Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark
Adam Severin Hiorth

Adam Severin Hiorth

Male 1816 - 1871  (55 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Adam Severin Hiorth 
  Nickname "Adam" 
  Birth 16 Dec 1816  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3, 4, 5
  Christening 21 Dec 1816  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  • Hjemmedøpt først. Stadfestet i kirken 10.januar 1817. [5]
  Gender Male 
  Confirmation 2 Oct 1831  Strømsø, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Occupation 1845  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 4, 7
  Kjøpmann, forretningsmann inn spinneribransjen. Grunnlegger av Nydalens Spinderi. 
  • Adam Hiorth var en av pionerene i oppbyggingen av tekstilindustrien i Norge på midten av 1800-tallet.

   Hiorth vokste opp i Drammen og gikk på latinskolen i byen, men sluttet i 14-årsalderen på grunn av foreldrenes anstrengte økonomi. Året etter ble han ansatt hos manufaktur- og bokhandler P.J. Hoppe i Kristiania. I løpet av de 7 år Hiorth var ansatt hos Hoppe, opparbeidet han seg en stadig mer betrodd stilling. Han ble gitt tid til å lese og lærte seg engelsk og fransk, som var nødvendig for å kunne bli handelsborger.

   I 1836 tok Hiorth den nødvendige eksamen, og 1840 fikk han handelsborgerskap med dispensasjon fra kravene om minstealder og tjenestetid; allerede 1837 hadde han sammen med P.A. Ziener opprettet en agenturforretning for kolonial- og manufakturvarer.
   I 1841 var han en av stifterne av den innflytelsesrike foreningen Handelens Venner, og han var foreningens første bibliotekar.

   Importen av bomullsgarn og bomullstøyer til Norge hadde rundt 1840 fått et så stort omfang at det ble økonomisk interessant å erstatte importen med innenlandsk produksjon. Tollsatsene for import av råbomull var lave, mens satsene på importert bomullsgarn var høye. Dette kombinert med billig vannkraft som drivkraft gav grunnlag for lønnsom produksjon av bomullsgarn, forutsatt at det var mulig å skaffe maskiner og fagfolk.

   Storbritannia var på denne tiden verdens ledende nasjon innen tekstilteknologi og Manchester den ledende tekstilbyen. Britiske myndigheter hadde gjennom en årrekke hatt strenge regler for eksport av tekstilmaskiner, men i 1843 ble eksportforbudet opphevet.
   Etter dette drog flere nordmenn til Storbritannia for å kjøpe tekstilteknologi, og Hiorth var en av de første.

   Allerede i sin tid hos kjøpmann Hoppe hadde han kommet i kontakt med tekstilprodusenter i Manchester, og etter et besøk i Manchester og Lancashire i 1843 utformet han planer for et moderne bomullsspinneri i hovedstaden. Men kapitalbehovet var stort, og Hiorth trengte samarbeidspartnere som torde satse på hans plan. Han visste at en rekke britiske maskinverksteder var villige til å selge komplette teknologiske pakkeløsninger: Leverandøren påtok seg å prosjektere bomullsspinneri, sørge for det riktige antall maskiner, fagfolk til å installere dem på stedet i Norge og om nødvendig også stå for driften når spinneriet kom i gang samt lære opp nordmenn i det nye faget.

   Grosserer Hans Gulbranson, fogd Ole Gjerdrum og ingeniør og senere havnedirektør Oluf N. Roll hadde alle tro på prosjektet, og i 1845 dannet de et interessentskap sammen med Hiorth. Det ble kjøpt grunn og rettigheter til fossefall i Nydalen i Vestre Aker. Deretter drog Hiorth igjen til Manchester, denne gang for å sette seg inn i spinnerifaget, kjøpe de nødvendige maskiner og engasjere briter til å montere dem og stå for driften av den nye fabrikken. Briten Hargreaves Jameson ble ansatt som spinnerimester. Under Hiorths opphold i Manchester traff han Knud Graah fra Kristiania, som var ute i samme ærend.

