Do Fredrikke Birgitta, gift med Frantz Gauer.
   3. Søn Johan Theodor Zinow og
   4. Do August Zinow.

   Obligasjon av september 1883, tinglyst 19.september, fra Zinows arvinger til Hortens Sparebank for kr. 10.000 med prioritet i denne tomt og nr.15. Avløst 26.juni 1897.

   Kontrakt datert 19.mai, tinglyst 18.juni 1884, hvoretter Zinows arvinger til fru Emilie Bjerke - bortlejer 2 bekvemeligheder i gården på forskjellige betingelser. Avløst 13.februar 1897.

   Grunnseddel av 14.februar, tinglyst 28.februar 1885 fra C.E.Braarud til enkefru Emilie Bjerke og flerkommende (?) eiere av husene 13 og 15 ved Ollebakken på den tomt og oppført for årlig grunnleie kr. 60,- forbeholder 1.prioritet i husene.

   Skjøte av 25.februar, tinglyst 28.mars 1885, fra August Zinow til hans 3 medeiere på hans 1/8 av nr. 13 og 15 for kr. 2.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 155.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   Skjøte av 27.oktober, tinglyst 29.oktober 1887 fra Th. (Theodor) Zinow til Frantz Gauer på hans 1/3 part i nr. 13 og 15 for kr. 4.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 334.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   Kontrakt av 22.november, tinglyst 10.desember 1890, mellom Carljohansverns verft og fru Emilie Bjerke angående en kloakledning.

   Skjøte av 20.april, tinglyst 29.april 1893 fra Emilie Bjerke til Frantz Gauer på hennes 1/3 part i nr. 13 og 15 for kr. 6.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 465.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   Obligasjon av 20.september, tinglyst 30.september 1893 fra Frantz Gauer til Carl Schjelsbak (?) for kr. 10.000,- med pant i nr. 13 og 15.

   Skjøte av 22.juni, tinglyst 26.juni 1897 fra Frantz Gauer til Jacob Matheus Jacobsen på nr. 13 og 15 ved Ollebakgaden for kr. 20.000,-.
   Kommentar: I 2018-kroner tilsvarer dette en verdi på nesten kr. 1.549.000,- (kilde: Konsumprisindeksen SSB).

   ---

   Fra Mellom Jarlsberg sorenskriveri. Panteregisteret, vedr Ollebakkgaden 15:

   Presteattest av 17.januar 1881 om arveforholdet etter Zinow (se Ollebakgaden 13).

   se også ovennevnte skjøter, grunnseddel, obligasjoner etc. gjeldende for nr. 15 også nevnt under nr.13.

   [13]
  Person ID I85  My Genealogy
  Last Modified 18 Jan 2024 

  Father Friedrich Anton Zinow,   b. 28 Jul 1779, Carpin, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this locationd. 10 May 1840, Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location (Age 60 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Marie Dorothea Christine Sarow, "Zinow",   b. 01 Apr 1782, Lüttenhagen, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this locationd. 04 Jan 1856, Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location (Age 73 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 14 Nov 1806  Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find all individuals with events at this location  [1, 2, 26
  Family ID F85  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Thrine Lovise Tollefsen, "Zinow",   b. 24 Mar 1824, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 27 Dec 1859, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age 35 years) 
  Marriage 04 Jun 1845  Botne kirke, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Forlovere var Johan Carl Olsen og Hans Wærenschjold. Utlyst 4.mai. [3]
  Children 
   1. Thrine Lovise Fredrikke Zinow,   b. 24 Feb 1846, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 20 Oct 1850, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age 4 years)  [Birth]
   2. Carl Frederik Anton Zinow,   b. 06 Sep 1847, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   3. Birgitte Dorthea Zinow,   b. 11 Jul 1849, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 30 Oct 1850, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age 1 year)  [Birth]
   4. Emilie Agatha Zinow, "Bjerke",   b. 09 Aug 1850, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 9 Apr 1927, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age 76 years)  [Birth]
  +5. Fredrikke Birgitte Zinow, "Gauer",   b. 17 Jan 1853, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 20 Sep 1940, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location (Age 87 years)  [Birth]
  +6. Johan Theodor Zinow,   b. 10 Apr 1855, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 18 Aug 1932, Chicago, Cook, Illinois, USA Find all individuals with events at this location (Age 77 years)  [Birth]
  +7. August Zinow,   b. 01 Aug 1857, Holmestrand, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 03 Jan 1907, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 49 years)  [Birth]
   8. Thrine Lovise Zinow,   b. 12 Dec 1859, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this locationd. 8 Nov 1873, Horten, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age 13 years)  [Birth]
  Family ID F61  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 12 Feb 2021 

 • Sources 
  1. [S708] Slektsforsker James Roewer (Reliability: 1).

  2. [S1351] Kirkebok Möllenbeck, Tyskland (Reliability: 3).

  3. [S1005] Kirkebok Holmestrand, Vestfold (Reliability: 3).

  4. [S599] Holmestrandposten, Holmestrand, Vestfold (Reliability: 2).

  5. [S814] Holmestrandiana (Reliability: 2).

  6. [S255] Endre Pedersen, Bok: Byvandring 2. Horten som den var. Ollebakken, (Misteltein Forlag 1999) (Reliability: 2).

  7. [S257] Rolf Baggethun, Bok: Horten. Ferjestedet som ble marinestasjon og by., (Horten kommune 1960) (Reliability: 2).

  8. [S20] Morgenbladet, Kristiania/Oslo (Reliability: 2).

  9. [S68] Norge: 1875 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 23.10.1875 - 03.01.1876) (Reliability: 2).

  10. [S66] Norge: 1865 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 10.1865 - 01.01.1866) (Reliability: 2).

  11. [S1000] Kirkebok Horten, Vestfold, Borre (Reliability: 3).

  12. [S1000] Kirkebok Horten, Vestfold (Reliability: 3).

  13. [S349] Panteregister (Reliability: 2).

  14. [S1431] Aftenbladet (Reliability: 2).

  15. [S67] Norge: 1870 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no) (Reliability: 2).

  16. [S334] Kirkebok Borre, Vestfold (Reliability: 3).

  17. [S23] Aftenposten http://www.aftenposten.no/ (Reliability: 2).

  18. [S1443] Norsk retstidende (Reliability: 2).

  19. [S540] Avis: Gjengangeren (Reliability: 2).

  20. [S256] Rolf Baggethun, Bok: Gjennom skiftende tider. Glimt fra Borre og Horten i gamle dager., (A/S Gjengangerens trykkeri 1973) (Reliability: 1).

  21. [S256] Rolf Baggethun, Bok: Gjennom skiftende tider. Glimt fra Borre og Horten i gamle dager., (A/S Gjengangerens trykkeri 1973) (Reliability: 2).

  22. [S1401] Dødsfallprotokoll Kristiania/Oslo (Reliability: 2).

  23. [S1107] Kirkebok Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  24. [S115] Dødsannonse i media, Aftenposten/Hortens Avis/Dagbladet (Reliability: 2).

  25. [S1415] Skifteregister (Reliability: 2).

  26. [S713] Slektsforsker Rhoda Mackenzie (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.