   Etter å ha lært spinneriteknikk i Manchester i Storbritannia, grunnla Adam Hiorth i 1845 Nydalens Bomuldsspinderi, ved Akerselva noen kilometer nord for Kristiania, sammen med foged Ole Gjerdrum (fetter av hans framtidige kone), grosserer Hans Gulbranson og ingeniør Oluf N. Roll.

   De første fabrikkbygningene i Nydalen ble oppført av ingeniør Roll. Da driften tok til i 1847, hadde spinneriet 7.000 spindler.
   Gulbranson var disponent og Hiorth fabrikkbestyrer. Driften gikk godt. I 1852 ble det oppført et garnblekeri, og i 1856 ble det bygd et nytt spinneri med 14.000 spindler. Arbeidsstyrken var på dette tidspunkt kommet opp i 450 personer, og bedriften ble skattlagt for en inntekt på 70.000 spesidaler.
   I 1867 ble interessentskapet omdannet til et aksjeselskap med navnet Nydalens Compagnie.

   I løpet av 1850-årene økte antall fabrikker langs Akerselva, og det ble behov for å koordinere de enkelte eieres interesser, ikke minst når det gjaldt anvendelsen av fossekraften. I 1857 var Hiorth med på å stifte Akerselvens Brukseierforening.

   En rekke av utlendingene som besøkte Manchester i første halvdel av 1800-tallet, var imponert over den nye teknologien, men følte avsky for arbeidsforholdene i fabrikkene og de sosiale boforholdene. Flere industrigründere valgte å bygge sine fabrikker i landlige omgivelser i hjemlandet og med bedre boliger for sine ansatte enn det de hadde sett i Storbritannia. Til gjengjeld forventet de takknemlighet og lojalitet fra sine arbeidere.
   Adam Hiorth tilhørte den nye kategorien av paternalistiske bedriftsledere. Rundt fabrikken i Nydalen ble det bygd arbeiderboliger, og det utviklet seg et eget sosialt system noe forskjellig fra det som var å finne i fabrikkene nede i byen. Men forskjellen til arbeidsforholdene i dagens fabrikker var likevel enorm, f.eks. var barnearbeid vanlig til det ble forbudt ved lov 1892.

   Adam Hiorth var fabrikkbestyrer i perioden 1845–1860. Etter at driften ved fabrikken var kommet i godt gjenge, valgte Hiorth å gå av som fabrikkbestyrer 1860, men fortsatte som medlem av direksjonen fram til sin død.

   Interessentskapet Nydalens Spinderi ble i 1867 aksjeselskap med en kapital på 1,2 millioner kroner og fikk navnet Nydalens Compagnie.

   Hiorth var også medeier i andre tekstilfabrikker og i Jølsens Tændstikfabrik (senere Bryn) i Enebakk, og i Bentse Brug. Etter 1860 konsentrerte han seg om driften av sitt gamle handelsfirma A. Hiorth, som spesialiserte seg på import av maskinrekvisita og lysoljer.

   Hiorth var medlem av Aker formannskap.

   Han var også med i dannelsen av Creditbanken, Storebrand og Idun, Norsk Hovedjernbane m.m.

   Kilder:
   Nydalens Compagnie, i Norsk Industri i Text og Billeder, 1896.
   P. R. Sollied: biografi i NBL1, bd. 6, 1934.
   Nydalens Compagnie 100 år, 1845–1945, 1945.
   S. Grieg: Norsk Tekstil, bind 1, 1948, s. 293–301.
   K. Bruland: British Technology & European Industrialization. The Norwegian textile industry in the mid nineteenth century, Cambridge 1989. [3, 4]
  Event-Misc 10 Aug 1845  Oslo hospital, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Gudfar for sin niese Caroline Johanne Hiorth i Aker. 
  Residence 1858  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 4, 8, 9
  Gården Frydenberg på Hasle. 
  • Adam Hiorth eide gården Frydenberg på Hasle i Oslo fra ca.1860. Ei gate her er oppkalt etter ham, Adam Hiorths vei.

   Fra folketellingen i 1865:

   Fabrikejer, selvejer Adam Hjorth og hans kone Soffie Hjorth f.Sommerfelt, samt barna (alle født i Aker):

   Vilhelm, 16 år.

   Marie, 14 år.

   Kristian, 12 år.

   Sigurd, 10 år.

   Olaf, 8 år.

   Lovise, 4 år.

   Adam, 2 år.

   Det er også registrert flere tjenestefolk på Frydenberg i 1865.

   Sønnen Christian Hiorth lot i 1879 bygge den staselige villaen Fagertun i Nordliveien 4 like ved. [3, 8]
  Death 20 Dec 1871  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3, 9
  • Bopel: Frydenberg af Hasle. [9]
  Burial 27 Dec 1871  Østre Aker kirkegård, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 9
  Person ID I9775  My Genealogy
  Last Modified 10 Jan 2020 

  Father Fridrich Wilhelm Hjorth,   b. 11 Dec 1776, Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this locationd. 01 Jun 1844, Tangen, Strømsø, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location (Age 67 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Maren Louise Brodersen, "Hjorth",   b. 24 Jul 1776, Kristiansand, Vest-Agder, Norge Find all individuals with events at this locationd. 25 Jan 1868, Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location (Age 91 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 23 Sep 1805  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Family ID F507  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anne Sophie Sommerfeldt, "Hiorth",   b. 20 May 1824, Saltdalen, Nordland, Norge Find all individuals with events at this locationd. 6 Oct 1898, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 74 years) 
  Marriage 6 Mar 1849  Lillehammer, Oppland, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 4, 11, 12
  Children 
  +1. Frederik Wilhelm Hiorth,   b. 2 Apr 1850, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 20 Feb 1923, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 72 years)  [Birth]
  +2. Jørgine Marie Hiorth, "Sommerfelt",   b. 5 Apr 1852, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 16 Aug 1919, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 67 years)  [Birth]
   3. Christian Sommerfelt Hiorth,   b. 30 Jun 1854, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 5 Jul 1909, Østre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 55 years)  [Birth]
   4. Sigurd Halfdan Hiorth,   b. 15 Jul 1857, Vestre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 30 Jun 1896, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 38 years)  [Birth]
   5. Olaf Jørund Hiorth,   b. 2 Apr 1859, Nydalen, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 24 Apr 1928, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 69 years)  [Birth]
   6. Living
  +7. Caroline Louise Hiorth, "Schytte" / "Schultz",   b. 22 Jul 1862, Østre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 14 Oct 1915, Slemdal, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location (Age 53 years)  [Birth]
  +8. Adam Severin Hiorth,   b. 24 Sep 1864, Østre Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this locationd. 13 Mar 1949 (Age 84 years)  [Birth]
   9. Living
  Family ID F5584  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 22 Jan 2020 

 • Photos
  Hiorth Adam Severin maleri av Mimi Falsen.jpg
  Hiorth Adam Severin maleri av Mimi Falsen.jpg
  Adam Severin Hiorth. Maleri av Mimi Falsen.

 • Sources 
  1. [S753] Store norske leksikon, http://www.snl.no (Reliability: 2).

  2. [S743] DIS Norge. Gravminner i Norge, www.disnorge.no (Reliability: 2).

  3. [S754] Wikipedia (Reliability: 1).

  4. [S14] Norsk Biografisk leksikon (https://nbl.snl.no) (Reliability: 2).

  5. [S56] Kirkebok Drøbak, Akershus (Reliability: 3).

  6. [S1014] Kirkebok Strømsø, Drammen, Buskerud (Reliability: 3).

  7. [S1104] Kirkebok Oslo hospital, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  8. [S66] Norge: 1865 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 10.1865 - 01.01.1866) (Reliability: 2).

  9. [S57] Kirkebok Østre Aker, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  10. [S1124] Kirkebok Ås, Akershus (Reliability: 3).

  11. [S1048] Kirkebok Lillehammer/Fåberg, Oppland (Reliability: 3).

  12. [S386] R. Sommerfelt Holst, Bok: Slekten Krohn fra Kronborg og Ringerike, (Morten Johansens boktrykkeri, 1931) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.